جدول پخش

زنجان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:35:03
 • طول برنامه:35 دقیقه

ادامه فیلم سینمایی خارجی ( دکتر دولیتل 2 )

دکتر دولیتل 2 - تایم کلی : 73.42

 • شروع برنامه:00:42:43
 • پایان برنامه: 01:26:12
 • طول برنامه:43 دقیقه

خنده بازار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:35:31
 • پایان برنامه: 02:05:37
 • طول برنامه:30 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:10:33
 • پایان برنامه: 02:20:30
 • طول برنامه:9 دقیقه

قاب سفید ( بهداشت )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:21:15
 • پایان برنامه: 03:45:08
 • طول برنامه:1 ساعت و 23 دقیقه

فیلم سینمایی ایرانی ( وعده دیدار )

وعده دیدار - تایم کلی : 83.53

 • شروع برنامه:03:48:27
 • پایان برنامه: 04:34:23
 • طول برنامه:45 دقیقه

مستند مسابقه خانه ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:38:28
 • پایان برنامه: 05:23:24
 • طول برنامه:44 دقیقه

قصه های تبیان ( دزد و نماز اول وقت )

تایم کلی : 44.56

 • شروع برنامه:05:34:32
 • پایان برنامه: 05:41:02
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز صبح

حجت الاسلام شجاع - مشهد مقدس

 • شروع برنامه:05:41:02
 • پایان برنامه: 05:51:10
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:52:56
 • پایان برنامه: 05:57:58
 • طول برنامه:5 دقیقه

نسیم آفرینش گل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:59:31
 • پایان برنامه: 06:29:46
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی مذهبی ( دکتر رضا حاج ابراهیم )

حجت الاسلام دکتر رضا حاج ابراهیم

 • شروع برنامه:06:35:19
 • پایان برنامه: 07:10:07
 • طول برنامه:34 دقیقه

دعای ندبه(تامینی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:16:16
 • پایان برنامه: 07:47:42
 • طول برنامه:31 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:49:51
 • پایان برنامه: 08:55:56
 • طول برنامه:1 ساعت و 6 دقیقه

طنزپیشگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:01:00
 • پایان برنامه: 10:10:26
 • طول برنامه:1 ساعت و 9 دقیقه

تماشاخانه (نهنگ سفید )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:11:34
 • پایان برنامه: 11:01:34
 • طول برنامه:50 دقیقه

سیمای ورزش1

برنامه ورزشی استان

 • شروع برنامه:11:06:20
 • پایان برنامه: 11:51:16
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال قصه های تبیان

دزد و نماز اول وقت

 • شروع برنامه:11:51:58
 • پایان برنامه: 12:18:08
 • طول برنامه:26 دقیقه

روشنای انتظار ( ویژه امام زمان عج )

منجی در ادیان مختلف

 • شروع برنامه:12:39:39
 • پایان برنامه: 13:09:39
 • طول برنامه:30 دقیقه

سراب ( موادمخدر )

ویژه برنامه در خصوص مبارزه با مواد مخدر در بین خانواده ها و اجتماع است

 • شروع برنامه:13:12:43
 • پایان برنامه: 14:24:34
 • طول برنامه:1 ساعت و 11 دقیقه

تماشاخانه ( عملیات جنگل )

عملیاتت جنگل - تایم : 71.35

 • شروع برنامه:14:28:55
 • پایان برنامه: 15:08:55
 • طول برنامه:40 دقیقه

فیلم سینمایی ایرانی ( جاده تباهی )

جاده تباهی - تایم : 87.10 - بسته 1 ( 6 مورد )

 • شروع برنامه:15:11:12
 • پایان برنامه: 15:58:22
 • طول برنامه:47 دقیقه

ادامه فیلم سینمایی ایرانی ( جاده تباهی )

جاده تباهی - 87.10

 • شروع برنامه:16:04:03
 • پایان برنامه: 16:49:13
 • طول برنامه:45 دقیقه

خنده بازار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:56:03
 • پایان برنامه: 17:31:03
 • طول برنامه:35 دقیقه

گشتاور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:32:14
 • پایان برنامه: 17:38:08
 • طول برنامه:5 دقیقه

موسیقی فیلم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:38:50
 • پایان برنامه: 18:09:03
 • طول برنامه:30 دقیقه

نگاه هفته (خبر)

خلاصه ای از خبرهای استان در هفته ای که گذشت در اختیار بینندگان قرار میدهد

 • شروع برنامه:18:16:25
 • پایان برنامه: 18:22:48
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن کریم ( قاری : عبدالباسط )

سوره : انفطار - قاری : عبدالباسط

 • شروع برنامه:18:34:30
 • پایان برنامه: 18:54:30
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال قصه های تبیان (امداد گر )

قصه های تبیان - امدادگر - تایم : 38.18 - بسته 4 ( 7 مورد )

 • شروع برنامه:18:56:52
 • پایان برنامه: 19:15:10
 • طول برنامه:18 دقیقه

ادامه قصه های تبیان - امدادگر

امدادگر - تایم :38.18

 • شروع برنامه:19:22:44
 • پایان برنامه: 19:52:44
 • طول برنامه:30 دقیقه

راه روشن ( پاسخ به سوالات شرعی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:53:55
 • پایان برنامه: 19:59:03
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته6

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر ساعت20

برنامه سیاسی واحد خبر استان و مسائل روز استان است

 • شروع برنامه:20:21:14
 • پایان برنامه: 20:28:05
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 7

 • شروع برنامه:20:28:05
 • پایان برنامه: 20:58:35
 • طول برنامه:30 دقیقه

بیزیم ائللر(روستا)

برنامه ویژه روستائیان است - بسته 8 ( 6 مورد )

 • شروع برنامه:20:58:35
 • پایان برنامه: 21:04:56
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 9

 • شروع برنامه:21:04:56
 • پایان برنامه: 21:34:56
 • طول برنامه:30 دقیقه

عطر آدینه( نماز جمعه)

خلاصه ای از خطبه های نماز جمعه زنجان است

 • شروع برنامه:21:36:10
 • پایان برنامه: 22:25:40
 • طول برنامه:49 دقیقه

سید عشق(تولید مرکز)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:10
 • پایان برنامه: 22:46:21
 • طول برنامه:16 دقیقه

دیدنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:49:51
 • پایان برنامه: 22:58:20
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 10

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر ساعت 23

برنامه سیاسی استان به زبان آذری است

 • شروع برنامه:23:24:07
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:35 دقیقه

فیلم سینمایی خارجی (برنده و بازنده )

برنده و بازنده - تایم : 89.55- بسته 12 ( 8 مورد )