جدول پخش

زنجان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:41:17
 • طول برنامه:1 ساعت و 41 دقیقه

فیلم سینمایی خارجی ( گروه ای )

گروه ای - تایم : 101.17- بسته 12 ( 4مورد )

 • شروع برنامه:01:41:17
 • پایان برنامه: 01:44:45
 • طول برنامه:3 دقیقه

موسیقی تصویر

زمستانی - نوری

 • شروع برنامه:01:44:45
 • پایان برنامه: 01:48:35
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس سینمایی هفتگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:48:35
 • پایان برنامه: 02:39:02
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند سیاره زمین(گردشگری)

مستند سیاره زمین(گردشگری)

 • شروع برنامه:02:39:02
 • پایان برنامه: 02:43:43
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود فارسی

پناه تو

 • شروع برنامه:02:43:43
 • پایان برنامه: 02:44:22
 • طول برنامه:

تیزر مسابقه 40 ستاره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:44:22
 • پایان برنامه: 03:08:55
 • طول برنامه:24 دقیقه

شادمانه مراکز ( بوشهر - گردشگری )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:08:55
 • پایان برنامه: 03:18:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

سبک زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:18:38
 • پایان برنامه: 03:25:41
 • طول برنامه:7 دقیقه

سرود فارسی

طاقتم ده

 • شروع برنامه:03:25:41
 • پایان برنامه: 03:29:49
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه آوا و نما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:29:49
 • پایان برنامه: 03:30:00
 • طول برنامه:

وله آرم استیشن شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:00
 • پایان برنامه: 03:51:50
 • طول برنامه:21 دقیقه

سریال حالت خاص

تکرار قسمت 4 - تایم کلی : 21.50

 • شروع برنامه:03:51:50
 • پایان برنامه: 03:55:43
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود آذری

برفی

 • شروع برنامه:03:55:43
 • پایان برنامه: 04:30:45
 • طول برنامه:35 دقیقه

دل افروزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:45
 • پایان برنامه: 04:34:35
 • طول برنامه:3 دقیقه

آنونس سینمایی هفتگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:34:35
 • پایان برنامه: 05:16:55
 • طول برنامه:42 دقیقه

مستند زیر بالهای کاسپین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:16:55
 • پایان برنامه: 05:20:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

موسیقی تصویر

سلامی دوباره

 • شروع برنامه:05:20:50
 • پایان برنامه: 05:25:58
 • طول برنامه:5 دقیقه

مناجات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:25:58
 • پایان برنامه: 05:30:43
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت قرآن مجید ( قاری :حسین رستمی )

سوره : حج - قاری : حسین رستمی

 • شروع برنامه:05:30:43
 • پایان برنامه: 05:31:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:31:00
 • پایان برنامه: 05:35:32
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح

اذان صبح : 05.31- موذن : عباس سلیمی

 • شروع برنامه:05:35:32
 • پایان برنامه: 05:41:37
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز صبح

آیت اله امامی کاشانی

 • شروع برنامه:05:41:37
 • پایان برنامه: 05:51:20
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:51:20
 • پایان برنامه: 05:52:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

ذکر روز شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:52:30
 • پایان برنامه: 05:53:26
 • طول برنامه:

تیزر سامانه 162

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:53:26
 • پایان برنامه: 05:57:26
 • طول برنامه:4 دقیقه

آنونس سینمایی هفتگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:57:26
 • پایان برنامه: 06:21:13
 • طول برنامه:23 دقیقه

مستند کمی آنسوتر ( کاموابافی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:21:13
 • پایان برنامه: 06:21:53
 • طول برنامه:

تیزر آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:21:53
 • پایان برنامه: 06:23:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله فرش اشراق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:23:00
 • پایان برنامه: 06:57:54
 • طول برنامه:34 دقیقه

دل افروزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:57:54
 • پایان برنامه: 06:59:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سینمایی خارجی

