جدول پخش

زنجان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:26:51
 • طول برنامه:1 ساعت و 26 دقیقه

فیلم سینمایی ایرانی (انسان ها)

انسان ها- تایم :86.51

 • شروع برنامه:01:26:51
 • پایان برنامه: 01:29:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

تخلفات و جرایم فضای مجازی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:29:21
 • پایان برنامه: 01:32:16
 • طول برنامه:2 دقیقه

موسیقی تصویر

صدا کن مرا

 • شروع برنامه:01:32:16
 • پایان برنامه: 01:32:41
 • طول برنامه:

وله آرم استیشن شبکه

غمگین

 • شروع برنامه:01:32:41
 • پایان برنامه: 02:22:58
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند سیاره زمین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:22:58
 • پایان برنامه: 02:24:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

احسان و نیکوکاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:24:05
 • پایان برنامه: 02:27:33
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود فارسی

هوای گریه

 • شروع برنامه:02:27:33
 • پایان برنامه: 02:48:59
 • طول برنامه:21 دقیقه

دانستنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:48:59
 • پایان برنامه: 02:51:47
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیک آشنا (قم )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:51:47
 • پایان برنامه: 02:59:40
 • طول برنامه:7 دقیقه

روزنه (چلنگری )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:59:40
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:

وله آرم استیشن شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:42:35
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال دلدادگان

تکرار قسمت 13 - تایم :42.35

 • شروع برنامه:03:42:35
 • پایان برنامه: 03:50:51
 • طول برنامه:8 دقیقه

سرود فارسی

رسوای زمانه - علیرضا قربانی

 • شروع برنامه:03:50:51
 • پایان برنامه: 03:52:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

توصیه های بهداشتی

تیزر جمعیت

 • شروع برنامه:03:52:01
 • پایان برنامه: 03:52:41
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:52:41
 • پایان برنامه: 04:02:53
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه قاب سفید

سینوزیت چرکی

 • شروع برنامه:04:02:53
 • پایان برنامه: 04:04:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله فرش اشراق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:04:00
 • پایان برنامه: 04:46:22
 • طول برنامه:42 دقیقه

مستند زیر بال های کاسپین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:46:22
 • پایان برنامه: 04:50:52
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود فارسی

غنچه های گل سرخ - میثم ابراهیمی

 • شروع برنامه:04:50:52
 • پایان برنامه: 04:51:14
 • طول برنامه:

وله آرم استیشن شبکه طلایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:51:14
 • پایان برنامه: 04:57:45
 • طول برنامه:6 دقیقه

کلیپ نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:57:45
 • پایان برنامه: 05:03:50
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن کریم ( قاری : حسین کرمی )

سوره : نمل - قاری : حسین کرمی

 • شروع برنامه:05:03:50
 • پایان برنامه: 05:04:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:04:00
 • پایان برنامه: 05:08:10
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح

اذان صبح : 05.04 - موذن : موذن زاده

 • شروع برنامه:05:08:10
 • پایان برنامه: 05:14:23
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز صبح

حجت الاسلام خاتمی - امام جمعه

 • شروع برنامه:05:14:23
 • پایان برنامه: 05:24:06
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:24:06
 • پایان برنامه: 05:25:03
 • طول برنامه:

ذکر روز دوشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:25:03
 • پایان برنامه: 05:26:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

احسان و نیکوکاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:26:29
 • پایان برنامه: 05:27:19
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:27:19
 • پایان برنامه: 05:56:37
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:56:37
 • پایان برنامه: 05:57:32
 • طول برنامه:

وله آرم استیشن پاییز باران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:57:32
 • پایان برنامه: 05:58:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سینمایی ایرانی

خانه نشین - 14.15

 • شروع برنامه:05:58:57
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:43:15
 • طول برنامه:43 دقیقه

مستند من نباید زنده باشم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:43:15
 • پایان برنامه: 06:45:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله پائیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:45:00
 • پایان برنامه: 06:57:04
 • طول برنامه:12 دقیقه

پویا نمایی این چیه ؟

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:57:04
 • پایان برنامه: 06:59:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

پویانمایی پلیس فتا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:59:38
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:

وله آرم استیشن پائیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

زنجانا سلام

زنجانا سلام

 • شروع برنامه:07:55:00
 • پایان برنامه: 07:58:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

