جدول پخش

زنجان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:18:08
 • طول برنامه:1 ساعت و 18 دقیقه

فیلم سینمایی خارجی ( کنارم بمان )

کنارم بمان - تایم : 78.08 - بسته 8 ( 6 مورد ) - بسته 11 ( 5 مورد )

 • شروع برنامه:01:18:08
 • پایان برنامه: 01:21:48
 • طول برنامه:3 دقیقه

موسیقی تصویر

منتظرت بودم - داریوش رفیعی

 • شروع برنامه:01:21:48
 • پایان برنامه: 02:13:31
 • طول برنامه:51 دقیقه

مستند ایرانگرد ( گردشگری )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:13:31
 • پایان برنامه: 02:16:25
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود فارسی

هوای بارون - مهدی شکوهی

 • شروع برنامه:02:16:25
 • پایان برنامه: 02:18:33
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر پویش کتاب خوانی کتاب و زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:18:33
 • پایان برنامه: 02:19:01
 • طول برنامه:

وله در ادامه رمضان ( سریال ایرانی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:19:01
 • پایان برنامه: 03:14:16
 • طول برنامه:55 دقیقه

سریال امام علی (ع)

تکرار قسمت 12 - تایم : 55.15

 • شروع برنامه:03:14:16
 • پایان برنامه: 03:15:00
 • طول برنامه:

وله رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:15:00
 • پایان برنامه: 04:23:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 8 دقیقه

ویژه برنامه سحر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:23:00
 • پایان برنامه: 04:25:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تلاوت قرآن کریم ( قاری : احمد رزیقی )

سوره :تکویر - قاری : احمد رزیقی

 • شروع برنامه:04:25:00
 • پایان برنامه: 04:29:32
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح

اذان صبح : 04.25 - موذن : عباس سلیمی

 • شروع برنامه:04:29:32
 • پایان برنامه: 04:37:52
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز صبح

آیت ا... مهدوی کنی - مسجد دانشگاه امام صادق (ع)

 • شروع برنامه:04:37:52
 • پایان برنامه: 04:40:52
 • طول برنامه:3 دقیقه

دعای یا علی و یا عظیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:40:52
 • پایان برنامه: 04:42:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان

فضای مجازی

 • شروع برنامه:04:42:34
 • پایان برنامه: 04:49:34
 • طول برنامه:7 دقیقه

ادامه ویژه برنامه سحر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:49:34
 • پایان برنامه: 04:51:42
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر جمع خوانی قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:51:42
 • پایان برنامه: 04:51:55
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:51:55
 • پایان برنامه: 04:54:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:54:03
 • پایان برنامه: 04:57:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

وله مناسبتی رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:57:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

وله رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:24
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

ترتیل قرآن کریم ( حسینیه اعظم )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:24
 • پایان برنامه: 06:02:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:31
 • پایان برنامه: 06:20:51
 • طول برنامه:18 دقیقه

مستند رمضان در چین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:20:51
 • پایان برنامه: 06:22:59
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ ( رمضان )

ماه نشان - صابر خراسانی

 • شروع برنامه:06:22:59
 • پایان برنامه: 06:23:35
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:23:35
 • پایان برنامه: 06:36:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

سینما پشت پرده

استخوان زمستانی

 • شروع برنامه:06:36:00
 • پایان برنامه: 06:42:50
 • طول برنامه:6 دقیقه

سرود فارسی

شادمانه

 • شروع برنامه:06:42:50
 • پایان برنامه: 06:44:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سینمایی ایرانی

رمضان آنسال

 • شروع برنامه:06:44:15
 • پایان برنامه: 06:45:00
 • طول برنامه:

تیزر سومین جشنواره تلوزیونی مستند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:45:00
 • پایان برنامه: 07:18:21
 • طول برنامه:33 دقیقه

سخنرانی مذهبی ( آیت ا... ناصری )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:18:21
 • پایان برنامه: 07:20:29
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر جمع خوانی قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:20:29
 • پایان برنامه: 07:27:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

سبک زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:27:00
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

وله ماه رمضان

آقاخانی

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 07:57:31
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند ایرانی ( برای مهمانی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:57:31
 • پایان برنامه: 07:57:46
 • طول برنامه:

وله ماه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:57:46
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

صلوات خاصه امام رضا (ع)

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

زنجانا سلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:55:00
 • پایان برنامه: 08:57:02
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر رادیو ترتیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:57:02
 • پایان برنامه: 08:58:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سینمایی ایرانی

رمضان آنسال

 • شروع برنامه:08:58:27
 • پایان برنامه: 08:59:12
 • طول برنامه:

تیزر جشنواره تلویزیونی مستند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:59:12
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مجموعه روح الغزل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:52:03
 • طول برنامه:22 دقیقه

انیمیشن مهاجران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:52:03
 • پایان برنامه: 09:55:28
 • طول برنامه:3 دقیقه

موسیقی تصویر

از سرزمین های شرقی

 • شروع برنامه:09:55:28
 • پایان برنامه: 09:57:36
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر جمع خوانی قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:57:36
 • پایان برنامه: 09:59:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