جری کاتن - 14.30

 • شروع برنامه:06:59:09
 • پایان برنامه: 06:59:48
 • طول برنامه:

تیزر مسابقه 40 ستاره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:59:48
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:15:26
 • طول برنامه:15 دقیقه

انیمیشن کوشا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:15:26
 • پایان برنامه: 07:15:38
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:15:38
 • پایان برنامه: 07:57:46
 • طول برنامه:42 دقیقه

مستند ایرانی ( زیر بال های کاسپین )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:57:46
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

صلوات خاصه امام رضا (ع)

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

گزیده سلام زنجان

سلام زنجان

 • شروع برنامه:08:40:00
 • پایان برنامه: 08:43:25
 • طول برنامه:3 دقیقه

موسیقی تصویر

پرسون پرسون - حجت اشرف زاده

 • شروع برنامه:08:43:25
 • پایان برنامه: 08:44:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر بخش مردمی جشنواره رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:44:35
 • پایان برنامه: 08:56:01
 • طول برنامه:11 دقیقه

مستند مردم آبادی ( اقتصاد مقاومتی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:56:01
 • پایان برنامه: 08:59:24
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود فارسی

اگه باشی - محمد اصفهانی

 • شروع برنامه:08:59:24
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:25:54
 • طول برنامه:25 دقیقه

شادمانه مراکز ( قزوین )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:25:54
 • پایان برنامه: 09:28:19
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود آذری ( بیزیم یرده )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:28:19
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر برنامه های منتخب رادیو در فصل زمستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:44:58
 • طول برنامه:14 دقیقه

انیمیشن حنا دختری در مزرعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:44:58
 • پایان برنامه: 09:49:31
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود فارسی

ترش رو - علی زند وکیلی

 • شروع برنامه:09:49:31
 • پایان برنامه: 09:53:31
 • طول برنامه:4 دقیقه

آنونس سینمایی هفتگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:53:31
 • پایان برنامه: 09:54:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر بخش مردمی جشنواره رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:54:31
 • پایان برنامه: 09:59:47
 • طول برنامه:5 دقیقه

چشم انداز نو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:47
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:44:50
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال سن سیز

تکرار قسمت 11 - تایم : 44.50

 • شروع برنامه:10:44:50
 • پایان برنامه: 10:45:00
 • طول برنامه:

تیک تاک خبر 11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 10:55:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:55:00
 • پایان برنامه: 10:57:53
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود فارسی

قرص قمر - بهنام بانی

 • شروع برنامه:10:57:53
 • پایان برنامه: 10:58:32
 • طول برنامه:

تیزر مسابقه 40 ستاره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:58:32
 • پایان برنامه: 10:59:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

توصیه های بهداشتی ( سالم سیگار )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:34
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:

وله در ادامه (قبل از آلاچیق )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

آلاچیق (خانواده )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 11:49:13
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود آذری

گل دانیشاق - رحیم شهریاری

 • شروع برنامه:11:49:13
 • پایان برنامه: 11:50:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر برنامه های منتخب رادیو در فصل زمستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:50:54
 • پایان برنامه: 11:51:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:51:54
 • پایان برنامه: 12:21:54
 • طول برنامه:30 دقیقه

راه روشن ( پاسخ به شبهات دینی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:21:54
 • پایان برنامه: 12:23:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سینمایی خارجی

جری کاتن - 14.30

 • شروع برنامه:12:23:09
 • پایان برنامه: 12:23:49
 • طول برنامه:

تیزر آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:23:49
 • پایان برنامه: 12:28:54
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کریم ( قاری : مصطفی اسماعیل )

سوره : تین - قاری : مصطفی اسماعیل

 • شروع برنامه:12:28:54
 • پایان برنامه: 12:29:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:29:00
 • پایان برنامه: 12:33:32
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر : 12.29- موذن : موذن زاده

