جدول پخش

زنجان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:10:01
 • طول برنامه:10 دقیقه

ادامه گشتاور

تایم اصلی : 40.00

 • شروع برنامه:00:10:01
 • پایان برنامه: 00:10:39
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:10:39
 • پایان برنامه: 00:16:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 15

 • شروع برنامه:00:16:35
 • پایان برنامه: 00:17:00
 • طول برنامه:

وله در ادامه ( سینمایی ایرانی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:17:00
 • پایان برنامه: 01:57:24
 • طول برنامه:1 ساعت و 40 دقیقه

فیلم سینمایی ایرانی ( ماتادور )

ماتادور - تایم : 101.25 - بسته 16 ( 3 مورد )

 • شروع برنامه:01:57:24
 • پایان برنامه: 02:01:09
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود آذری ( طبیعت )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:01:09
 • پایان برنامه: 02:02:08
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:02:08
 • پایان برنامه: 02:50:19
 • طول برنامه:48 دقیقه

مستند ایرانی گنجینه (گردشگری )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:50:19
 • پایان برنامه: 02:51:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله شبکه (شیلاندر - جدید )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:51:19
 • پایان برنامه: 02:59:35
 • طول برنامه:8 دقیقه

دیدنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:59:35
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:

وله در ادامه ( سریال خارجی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:48:40
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال افسانه سامبونگ

تکرار قسمت 23 - تایم : 48.40

 • شروع برنامه:03:48:40
 • پایان برنامه: 03:52:26
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود فارسی

بهترین وقت - سیامک عباسی

 • شروع برنامه:03:52:26
 • پایان برنامه: 03:53:04
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:53:04
 • پایان برنامه: 04:14:47
 • طول برنامه:21 دقیقه

دانستنی ها ( دماسنج - هوموس )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:14:47
 • پایان برنامه: 04:15:14
 • طول برنامه:

وله شعار شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:15:14
 • پایان برنامه: 04:20:29
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ نماز ( اهمیت نماز )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:20:29
 • پایان برنامه: 04:25:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کریم ( قاری : حسین کرمی )

سوره : عنکبوت - قاری : حسین کرمی

 • شروع برنامه:04:25:49
 • پایان برنامه: 04:26:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:26:00
 • پایان برنامه: 04:30:52
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح

اذان صبح : 04.26 - موذن : موذن زاده

 • شروع برنامه:04:30:52
 • پایان برنامه: 04:38:29
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز صبح

آیت ا... طباطبایی - مشهد مقدس

 • شروع برنامه:04:38:29
 • پایان برنامه: 04:48:12
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:48:12
 • پایان برنامه: 04:50:52
 • طول برنامه:2 دقیقه

سبک زندگی ( ربا )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:50:52
 • پایان برنامه: 04:51:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

ذکر روز چهارشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:51:52
 • پایان برنامه: 04:52:30
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:52:30
 • پایان برنامه: 05:35:50
 • طول برنامه:43 دقیقه

مستند من نباید زنده باشم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:35:50
 • پایان برنامه: 05:39:17
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود فارسی

لبخند خدا - رضا صادقی

 • شروع برنامه:05:39:17
 • پایان برنامه: 05:42:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر اعلام برنامه های تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:42:10
 • پایان برنامه: 05:43:00
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:43:00
 • پایان برنامه: 05:54:33
 • طول برنامه:11 دقیقه

سینما پشت پرده ( بتمن شوالیه تاریکی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:54:33
 • پایان برنامه: 05:55:00
 • طول برنامه:

وله شعار شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:55:00
 • پایان برنامه: 06:47:10
 • طول برنامه:52 دقیقه

مستند ایرانی (ساحل سپید - گردشگری)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:47:10
 • پایان برنامه: 06:54:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

سرود فارسی

شادمانه - سالار عقیلی

 • شروع برنامه:06:54:00
 • پایان برنامه: 06:55:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سینمایی خارجی

استاد بزرگ - 14.15

 • شروع برنامه:06:55:25
 • پایان برنامه: 06:57:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیک آشنا ( لرستان - ماشته بافی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:57:45
 • پایان برنامه: 06:59:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک رونق تولید-1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:59:20
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:26:03
 • طول برنامه:26 دقیقه

ائل سازی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:26:03
 • پایان برنامه: 07:28:56
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر اعلام برنامه های تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:28:56
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله حکاکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 07:50:06
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند ایرانی ( با کارون )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:50:06
 • پایان برنامه: 07:54:09
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود آذری

گل دانیشاق - رحیم شهریاری

 • شروع برنامه:07:54:09
 • پایان برنامه: 07:56:26
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک رونق تولید-2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:56:26
 • پایان برنامه: 07:58:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر دعای ندبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:58:01
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