سبک زندگی

وفای به عهد

 • شروع برنامه:09:59:32
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:

وله در ادامه رمضان ( سریال ایرانی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:44:50
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال امام علی (ع)

تکرار قسمت 12- تایم کلی : 44.50

 • شروع برنامه:10:44:50
 • پایان برنامه: 10:45:00
 • طول برنامه:

تیک تاک خبر 11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر ساعت صبحگاهی

برنامه سیاسی واحد خبر

 • شروع برنامه:10:55:00
 • پایان برنامه: 10:58:44
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود آذری

چه زیباست

 • شروع برنامه:10:58:44
 • پایان برنامه: 10:59:32
 • طول برنامه:

توصیه های بهداشتی

نمک

 • شروع برنامه:10:59:32
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:

وله در ادامه رمضان ( قبل از آلاچیق )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

آلاچیق ( خانواده )

برنامه خانواده مرکز

 • شروع برنامه:11:55:00
 • پایان برنامه: 11:57:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر رادیو نما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:57:35
 • پایان برنامه: 11:58:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک تولید ملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:58:53
 • پایان برنامه: 11:59:05
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:59:05
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:

تیزر هیات ثاراله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:25:32
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند یک چکه ماه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:25:32
 • پایان برنامه: 12:28:12
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ ویژه رمضان

دستمو بگیر - حامد زمانی

 • شروع برنامه:12:28:12
 • پایان برنامه: 12:29:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر اعطای مدرک به مدرسان و قاران قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:29:32
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:

وله در ادامه رمضان ( قبل از سخنرانی مذهبی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:50:10
 • طول برنامه:20 دقیقه

سخنرانی مذهبی ( حجت الاسلام دیرباز)

سخنرانی مذهبی ( حجت الاسلام دیرباز)

 • شروع برنامه:12:50:10
 • پایان برنامه: 12:53:10
 • طول برنامه:3 دقیقه

وله رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:53:10
 • پایان برنامه: 12:55:18
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر جمع خوانی قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:55:18
 • پایان برنامه: 12:58:18
 • طول برنامه:3 دقیقه

پلاک ( شهدا )

وصیتنامه شهید اصغر خدایی

 • شروع برنامه:12:58:18
 • پایان برنامه: 13:00:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

30 حدیث

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:02
 • پایان برنامه: 13:05:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

مناجات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:05:10
 • پایان برنامه: 13:12:48
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت قرآن کریم ( قاری : شهریار پرهیزگار )

سوره :مائده - قاری :شهریار پرهیزگار

 • شروع برنامه:13:12:48
 • پایان برنامه: 13:13:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:13:00
 • پایان برنامه: 13:17:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر : 13.13 - موذن : آقاتی

 • شروع برنامه:13:17:50
 • پایان برنامه: 13:24:57
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز ظهر

حجت الاسلام حسینی - خرمدره

 • شروع برنامه:13:24:57
 • پایان برنامه: 13:27:57
 • طول برنامه:3 دقیقه

دعای یا علی و یا عظیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:27:57
 • پایان برنامه: 13:29:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان

فضای مجازی

 • شروع برنامه:13:29:45
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:

وله ماه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:52:20
 • طول برنامه:22 دقیقه

آموزش قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:52:20
 • پایان برنامه: 13:52:58
 • طول برنامه:

وله رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:52:58
 • پایان برنامه: 14:03:40
 • طول برنامه:10 دقیقه

بیانات آیت ا... مکارم شیرازی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:03:40
 • پایان برنامه: 14:04:35
 • طول برنامه:

تیزر هیات ثاراله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:04:35
 • پایان برنامه: 14:06:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سینمایی ایرانی

رمضان آنسال

 • شروع برنامه:14:06:00
 • پایان برنامه: 14:22:23
 • طول برنامه:16 دقیقه

مستند رمضان در عراق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:22:23
 • پایان برنامه: 14:26:57
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود ویژه ماه رمضان

ستاره غریب - اصفهانی

 • شروع برنامه:14:26:57
 • پایان برنامه: 14:29:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر رادیو نما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:29:32
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:

وله در ادامه رمضان ( سینمایی ایرانی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:10:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

فیلم سینمایی ایرانی ( رمضان آنسال)

رمضان آنسال - تایم : 85.15- بسته 1 ( 6 مورد )

 • شروع برنامه:15:10:00
 • پایان برنامه: 15:11:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 2

 • شروع برنامه:15:11:06
 • پایان برنامه: 15:56:14
 • طول برنامه:45 دقیقه

ادامه فیلم سینمایی ایرانی (رمضان آنسال )

رمضان آنسال - تایم : 85.15

 • شروع برنامه:15:56:14
 • پایان برنامه: 15:58:16
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر رادیو ترتیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:58:16
 • پایان برنامه: 15:59:01
 • طول برنامه:

تیزر سومین جشنواره تلوزیونی مستند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:59:01
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

بسته 3

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

شهر قشنگ (کودک و خردسال)

