جدول پخش

زنجان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

فیلم سینمایی ایرانی (خاطرات روزانه من)

خاطرات روزانه من - تایم : 88.51

 • شروع برنامه:00:45:00
 • پایان برنامه: 00:46:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:46:19
 • پایان برنامه: 01:30:10
 • طول برنامه:43 دقیقه

ادامه فیلم سینمایی ایرانی

خاطرات روزانه من - تایم : 88.51

 • شروع برنامه:01:30:10
 • پایان برنامه: 01:33:20
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ روز سرنوشت -کهکلویه (انتخابات )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:33:20
 • پایان برنامه: 01:34:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر انتخابات استان ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:34:54
 • پایان برنامه: 01:35:23
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:35:23
 • پایان برنامه: 02:25:28
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستندچهار سوی علم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:25:28
 • پایان برنامه: 02:26:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله زمستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:26:51
 • پایان برنامه: 02:36:43
 • طول برنامه:9 دقیقه

سینما پشت پرده

زورو

 • شروع برنامه:02:36:43
 • پایان برنامه: 02:38:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر انتخابات استان ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:38:17
 • پایان برنامه: 02:38:26
 • طول برنامه:

وله آرم استیشن شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:38:26
 • پایان برنامه: 02:59:23
 • طول برنامه:20 دقیقه

دانستنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:59:23
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:

وله آرم استیشن آرامگاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:43:08
 • طول برنامه:43 دقیقه

تکرار سریال آنام

تکرار قسمت 42- تایم :43.08

 • شروع برنامه:03:43:08
 • پایان برنامه: 03:45:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه مونوکسید ( گاز گرفتگی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:45:10
 • پایان برنامه: 04:16:40
 • طول برنامه:31 دقیقه

دلنوازن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:16:40
 • پایان برنامه: 04:18:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

توصیه های بهداشتی

والیبال

 • شروع برنامه:04:18:14
 • پایان برنامه: 04:18:53
 • طول برنامه:

وله آرم استیشن چارخانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:18:53
 • پایان برنامه: 04:38:05
 • طول برنامه:19 دقیقه

دیدنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:38:05
 • پایان برنامه: 05:00:57
 • طول برنامه:22 دقیقه

مستند قصه رسیدن

باسکول

 • شروع برنامه:05:00:57
 • پایان برنامه: 05:05:03
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود فارسی

ده روز عمر

 • شروع برنامه:05:05:03
 • پایان برنامه: 05:16:08
 • طول برنامه:11 دقیقه

مستند روزنه (خطاطی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:16:08
 • پایان برنامه: 05:19:09
 • طول برنامه:3 دقیقه

وله برف جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:19:09
 • پایان برنامه: 05:21:09
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه مونوکسید ( گاز گرفتگی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:21:09
 • پایان برنامه: 05:21:31
 • طول برنامه:

وله آرم استیشن طلایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:21:31
 • پایان برنامه: 05:30:32
 • طول برنامه:9 دقیقه

مناجات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:30:32
 • پایان برنامه: 05:37:50
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت قرآن کریم ( قاری : عبدالباسط )

سوره :غاشیه - قاری : عبدالباسط

 • شروع برنامه:05:37:50
 • پایان برنامه: 05:38:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:38:00
 • پایان برنامه: 05:42:10
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح

اذان صبح : 05.38 - موذن : عباس سلیمی

 • شروع برنامه:05:42:10
 • پایان برنامه: 05:47:53
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز صبح

حجت الاسلام رئیسی - مشهد مقدس

 • شروع برنامه:05:47:53
 • پایان برنامه: 05:57:36
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:57:36
 • پایان برنامه: 05:59:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

ذکر روز دوشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:59:04
 • پایان برنامه: 05:59:56
 • طول برنامه:

احسان و نیکوکاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:59:56
 • پایان برنامه: 06:00:06
 • طول برنامه:

وله آرم استیشن شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:06
 • پایان برنامه: 06:03:21
 • طول برنامه:3 دقیقه

پترن و سرود ملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:03:21
 • پایان برنامه: 06:04:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سینمایی ایرانی