 • شروع برنامه:12:33:32
 • پایان برنامه: 12:41:32
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز ظهر ( جدید )

حجت الاسلام حسینی ایاز - مشهد مقدس

 • شروع برنامه:12:41:32
 • پایان برنامه: 12:43:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان (عج)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:43:10
 • پایان برنامه: 12:43:30
 • طول برنامه:

وله اشراق ( گرمابخش )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:43:30
 • پایان برنامه: 12:56:04
 • طول برنامه:12 دقیقه

دیدنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:56:04
 • پایان برنامه: 12:59:49
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود آذری ( سنین آدین دییلسه )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:59:49
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:54:50
 • طول برنامه:54 دقیقه

مطالبه ( مردم و مسئولین )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:54:50
 • پایان برنامه: 13:58:28
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود فارسی

شیدایی - علی لهراسبی

 • شروع برنامه:13:58:28
 • پایان برنامه: 13:59:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سینمایی خارجی

جری کاتن - 14.30

 • شروع برنامه:13:59:43
 • پایان برنامه: 14:00:10
 • طول برنامه:

وله شعار شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:10
 • پایان برنامه: 14:23:45
 • طول برنامه:23 دقیقه

مستند خارجی ( داستان غذا ها )

مستند خارجی ( داستان غذا ها )

 • شروع برنامه:14:23:45
 • پایان برنامه: 14:29:01
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیک آشنا ( مراسم عرسی آذری )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:29:01
 • پایان برنامه: 14:29:40
 • طول برنامه:

تیزر مسابقه 40 ستاره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:29:40
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:

وله اشراق ( گرمابخش )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:00
 • پایان برنامه: 15:10:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

فیلم سینمایی خارجی ( جری کاتن )

جری کاتن - تایم کلی : 80.00 - بسته 1 ( 2 مورد )

 • شروع برنامه:15:10:00
 • پایان برنامه: 15:10:32
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

بسته 2

 • شروع برنامه:15:10:32
 • پایان برنامه: 15:50:32
 • طول برنامه:40 دقیقه

ادامه فیلم سینمایی خارجی (جری کاتن)

جری کاتن - تایم کلی : 80.00

 • شروع برنامه:15:50:32
 • پایان برنامه: 15:53:12
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود فارسی

زندگی - حسین توکلی

 • شروع برنامه:15:53:12
 • پایان برنامه: 15:54:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر بخش مردمی جشنواره رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:54:22
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:55:00
 • پایان برنامه: 16:45:08
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند خارجی ( سیاره زمین - جلگه ها )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:08
 • پایان برنامه: 16:50:38
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود فارسی

یا مولا - بیژن بیژنی

 • شروع برنامه:16:50:38
 • پایان برنامه: 16:57:53
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:57:53
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

آلاچیق ( خانواده )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:45:00
 • پایان برنامه: 17:48:46
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود آذری ( گوزل ایرانیم )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:48:46
 • پایان برنامه: 17:57:59
 • طول برنامه:9 دقیقه

مستند مردم آبادی ( اقتصاد مقاومتی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:57:59
 • پایان برنامه: 17:58:39
 • طول برنامه:

تیزر آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:58:39
 • پایان برنامه: 17:59:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

خبر 60ثانیه-1

خلاصه خبرهای کشوری است

 • شروع برنامه:17:59:39
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:

وله اشراق ( گرمابخش )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:22:50
 • طول برنامه:22 دقیقه

سریال حالت خاص

قسمت 5 - تایم کلی : 31.30 - بسته 3 ( 4 مورد )

 • شروع برنامه:18:22:50
 • پایان برنامه: 18:23:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:23:00
 • پایان برنامه: 18:26:18
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان مغرب

اذان مغرب : 18.23 - موذن : کریم منصوری

 • شروع برنامه:18:26:18
 • پایان برنامه: 18:27:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان (عج)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:27:41
 • پایان برنامه: 18:36:21
 • طول برنامه:8 دقیقه

