جدول پخش

زنجان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:31:10
 • طول برنامه:1 ساعت و 31 دقیقه

فیلم سینمایی ایرانی (خواستگار محترم )

خواستگار محترم - تایم :91.10- بسته 12 ( 5 مورد )

 • شروع برنامه:01:35:58
 • پایان برنامه: 01:44:22
 • طول برنامه:8 دقیقه

دیدنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:45:00
 • پایان برنامه: 02:18:40
 • طول برنامه:33 دقیقه

مستند ایرانی ( اقلیم )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:21:48
 • پایان برنامه: 02:29:13
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه آوا و نما

زیبائیهای غار کتله خور

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 03:13:04
 • طول برنامه:43 دقیقه

مستند زنان قصه ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:17:06
 • پایان برنامه: 03:23:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه معرفی شهرها

اراک

 • شروع برنامه:03:23:00
 • پایان برنامه: 03:29:35
 • طول برنامه:6 دقیقه

تصاویرورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 04:26:34
 • طول برنامه:56 دقیقه

سریال جواهری در قصر

قسمت 36 - تایم کلی : 56.34

 • شروع برنامه:04:30:54
 • پایان برنامه: 05:25:24
 • طول برنامه:54 دقیقه

مستند مسابقه خانه ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:25:24
 • پایان برنامه: 05:31:49
 • طول برنامه:6 دقیقه

موسیقی تصویر

راز - اصفهانی

 • شروع برنامه:05:34:22
 • پایان برنامه: 05:39:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

مناجات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:39:30
 • پایان برنامه: 05:50:26
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت قرآن مجید ( قاری : یوسف قاسمی )

سوره : مریم - قاری :یوسف قاسمی

 • شروع برنامه:05:55:32
 • پایان برنامه: 06:01:22
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز صبح ( آیت ا... مکارم شیرازی )

آیت ا... مکارم شیرازی

 • شروع برنامه:06:05:50
 • پایان برنامه: 06:15:33
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد ( جدید )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:18:40
 • پایان برنامه: 06:28:12
 • طول برنامه:9 دقیقه

مستند مردم آبادی ( اقتصاد مقاومتی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی ( حجت الاسلام فرحزاد )

سخنرانی ( حجت الاسلام فرحزاد )

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:33:28
 • طول برنامه:33 دقیقه

مستند ایرانی ( اقلیم )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:39:25
 • پایان برنامه: 07:56:40
 • طول برنامه:17 دقیقه

انیمیشن کوشا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

گزیده سلام زنجان

سلام زنجان

 • شروع برنامه:08:42:51
 • پایان برنامه: 08:58:46
 • طول برنامه:15 دقیقه

فوت کوزه گری ( اقتصاد مقاومتی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:43:28
 • طول برنامه:43 دقیقه

مستند زنان قصه ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:46:29
 • پایان برنامه: 09:56:25
 • طول برنامه:9 دقیقه

ما می توانیم ( اقتصاد مقاومتی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:41:37
 • طول برنامه:41 دقیقه

سریال آذری یاشا

تکرار قسمت 9 - تایم کلی : 41.37

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

آلاچیق ( خانواده )

برنامه خانواده مرکز

 • شروع برنامه:11:51:21
 • پایان برنامه: 12:01:14
 • طول برنامه:9 دقیقه

غذاهای محلی ( پیازو )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:04:10
 • پایان برنامه: 12:11:50
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت قرآن کریم ( قاری : شهریار پرهیزگار )

سوره : غافر - قاری : شهریار پرهیزگار

 • شروع برنامه:12:16:51
 • پایان برنامه: 12:24:16
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز ظهر

حجت الاسلام نقیلو - مسجد صاحب الزمان (عج)

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

راهیان نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 14:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

گئجه لر ( شبانه )

گئجه لر ( شبانه )

 • شروع برنامه:14:10:00
 • پایان برنامه: 14:16:11
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ

ابران جان - حجت اشرف زاده و...

 • شروع برنامه:14:18:10
 • پایان برنامه: 14:26:33
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه کارگران مشغول کارند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:10:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

فیلم سینمایی خارجی (شکارچی مغزها)

شکارچی مغزها - تایم : 79.42 - بسته 1 ( 4 مورد )

 • شروع برنامه:15:10:32
 • پایان برنامه: 15:50:14
 • طول برنامه:39 دقیقه

ادامه فیلم سینمایی خارجی

شکارچی مغزها - تایم : 79.42

 • شروع برنامه:15:50:14
 • پایان برنامه: 15:55:37
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود فارسی

تا بهار دلنشین - استاد بنان

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

کارنامه (چهل سالگی انقلاب )

آقای درویش امیری

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

وارستگان ( گزینه برتر )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:27:50
 • پایان برنامه: 17:34:34
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز مغرب

مقام معظم رهبری در جمع نوجوانان

 • شروع برنامه:17:44:43
 • پایان برنامه: 17:54:50
 • طول برنامه:10 دقیقه

مستند مردم آبادی ( اقتصاد مقاومتی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:55:40
 • طول برنامه:55 دقیقه

سریال جواهری در قصر

قسمت 37 - تایم کلی : 55.40 - بسته 4 ( 3 مورد )

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بیزیم ائللر ( روستا )

برنامه ای روستا محور

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:54:03
 • طول برنامه:24 دقیقه

جوونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر ساعت20

برنامه سیاسی واحد خبر استان و مسائل روز استان است

 • شروع برنامه:20:20:12
 • پایان برنامه: 20:41:23
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستند آستان بهشت ( ویژه وفات )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:34:48
 • طول برنامه:49 دقیقه

مستند سید عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:35:54
 • پایان برنامه: 21:44:38
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه کریمه اهل بیت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:45:48
 • پایان برنامه: 21:56:50
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه ستاره قم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:22:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

مجموعه قصه های تبیان

تماس - تایم کلی : 42.00 - بسته 8 ( 7 مورد )

 • شروع برنامه:22:25:27
 • پایان برنامه: 22:45:27
 • طول برنامه:20 دقیقه

ادامه مجموعه قصه های تبیان

تماس - تایم کلی : 42.00

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر ساعت -23

برنامه سیاسی استان به زبان آذری است

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:28:44
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه کریمه اهل بیت ( ویژه وفات )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:57:58
 • طول برنامه:27 دقیقه

ملازمان حرم ( شهید غفاری )

توضیحات برنامه درج نشده است.