جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

خوزستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:20:10
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال / سریال بوعلی سینا /ق7+ آگهی بخش*9*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:23:35
 • پایان برنامه: 00:30:09
 • طول برنامه:6 دقیقه

میانبرنامه های معرفی استانها/کهگلیویه وبویر احمد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:09
 • پایان برنامه: 01:30:09
 • طول برنامه:1 ساعت

رادیو شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:09
 • پایان برنامه: 03:33:27
 • طول برنامه:2 ساعت و 3 دقیقه

(تکرار) فیلم سینمایی * عقاب نیمه شب *

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:36:52
 • پایان برنامه: 03:55:49
 • طول برنامه:18 دقیقه

(تکرار) مجله خبرنگاران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:59:14
 • پایان برنامه: 04:34:37
 • طول برنامه:35 دقیقه

(تکرار) شب مهتابی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:34:37
 • پایان برنامه: 04:39:48
 • طول برنامه:5 دقیقه

ترنم دل *4*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:43:42
 • پایان برنامه: 05:08:42
 • طول برنامه:25 دقیقه

مناجات حضرت امیر المومنین علیه السلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:08:42
 • پایان برنامه: 05:13:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن / اعراف 54 تا 58

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:14:00
 • پایان برنامه: 05:28:04
 • طول برنامه:14 دقیقه

اذان صبح به افق اهواز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:34:31
 • پایان برنامه: 05:51:28
 • طول برنامه:16 دقیقه

ترنم صبحگاهی/ 41

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:10
 • پایان برنامه: 06:52:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

(تکرار) احلی العصاری/15

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:52:00
 • پایان برنامه: 06:58:52
 • طول برنامه:6 دقیقه

میانبرنامه اوج هیجان/1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:58:52
 • پایان برنامه: 08:05:46
 • طول برنامه:1 ساعت و 6 دقیقه

(تکرار) فوتبال تا فوتبال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:05:46
 • پایان برنامه: 08:12:44
 • طول برنامه:6 دقیقه

موشن گرافیک مشاغل خانگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:12:44
 • پایان برنامه: 09:01:08
 • طول برنامه:48 دقیقه

(تکرار) سریال / سریال بوعلی سینا /ق7

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:01:08
 • پایان برنامه: 09:08:35
 • طول برنامه:7 دقیقه

میانبرنامه های معرفی استانها/اردبیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:08:35
 • پایان برنامه: 09:27:32
 • طول برنامه:18 دقیقه

(تکرار) مجله خبرنگاران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:40
 • پایان برنامه: 10:16:41
 • طول برنامه:46 دقیقه

بادبادکها/کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:16:41
 • پایان برنامه: 10:25:08
 • طول برنامه:8 دقیقه

جامعه وقانون/18

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:29:54
 • پایان برنامه: 11:24:54
 • طول برنامه:55 دقیقه

گلخونه/خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:24:54
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس فیلم های سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:33:15
 • پایان برنامه: 12:07:13
 • طول برنامه:33 دقیقه

(تکرار) آوای کارون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:07:13
 • پایان برنامه: 12:12:19
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس فیلم های سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:13:22
 • پایان برنامه: 13:01:46
 • طول برنامه:48 دقیقه

(تکرار) سریال / سریال بوعلی سینا /ق7

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:02:38
 • پایان برنامه: 13:09:41
 • طول برنامه:7 دقیقه

قصه های سینما/حماسه مجنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:13:35
 • پایان برنامه: 13:19:50
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن / ص/1تا14

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:20:00
 • پایان برنامه: 13:25:21
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر به افق اهواز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:25:21
 • پایان برنامه: 13:33:09
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:38:30
 • پایان برنامه: 14:29:51
 • طول برنامه:51 دقیقه

(تکرار) بیت الهناء/عربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:24
 • پایان برنامه: 14:56:56
 • طول برنامه:26 دقیقه

(تکرار) حرف آخر/14

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:56:56
 • پایان برنامه: 15:02:02
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس فیلم های سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:03:05
 • پایان برنامه: 15:12:41
 • طول برنامه:9 دقیقه

ازخدا برکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 16:32:19
 • طول برنامه:1 ساعت و 17 دقیقه

فیلم تلویزیونی *آواز خورشید**

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:33:12
 • پایان برنامه: 16:51:53
 • طول برنامه:18 دقیقه

مستند ایرا نی بازار تویسرکان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:00
 • پایان برنامه: 18:05:09
 • طول برنامه:45 دقیقه

(تکرار) بادبادکها/ کوتاه شده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:05:09
 • پایان برنامه: 18:20:09
 • طول برنامه:15 دقیقه

کارگران مشغول کارند/3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:20:09
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

نورالولایه/17

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان (به زبان عربی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 19:39:03
 • طول برنامه:54 دقیقه

احلی العصاری/16

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:39:03
 • پایان برنامه: 20:13:09
 • طول برنامه:34 دقیقه

(تکرار) آبادی/روستای شوی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:22:59
 • پایان برنامه: 20:30:48
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:38:12
 • پایان برنامه: 21:05:12
 • طول برنامه:27 دقیقه

بی تعارف+زیرنویس1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:05:12
 • پایان برنامه: 21:10:18
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس فیلم های سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:11:21
 • پایان برنامه: 21:24:36
 • طول برنامه:13 دقیقه

کارنامه /ق7

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:28:01
 • پایان برنامه: 21:37:13
 • طول برنامه:9 دقیقه

میانبرنامه های معرفی استانها/گلستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:37:13
 • پایان برنامه: 21:45:33
 • طول برنامه:8 دقیقه

ازخدا برکت /میانبرنامه کمیته امداد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:46:20
 • پایان برنامه: 22:53:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

شبهای کارون+زیرنویس2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:25:06
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس فیلم های سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

سریال / سریال بوعلی سینا /ق8

توضیحات برنامه درج نشده است.