جدول پخش

زنجان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

فیلم سینمایی ایرانی ( ناردون )

ناردون- تایم : 75.00 - بسته 14 ( 3مورد )

 • شروع برنامه:01:15:00
 • پایان برنامه: 01:17:44
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود آذری

وحدت

 • شروع برنامه:01:17:44
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه سرگرمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:23:59
 • طول برنامه:53 دقیقه

مستند ایرانگرد - گردشگری

مستند ایرانگرد - گردشگری

 • شروع برنامه:02:23:59
 • پایان برنامه: 02:27:37
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود فارسی

دلشدگان

 • شروع برنامه:02:27:37
 • پایان برنامه: 02:30:07
 • طول برنامه:2 دقیقه

سبک زندگی (دکتر و سیگار )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:07
 • پایان برنامه: 02:57:55
 • طول برنامه:27 دقیقه

شادمانه (یزد )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:57:55
 • پایان برنامه: 02:59:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام سلامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:59:35
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:

وله در ادامه ( سریال خارجی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:47:50
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال افسانه سامبونگ

تکرار قسمت 11- تایم : 47.50

 • شروع برنامه:03:47:50
 • پایان برنامه: 03:58:37
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه سرگرمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:58:37
 • پایان برنامه: 04:01:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

تخلفات و جرایم فضای مجازی (امنیت مجازی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:01:35
 • پایان برنامه: 04:02:04
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:02:04
 • پایان برنامه: 04:08:44
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن کریم ( قاری : عبدالباسط )

سوره : نباء - قاری :عبدالباسط

 • شروع برنامه:04:08:44
 • پایان برنامه: 04:09:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:09:00
 • پایان برنامه: 04:13:10
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح

اذان صبح : 04.09 - موذن : موذن زاده

 • شروع برنامه:04:13:10
 • پایان برنامه: 04:18:28
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز صبح

آیت ا... شبیری - حرم حضرت معصومه (س)

 • شروع برنامه:04:18:28
 • پایان برنامه: 04:28:11
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:28:11
 • پایان برنامه: 04:29:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

سبک زندگی (گامهی شیطان )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:29:59
 • پایان برنامه: 04:30:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

ذکر روز دوشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:59
 • پایان برنامه: 04:31:28
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:31:28
 • پایان برنامه: 05:21:43
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند خارجی ( سیاره زمین )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:21:43
 • پایان برنامه: 05:24:25
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود فارسی

صبحی دیگر

 • شروع برنامه:05:24:25
 • پایان برنامه: 05:25:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سینمایی خارجی

ناپدید شده - 14.00

 • شروع برنامه:05:25:50
 • پایان برنامه: 05:38:17
 • طول برنامه:12 دقیقه

مستند مردم آبادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:38:17
 • پایان برنامه: 05:43:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیک آشنا ( مراسم عروسی آذری )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:43:33
 • پایان برنامه: 05:45:37
 • طول برنامه:2 دقیقه

سیا ساکتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:45:37
 • پایان برنامه: 05:57:49
 • طول برنامه:12 دقیقه

سینما پشت پرده ( 12 مرد خشمگین )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:57:49
 • پایان برنامه: 05:58:48
 • طول برنامه:

موشن گرافیک طرح جهاد همبستگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:58:48
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:54:01
 • طول برنامه:54 دقیقه

مستند ایرانگرد - گردشگری

مستند ایرانگرد - گردشگری

 • شروع برنامه:06:54:01
 • پایان برنامه: 06:57:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود آذری ( دوران عاشقی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:57:59
 • پایان برنامه: 06:59:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن شعار سال (کسب و کار )1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:59:34
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:

وله شعار شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:18:55
 • طول برنامه:18 دقیقه

ائل سازی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:18:55
 • پایان برنامه: 07:22:51
 • طول برنامه:3 دقیقه

توصیه های بهداشتی ( سالم و ناسالم )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:22:51
 • پایان برنامه: 07:24:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سینمایی خارجی

ناپدید شده - 14.00

 • شروع برنامه:07:24:16
 • پایان برنامه: 07:27:25
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود فارسی

فقط عشق - حجت اشرف زاده

 • شروع برنامه:07:27:25
 • پایان برنامه: 07:29:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن شعار سال (کسب و کار )2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:29:00
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله شبکه ( ییلاق باکلور )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 07:52:30
 • طول برنامه:22 دقیقه

مستند نگارستان ( وقتی گفتند نمیشود )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:52:30
 • پایان برنامه: 07:55:13
 • طول برنامه:2 دقیقه

فضای مجازی ( یار مهربان - بی کتابی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:55:13
 • پایان برنامه: 07:56:11
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:56:11
 • پایان برنامه: 07:57:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن شعار سال (کسب و کار )3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:57:46
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

زنجانا سلام

زنجانا سلام

 • شروع برنامه:08:55:00
 • پایان برنامه: 08:57:12
 • طول برنامه:2 دقیقه

فضای مجازی ( انیمیشن کالای ایرانی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:57:12
 • پایان برنامه: 08:58:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سینمایی خارجی

ناپدید شده - 14.00

 • شروع برنامه:08:58:37
 • پایان برنامه: 08:59:09
 • طول برنامه:

ویژه هفته قوه قضائیه ( مقام معظم رهبری )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:59:09
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:29:55
 • طول برنامه:29 دقیقه

شادمانه مراکز ( سمنان )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:29:55
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:

موزیک تصویر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:52:11
 • طول برنامه:22 دقیقه

انیمیشن مهاجران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:52:11
 • پایان برنامه: 09:56:57
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود فارسی

سیه گیسو - سالار عقیلی

 • شروع برنامه:09:56:57
 • پایان برنامه: 09:58:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

توصیه های بهداشتی ( سیگار )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:58:00
 • پایان برنامه: 09:59:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن شعار سال (کسب و کار )4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:35
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:

وله در ادامه ( سریال ایرانی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:34:01
 • طول برنامه:34 دقیقه

سریال محلی ( یالانچی پهلوان )

تکرار قسمت 9 - تایم : 34.01

 • شروع برنامه:10:34:01
 • پایان برنامه: 10:36:49
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود آذری ( وحدت )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:36:49
 • پایان برنامه: 10:39:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

سیا ساکتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:39:03
 • پایان برنامه: 10:44:18
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه قاصد بهار (چهارمحال و بختیاری)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:44:18
 • پایان برنامه: 10:44:50
 • طول برنامه:

ویژه هفته قوه قضائیه ( قانون اساسی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:44:50
 • پایان برنامه: 10:45:00
 • طول برنامه:

تیک تاک خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر ساعت صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:55:00
 • پایان برنامه: 10:56:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن شعار سال (کسب و کار )5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:56:35
 • پایان برنامه: 10:59:35
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیک آشنا ( مشهد مقدس )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:35
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:

وله در ادامه ( قبل از خانواده )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

خانواده

خانواده

 • شروع برنامه:11:55:00
 • پایان برنامه: 11:58:08
 • طول برنامه:3 دقیقه

نسیم آوا

عاشقم کرده - بهنام بانی

 • شروع برنامه:11:58:08
 • پایان برنامه: 11:59:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن شعار سال (کسب و کار )6

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:59:43
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:17:17
 • طول برنامه:17 دقیقه

مزه غذای ایرانی ( کشک )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:17:17
 • پایان برنامه: 12:18:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک رهبر ( در جمع سفرا 1 )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:18:40
 • پایان برنامه: 12:20:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سینمایی خارجی

ناپدید شده - 14.00

 • شروع برنامه:12:20:05
 • پایان برنامه: 12:29:30
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه سرگرمی ( بارانه )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:29:30
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 13:10:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

بیزیم ائللر ( روستا )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:10:00
 • پایان برنامه: 13:10:38
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:10:38
 • پایان برنامه: 13:12:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه میدانم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:12:07
 • پایان برنامه: 13:15:07
 • طول برنامه:3 دقیقه

پلاک ( شهدا )

زندگینامه شهید عادل هاشمی

 • شروع برنامه:13:15:07
 • پایان برنامه: 13:18:44
 • طول برنامه:3 دقیقه

تلاوت قرآن کریم ( قاری : حسین فردی )

سوره : حدید - قاری : حسین فردی

 • شروع برنامه:13:18:44
 • پایان برنامه: 13:19:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:19:00
 • پایان برنامه: 13:23:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر : 13.19 - موذن : محمدزاده

 • شروع برنامه:13:23:40
 • پایان برنامه: 13:30:55
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز ظهر

حجت الاسلام طاووسی فر - مسجد النبی (ص)

 • شروع برنامه:13:30:55
 • پایان برنامه: 13:32:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان (عج)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:32:12
 • پایان برنامه: 13:33:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

احسان و نیکوکاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:33:16
 • پایان برنامه: 13:34:00
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:34:00
 • پایان برنامه: 13:44:29
 • طول برنامه:10 دقیقه

مستند مردم آبادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:44:29
 • پایان برنامه: 13:47:36
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود فارسی

نمیشه - فرزاد فراهی

 • شروع برنامه:13:47:36
 • پایان برنامه: 13:58:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه سرگرمی ( بارانه )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:58:00
 • پایان برنامه: 13:59:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن شعار سال (کسب و کار )7

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:59:35
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:

وله در ادامه ( سینمایی خارجی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

فیلم سینمایی خارجی ( ناپدید شده )

ناپدید شده - تایم : 116.16 - بسته 1 ( 3 مورد )

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:01:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 2

 • شروع برنامه:15:01:22
 • پایان برنامه: 15:57:38
 • طول برنامه:56 دقیقه

ادامه فیلم سینمایی خارجی

ناپدید شده - تایم : 116.16

 • شروع برنامه:15:57:38
 • پایان برنامه: 15:59:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن شعار سال (کسب و کار )8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:59:13
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

بسته 3

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:52:11
 • طول برنامه:52 دقیقه

شهر قشنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:52:11
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود فارسی

دوستم داری - حجت اشراف زاده

 • شروع برنامه:16:55:00
 • پایان برنامه: 16:57:22
 • طول برنامه:2 دقیقه

امنیت مجازی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:57:22
 • پایان برنامه: 16:58:00
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:58:00
 • پایان برنامه: 16:59:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن شعار سال (کسب و کار )9

