جدول پخش

زنجان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:21:05
 • طول برنامه:1 ساعت و 21 دقیقه

سینمایی خارجی(سرزمین های شاد)

سینمایی خارجی- سرزمین های شاد) تایم85.19 : - زیرنویس بسته 9 (5 مورد )

 • شروع برنامه:01:28:35
 • پایان برنامه: 02:32:15
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

مستند ایرانگرد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:40:20
 • پایان برنامه: 03:29:33
 • طول برنامه:49 دقیقه

مستند کیمیای رفیع

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:33:48
 • پایان برنامه: 04:35:02
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

سریال جواهری در قصر

قسمت 8 - تایم کلی : 61.14

 • شروع برنامه:04:39:22
 • پایان برنامه: 05:13:54
 • طول برنامه:34 دقیقه

مستند ایرانی ( میراث گاماسا )

مستند ایرانی ( میراث گاماسا )

 • شروع برنامه:05:16:22
 • پایان برنامه: 05:21:37
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:21:37
 • پایان برنامه: 05:27:32
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن مجید ( قاری :عبدالباسط )

سوره : انفطار - قاری : عبدالباسط

 • شروع برنامه:05:32:32
 • پایان برنامه: 05:40:31
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز صبح ( آیت اله راشد یزدی )

آیت اله راشد یزدی - مشهد مقدس

 • شروع برنامه:05:46:25
 • پایان برنامه: 05:56:45
 • طول برنامه:10 دقیقه

روزنه

شیرینی زنجان

 • شروع برنامه:06:03:15
 • پایان برنامه: 06:10:13
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن مجید ( قاری : سبزعلی )

سوره : انعام - قاری : محمد حسین سبزعلی

 • شروع برنامه:06:10:13
 • پایان برنامه: 06:19:56
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد ( جدید )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:50:09
 • طول برنامه:20 دقیقه

شرح نهج البلاغه

حجت الاسلام والمسلمین خاتمی

 • شروع برنامه:07:00:20
 • پایان برنامه: 07:27:57
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند آواها و نماها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:27:57
 • پایان برنامه: 07:37:53
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه از خدا برکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:42:05
 • پایان برنامه: 07:57:35
 • طول برنامه:15 دقیقه

انیمیشن کوشا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

گزیده سلام زنجان

سلام زنجان

 • شروع برنامه:08:45:31
 • پایان برنامه: 08:59:30
 • طول برنامه:13 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:39:23
 • طول برنامه:39 دقیقه

مستند زنان قصه ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:48:39
 • پایان برنامه: 09:58:36
 • طول برنامه:9 دقیقه

قاب سفید ( بهداشت )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:37:42
 • طول برنامه:37 دقیقه

سریال آجی بال

قسمت 6 - تایم کلی : 37.42

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

آلاچیق - برنامه خانواده

آلاچیق - برنامه خانواده

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 11:50:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود فارسی ( آغاز امامت )

به طه به یاسین - علی فانی

 • شروع برنامه:12:04:51
 • پایان برنامه: 12:12:29
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز ظهر

آیت ا... سبحانی - مسجد مقدس جمکران

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند باران اگر نبارد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:47:44
 • طول برنامه:47 دقیقه

مستند مسابقه فاز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:59:35
 • پایان برنامه: 14:29:35
 • طول برنامه:30 دقیقه

نگاه هفته(خبر)

خلاصه ای از خبرهای استان در هفته ای که گذشت در اختیار بینندگان قرار میدهد

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

فیلم سینمایی ایرانی ( آنایوردوم )

آنایوردوم - تایم کلی : 90.07 - بسته 1 ( 3 مورد )

 • شروع برنامه:15:16:17
 • پایان برنامه: 16:01:24
 • طول برنامه:45 دقیقه

ادامه فیلم سینمایی ایرانی ( آنایوردوم )

آنایوردوم - تایم کلی : 90.07

 • شروع برنامه:16:02:06
 • پایان برنامه: 16:29:46
 • طول برنامه:27 دقیقه

اوقاف( سنت حسنه)

اوقاف( سنت حسنه)

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

تکرار آلاچیق ( خانواده )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:27
 • پایان برنامه: 17:25:36
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کریم ( قاری : احمد محمد عامر )

سوره : بقره - قاری : احمد محمد عامر

 • شروع برنامه:17:30:25
 • پایان برنامه: 17:37:56
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز مغرب

حجت الاسلام قدیمی - مسجد صاحب الزمان (عج)

 • شروع برنامه:17:47:29
 • پایان برنامه: 17:57:27
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه از خدا برکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:59:03
 • طول برنامه:59 دقیقه

سریال جواهری در قصر

قسمت 9 - تایم کلی : 58.58

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بیزیم ائللر ( روستا )

ویژه برنامه روستائیان - بسته 5 ( 4 مورد )

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

چراغ برق (مشارکتی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:16:40
 • طول برنامه:16 دقیقه

خبر ساعت20

برنامه سیاسی واحد خبر استان و مسائل روز استان است

 • شروع برنامه:20:16:40
 • پایان برنامه: 20:41:51
 • طول برنامه:25 دقیقه

ویژه برنامه سیمای استانها

ویژه برنامه سیمای استانها

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

گئجه لر(شبانه)

جنگ شبانه مرکز

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال آذری آجی بال

قسمت 7 - تایم کلی : 36.30 - بسته 8 ( 9 مورد )

 • شروع برنامه:22:23:16
 • پایان برنامه: 22:39:46
 • طول برنامه:16 دقیقه

ادامه سریال آذری آجی بال

قسمت 7 - تایم کلی : 36.30

 • شروع برنامه:22:39:50
 • پایان برنامه: 22:53:49
 • طول برنامه:13 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر ساعت -23

برنامه سیاسی استان به زبان آذری است

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:55:56
 • طول برنامه:25 دقیقه

ائل سازی

توضیحات برنامه درج نشده است.