موسیقی تصویر

عشق دیرین - محمد نوری

 • شروع برنامه:07:58:00
 • پایان برنامه: 07:59:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سینمایی ایرانی

خانه نشین - 14.15

 • شروع برنامه:07:59:25
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:26:39
 • طول برنامه:26 دقیقه

هنوز آواز می آید ( موسیقی سنتی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:26:39
 • پایان برنامه: 08:27:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

توصیه های بهداشتی ( جمعیت )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:27:49
 • پایان برنامه: 08:28:05
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:28:05
 • پایان برنامه: 08:49:25
 • طول برنامه:21 دقیقه

دانستنی ها ( قهوه )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:49:25
 • پایان برنامه: 08:54:18
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود فارسی

پائیز - حجت اشرف زاده

 • شروع برنامه:08:54:18
 • پایان برنامه: 08:56:24
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:56:24
 • پایان برنامه: 08:59:05
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک رونق تولید -1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:59:05
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:

وله آرم استیشن باران پاییز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:42:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

مستند ایرانی ( زیر بال های کاسپین )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:42:00
 • پایان برنامه: 09:45:20
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود آذری

پائیز - جعفر احمدی

 • شروع برنامه:09:45:20
 • پایان برنامه: 09:56:45
 • طول برنامه:11 دقیقه

مستند مردم آبادی ( تولید ملی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:56:45
 • پایان برنامه: 09:58:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله شوق زندگی ( سفالینه اصفهان )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:58:40
 • پایان برنامه: 09:59:33
 • طول برنامه:

تیزر تمدید مهلت جشنواره چند رسانه ای قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:33
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:

وله شعار شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:38:39
 • طول برنامه:38 دقیقه

سریال آذری آیریلیق

تکرار قسمت 17 - تایم : 38.39

 • شروع برنامه:10:38:39
 • پایان برنامه: 10:42:24
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود فارسی

زیر باران - علیرضا عصار

 • شروع برنامه:10:42:24
 • پایان برنامه: 10:43:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سینمایی ایرانی

خانه نشین - 14.15

 • شروع برنامه:10:43:49
 • پایان برنامه: 10:44:24
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:44:24
 • پایان برنامه: 10:59:49
 • طول برنامه:15 دقیقه

دیدنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:49
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:

تیک تاک خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:10:00
 • پایان برنامه: 11:12:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

موسیقی تصویر

کم بودیرا - محمد میرزاوندی

 • شروع برنامه:11:12:40
 • پایان برنامه: 11:14:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک رونق تولید - 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:14:37
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:

وله آرم استیشن شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:56:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

برنامه خانواده

ادامه برنامه بعد از اذان ظهر - مدت کلی 55 دقیقه

 • شروع برنامه:11:56:00
 • پایان برنامه: 11:57:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه میدانم ( مناجات )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:57:27
 • پایان برنامه: 12:00:51
 • طول برنامه:3 دقیقه

تلاوت قرآن کریم ( قاری : عباس امام جمعه )

سوره : حج - قاری : عباس امام جمعه

 • شروع برنامه:12:00:51
 • پایان برنامه: 12:01:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:01:00
 • پایان برنامه: 12:06:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر : 12.01 - موذن : حسن رضائیان

 • شروع برنامه:12:06:00
 • پایان برنامه: 12:07:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان (عج)

دعای سلامتی امام زمان (عج)

 • شروع برنامه:12:07:17
 • پایان برنامه: 12:07:52
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:07:52
 • پایان برنامه: 12:21:52
 • طول برنامه:14 دقیقه

ادامه برنامه خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:21:52
 • پایان برنامه: 12:25:47
 • طول برنامه:3 دقیقه

موسیقی تصویر

سلامی دوباره - خسرو شکیبایی

 • شروع برنامه:12:25:47
 • پایان برنامه: 12:27:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سینمایی ایرانی

خانه نشین - 14.15

 • شروع برنامه:12:27:12
 • پایان برنامه: 12:29:18
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:29:18
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:53:10
 • طول برنامه:23 دقیقه

از لاک جیغ تا خدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:53:10
 • پایان برنامه: 12:53:27
 • طول برنامه:

وله آرم استیشن شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:53:27
 • پایان برنامه: 12:57:35
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه تربت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:57:35
 • پایان برنامه: 13:00:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 1

 • شروع برنامه:13:00:32
 • پایان برنامه: 14:09:42
 • طول برنامه:1 ساعت و 9 دقیقه

مستند ایرانی ( قنات قصبه گناباد )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:09:42
 • پایان برنامه: 14:11:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

دیرین دیرین ( واژگونی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:11:09
 • پایان برنامه: 14:12:02
 • طول برنامه:

تیزر تمدید مهلت جشنواره چند رسانه ای قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:12:02
 • پایان برنامه: 14:14:27
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:14:27
 • پایان برنامه: 14:15:00
 • طول برنامه:

وله هم اکنون پائیز ( سینمایی ایرانی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:15:00
 • پایان برنامه: 15:05:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

فیلم سینمایی ایرانی ( خانه نشین )

خانه نشین - تایم : 91.47 - بسته 3 ( 5 مورد )

 • شروع برنامه:15:05:00
 • پایان برنامه: 15:06:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:06:35
 • پایان برنامه: 15:48:22
 • طول برنامه:41 دقیقه

ادامه فیلم سینمایی ایرانی ( خانه نشین )

خانه نشین - تایم : 91.47

 • شروع برنامه:15:48:22
 • پایان برنامه: 15:51:52
 • طول برنامه:3 دقیقه

موسیقی تصویر

گناه عشق - رسول اکبریان

 • شروع برنامه:15:51:52
 • پایان برنامه: 15:58:26
 • طول برنامه:6 دقیقه

تصاویر ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:58:26
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:55:40
 • طول برنامه:55 دقیقه

تماشاخانه ( گوفی به دانشگاه میرود )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:55:40
 • پایان برنامه: 16:56:35
 • طول برنامه:

وله آرم استیشن باران پائیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:56:35
 • پایان برنامه: 16:59:24
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 6

 • شروع برنامه:16:59:24
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:46:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

تکرار برنامه خانواده

ادامه برنامه خانواده بعد از اذان مغرب

 • شروع برنامه:17:46:00
 • پایان برنامه: 17:46:24
 • طول برنامه:

وله آرم استیشن شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:46:24
 • پایان برنامه: 17:50:42
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت قرآن کریم ( قاری : کریم منصوری )

سوره : آل عمران - قاری : کریم منصوری

 • شروع برنامه:17:50:42
 • پایان برنامه: 17:51:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:51:00
 • پایان برنامه: 17:55:39
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب

اذان مغرب : 17.51 - محمد ابوزید

 • شروع برنامه:17:55:39
 • پایان برنامه: 17:56:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان (عج)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:56:52
 • پایان برنامه: 17:57:12
 • طول برنامه:

وله آرم استیشن شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:57:12
 • پایان برنامه: 18:06:12
 • طول برنامه:9 دقیقه

ادامه تکرار برنامه خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:06:12
 • پایان برنامه: 18:10:18
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود فارسی

ده روز عمر - علیرضا افتخاری

 • شروع برنامه:18:10:18
 • پایان برنامه: 18:11:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

خبر 60ثانیه-1

خلاصه خبرهای کشوری است

 • شروع برنامه:18:11:19
 • پایان برنامه: 18:13:25
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:13:25
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 7

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 18:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال دلدادگان

قسمت 14 - تایم : 38.07 - بسته 8 ( 6 مورد )

 • شروع برنامه:18:35:00
 • پایان برنامه: 18:36:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 9

 • شروع برنامه:18:36:37
 • پایان برنامه: 18:54:44
 • طول برنامه:18 دقیقه

ادامه سریال دلدادگان

قسمت 14 - تایم : 38.07

 • شروع برنامه:18:54:44
 • پایان برنامه: 18:59:36
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه تربت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:59:36
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:

وله آرم استیشن شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مسجد اوشاقلاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:16:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

منظومه ( بیانات رهبری )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:16:00
 • پایان برنامه: 19:16:53
 • طول برنامه:

تیزر تمدید مهلت جشنواره چند رسانه ای قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:16:53
 • پایان برنامه: 19:26:57
 • طول برنامه:10 دقیقه

مستند مردم آبادی ( تولید ملی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:26:57
 • پایان برنامه: 19:29:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