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:35
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:

وله در ادامه ( قبل از خانواده )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

تکرار خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:55:00
 • پایان برنامه: 17:56:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن شعار سال (کسب و کار )10

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:56:35
 • پایان برنامه: 17:58:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک رهبر ( در جمع سفرا 2 )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:58:21
 • پایان برنامه: 17:59:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 4

 • شروع برنامه:17:59:37
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:

وله در ادامه ( سریال خارجی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال افسانه سامبونگ

قسمت 12 - تایم : 40.00 - بسته 5 ( 4 مورد )

 • شروع برنامه:18:20:00
 • پایان برنامه: 18:21:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 6

 • شروع برنامه:18:21:26
 • پایان برنامه: 18:41:26
 • طول برنامه:20 دقیقه

ادامه سریال افسانه سامبونگ

قسمت 12 - تایم : 40.00

 • شروع برنامه:18:41:26
 • پایان برنامه: 18:43:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن شعار سال (کسب وکار )11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:43:01
 • پایان برنامه: 18:47:01
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود آذری

محبتلی کونول - مجتبی خبیری

 • شروع برنامه:18:47:01
 • پایان برنامه: 18:58:40
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه سرگرمی ( بارانه )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:58:40
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 7

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:21:30
 • طول برنامه:21 دقیقه

هوای تازه ( نوجوان )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:21:30
 • پایان برنامه: 19:55:19
 • طول برنامه:33 دقیقه

مستند ایران - زنجان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:55:19
 • پایان برنامه: 19:56:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن شعار سال (کسب و کار )12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:56:54
 • پایان برنامه: 19:59:25
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 8

 • شروع برنامه:19:59:25
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:

یک آیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر ساعت 20

برنامه سیاسی واحد خبر

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:21:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن شعار سال (کسب و کار )13

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:35
 • پایان برنامه: 20:46:35
 • طول برنامه:25 دقیقه

گفتگوی ویژه خبری - مشارکتی(آبفار)

آب و فاضلاب روستایی

 • شروع برنامه:20:46:35
 • پایان برنامه: 20:48:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

فضای مجازی (کتابخوانی - فصل فیروزه ای)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:48:30
 • پایان برنامه: 20:49:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک رهبری ( گام دوم )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:49:34
 • پایان برنامه: 20:50:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه میدانم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:50:46
 • پایان برنامه: 20:53:46
 • طول برنامه:3 دقیقه

پلاک ( شهدا )

زندگینامه شهید عباس حیدری

 • شروع برنامه:20:53:46
 • پایان برنامه: 20:59:51
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن کریم ( قاری : پرهیزگار )

سوره : غافر - قاری : پرهیزگار

 • شروع برنامه:20:59:51
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:03:18
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان مغرب

اذان مغرب : 21.00 - موذن : کریم منصوری

 • شروع برنامه:21:03:18
 • پایان برنامه: 21:04:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان (عج)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:04:31
 • پایان برنامه: 21:04:41
 • طول برنامه:

وله آرم استیشن شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:04:41
 • پایان برنامه: 21:19:41
 • طول برنامه:15 دقیقه

سریال محلی ( یالانچی پهلوان )

قسمت 10 - تایم : 33.44 - بسته 9 ( 5 مورد )

 • شروع برنامه:21:19:41
 • پایان برنامه: 21:23:17
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 10

 • شروع برنامه:21:23:17
 • پایان برنامه: 21:42:01
 • طول برنامه:18 دقیقه

ادامه سریال محلی ( یالانچی پهلوان )

قسمت 10 - تایم : 33.44

 • شروع برنامه:21:42:01
 • پایان برنامه: 21:45:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 11

 • شروع برنامه:21:45:00
 • پایان برنامه: 22:55:40
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

گئجه لر ( برنامه شبانگاهی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:40
 • پایان برنامه: 22:58:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 12

 • شروع برنامه:22:58:38
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر ساعت -23

برنامه سیاسی استان به زبان آذری است

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:21:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن شعار سال (کسب و کار )14

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:21:35
 • پایان برنامه: 23:25:15
 • طول برنامه:3 دقیقه

موسیقی تصویر

منتظرت بودم - داریوش رفیعی

 • شروع برنامه:23:25:15
 • پایان برنامه: 23:29:45
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه قاصد بهار ( سیستان و بلوچستان )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:29:45
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:48:55
 • طول برنامه:18 دقیقه

ائل سازی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:48:55
 • پایان برنامه: 23:49:40
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:49:40
 • پایان برنامه: 23:51:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

دیرین دیرین ( واژگونی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:51:08
 • پایان برنامه: 23:52:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن شعار سال (کسب و کار )15

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:52:43
 • پایان برنامه: 23:57:05
 • طول برنامه:4 دقیقه

فضای مجازی ( کالای ایرانی - چرخ )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:57:05
 • پایان برنامه: 23:59:34
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 13

 • شروع برنامه:23:59:34
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:

وله در ادامه ( سینمایی خارجی )

توضیحات برنامه درج نشده است.