جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

زنجان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:56:27
 • طول برنامه:56 دقیقه

ادامه فیلم سینمایی خارجی (تعقیب و گریز

تعقیب و گریز - تایم :88.03

 • شروع برنامه:01:03:46
 • پایان برنامه: 01:27:46
 • طول برنامه:24 دقیقه

شادمانه اشراق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:34:55
 • پایان برنامه: 01:55:35
 • طول برنامه:20 دقیقه

پرنیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:58:59
 • پایان برنامه: 02:18:41
 • طول برنامه:19 دقیقه

مستند خزندگان ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:18:41
 • پایان برنامه: 02:25:44
 • طول برنامه:7 دقیقه

سرود فارسی

طاقتم ده

 • شروع برنامه:02:29:00
 • پایان برنامه: 03:59:09
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

فیلم سینمایی ایرانی ( جهیزیه پر ماجرا )

جهیزیه پرماجرا - تایم : 90.09

 • شروع برنامه:04:01:38
 • پایان برنامه: 04:11:13
 • طول برنامه:9 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:14:41
 • پایان برنامه: 04:32:13
 • طول برنامه:17 دقیقه

آی کیو سینما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:32:13
 • پایان برنامه: 04:47:56
 • طول برنامه:15 دقیقه

موسیقی فیلم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:48:46
 • پایان برنامه: 04:57:47
 • طول برنامه:9 دقیقه

مناجات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:57:47
 • پایان برنامه: 05:05:37
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت قرآن مجید ( قاری : مجتهد زاده )

سوره : محمد - قاری : مجتهد زاده

 • شروع برنامه:05:10:32
 • پایان برنامه: 05:16:53
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز صبح ( آیت اله شبیری )

آیت اله شبیری - حرم حضرت معصومه (س)

 • شروع برنامه:05:20:53
 • پایان برنامه: 05:57:03
 • طول برنامه:36 دقیقه

سریال پریا

تکرار قسمت 21 - تایم کلی : 36.10

 • شروع برنامه:06:03:00
 • پایان برنامه: 06:08:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن مجید ( قاری : محمود حسین منصور)

سوره : احزاب - قاری : محمود حسین منصور

 • شروع برنامه:06:08:50
 • پایان برنامه: 06:18:33
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد ( جدید )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:20:29
 • پایان برنامه: 06:50:10
 • طول برنامه:29 دقیقه

سخنرانی مذهبی ( فرحزاد )

حجت الاسلام فرحزاد

 • شروع برنامه:06:53:22
 • پایان برنامه: 07:15:32
 • طول برنامه:22 دقیقه

پرنیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:23:30
 • پایان برنامه: 07:45:27
 • طول برنامه:21 دقیقه

همگام با مناسک حج ( ویژه روز عرفه )

آماده برای حج اکبر

 • شروع برنامه:07:49:31
 • پایان برنامه: 07:56:49
 • طول برنامه:7 دقیقه

تصاویر ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:01
 • پایان برنامه: 09:00:01
 • طول برنامه:1 ساعت

سلام زنجان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:09:12
 • پایان برنامه: 09:37:01
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند ضد گلوله ( پشت صحنه )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:40:50
 • پایان برنامه: 09:49:51
 • طول برنامه:9 دقیقه

مناجات ( ویژه حج )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:06
 • پایان برنامه: 11:00:06
 • طول برنامه:1 ساعت

آلاچیق ( خانواده )

برنامه ای خانواده محور

 • شروع برنامه:11:07:12
 • پایان برنامه: 11:43:22
 • طول برنامه:36 دقیقه

سریال پریا

تکرار قسمت 21 - تایم کلی : 36.10

 • شروع برنامه:11:46:57
 • پایان برنامه: 12:28:22
 • طول برنامه:41 دقیقه

علم سینما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:36:23
 • پایان برنامه: 12:59:48
 • طول برنامه:23 دقیقه

مستند بیم و امید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:11:55
 • پایان برنامه: 13:18:45
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن مجید ( قاری : سعیدیان )

سوره : اسرا - قاری : محمد حسین سعیدیان

 • شروع برنامه:13:23:32
 • پایان برنامه: 13:30:57
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز ظهر

حجت الاسلام نقیلو - مسجد صاحب الزمان (عج)

 • شروع برنامه:13:38:19
 • پایان برنامه: 14:38:19
 • طول برنامه:1 ساعت

شاپرک (ویژه عید قربان )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:39:36
 • پایان برنامه: 15:32:36
 • طول برنامه:53 دقیقه

فیلم سینمایی ایرانی ( ابراهیم خلیل ا... )

ابراهیم خلیل ا... - تایم کلی : 103.56 - بسته 2 ( 5 مورد )

 • شروع برنامه:15:35:03
 • پایان برنامه: 16:25:59
 • طول برنامه:50 دقیقه

ادامه فیلم سینمایی ایرانی

ابراهیم خلیل ا... - تایم کلی : 103.56

 • شروع برنامه:16:29:47
 • پایان برنامه: 18:37:04
 • طول برنامه:2 ساعت و 7 دقیقه

مراسم پر فیض دعای عرفه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:43:29
 • پایان برنامه: 19:03:29
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال پریا

قسمت 22 - تایم کلی : 35.50 - بسته 5 ( 9 مورد )

 • شروع برنامه:19:04:56
 • پایان برنامه: 19:20:46
 • طول برنامه:15 دقیقه

ادامه سریال پریا

قسمت 22 - تایم کلی : 35.50

 • شروع برنامه:19:23:15
 • پایان برنامه: 19:43:15
 • طول برنامه:20 دقیقه

برکت ( مشارکتی جهاد کشاورزی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:44:13
 • پایان برنامه: 19:53:13
 • طول برنامه:9 دقیقه

دستاورد انقلاب ( دانشگاه ها )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:53:13
 • پایان برنامه: 19:58:23
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 7

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:18:30
 • طول برنامه:18 دقیقه

خبر ساعت20

برنامه سیاسی واحد خبر استان و مسائل روز استان است

 • شروع برنامه:20:23:40
 • پایان برنامه: 20:29:50
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز مغرب

حجت الاسلام روحانی فر - پادگان مرزبانی کرمانشاه

 • شروع برنامه:20:38:38
 • پایان برنامه: 20:56:07
 • طول برنامه:17 دقیقه

حرفه ( فنی و حرفه ای )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:00
 • پایان برنامه: 21:15:11
 • طول برنامه:16 دقیقه

دیدنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:17:37
 • پایان برنامه: 21:23:37
 • طول برنامه:6 دقیقه

دستاورد انقلاب ( آموزش و پرورش )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:23:37
 • پایان برنامه: 21:30:14
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 8

 • شروع برنامه:21:30:14
 • پایان برنامه: 22:30:14
 • طول برنامه:1 ساعت

گئجه لر (شبانه)

گئجه لر(شبانه)

 • شروع برنامه:22:34:38
 • پایان برنامه: 22:50:49
 • طول برنامه:16 دقیقه

همگام با مناسک حج ( ویژه حج )

شب امیدواری

 • شروع برنامه:22:52:32
 • پایان برنامه: 22:58:22
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 9

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر ساعت -23

برنامه سیاسی استان به زبان آذری است

 • شروع برنامه:23:26:23
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:33 دقیقه

فیلم سینمایی خارجی ( لویی سییر )

لویی سییر - تایم کلی : 110.52 - بسته 11 ( 10 مورد )