خاطرات روزانه من - 14.15

 • شروع برنامه:06:04:31
 • پایان برنامه: 06:16:31
 • طول برنامه:12 دقیقه

دیدنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:16:31
 • پایان برنامه: 06:17:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

دیرین دیرین ( لذیذجات )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:17:39
 • پایان برنامه: 06:18:00
 • طول برنامه:

وله آرم استیشن گرمابخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:18:00
 • پایان برنامه: 06:39:17
 • طول برنامه:21 دقیقه

دانستنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:39:17
 • پایان برنامه: 06:43:11
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود آذری ( وطن )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:43:11
 • پایان برنامه: 06:44:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر انتخابات استان ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:44:45
 • پایان برنامه: 06:45:00
 • طول برنامه:

وله لوگوی سایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:45:00
 • پایان برنامه: 06:56:36
 • طول برنامه:11 دقیقه

پویانمایی (مهارت زندگی)

انیمیشن کودک

 • شروع برنامه:06:56:36
 • پایان برنامه: 06:59:26
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام سلامت ( نه گفتن در جمع )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:59:26
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:37:07
 • طول برنامه:37 دقیقه

دلنوازان

برنامه موسیقیایی

 • شروع برنامه:07:37:07
 • پایان برنامه: 07:38:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سینمایی ایرانی

خاطرات روزانه من - 14.15

 • شروع برنامه:07:38:17
 • پایان برنامه: 07:39:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله فرش اشراق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:39:25
 • پایان برنامه: 07:51:38
 • طول برنامه:12 دقیقه

سینما پشت پرده (دوازده مرد خشمگین)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:51:38
 • پایان برنامه: 07:54:55
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود فارسی

آسمون بیکران - ستار سهرابی

 • شروع برنامه:07:54:55
 • پایان برنامه: 07:55:53
 • طول برنامه:

تیزر پویش همگانی 60 - 30

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:55:53
 • پایان برنامه: 07:57:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

بیانات رهبری (دعوت به شرکت در انتخابات)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:57:32
 • پایان برنامه: 07:58:01
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:58:01
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا(ع)

صلوات خاصه امام رضا(ع)

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

زنجانا سلام

برنامه صبحگاهی

 • شروع برنامه:08:55:00
 • پایان برنامه: 08:57:47
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ ( ایران افتخار من )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:57:47
 • پایان برنامه: 08:59:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

از کجا شروع کنم ( رونق تولید )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:59:30
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:

وله اشراق در آب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

یاریگران زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:35:27
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود آذری ( زنجانا گل باخ )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:35:27
 • پایان برنامه: 09:36:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سینمایی ایرانی

خاطرات روزانه من - 14.15

 • شروع برنامه:09:36:37
 • پایان برنامه: 09:44:13
 • طول برنامه:7 دقیقه

تصاویر ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:44:13
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 09:55:30
 • طول برنامه:10 دقیقه

بیرلیک ( ویژه انتخابات )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:55:30
 • پایان برنامه: 09:59:19
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ صبح حضور ( انتخابات )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:19
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:49:34
 • طول برنامه:49 دقیقه

تکرار سریال آذری یک مشت پر عقاب

تکرار خلاصه قسمت های 1 تا 5 - تایم کلی : 49.34

 • شروع برنامه:10:49:34
 • پایان برنامه: 10:59:51
 • طول برنامه:10 دقیقه

آشپزی ایرانی -1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:51
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر صبحگاهی (زنده)

کاری از واحد اطلاعات و اخبار

 • شروع برنامه:11:10:00
 • پایان برنامه: 11:10:46
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:10:46
 • پایان برنامه: 11:12:48
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه مونوکسید ( گاز گرفتگی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:12:48
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

خانواده

برنامه آذری خانواده -مرکز زنجان

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:04:02
 • طول برنامه:4 دقیقه

موسیقی تصویر

ایستاده ایم - مهدی یغمایی

 • شروع برنامه:12:04:02
 • پایان برنامه: 12:06:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

