جدول پخش

زنجان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ترتیل قرآن کریم ( حسینیه اعظم زنجان )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:02:55
 • پایان برنامه: 01:48:15
 • طول برنامه:45 دقیقه

زنان قصه ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:54:08
 • پایان برنامه: 02:34:47
 • طول برنامه:40 دقیقه

خنده بازار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:39:14
 • پایان برنامه: 03:01:17
 • طول برنامه:22 دقیقه

مستند نگارستان ( گیلان - کیمیا )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:02:40
 • پایان برنامه: 04:12:40
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

نسیم سحری ( ویژه برنامه سحر )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:12:40
 • پایان برنامه: 04:17:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن مجید ( قاری : پورزرگری )

سوره : ابراهیم - قاری :پورزرگری

 • شروع برنامه:04:22:32
 • پایان برنامه: 04:30:52
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز صبح ( آیت ا... مهدوی کنی)

آیت ا...مهدوی کنی

 • شروع برنامه:04:35:38
 • پایان برنامه: 04:42:50
 • طول برنامه:7 دقیقه

بازار محبت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:43:19
 • پایان برنامه: 05:39:31
 • طول برنامه:56 دقیقه

ترتیل قرآن کریم ( استاد پرهیزگار )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:40:09
 • پایان برنامه: 05:56:24
 • طول برنامه:16 دقیقه

پذیرایی ساده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:03:17
 • پایان برنامه: 06:08:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن مجید ( قاری : عبدالباسط )

سوره : فصلت - قاری : عبدالباسط

 • شروع برنامه:06:12:42
 • پایان برنامه: 06:40:57
 • طول برنامه:28 دقیقه

سخنرانی مذهبی ( آیت ا... ناصری )

آیت ا... ناصری - ویژه رمضان

 • شروع برنامه:06:42:30
 • پایان برنامه: 07:17:18
 • طول برنامه:34 دقیقه

دعای ندبه

دعای ندبه

 • شروع برنامه:07:20:18
 • پایان برنامه: 08:03:18
 • طول برنامه:43 دقیقه

زنان قصه ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:10:24
 • پایان برنامه: 08:20:22
 • طول برنامه:9 دقیقه

قاب سفید ( بهداشت )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:20:50
 • پایان برنامه: 09:07:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

مستند ضد گلوله

مستند ضد گلوله

 • شروع برنامه:09:07:00
 • پایان برنامه: 09:14:03
 • طول برنامه:7 دقیقه

سرود فارسی

طاقتم ده - سالار عقیلی

 • شروع برنامه:09:15:04
 • پایان برنامه: 09:22:08
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه مستوره آسمانی ( ویژه 4 خرداد )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:22:08
 • پایان برنامه: 10:07:59
 • طول برنامه:45 دقیقه

خنده بازار

خنده بازار

 • شروع برنامه:10:15:14
 • پایان برنامه: 11:05:14
 • طول برنامه:50 دقیقه

سیمای ورزش (تکرار)

سیمای ورزش

 • شروع برنامه:11:09:56
 • پایان برنامه: 11:53:19
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال سه در چهار

قسمت 8 - تایم کلی : 43.23

 • شروع برنامه:11:59:50
 • پایان برنامه: 12:18:40
 • طول برنامه:18 دقیقه

آموزش قرآن ( اقرا )

آموزش قرآن ( اقرا )

 • شروع برنامه:12:23:53
 • پایان برنامه: 12:53:53
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی حجت الاسلام فروغی ( تولیدی )

سخنرانی حجت الاسلام فروغی

 • شروع برنامه:13:07:17
 • پایان برنامه: 13:12:47
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن مجید ( قاری : قاسم رضیعی )

سوره : فاطر - قاری : قاسم رضیعی

 • شروع برنامه:13:20:43
 • پایان برنامه: 13:26:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

دعای روز نهم ماه مبارک رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:27:33
 • پایان برنامه: 14:30:27
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

تماشاخانه ( ریو 2 )

ریو 2 - تایم کلی : 62.54

 • شروع برنامه:14:32:06
 • پایان برنامه: 15:22:06
 • طول برنامه:50 دقیقه

فیلم سینمایی ایرانی ( ویلایی ها )

ویلایی ها - تایم کلی : 92.57 - بسته 1 ( 3 مورد )

 • شروع برنامه:15:23:23
 • پایان برنامه: 16:06:20
 • طول برنامه:42 دقیقه

ادامه فیلم سینمایی خارجی ( ویلایی ها )

ویلایی ها - تایم کلی : 92.57

 • شروع برنامه:16:12:01
 • پایان برنامه: 16:42:21
 • طول برنامه:30 دقیقه

نگاه هفته ( واحد خبر )

نگاه هفته

 • شروع برنامه:16:50:53
 • پایان برنامه: 17:20:53
 • طول برنامه:30 دقیقه

راه روشن ( پاسخ به سوالات شرعی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:26:10
 • پایان برنامه: 17:36:11
 • طول برنامه:10 دقیقه

قاب سفید ( بهداشت )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:37:12
 • پایان برنامه: 17:57:07
 • طول برنامه:19 دقیقه

برکت ( مشارکتی جهاد کشاورزی )

مشارکتی جهاد کشاورزی - گوجه فرنگی 2

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ترتیل قرآن کریم ( حسینیه اعظم زنجان )

ترتیل قرآن کریم ( حسینیه اعظم زنجان )

 • شروع برنامه:19:03:39
 • پایان برنامه: 19:23:39
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر ساعت20

برنامه سیاسی واحد خبر استان و مسائل روز استان است

 • شروع برنامه:19:37:15
 • پایان برنامه: 20:37:15
 • طول برنامه:1 ساعت

آیدین آی ( ویژه برنامه افطار )

آیدین آی ( ویژه برنامه افطار )

 • شروع برنامه:20:37:15
 • پایان برنامه: 20:42:28
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کریم ( قاری : حسن رضائیان )

سوره : شوری قاری : حسن رضائیان

 • شروع برنامه:20:59:21
 • پایان برنامه: 21:29:21
 • طول برنامه:30 دقیقه

عطر آدینه ( نماز جمعه )

عطر آدینه ( نماز جمعه )

 • شروع برنامه:21:32:52
 • پایان برنامه: 21:57:52
 • طول برنامه:25 دقیقه

سریال سه در چهار ( ویژه رمضان )

قسمت 9 - تایم کلی : 45.07 - بسته 7 ( 5 مورد )

 • شروع برنامه:22:02:02
 • پایان برنامه: 22:22:09
 • طول برنامه:20 دقیقه

ادامه سریال سه در چهار ( ویژه رمضان )

قسمت 9 - تایم کلی : 45.07

 • شروع برنامه:22:23:38
 • پایان برنامه: 22:54:08
 • طول برنامه:30 دقیقه

بیزیم ائللر ( روستا )

بسته 5 ( 2 مورد )

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر ساعت -23

برنامه سیاسی استان به زبان آذری است

 • شروع برنامه:23:24:55
 • پایان برنامه: 23:57:04
 • طول برنامه:32 دقیقه

مستند اهل ایمان

مستند اهل ایمان