موسیقی تصویر

سفر نرو - حجت اشرف زاده

 • شروع برنامه:19:29:32
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:

وله شعار شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

برکت ( مشارکتی جهاد کشاورزی )

انگور

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 19:52:41
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود آذری ( گولوم سولماسا )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:52:41
 • پایان برنامه: 19:53:31
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:53:31
 • پایان برنامه: 19:56:23
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک رونق تولید - 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:56:23
 • پایان برنامه: 19:59:07
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 10

 • شروع برنامه:19:59:07
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:

یک آیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر ساعت 20

برنامه سیاسی واحد خبر استان و مسائل روز استان است

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:26:15
 • طول برنامه:6 دقیقه

موسیقی تصویر

راز - محمد اصفهانی

 • شروع برنامه:20:26:15
 • پایان برنامه: 20:27:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

توصیه های بهداشتی ( کشتی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:27:54
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:41:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

سفالگری در زنجان

سفالگری در زنجان

 • شروع برنامه:20:41:00
 • پایان برنامه: 20:48:03
 • طول برنامه:7 دقیقه

سرود فارسی

طاقتم ده - سالار عقیلی

 • شروع برنامه:20:48:03
 • پایان برنامه: 20:56:30
 • طول برنامه:8 دقیقه

از خدا برکت-ترمه دوزی

از خدا برکت

 • شروع برنامه:20:56:30
 • پایان برنامه: 20:57:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله شبکه-شیلاندر

وله شبکه-شیلاندر

 • شروع برنامه:20:57:31
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 11

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:33:52
 • طول برنامه:33 دقیقه

مستند ایران ( زنجان )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:33:52
 • پایان برنامه: 21:38:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود فارسی

بگو هنوز هستی - میلاد فرهودی

 • شروع برنامه:21:38:20
 • پایان برنامه: 21:39:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

منظومه ( بیانات رهبری )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:39:20
 • پایان برنامه: 21:55:15
 • طول برنامه:15 دقیقه

فوت کوزه گری ( تولید ملی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:55:15
 • پایان برنامه: 21:57:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:57:21
 • پایان برنامه: 21:59:50
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 12

 • شروع برنامه:21:59:50
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:

وله آرم استیشن شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال آذری ( آیریلیق )

قسمت 18 - تایم : 38.49 - بسته 13 ( 6 مورد )

 • شروع برنامه:22:20:00
 • پایان برنامه: 22:22:29
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 14

 • شروع برنامه:22:22:29
 • پایان برنامه: 22:41:18
 • طول برنامه:18 دقیقه

ادامه سریال آیریلیق

قسمت 18 - تایم : 38.49

 • شروع برنامه:22:41:18
 • پایان برنامه: 22:42:11
 • طول برنامه:

تیزر تمدید مهلت جشنواره چند رسانه ای قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:42:11
 • پایان برنامه: 22:51:14
 • طول برنامه:9 دقیقه

قاب سفید ( سندروم دان )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:51:14
 • پایان برنامه: 22:54:11
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود آذری

اوز ائلیمیز - جعفر احمدی

 • شروع برنامه:22:54:11
 • پایان برنامه: 22:55:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک رونق تولید - 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:24
 • پایان برنامه: 22:57:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 15

 • شروع برنامه:22:57:55
 • پایان برنامه: 22:58:01
 • طول برنامه:

موزیک تصویر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:58:01
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر ساعت -23

برنامه سیاسی استان به زبان آذری است

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:22:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 16

 • شروع برنامه:23:22:43
 • پایان برنامه: 23:27:19
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود فارسی

مهر تو - سالار عقیلی

 • شروع برنامه:23:27:19
 • پایان برنامه: 23:28:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک رونق تولید - 5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:28:25
 • پایان برنامه: 23:29:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

منظومه ( بیانات رهبری )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:29:25
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:56:39
 • طول برنامه:26 دقیقه

هنوز آواز می آید ( موسیقی سنتی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:56:39
 • پایان برنامه: 23:56:54
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:56:54
 • پایان برنامه: 23:59:26
 • طول برنامه:2 دقیقه

آسیب های اجتماعی ( انتخاب )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:59:26
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:

وله هم اکنون پائیز ( سینمایی ایرانی )

توضیحات برنامه درج نشده است.