جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

همدان
 • شروع برنامه:13:34:00
 • پایان برنامه: 13:46:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

مستند مسجد جامع اصفهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:52:00
 • پایان برنامه: 14:54:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

تکرار شب فیروزه ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 16:17:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 17 دقیقه

سینمایی وقتی همه خواب بودند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:2 ساعت

دعای روز عرفه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:31:00
 • پایان برنامه: 18:59:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

تکرار حرف اخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:24:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

20 دقیقه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار استان + گفتگوی خبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:07:00
 • پایان برنامه: 20:16:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

سریال بوی تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:25:00
 • پایان برنامه: 20:59:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

ادامه سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:12:00
 • پایان برنامه: 22:19:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

شب فیروزه ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:00
 • پایان برنامه: 23:59:00
 • طول برنامه:1 ساعت

تکرا ر اندم که شب شود

توضیحات برنامه درج نشده است.