جدول پخش

خوزستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:16:55
 • طول برنامه:16 دقیقه

سریال /شمعدونی آگهی بخش*9*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:20:20
 • پایان برنامه: 00:54:54
 • طول برنامه:34 دقیقه

مستند با سیمره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:54:54
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود گل نرگس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 02:23:25
 • طول برنامه:1 ساعت و 23 دقیقه

فیلم سینمایی *باشگاه ماجراجویی*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:26:50
 • پایان برنامه: 03:26:50
 • طول برنامه:1 ساعت

رادیو شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:15
 • پایان برنامه: 04:46:52
 • طول برنامه:1 ساعت و 16 دقیقه

بسته تولیدی شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:51:08
 • پایان برنامه: 05:16:08
 • طول برنامه:25 دقیقه

مناجات حضرت امیر المومنین علیه السلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:16:08
 • پایان برنامه: 05:21:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن / سوره مزمل آیات 1تا8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:22:00
 • پایان برنامه: 05:36:04
 • طول برنامه:14 دقیقه

اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:42:19
 • پایان برنامه: 05:57:46
 • طول برنامه:15 دقیقه

سخنرانی مذهبی /خوانساری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:10
 • پایان برنامه: 06:36:12
 • طول برنامه:34 دقیقه

(تکرار) احلی الایام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:38:27
 • پایان برنامه: 07:52:58
 • طول برنامه:1 ساعت و 14 دقیقه

(تکرار) ورزش خوزستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:56:14
 • پایان برنامه: 08:41:37
 • طول برنامه:45 دقیقه

(تکرار) سریال /شمعدونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:43:03
 • پایان برنامه: 09:25:53
 • طول برنامه:42 دقیقه

مستند ایرانی /دنا مهر مادری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:01
 • پایان برنامه: 10:15:06
 • طول برنامه:45 دقیقه

بادبادک ها/کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:15:06
 • پایان برنامه: 10:23:20
 • طول برنامه:8 دقیقه

جامعه و قانون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:23:20
 • پایان برنامه: 10:30:43
 • طول برنامه:7 دقیقه

میانبرنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:32:15
 • پایان برنامه: 11:20:15
 • طول برنامه:48 دقیقه

گلخونه/خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:20:15
 • پایان برنامه: 11:25:54
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود سفر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:32:20
 • پایان برنامه: 11:46:18
 • طول برنامه:13 دقیقه

عملکرد مرکز در 40 سالگی انقلاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:54:01
 • پایان برنامه: 11:59:53
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن / نباء 31 تا40

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:04:33
 • پایان برنامه: 12:13:58
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:15:48
 • پایان برنامه: 13:08:46
 • طول برنامه:52 دقیقه

طنز پیشگان/ منظم بی نظم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:12:58
 • پایان برنامه: 13:58:21
 • طول برنامه:45 دقیقه

(تکرار) سریال /شمعدونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:59:27
 • پایان برنامه: 14:44:32
 • طول برنامه:45 دقیقه

بادبادک ها/کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:45:29
 • پایان برنامه: 15:12:46
 • طول برنامه:27 دقیقه

(تکرار) حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 16:38:25
 • طول برنامه:1 ساعت و 23 دقیقه

(تکرار) فیلم سینمایی باشگاه ماجراجویی زیرنویس1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:38:25
 • پایان برنامه: 16:43:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:46:48
 • پایان برنامه: 16:56:30
 • طول برنامه:9 دقیقه

پایی که جا ماند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:28:17
 • پایان برنامه: 17:33:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن / فاطر 1 تا 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:34:00
 • پایان برنامه: 17:39:23
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:39:23
 • پایان برنامه: 17:45:50
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:57:32
 • پایان برنامه: 18:23:52
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند صنعت خودرو سازی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:23:52
 • پایان برنامه: 18:29:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

میانبرنامه اوج هیجان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار/ عربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 18:52:55
 • طول برنامه:7 دقیقه

نورالولایه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:53:25
 • پایان برنامه: 19:28:25
 • طول برنامه:35 دقیقه

احلی الایام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:28:25
 • پایان برنامه: 19:33:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشن گرافیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:33:35
 • پایان برنامه: 19:53:35
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند شکست حصر سوسنگر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:55
 • پایان برنامه: 20:27:15
 • طول برنامه:27 دقیقه

بی تعارف+زیرنویس2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:27:15
 • پایان برنامه: 20:35:29
 • طول برنامه:8 دقیقه

(تکرار) جامعه و قانون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:38:54
 • پایان برنامه: 20:59:54
 • طول برنامه:21 دقیقه

مجله خبرنگاران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:54
 • پایان برنامه: 21:05:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

موسیقی تصویر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:05:50
 • پایان برنامه: 21:20:35
 • طول برنامه:14 دقیقه

کارنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:24:00
 • پایان برنامه: 21:43:26
 • طول برنامه:19 دقیقه

مستند /ثمرقند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:46:59
 • پایان برنامه: 22:52:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 6 دقیقه

حال خوش خواندن+زیرنویس3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

سریال /شمعدونی آگهی بخش*9*

توضیحات برنامه درج نشده است.