هم خوانی صلوات خاصه امام رضا (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:55:40
 • طول برنامه:55 دقیقه

زنجانا سلام

زنجانا سلام

 • شروع برنامه:08:55:40
 • پایان برنامه: 08:57:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر مسابقه اولدوز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:57:15
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

وله شوق زندگی ( اردبیل - آبشار سردابه )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:09:08
 • طول برنامه:9 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:09:08
 • پایان برنامه: 09:14:24
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیک آشنا ( مراسم عروسی آذری )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:14:24
 • پایان برنامه: 09:27:03
 • طول برنامه:12 دقیقه

ورزش و نما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:27:03
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود آذری ( اوز ائلیمیز )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:51:12
 • طول برنامه:21 دقیقه

انیمیشن دختری به نام نل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:51:12
 • پایان برنامه: 09:54:21
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک پلیس فتا ( تماس تلفنی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:54:21
 • پایان برنامه: 09:56:48
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود فارسی

خوابو از چشام بگیر - مازیار عصری

 • شروع برنامه:09:56:48
 • پایان برنامه: 09:58:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک رونق تولید-3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:58:25
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر مسابقه اولدوز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:31:05
 • طول برنامه:31 دقیقه

سریال آذری هانسی دوز هانسی یالان

تکرار قسمت 14 - تایم : 31.05

 • شروع برنامه:10:31:05
 • پایان برنامه: 10:32:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جشنواره قرآن دانش آموزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:32:11
 • پایان برنامه: 10:33:01
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:33:01
 • پایان برنامه: 10:41:55
 • طول برنامه:8 دقیقه

مستند مردم آبادی ( تولید ملی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:41:55
 • پایان برنامه: 10:44:48
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر اعلام برنامه های تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:44:48
 • پایان برنامه: 10:45:00
 • طول برنامه:

تیک تاک خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر ساعت صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:55:00
 • پایان برنامه: 10:56:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر دعای ندبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:56:35
 • پایان برنامه: 10:58:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک رونق تولید-4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:58:16
 • پایان برنامه: 10:59:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر مسابقه اولدوز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:51
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:

وله آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:55:08
 • طول برنامه:55 دقیقه

برنامه خانواده

برنامه خانواده

 • شروع برنامه:11:55:08
 • پایان برنامه: 11:58:25
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود فارسی

حسین توکلی

 • شروع برنامه:11:58:25
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر دعای ندبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

گشتاور

تایم کلی : 40.00

 • شروع برنامه:12:40:00
 • پایان برنامه: 12:41:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر مسابقه اولدوز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:41:35
 • پایان برنامه: 12:42:09
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:42:09
 • پایان برنامه: 12:45:20
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک رونق تولید-5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:20
 • پایان برنامه: 12:46:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

فضای مجازی ( نماز )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:46:38
 • پایان برنامه: 13:14:18
 • طول برنامه:27 دقیقه

باز پخش گئجه لر

باز پخش گئجه لرمدت کل:67/13

 • شروع برنامه:13:14:18
 • پایان برنامه: 13:15:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جشنواره قرآن دانش آموزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:15:24
 • پایان برنامه: 13:18:24
 • طول برنامه:3 دقیقه

پلاک ( شهدا )

زندگینامه شهید عبدالحسین حسینی راد

 • شروع برنامه:13:18:24
 • پایان برنامه: 13:21:48
 • طول برنامه:3 دقیقه

تلاوت قرآن کریم ( قاری : عباس امام جمعه )

سوره : حج - قاری : عباس امام جمعه

 • شروع برنامه:13:21:48
 • پایان برنامه: 13:22:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:22:00
 • پایان برنامه: 13:26:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر : 13.22 - موذن : حسین کرمی

 • شروع برنامه:13:26:50
 • پایان برنامه: 13:28:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان (عج)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:28:07
 • پایان برنامه: 13:28:22
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:28:22
 • پایان برنامه: 14:07:55
 • طول برنامه:39 دقیقه

ادامه بازپخش گئجه لر ( شبانه )

ادامه بازپخش گئجه لر ( شبانه )

 • شروع برنامه:14:07:55
 • پایان برنامه: 14:08:33
 • طول برنامه:

سبک زندگی ( ساده زیستی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:08:33
 • پایان برنامه: 14:14:35
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 1

 • شروع برنامه:14:14:35
 • پایان برنامه: 14:15:00
 • طول برنامه:

وله در ادامه ( سینمایی خارجی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:15:00
 • پایان برنامه: 15:05:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

