جدول پخش

زنجان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:15:13
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

ادامه فیلم سینمایی خارجی ( مک فارلند )

مک فارلند - تایم کلی : 110.05

 • شروع برنامه:01:22:58
 • پایان برنامه: 01:43:50
 • طول برنامه:20 دقیقه

پرنیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:48:20
 • پایان برنامه: 02:24:15
 • طول برنامه:35 دقیقه

مستند ایرانی ( ارونه ماد )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:24:15
 • پایان برنامه: 02:29:26
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشن گرافیک صخره های استوار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:29:51
 • پایان برنامه: 03:37:21
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

فیلم سینمایی ایرانی ( برای دخترم ترمه )

برای دخترم ترمه - تایم کلی : 67.30

 • شروع برنامه:03:38:21
 • پایان برنامه: 04:02:08
 • طول برنامه:23 دقیقه

مستند ایرانی ( عروس قراپه )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:02:43
 • پایان برنامه: 04:08:43
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن مجید ( قاری : رحیم خاکی )

سوره : فتح - قاری : رحیم خاکی

 • شروع برنامه:04:23:21
 • پایان برنامه: 04:29:37
 • طول برنامه:6 دقیقه

موشن گرافیک صخره های استوار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:02
 • پایان برنامه: 05:18:07
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال در جستجوی آرامش

تکرار قسمت 6 - تایم کلی : 48.05

 • شروع برنامه:05:18:49
 • پایان برنامه: 05:59:59
 • طول برنامه:41 دقیقه

خنده بازار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:03:14
 • پایان برنامه: 06:08:39
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن مجید ( قاری : ابوالقاسمی )

سوره : قصص - قاری : احمد ابوالقاسمی

 • شروع برنامه:06:09:44
 • پایان برنامه: 06:19:52
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:20:48
 • پایان برنامه: 06:57:38
 • طول برنامه:36 دقیقه

سخنرانی مذهبی ( رفیعی )

حجت الاسلام رفیعی

 • شروع برنامه:07:00:24
 • پایان برنامه: 07:22:33
 • طول برنامه:22 دقیقه

پرنیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:22:33
 • پایان برنامه: 07:28:43
 • طول برنامه:6 دقیقه

سرود آذری

گلدی بابا - جمشید نجفی

 • شروع برنامه:07:33:49
 • پایان برنامه: 07:52:46
 • طول برنامه:18 دقیقه

مستند ایرانی ( آن مرد زنده است )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سلام زنجان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:03:18
 • پایان برنامه: 09:56:14
 • طول برنامه:52 دقیقه

مستند مسابقه خانه ما

فصل 4

 • شروع برنامه:10:00:01
 • پایان برنامه: 11:00:01
 • طول برنامه:1 ساعت

آلاچیق ( خانواده )

برنامه ای خانواده محور

 • شروع برنامه:11:07:43
 • پایان برنامه: 11:55:48
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال در جستجوی آرامش

تکرار قسمت 6 - تایم کلی : 48.05

 • شروع برنامه:12:00:34
 • پایان برنامه: 12:14:29
 • طول برنامه:13 دقیقه

شادمانه اشراق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:22:05
 • پایان برنامه: 12:52:05
 • طول برنامه:30 دقیقه

بیزیم ائللر(روستا)

برنامه ویژه روستائیان است

 • شروع برنامه:12:56:51
 • پایان برنامه: 13:01:56
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه قاصد بهار ( اصفهان )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:10:40
 • پایان برنامه: 13:17:32
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن مجید ( قاری : کریم منصوری )

سوره : انفال - قاری : کریم منصوری

 • شروع برنامه:13:22:39
 • پایان برنامه: 13:29:27
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز ظهر

حجت الاسلام ذاکری - مسجد مقدس جمکران

 • شروع برنامه:13:36:19
 • پایان برنامه: 14:49:46
 • طول برنامه:1 ساعت و 13 دقیقه

تماشاخانه ( شهر پرنده ها )

شهر پرنده ها - تایم کلی : 73.27

 • شروع برنامه:14:53:04
 • پایان برنامه: 15:33:04
 • طول برنامه:40 دقیقه

فیلم سینمایی ایرانی ( بارون با بارون فرق داره )

بارون با بارون فرق داره - تایم کلی : 86.35 - بسته 2 ( 5 مورد )

 • شروع برنامه:15:35:41
 • پایان برنامه: 16:22:16
 • طول برنامه:46 دقیقه

ادامه فیلم سینمایی ایرانی

بارون با بارون فرق داره - تایم کلی : 86.35

 • شروع برنامه:16:27:29
 • پایان برنامه: 17:27:29
 • طول برنامه:1 ساعت

شاپرک ( کودک )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:31:03
 • پایان برنامه: 18:31:03
 • طول برنامه:1 ساعت

تکرار آلاچیق ( خانواده )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:35:35
 • پایان برنامه: 19:00:35
 • طول برنامه:25 دقیقه

سریال در جستجوی آرامش

قسمت 7 - تایم کلی : 50.00 - بسته 5 ( 7 مورد )

 • شروع برنامه:19:02:37
 • پایان برنامه: 19:27:37
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه سریال در جستجوی آرامش

قسمت 7 - تایم کلی : 50.00

 • شروع برنامه:19:30:49
 • پایان برنامه: 19:50:49
 • طول برنامه:20 دقیقه

شرح نهج البلاغه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:53:13
 • پایان برنامه: 19:58:27
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی ( بسته 7 )

بسته 7

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر ساعت20

برنامه سیاسی واحد خبر استان و مسائل روز استان است

 • شروع برنامه:20:22:04
 • پایان برنامه: 20:42:17
 • طول برنامه:20 دقیقه

حرفه ( فنی و حرفه ای )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:50:11
 • پایان برنامه: 20:59:41
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت قرآن کریم ( قاری : یوسف قاسمی )

سوره : کهف - قاری : یوسف قاسمی

 • شروع برنامه:21:04:26
 • پایان برنامه: 21:11:26
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز مغرب

حجت الاسلام دیرباز - مسجد حضرت زهرا (س)

 • شروع برنامه:21:18:07
 • پایان برنامه: 21:23:52
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشن گرافیک صخره های استوار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:23:52
 • پایان برنامه: 21:30:01
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 8

 • شروع برنامه:21:30:01
 • پایان برنامه: 22:30:01
 • طول برنامه:1 ساعت

برنامه گئجه لر

برنامه گئجه لر

 • شروع برنامه:22:32:27
 • پایان برنامه: 22:53:50
 • طول برنامه:21 دقیقه

گزیده آلاچیق ( خانواده )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر ساعت -23

برنامه سیاسی استان به زبان آذری است

 • شروع برنامه:23:22:20
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:37 دقیقه

فیلم سینمایی خارجی ( آخرین دشمن )

آخرین دشمن - تایم کلی : 96.44 - بسته 11 ( 7 مورد )