جدول پخش

خوزستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:22:44
 • طول برنامه:22 دقیقه

سریال /یوسف پیامبر/ق16

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:30:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

رادیو شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:58:31
 • طول برنامه:1 ساعت و 28 دقیقه

(تکرار) فیلم سینمایی * اتاق یک*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:01:56
 • پایان برنامه: 03:23:12
 • طول برنامه:21 دقیقه

(تکرار) مجله خبرنگاران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:26:37
 • پایان برنامه: 04:08:52
 • طول برنامه:42 دقیقه

(تکرار) مستند در محاصره/ 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:15:33
 • پایان برنامه: 04:40:33
 • طول برنامه:25 دقیقه

مناجات حضرت امیر المومنین علیه السلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:40:33
 • پایان برنامه: 04:45:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن / اعراف 54 تا 58

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:46:00
 • پایان برنامه: 05:00:04
 • طول برنامه:14 دقیقه

اذان صبح به افق اهواز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:06:31
 • پایان برنامه: 05:11:37
 • طول برنامه:5 دقیقه

میانبرنامه سلاله/8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:11:37
 • پایان برنامه: 05:44:43
 • طول برنامه:33 دقیقه

سخنرانی مذهبی /

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:44:43
 • پایان برنامه: 05:56:09
 • طول برنامه:11 دقیقه

مجموعه مستند آسمان حسینی/ق8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:10
 • پایان برنامه: 06:53:18
 • طول برنامه:51 دقیقه

میراث مرثیه/حاج احمد دلجو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:53:18
 • پایان برنامه: 06:58:24
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ تا سحر/ دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:58:24
 • پایان برنامه: 07:23:26
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند سیدالشهدا/ق7

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:27:44
 • پایان برنامه: 08:20:28
 • طول برنامه:52 دقیقه

(تکرار) سریال /یوسف پیامبر/ق16

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:20:28
 • پایان برنامه: 08:25:36
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ افق/ دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:25:36
 • پایان برنامه: 09:01:16
 • طول برنامه:35 دقیقه

حدیث سرو/بروجردی/7

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:04:32
 • پایان برنامه: 09:25:48
 • طول برنامه:21 دقیقه

(تکرار) مجله خبرنگاران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:33
 • پایان برنامه: 10:15:24
 • طول برنامه:44 دقیقه

بادبادکها/کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:15:24
 • پایان برنامه: 10:26:33
 • طول برنامه:11 دقیقه

جامعه و قانون /1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:31:19
 • پایان برنامه: 11:24:19
 • طول برنامه:53 دقیقه

گلخونه/خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:24:19
 • پایان برنامه: 11:29:25
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس فیلم های سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:31:45
 • پایان برنامه: 12:04:01
 • طول برنامه:32 دقیقه

سخنرانی/حوزه الغدیر/2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:07:00
 • پایان برنامه: 12:12:21
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر به افق اهواز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:12:21
 • پایان برنامه: 12:20:09
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:21:27
 • پایان برنامه: 13:03:11
 • طول برنامه:41 دقیقه

مستند در محاصره/ 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:03:42
 • پایان برنامه: 13:56:26
 • طول برنامه:52 دقیقه

(تکرار) سریال /یوسف پیامبر/ق16

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:37
 • پایان برنامه: 14:20:37
 • طول برنامه:20 دقیقه

سخنرانی آیت ا... شفیعی/2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:21:15
 • پایان برنامه: 14:47:35
 • طول برنامه:26 دقیقه

(تکرار) حرف آخر/28

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:50:28
 • پایان برنامه: 15:14:51
 • طول برنامه:24 دقیقه

مستند سفر به محدوده ابری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 16:47:38
 • طول برنامه:1 ساعت و 32 دقیقه

فیلم سینمایی *نه ونیم دقیقه*

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:00
 • پایان برنامه: 17:28:24
 • طول برنامه:8 دقیقه

پایی که جا ماند/14

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:28:24
 • پایان برنامه: 18:13:15
 • طول برنامه:44 دقیقه

بادبادکها/کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:19:35
 • پایان برنامه: 18:25:50
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن / ص/1تا14

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار/عربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 18:54:03
 • طول برنامه:9 دقیقه

نورالولایه/3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:54:03
 • پایان برنامه: 19:49:03
 • طول برنامه:55 دقیقه

مراحب/عربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:58
 • پایان برنامه: 19:59:58
 • طول برنامه:9 دقیقه

راه روشن/22

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:58
 • پایان برنامه: 20:26:58
 • طول برنامه:27 دقیقه

بی تعارف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:23
 • پایان برنامه: 20:41:32
 • طول برنامه:11 دقیقه

(تکرار) جامعه و قانون /1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 22:00:41
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

تا پای جان/ویژه دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:41
 • پایان برنامه: 22:05:47
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس فیلم های سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:05:47
 • پایان برنامه: 22:22:05
 • طول برنامه:16 دقیقه

کارنامه /ق24

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:22:05
 • پایان برنامه: 22:57:15
 • طول برنامه:35 دقیقه

بالهای اشتیاق/2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:25:06
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس فیلم های سینمایی/سنگین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

سریال /یوسف پیامبر/ق17

توضیحات برنامه درج نشده است.