فیلم سینمایی خارجی ( استاد بزرگ )

استاد بزرگ - تایم : 99.01 - بسته 2 ( 3 مورد )

 • شروع برنامه:15:05:00
 • پایان برنامه: 15:08:31
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 3

 • شروع برنامه:15:08:31
 • پایان برنامه: 15:57:32
 • طول برنامه:49 دقیقه

ادامه فیلم سینمایی خارجی (استاد بزرگ)

استاد بزرگ - تایم : 99.01

 • شروع برنامه:15:57:32
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 4

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:55:06
 • طول برنامه:55 دقیقه

شهر قشنگ ( کودک )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:55:06
 • پایان برنامه: 16:58:49
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرد آذری ( خاطره لر )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:58:49
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

تکرار برنامه خانواده

تکرار برنامه خانواده

 • شروع برنامه:17:55:00
 • پایان برنامه: 17:57:18
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود فارسی

ساختمان پزشکان - سیروان خسروی

 • شروع برنامه:17:57:18
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته5

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

مجموعه ناخونک

قسمت 16 - تایم : 36.45 - بسته 6 ( 4 مورد )

 • شروع برنامه:18:20:00
 • پایان برنامه: 18:21:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 7

 • شروع برنامه:18:21:56
 • پایان برنامه: 18:38:41
 • طول برنامه:16 دقیقه

ادامه مجموعه ناخونک

قسمت 16 - تایم : 36.45

 • شروع برنامه:18:38:41
 • پایان برنامه: 18:40:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر مسابقه اولدوز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:40:16
 • پایان برنامه: 18:53:26
 • طول برنامه:13 دقیقه

اختتامیه مسابقات قرآن دانش آموزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:53:26
 • پایان برنامه: 18:54:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله فرش اشراق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:54:33
 • پایان برنامه: 18:55:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

خبر 60 ثانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:55:37
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 8

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:54:53
 • طول برنامه:54 دقیقه

مسابقات بین المللی بسکتبال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:54:53
 • پایان برنامه: 19:59:18
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 9

 • شروع برنامه:19:59:18
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:

یک آیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر ساعت 20

برنامه سیاسی واحد خبر

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:17:07
 • طول برنامه:2 دقیقه

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:17:07
 • پایان برنامه: 20:42:07
 • طول برنامه:25 دقیقه

گفتگوی ویژه خبری(شورای نگهبان)

گفتگوی ویژه خبری(شورای نگهبان)

 • شروع برنامه:20:42:07
 • پایان برنامه: 20:49:06
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 10

 • شروع برنامه:20:49:06
 • پایان برنامه: 20:49:35
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:49:35
 • پایان برنامه: 20:51:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

طعم مهربانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:51:45
 • پایان برنامه: 20:54:46
 • طول برنامه:3 دقیقه

پلاک ( شهدا )

زندگینامه شهید کریم حسینی

 • شروع برنامه:20:54:46
 • پایان برنامه: 20:55:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:55:00
 • پایان برنامه: 20:59:10
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب

اذان مغرب : 20.55 - موذن : موذن زاده

 • شروع برنامه:20:59:10
 • پایان برنامه: 21:00:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان (عج)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:23
 • پایان برنامه: 21:00:34
 • طول برنامه:

وله آرم استیشن شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:34
 • پایان برنامه: 21:18:34
 • طول برنامه:18 دقیقه

سریال آذری هانسی دوز هانسی یالان

قسمت 15 - تایم : 34.21 - بسته 11 ( 5 مورد )

 • شروع برنامه:21:18:34
 • پایان برنامه: 21:23:55
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 12

 • شروع برنامه:21:23:55
 • پایان برنامه: 21:40:16
 • طول برنامه:16 دقیقه

ادامه سریال آذری هانسی دوز هانسی یالان

قسمت 15 - تایم : 34.21

 • شروع برنامه:21:40:16
 • پایان برنامه: 21:45:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 13

 • شروع برنامه:21:45:00
 • پایان برنامه: 22:58:01
 • طول برنامه:1 ساعت و 13 دقیقه

گئجه لر ( شبانه )

گئجه لر ( شبانه )

 • شروع برنامه:22:58:01
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر ساعت -23

برنامه سیاسی استان به زبان آذری است

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:21:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر دعای ندبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:21:35
 • پایان برنامه: 23:26:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 14

 • شروع برنامه:23:26:45
 • پایان برنامه: 23:29:22
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود آذری ( سن سیز نجه من یاشیام )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:29:22
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

بیزیم ائللر ( روستا )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:55:00
 • پایان برنامه: 23:56:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر دعای ندبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:56:35
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 15