تهیه کننده :قزلباش

 • شروع برنامه:16:55:00
 • پایان برنامه: 16:58:12
 • طول برنامه:3 دقیقه

موسیقی تصویر آذری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:58:12
 • پایان برنامه: 16:59:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر اعطای مدرک به مدرسان و قاریان قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:32
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:

وله در ادامه رمضان ( سریال ایرانی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:42:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال سر دلبران

قسمت 14- تایم کلی : 41.52

 • شروع برنامه:17:42:00
 • پایان برنامه: 17:42:15
 • طول برنامه:

وله ماه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:42:15
 • پایان برنامه: 17:57:27
 • طول برنامه:15 دقیقه

تفسیر قرآن کریم ( تولید )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:57:27
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آرم شروع ترتیل قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ترتیل قرآن کریم ( حسینیه اعظم زنجان )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:00:23
 • طول برنامه:

آرم پایان ترتیل قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:23
 • پایان برنامه: 19:01:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

خبر 60ثانیه-1

خلاصه خبرهای کشوری است

 • شروع برنامه:19:01:23
 • پایان برنامه: 19:04:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 4

 • شروع برنامه:19:04:08
 • پایان برنامه: 19:12:21
 • طول برنامه:8 دقیقه

حافظان وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:12:21
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 5

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:58:10
 • طول برنامه:43 دقیقه

ویژه برنامه افطار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:10
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

یک آیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:13:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

خبر ساعت 20

برنامه سیاسی واحد خبر

 • شروع برنامه:20:13:00
 • پایان برنامه: 20:13:37
 • طول برنامه:

تیزر جشن امام حسن (ع) - هیئت ثارا...

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:13:37
 • پایان برنامه: 20:32:53
 • طول برنامه:19 دقیقه

ادامه ویژه برنامه افطار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:32:53
 • پایان برنامه: 20:39:53
 • طول برنامه:7 دقیقه

اسما الحسنی - ربنا (مشهد )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:39:53
 • پایان برنامه: 20:40:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:40:00
 • پایان برنامه: 20:43:51
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان مغرب

اذان مغرب : 20.40- موذن : کریم منصوری

 • شروع برنامه:20:43:51
 • پایان برنامه: 20:45:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان (عج)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:04
 • پایان برنامه: 20:50:24
 • طول برنامه:5 دقیقه

ادامه ویژه برنامه افطار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:50:24
 • پایان برنامه: 20:53:24
 • طول برنامه:3 دقیقه

پلاک

زندگینامه شهید

 • شروع برنامه:20:53:24
 • پایان برنامه: 20:57:12
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 6

 • شروع برنامه:20:57:12
 • پایان برنامه: 21:12:12
 • طول برنامه:15 دقیقه

مسجد اوشاقلاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:12:12
 • پایان برنامه: 21:14:47
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر رادیو نما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:14:47
 • پایان برنامه: 21:15:00
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:15:00
 • پایان برنامه: 21:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

شرح نهج البلاغه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:35:00
 • پایان برنامه: 21:35:55
 • طول برنامه:

تیزر جشن امام حسن مجتبی (ع)پونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:35:55
 • پایان برنامه: 21:39:46
 • طول برنامه:3 دقیقه

هم خوانی (ماه رمضان )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:39:46
 • پایان برنامه: 21:54:46
 • طول برنامه:15 دقیقه

حافظان وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:54:46
 • پایان برنامه: 21:55:23
 • طول برنامه:

تیزر جشن امام حسن (ع) - هیئت ثارا...

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:55:23
 • پایان برنامه: 21:56:18
 • طول برنامه:

تیزر جشن امام حسن مجتبی (ع) پونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:56:18
 • پایان برنامه: 21:59:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 7

 • شروع برنامه:21:59:30
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:

وله تبریک رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:54:21
 • طول برنامه:54 دقیقه

سریال امام علی (ع)

قسمت 13- تایم : 54.21

 • شروع برنامه:22:54:21
 • پایان برنامه: 22:58:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 9

 • شروع برنامه:22:58:38
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر ساعت -23

برنامه سیاسی استان به زبان آذری است

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:23:45
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود آذری ( سنده گول )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:23:45
 • پایان برنامه: 23:26:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر رادیو نما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:26:20
 • پایان برنامه: 23:29:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیک آشنا ( مسگری - فارس )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:29:50
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:

وله تقبل ا... ( رمضان )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:50:24
 • طول برنامه:20 دقیقه

سخنرانی محلی ( سی شب سی مسجد )

سخنرانی محلی ( سی شب سی مسجد )

 • شروع برنامه:23:50:24
 • پایان برنامه: 23:52:27
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر رادیو ترتیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:52:27
 • پایان برنامه: 23:56:45
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود فارسی

ا... جان - رسول نجفیان

 • شروع برنامه:23:56:45
 • پایان برنامه: 23:59:31
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 10

 • شروع برنامه:23:59:31
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:

وله در ادامه رمضان ( سینمایی ایرانی )

توضیحات برنامه درج نشده است.