جدول پخش

خوزستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:52:13
 • طول برنامه:52 دقیقه

سریال ولایت عشق 11+ وله آگهی وکپشن+ آگهی بخش*9*+زی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:52:13
 • پایان برنامه: 00:59:39
 • طول برنامه:7 دقیقه

پیاده روی اربعین/چذابه/برون+تیزر اپلیکشن راهنما زا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:59:39
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 02:08:24
 • طول برنامه:1 ساعت و 8 دقیقه

فیلم سینمایی*پارکینگ شماره2*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:08:24
 • پایان برنامه: 03:00:53
 • طول برنامه:52 دقیقه

میراث مرثیه/حاج اکبر ناظم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:53
 • پایان برنامه: 03:01:14
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:01:14
 • پایان برنامه: 03:49:47
 • طول برنامه:48 دقیقه

(تکرار) سریال ولایت عشق 11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:49:47
 • پایان برنامه: 04:25:57
 • طول برنامه:36 دقیقه

حدیث سرو/الهی و طباطبایی/1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:25:57
 • پایان برنامه: 04:28:13
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه شبیه/لبیک یا حسین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:28:13
 • پایان برنامه: 04:53:13
 • طول برنامه:25 دقیقه

مناجات حضرت امیر المومنین علیه السلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:53:13
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

انبیاء * 41 تا 50

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 05:16:12
 • طول برنامه:16 دقیقه

اذان صبح به افق اهواز1+نماز جماعت صبح1(حجت الاسلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:16:12
 • پایان برنامه: 05:55:34
 • طول برنامه:39 دقیقه

سخنرانی مذهبی/میرباقری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:55:34
 • پایان برنامه: 06:01:19
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه راهنمای زائر/مسیر عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:19
 • پایان برنامه: 06:03:19
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران اعلام برنامه/1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:03:19
 • پایان برنامه: 06:56:54
 • طول برنامه:53 دقیقه

بازپخش گلخونه21/7/98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:56:54
 • پایان برنامه: 08:01:15
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

ایرانگرد/لوت2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:15
 • پایان برنامه: 08:02:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر باشگاه خبرنگاران/تا 30مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:25
 • پایان برنامه: 08:39:13
 • طول برنامه:36 دقیقه

مستند کوله پشتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:39:13
 • پایان برنامه: 08:44:09
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک بهداشت اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:44:09
 • پایان برنامه: 09:32:42
 • طول برنامه:48 دقیقه

(تکرار) سریال ولایت عشق 11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:32:42
 • پایان برنامه: 09:33:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه/2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:33:42
 • پایان برنامه: 09:35:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

اگهی بخش *1*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:35:16
 • پایان برنامه: 10:22:37
 • طول برنامه:47 دقیقه

بادبادکها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:22:37
 • پایان برنامه: 10:33:09
 • طول برنامه:10 دقیقه

جامعه و قانون /25/07/98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:33:09
 • پایان برنامه: 10:35:19
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید سری 12 شماره 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:35:19
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

بازپخش کاروان حسینی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:32:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:32:20
 • پایان برنامه: 11:32:48
 • طول برنامه:

تیزر فیلم سینمایی ماجرای نیمروز/2/رد خون1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:32:48
 • پایان برنامه: 11:58:27
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند صراط

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:58:27
 • پایان برنامه: 11:58:57
 • طول برنامه:

وله راهنما زائر/8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:58:57
 • پایان برنامه: 12:01:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

کوثر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:01:00
 • پایان برنامه: 12:15:32
 • طول برنامه:14 دقیقه

اذان ظهر به افق اهواز/با کپشن/8 نماز جماعت ظهر دع

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:15:32
 • پایان برنامه: 12:18:33
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک طرح بازگشت زائران( کلی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:18:33
 • پایان برنامه: 13:05:40
 • طول برنامه:47 دقیقه

گلخونه25/7/98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:05:40
 • پایان برنامه: 13:07:51
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک طرح بازگشت زائران (3 )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:07:51
 • پایان برنامه: 14:11:55
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