از کجا شروع کنم ( رونق تولید )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:06:03
 • پایان برنامه: 12:06:44
 • طول برنامه:

تیزر پویش همگانی 60 - 30

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:06:44
 • پایان برنامه: 12:11:14
 • طول برنامه:4 دقیقه

غذاهای محلی ( جغور بغور )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:11:14
 • پایان برنامه: 12:11:55
 • طول برنامه:

وله انتخابات ثمره مردم سالاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:11:55
 • پایان برنامه: 12:21:43
 • طول برنامه:9 دقیقه

قاب سفید ( لیفت صورت )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:21:43
 • پایان برنامه: 12:22:30
 • طول برنامه:

وله آرم استیشن اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:22:30
 • پایان برنامه: 12:24:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

طعم مهربانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:24:43
 • پایان برنامه: 12:29:44
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کریم (قاری : محمود خلیل الحصری)

سوره : لیل - قاری : محمود خلیل الحصری

 • شروع برنامه:12:29:44
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

تیک تاک

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:34:14
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر : 12.30 - مسجد مقدس جمکران

 • شروع برنامه:12:34:14
 • پایان برنامه: 12:41:29
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز ظهر

حجت الاسلام حائری - مشهد مقدس

 • شروع برنامه:12:41:29
 • پایان برنامه: 12:43:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان (عج)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:43:07
 • پایان برنامه: 12:43:57
 • طول برنامه:

احسان و نیکوکاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:43:57
 • پایان برنامه: 12:46:31
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر رویداد ملی فهما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:46:31
 • پایان برنامه: 12:46:46
 • طول برنامه:

وله لوگوی سایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:46:46
 • پایان برنامه: 12:57:25
 • طول برنامه:10 دقیقه

رونق تولید ( خداپرست - کاشت صنوبر )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:57:25
 • پایان برنامه: 12:58:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سینمایی ایرانی

خاطرات روزانه من - 14.15

 • شروع برنامه:12:58:35
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:54:23
 • طول برنامه:54 دقیقه

تکرار گئجه لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:54:23
 • پایان برنامه: 13:57:33
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود فارسی

فقط عشق - حجت اشرف زاده

 • شروع برنامه:13:57:33
 • پایان برنامه: 13:59:33
 • طول برنامه:2 دقیقه

از کجا شروع کنم ( رونق تولید )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:59:33
 • پایان برنامه: 14:00:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:45
 • پایان برنامه: 14:11:29
 • طول برنامه:10 دقیقه

دیدنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:11:29
 • پایان برنامه: 14:14:49
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:14:49
 • پایان برنامه: 14:15:00
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:15:00
 • پایان برنامه: 14:59:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

فیلم تلویزیونی ایرانی (خاطرات روزانه من)

خاطرات روزانه من - تایم : 88.45 - بسته 4 ( 6 مورد )

 • شروع برنامه:14:59:00
 • پایان برنامه: 15:02:07
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:02:07
 • پایان برنامه: 15:46:52
 • طول برنامه:44 دقیقه

ادامه فیلم سینمایی ایرانی

خاطرات روزانه من - تایم : 88.45

 • شروع برنامه:15:46:52
 • پایان برنامه: 15:51:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ من ایرانیم - خوزستان (انتخاباتی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:51:59
 • پایان برنامه: 15:53:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سینمایی خارجی

بازماندگان 1898 فیلیپین - 00.00

 • شروع برنامه:15:53:09
 • پایان برنامه: 15:53:21
 • طول برنامه:

وله میزان رای ملت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:53:21
 • پایان برنامه: 15:56:01
 • طول برنامه:2 دقیقه

بیانات رهبری (چه کسی را انتخاب کنیم)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:56:01
 • پایان برنامه: 15:56:43
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:56:43
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 17:16:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 16 دقیقه

تماشاخانه ( هواپیماها )

هواپیماها - تایم کلی : 76.59

 • شروع برنامه:17:16:59
 • پایان برنامه: 17:19:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ

سرزمین مادری - شاهرخ پورقاسم

 • شروع برنامه:17:19:59
 • پایان برنامه: 17:23:11
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:23:11
 • پایان برنامه: 17:23:40
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:23:40
 • پایان برنامه: 17:52:49
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند یه لقمه نون حلال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:52:49
 • پایان برنامه: 17:53:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سینمایی خارجی

بازماندگان 1898 فیلیپین - 00.00

 • شروع برنامه:17:53:59
 • پایان برنامه: 17:56:24
 • طول برنامه:2 دقیقه

بیانات رهبری (اثرات مهم انتخابات بر امنیت و اقتدار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:56:24
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:16:28
 • طول برنامه:16 دقیقه

سریال آنام

قسمت 43 - تایم : 43.07 - بسته 9 ( 5 مورد )

 • شروع برنامه:18:16:28
 • پایان برنامه: 18:16:50
 • طول برنامه:

وله آرم استیشن طلایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:16:50
 • پایان برنامه: 18:17:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:17:00
 • پایان برنامه: 18:20:18
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان مغرب

اذان مغرب : 18.17 - موذن : کریم منصوری

 • شروع برنامه:18:20:18
 • پایان برنامه: 18:21:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان (عج)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:21:31
 • پایان برنامه: 18:21:45
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:21:45
 • پایان برنامه: 18:25:45
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:25:45
 • پایان برنامه: 18:52:24
 • طول برنامه:26 دقیقه

ادامه سریال آنام

قسمت 43 - تایم : 43.07

 • شروع برنامه:18:52:24
 • پایان برنامه: 18:54:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه مونوکسید ( گاز گرفتگی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:54:13
 • پایان برنامه: 18:54:27
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:54:27
 • پایان برنامه: 18:56:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

از کجا شروع کنم ( رونق تولید )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:56:55
 • پایان برنامه: 18:59:50
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود فارسی

مام وطن - هومن ظفری

 • شروع برنامه:18:59:50
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:53:53
 • طول برنامه:53 دقیقه

معیار ( ویژه برنامه انتخابات )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:53:53
 • پایان برنامه: 19:58:01
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:01
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر ساعت 20 (زنده)

کاری از واحد اطلاعات و اخبار

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:30:17
 • طول برنامه:10 دقیقه

آشپزی ایرانی - 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:17
 • پایان برنامه: 20:30:27
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:27
 • پایان برنامه: 20:50:27
 • طول برنامه:20 دقیقه

مسابقه تلفنی اولدوز (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:50:27
 • پایان برنامه: 20:54:39
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود فارسی

خاک مهربان - محمد معتمدی

 • شروع برنامه:20:54:39
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:54:46
 • طول برنامه:54 دقیقه

گئجه لر (زنده)

ویژه برنامه شبانگاهی زنجان

 • شروع برنامه:21:54:46
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال آذری ( یک مشت پر عقاب )

خلاصه قسمت های 6 تا 10 - تایم کلی : 40.00 - بسته 14 ( 10 مورد )

 • شروع برنامه:22:20:00
 • پایان برنامه: 22:23:33
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:23:33
 • پایان برنامه: 22:43:33
 • طول برنامه:20 دقیقه

ادامه سریال آذری یک مشت پر عقاب

خلاصه قسمت های 6 تا 10 - تایم کلی : 40.00

 • شروع برنامه:22:43:33
 • پایان برنامه: 22:43:44
 • طول برنامه:

وله میزان رای ماست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:43:44
 • پایان برنامه: 22:54:01
 • طول برنامه:10 دقیقه

آشپزی ایرانی - 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:54:01
 • پایان برنامه: 22:54:14
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:54:14
 • پایان برنامه: 22:59:12
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:12
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:

یک آیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر ساعت 23

کاری از واحد اطلاعات و اخبار

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:34:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:34:00
 • پایان برنامه: 23:54:38
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند نقاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:54:38
 • پایان برنامه: 23:55:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

بیانات رهبری ( اهمیت مجلس قوی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:55:55
 • پایان برنامه: 23:56:24
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:56:24
 • پایان برنامه: 23:59:28
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:59:28
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:

وله آرم استیشن سلطانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.