ادامه سریال حالت خاص

قسمت 5 - تایم کلی : 31.30

 • شروع برنامه:18:36:21
 • پایان برنامه: 18:40:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود فارسی

ا... جان - رسول نجفیان

 • شروع برنامه:18:40:38
 • پایان برنامه: 18:45:14
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه در کنار هم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:14
 • پایان برنامه: 18:45:53
 • طول برنامه:

تیزر مسابقه 40 ستاره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:53
 • پایان برنامه: 18:53:32
 • طول برنامه:7 دقیقه

تصاویر ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:53:32
 • پایان برنامه: 18:57:25
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه قاچاق کالا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:57:25
 • پایان برنامه: 18:59:36
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 4

 • شروع برنامه:18:59:36
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:

وله در ادامه ( قبل از بیزیم ائللر )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بیزیم ائللر ( روستا )

ویژه برنامه روستائیان - بسته 5 ( 3 مورد )

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

حافظان وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 19:46:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر بخش مردمی جشنواره رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:46:00
 • پایان برنامه: 19:52:15
 • طول برنامه:6 دقیقه

موسیقی تصویر

راز - محمد اصفهانی

 • شروع برنامه:19:52:15
 • پایان برنامه: 19:52:54
 • طول برنامه:

تیزر مسابقه 40 ستاره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:52:54
 • پایان برنامه: 19:54:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک پلیس فتا ( رمز پویا )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:54:41
 • پایان برنامه: 19:56:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر برنامه های منتخب رادیو در فصل زمستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:56:22
 • پایان برنامه: 19:57:16
 • طول برنامه:

تیزر سامانه 162

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:57:16
 • پایان برنامه: 19:59:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 6

 • شروع برنامه:19:59:05
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:

یک آیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر ساعت20

برنامه سیاسی واحد خبر استان و مسائل روز استان است

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:24:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود فارسی

عروسی - حجت اشرف زاده

 • شروع برنامه:20:24:30
 • پایان برنامه: 20:25:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر بخش مردمی جشنواره رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:25:30
 • پایان برنامه: 20:26:14
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:26:14
 • پایان برنامه: 20:36:07
 • طول برنامه:9 دقیقه

غذاهای محلی ( پیازو )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:36:07
 • پایان برنامه: 20:40:16
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ بارکد 626 ( تولید ملی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:40:16
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 7

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:54:55
 • طول برنامه:1 ساعت و 9 دقیقه

گئجه لر ( شبانه )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:54:55
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 8

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

سریال آذری سن سیز

قسمت 12 - تایم کلی : 49.48 - بسته 9 ( 10 مورد )

 • شروع برنامه:22:25:00
 • پایان برنامه: 22:29:15
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 10

 • شروع برنامه:22:29:15
 • پایان برنامه: 22:54:03
 • طول برنامه:24 دقیقه

ادامه سریال سن سیز

قسمت 12 - تایم کلی : 49.48

 • شروع برنامه:22:54:03
 • پایان برنامه: 22:58:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 11

 • شروع برنامه:22:58:38
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر ساعت -23

برنامه سیاسی استان به زبان آذری است

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:23:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

موسیقی تصویر

سوگند - محمد معتمدی

 • شروع برنامه:23:23:50
 • پایان برنامه: 23:25:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر برنامه های منتخب رادیو در فصل زمستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:25:31
 • پایان برنامه: 23:25:41
 • طول برنامه:

وله آرم استیشن شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:25:41
 • پایان برنامه: 23:44:53
 • طول برنامه:19 دقیقه

دیدنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:44:53
 • پایان برنامه: 23:51:04
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ

ایران جان - حجت اشرف زاده و...

 • شروع برنامه:23:51:04
 • پایان برنامه: 23:59:27
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه کارگران مشغول کارند ( تولید ملی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:59:27
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

بسته 12