جدول پخش

زنجان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:45:45
 • طول برنامه:45 دقیقه

ادامه فیلم سینمایی خارجی (قهرمان تایچی)

قهرمان تایچی - تایم : 87.18

 • شروع برنامه:00:45:45
 • پایان برنامه: 00:50:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود فارسی

بهار عاشقا

 • شروع برنامه:00:52:14
 • پایان برنامه: 01:04:14
 • طول برنامه:12 دقیقه

روزنه (قلم زنی)

قلم زنی

 • شروع برنامه:01:04:14
 • پایان برنامه: 01:22:14
 • طول برنامه:18 دقیقه

شادمانه اشراق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:29:06
 • پایان برنامه: 01:50:25
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستند نوروز در نئور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:50:25
 • پایان برنامه: 02:02:25
 • طول برنامه:12 دقیقه

دیدنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:02:45
 • پایان برنامه: 03:43:45
 • طول برنامه:1 ساعت و 41 دقیقه

فیلم سینمایی ایرانی ( همبازی )

همبازی - 101.00

 • شروع برنامه:03:47:38
 • پایان برنامه: 03:59:38
 • طول برنامه:12 دقیقه

تصاویر ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:59:58
 • پایان برنامه: 04:38:53
 • طول برنامه:38 دقیقه

شاید برای شما هم اتفاق بیفتد

جبران ناپذیر - تایم : 38.55

 • شروع برنامه:04:38:53
 • پایان برنامه: 04:46:30
 • طول برنامه:7 دقیقه

سرود فارسی

یاحا کاشانی

 • شروع برنامه:04:51:32
 • پایان برنامه: 04:57:41
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن مجید ( قاری : عبدالعزیز صیاد)

سوره : مومنون- قاری : عبدالعزیز صیاد

 • شروع برنامه:05:02:32
 • پایان برنامه: 05:10:45
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز صبح

آیت اله مهدی کنی

 • شروع برنامه:05:10:45
 • پایان برنامه: 05:20:53
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:20:53
 • پایان برنامه: 05:30:36
 • طول برنامه:9 دقیقه

بازار محبت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:33:52
 • پایان برنامه: 05:54:49
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند کیمیا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:06:50
 • پایان برنامه: 06:33:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

سخنرانی مذهبی ( فاطمی نیا )

حجت الاسلام فاطمی نیا

 • شروع برنامه:06:37:55
 • پایان برنامه: 07:08:01
 • طول برنامه:30 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:13:19
 • پایان برنامه: 07:44:49
 • طول برنامه:31 دقیقه

مستند محلی بازار زنجان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:49:01
 • پایان برنامه: 07:57:01
 • طول برنامه:8 دقیقه

دیدنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:43
 • پایان برنامه: 08:40:43
 • طول برنامه:40 دقیقه

گزیده سلام زنجان

برنامه صبحگاهی شبکه اشراق است

 • شروع برنامه:08:46:27
 • پایان برنامه: 09:55:13
 • طول برنامه:1 ساعت و 8 دقیقه

تماشاخانه ( شکرستان )

تایم کلی : 68.46

 • شروع برنامه:10:00:02
 • پایان برنامه: 11:00:02
 • طول برنامه:1 ساعت

آلاچیق( خانواده)

برنامه خانواده مرکز

 • شروع برنامه:11:04:54
 • پایان برنامه: 11:43:49
 • طول برنامه:38 دقیقه

شاید برای شما هم اتفاق بیفتد

جبران ناپذیر - تایم : 38.55

 • شروع برنامه:11:49:23
 • پایان برنامه: 12:09:23
 • طول برنامه:20 دقیقه

شادمانه اشراق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:18:45
 • پایان برنامه: 12:23:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن مجید ( قاری : مصطفی اسماعیل )

سوره : تین و علق - قاری : مصطفی اسماعیل

 • شروع برنامه:12:28:39
 • پایان برنامه: 12:35:05
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز ظهر

حجت الاسلام محمودی - مسجد صاحب الزمان (عج) ورامین

 • شروع برنامه:12:39:25
 • پایان برنامه: 13:09:55
 • طول برنامه:30 دقیقه

بیزیم ائللر ( روستا )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:15:23
 • پایان برنامه: 14:09:23
 • طول برنامه:54 دقیقه

تماشاخانه ( شکرستان عروسکی )

شکرستان عروسکی - تایم کلی : 54.00

 • شروع برنامه:14:12:36
 • پایان برنامه: 14:18:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه قاصد بهار ( کرمان )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:20:27
 • پایان برنامه: 15:00:27
 • طول برنامه:40 دقیقه

فیلم سینمایی ایرانی ( سین هشتم )

سین هشتم - تایم کلی : 91.01 - بسته 2 ( 11 مورد )

 • شروع برنامه:15:02:49
 • پایان برنامه: 15:53:50
 • طول برنامه:51 دقیقه

ادامه فیلم سینمایی ایرانی ( سین هشتم )

سین هشتم - تایم کلی : 91.01

 • شروع برنامه:15:53:50
 • پایان برنامه: 15:59:02
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود فارسی ( بهار نارنج )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:52
 • پایان برنامه: 17:00:52
 • طول برنامه:1 ساعت

شاپرک - (کودک و خردسال)

تهيه کننده:قزلباش يک شنبه 17:00:00 [زنده]

 • شروع برنامه:17:02:42
 • پایان برنامه: 17:27:09
 • طول برنامه:24 دقیقه

یادگیری برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:29:03
 • پایان برنامه: 18:29:03
 • طول برنامه:1 ساعت

آلاچیق( خانواده)

برنامه خانواده مرکز

 • شروع برنامه:18:38:39
 • پایان برنامه: 18:43:48
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کریم ( قاری : احمد عامر )

سوره : بقره - قاری : احمد عامر

 • شروع برنامه:18:49:09
 • پایان برنامه: 18:54:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

امین امت

بیانات رهبری در دیدار با مجلس خبرگان

 • شروع برنامه:18:58:29
 • پایان برنامه: 19:23:59
 • طول برنامه:25 دقیقه

برنامه جوونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:07
 • پایان برنامه: 19:50:14
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند دامپزشکی (مشارکتی )

بسته 5(11مورد )

 • شروع برنامه:19:52:16
 • پایان برنامه: 19:58:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 7

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر ساعت20

برنامه سیاسی واحد خبر استان و مسائل روز استان است

 • شروع برنامه:20:22:00
 • پایان برنامه: 20:52:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سراب -(موادمخدر)

ویژه برنامه در خصوص مبارزه با مواد مخدر در بین خانواده ها و اجتماع است

 • شروع برنامه:20:57:54
 • پایان برنامه: 21:57:54
 • طول برنامه:1 ساعت

گئجه لر(شبانه)

جنگ شبانه مرکز

 • شروع برنامه:22:27:38
 • پایان برنامه: 22:52:14
 • طول برنامه:24 دقیقه

راهیان نور دانش آموزی

مستندی که با راهیان مناطق هشت سال دفاع مقدس

 • شروع برنامه:22:52:14
 • پایان برنامه: 22:59:26
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته9

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر ساعت 23

برنامه سیاسی استان به زبان آذری است

 • شروع برنامه:23:21:43
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:38 دقیقه

فیلم سینمایی خارجی ( قهرمان تایچی 2 )

قهرمان تایچی 2 - تایم کلی : 90.08 - بسته 11 ( 12 مورد )