جدول پخش

خوزستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:20:13
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال /خوب /بد /زشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:20:13
 • پایان برنامه: 00:23:38
 • طول برنامه:3 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:23:38
 • پایان برنامه: 00:23:59
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:23:59
 • پایان برنامه: 00:53:57
 • طول برنامه:29 دقیقه

(تکرار) جوونی در بست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:53:57
 • پایان برنامه: 00:59:39
 • طول برنامه:5 دقیقه

اقلیم ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:59:39
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 02:15:03
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

فیلم سینمایی *ناردون*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:15:03
 • پایان برنامه: 02:18:28
 • طول برنامه:3 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:18:28
 • پایان برنامه: 02:18:58
 • طول برنامه:

وله تبریک عید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:18:58
 • پایان برنامه: 02:19:19
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:19:19
 • پایان برنامه: 03:07:56
 • طول برنامه:48 دقیقه

(تکرار) گلگشت/هفتکل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:07:56
 • پایان برنامه: 03:09:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:09:22
 • پایان برنامه: 04:29:44
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

طنزپیشگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:29:44
 • پایان برنامه: 04:31:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:31:24
 • پایان برنامه: 05:16:20
 • طول برنامه:44 دقیقه

بسته تولیدی شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:16:20
 • پایان برنامه: 05:19:45
 • طول برنامه:3 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:19:45
 • پایان برنامه: 05:23:43
 • طول برنامه:3 دقیقه

افلاکیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:23:43
 • پایان برنامه: 05:48:43
 • طول برنامه:25 دقیقه

مناجات حضرت امیر المومنین علیه السلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:48:43
 • پایان برنامه: 05:54:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:54:00
 • پایان برنامه: 06:07:03
 • طول برنامه:13 دقیقه

اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:07:03
 • پایان برنامه: 06:08:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای ماه رجب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:08:34
 • پایان برنامه: 06:14:44
 • طول برنامه:6 دقیقه

دعای روز دوشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:14:44
 • پایان برنامه: 06:16:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

موزیک تصویر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:16:00
 • پایان برنامه: 06:17:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:17:00
 • پایان برنامه: 06:18:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:18:00
 • پایان برنامه: 06:32:10
 • طول برنامه:14 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:32:10
 • پایان برنامه: 06:33:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:33:26
 • پایان برنامه: 06:33:55
 • طول برنامه:

وله تبریک عید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:33:55
 • پایان برنامه: 07:01:06
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند کارون شریان تمدن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:01:06
 • پایان برنامه: 07:02:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:02:23
 • پایان برنامه: 07:03:14
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:03:14
 • پایان برنامه: 07:03:35
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:03:35
 • پایان برنامه: 07:51:41
 • طول برنامه:48 دقیقه

(تکرار) سریال /خوب/بد زشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:51:41
 • پایان برنامه: 07:53:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:53:25
 • پایان برنامه: 07:53:46
 • طول برنامه:

وله تبریک عید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:53:46
 • پایان برنامه: 07:54:07
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:54:07
 • پایان برنامه: 09:19:41
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

(تکرار) بهار کارون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:19:41
 • پایان برنامه: 09:20:02
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:20:02
 • پایان برنامه: 10:37:01
 • طول برنامه:1 ساعت و 16 دقیقه

سینمای کودک /هواپیماها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:37:01
 • پایان برنامه: 10:38:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:38:25
 • پایان برنامه: 10:39:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:39:25
 • پایان برنامه: 10:39:46
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:39:46
 • پایان برنامه: 11:25:25
 • طول برنامه:45 دقیقه

عیدونه /کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:25:25
 • پایان برنامه: 11:33:29
 • طول برنامه:8 دقیقه

تاریخ بختیاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:33:29
 • پایان برنامه: 11:33:50
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:33:50
 • پایان برنامه: 12:21:56
 • طول برنامه:48 دقیقه

(تکرار) سریال /خوب/بد زشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:21:56
 • پایان برنامه: 12:23:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:23:05
 • پایان برنامه: 13:03:26
 • طول برنامه:40 دقیقه

مستند با سیمره در شاپور خواست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:03:26
 • پایان برنامه: 13:10:27
 • طول برنامه:7 دقیقه

میانبرنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:10:27
 • پایان برنامه: 13:14:25
 • طول برنامه:3 دقیقه

(تکرار) افلاکیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:14:25
 • پایان برنامه: 13:21:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:21:00
 • پایان برنامه: 13:24:53
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان ظهر به افق اهواز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:24:53
 • پایان برنامه: 13:32:41
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:32:41
 • پایان برنامه: 13:35:04
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای ماه رجب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:35:04
 • پایان برنامه: 13:43:30
 • طول برنامه:8 دقیقه