سریال /سرنوشت یک مبارز31

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:11:55
 • پایان برنامه: 14:14:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید سری 12 شماره 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:14:00
 • پایان برنامه: 14:40:55
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند مدیون توام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:40:55
 • پایان برنامه: 15:13:05
 • طول برنامه:32 دقیقه

حرف آخر99

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:13:05
 • پایان برنامه: 15:14:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بخش*2*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:14:39
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 16:24:47
 • طول برنامه:1 ساعت و 9 دقیقه

بازپخش سینمایی پارکینگ شماره2+وله آگهی+کپشن +آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:24:47
 • پایان برنامه: 16:55:27
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند مصطفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:55:27
 • پایان برنامه: 16:55:54
 • طول برنامه:

تیزر فیلم سینمایی ماجرای نیمروز/2/رد خون2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:55:54
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بخش*4*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:00
 • پایان برنامه: 17:22:05
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک طرح بازگشت زائرین (1)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:22:05
 • پایان برنامه: 17:31:59
 • طول برنامه:9 دقیقه

حرف آخر99

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:31:59
 • پایان برنامه: 17:50:01
 • طول برنامه:18 دقیقه

تجمع عزاداران حسینی شرق اهواز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:01
 • پایان برنامه: 17:56:01
 • طول برنامه:6 دقیقه

رایحه/152

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:56:01
 • پایان برنامه: 17:59:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تغابن * 14 تا 18

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:00
 • پایان برنامه: 18:12:10
 • طول برنامه:13 دقیقه

اذان مغرب به افق اهواز /باکپشن/9 نماز جماعت /حسینی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:12:10
 • پایان برنامه: 18:21:43
 • طول برنامه:9 دقیقه

نورالولایه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:21:43
 • پایان برنامه: 18:23:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه جای یک نفر خالی نیست/مکانیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:23:24
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

علوم پزشکی ( دکتر مشکورنیا)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر عربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 18:54:54
 • طول برنامه:9 دقیقه

حرف آخر99

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:54:54
 • پایان برنامه: 18:56:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر موشن گرافیک طرح موکب های سیار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:56:15
 • پایان برنامه: 18:58:57
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید سری 12 شماره 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:58:57
 • پایان برنامه: 19:03:53
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک بهداشت اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:03:53
 • پایان برنامه: 20:03:14
 • طول برنامه:59 دقیقه

مراحب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:03:14
 • پایان برنامه: 20:06:52
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزر باشگاه خبرنگاران+میانبر نامه شبیه/رقیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:06:52
 • پایان برنامه: 20:11:11
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بخش*5*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:11:11
 • پایان برنامه: 20:46:11
 • طول برنامه:35 دقیقه

آگهی بخش*5*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:46:11
 • پایان برنامه: 20:48:11
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید سری 12 شماره 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:48:11
 • پایان برنامه: 20:53:43
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ بین الحرمین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:53:43
 • پایان برنامه: 21:49:51
 • طول برنامه:56 دقیقه

مستند آن سوی دیوار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:49:51
 • پایان برنامه: 21:51:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

علوم پزشکی ( دکتر زرگر)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:51:36
 • پایان برنامه: 21:57:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بخش*6*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:57:33
 • پایان برنامه: 22:49:57
 • طول برنامه:52 دقیقه

با کاروان حسینی+زیرنویس2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:49:57
 • پایان برنامه: 22:55:21
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بخش*7*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:21
 • پایان برنامه: 22:57:25
 • طول برنامه:2 دقیقه

جاذبه مهر17/07/نقش علم در دیپلماسی عمومی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:57:25
 • پایان برنامه: 22:58:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه *امام رضا(ع)* /1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:58:41
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تلاوت یک آیه از قرآن مجید ( تصویری) /ک81

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:21:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید سری 12 *5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:21:11
 • پایان برنامه: 23:24:12
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک بازگشت زائران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:24:12
 • پایان برنامه: 23:25:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر باشگاه خبرنگاران/تا 30مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:25:22
 • پایان برنامه: 23:29:39
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بخش*8*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:29:39
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

سریال ولایت عشق 12+ وله آگهی وکپشن+ آگهی بخش*9*+زی

توضیحات برنامه درج نشده است.