(تکرار) نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:43:30
 • پایان برنامه: 13:44:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:44:30
 • پایان برنامه: 13:44:51
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:44:51
 • پایان برنامه: 14:20:03
 • طول برنامه:35 دقیقه

تیتم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:20:03
 • پایان برنامه: 14:20:31
 • طول برنامه:

وله تبریک عید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:20:31
 • پایان برنامه: 14:20:52
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:20:52
 • پایان برنامه: 14:44:58
 • طول برنامه:24 دقیقه

سوغات آرشیو/مستند ثمن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:44:58
 • پایان برنامه: 14:48:36
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود بهارآمد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:48:36
 • پایان برنامه: 15:11:28
 • طول برنامه:22 دقیقه

مستند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:11:28
 • پایان برنامه: 15:13:39
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:13:39
 • پایان برنامه: 15:14:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:14:39
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 16:32:11
 • طول برنامه:1 ساعت و 17 دقیقه

(تکرار) فیلم سینمایی *ناردون*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:32:11
 • پایان برنامه: 16:40:37
 • طول برنامه:8 دقیقه

(تکرار) نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:40:37
 • پایان برنامه: 16:41:05
 • طول برنامه:

وله تبریک عید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:41:05
 • پایان برنامه: 16:41:26
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:41:26
 • پایان برنامه: 17:27:05
 • طول برنامه:45 دقیقه

(تکرار) عیدونه /کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:27:05
 • پایان برنامه: 17:30:32
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود دختر مهتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:32
 • پایان برنامه: 17:30:53
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:53
 • پایان برنامه: 18:01:38
 • طول برنامه:30 دقیقه

جوونی در بست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:01:38
 • پایان برنامه: 18:02:23
 • طول برنامه:

زنده باد زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:02:23
 • پایان برنامه: 18:02:44
 • طول برنامه:

وله تبریک عید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:02:44
 • پایان برنامه: 18:43:05
 • طول برنامه:40 دقیقه

مسابقه بیلیارد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:43:05
 • پایان برنامه: 18:45:16
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:16
 • پایان برنامه: 18:45:37
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:37
 • پایان برنامه: 19:35:37
 • طول برنامه:50 دقیقه

سنه خیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:35:37
 • پایان برنامه: 19:37:37
 • طول برنامه:2 دقیقه

زنده باد زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:37:37
 • پایان برنامه: 19:41:35
 • طول برنامه:3 دقیقه

(تکرار) افلاکیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:41:35
 • پایان برنامه: 19:47:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:47:00
 • پایان برنامه: 19:51:43
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به افق اهواز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:51:43
 • پایان برنامه: 19:56:53
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز جماعت مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:56:53
 • پایان برنامه: 19:59:16
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای ماه رجب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:16
 • پایان برنامه: 20:02:41
 • طول برنامه:3 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:02:41
 • پایان برنامه: 20:07:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس فیلم های سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:07:49
 • پایان برنامه: 20:16:15
 • طول برنامه:8 دقیقه

(تکرار) نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:16:15
 • پایان برنامه: 20:18:26
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:18:26
 • پایان برنامه: 20:18:47
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:18:47
 • پایان برنامه: 20:56:40
 • طول برنامه:37 دقیقه

گلگشت نوروزی شهرستان ایذه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:56:40
 • پایان برنامه: 21:01:48
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس فیلم های سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:01:48
 • پایان برنامه: 21:02:16
 • طول برنامه:

وله تبریک عید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:02:16
 • پایان برنامه: 21:05:32
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود روزهای بهاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:05:32
 • پایان برنامه: 21:13:58
 • طول برنامه:8 دقیقه

(تکرار) نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:13:58
 • پایان برنامه: 21:16:09
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:16:09
 • پایان برنامه: 21:16:30
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:16:30
 • پایان برنامه: 22:47:47
 • طول برنامه:1 ساعت و 31 دقیقه

بهار کارون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:47:47
 • پایان برنامه: 22:54:44
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:54:44
 • پایان برنامه: 22:57:44
 • طول برنامه:3 دقیقه

جاذبه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:57:44
 • پایان برنامه: 22:59:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:00
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تلاوت یک آیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:19:55
 • طول برنامه:19 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:19:55
 • پایان برنامه: 23:20:53
 • طول برنامه:

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:53
 • پایان برنامه: 23:26:01
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس فیلم های سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:26:01
 • پایان برنامه: 23:29:39
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:29:39
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:

کپشن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

سریال /خوب /بد /زشت

توضیحات برنامه درج نشده است.