جدول پخش

زنجان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:55:11
 • طول برنامه:55 دقیقه

ادامه فیلم سینمایی خارجی ( مومیایی 3 )

مومیایی 3 - تایم کلی : 95.09

 • شروع برنامه:01:03:20
 • پایان برنامه: 01:25:31
 • طول برنامه:22 دقیقه

پرنیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:29:03
 • پایان برنامه: 01:42:54
 • طول برنامه:13 دقیقه

کاوش ( درخت کائوچو )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:42:54
 • پایان برنامه: 01:48:09
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود فارسی

دلواپسی - ناصر عبداللهی

 • شروع برنامه:01:48:34
 • پایان برنامه: 03:51:48
 • طول برنامه:2 ساعت و 3 دقیقه

فیلم سینمایی ایرانی ( چ )

چ - تایم کلی : 123.14

 • شروع برنامه:03:51:48
 • پایان برنامه: 04:01:53
 • طول برنامه:10 دقیقه

تصاویر ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:12:32
 • پایان برنامه: 04:20:31
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز صبح ( آیت ا... راشد یزدی )

آیت ا... راشد یزدی - مشهد مقدس

 • شروع برنامه:04:24:06
 • پایان برنامه: 04:33:49
 • طول برنامه:9 دقیقه

بازار محبت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:38:43
 • پایان برنامه: 05:30:25
 • طول برنامه:51 دقیقه

سریال در جستجوی آرامش

تکرار قسمت 4 - تایم کلی : 51.42

 • شروع برنامه:05:33:29
 • پایان برنامه: 06:00:29
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند کارون شریان تمدن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:03:44
 • پایان برنامه: 06:10:43
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن مجید ( قاری : عبدالباسط )

سوره : حجر - قاری : عبدالباسط

 • شروع برنامه:06:11:51
 • پایان برنامه: 06:21:59
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:24:25
 • پایان برنامه: 06:53:01
 • طول برنامه:28 دقیقه

سخنرانی مذهبی ( دکتر قنبری )

دکتر قنبری

 • شروع برنامه:06:54:34
 • پایان برنامه: 07:29:22
 • طول برنامه:34 دقیقه

دعای ندبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:33:53
 • پایان برنامه: 07:54:23
 • طول برنامه:20 دقیقه

پرنیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:36
 • پایان برنامه: 08:48:24
 • طول برنامه:47 دقیقه

مستند دکوپاژ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:58:08
 • پایان برنامه: 09:28:08
 • طول برنامه:30 دقیقه

شادمانه اشراق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:32:01
 • پایان برنامه: 09:37:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشن گرافیک صخره های استوار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:39:56
 • پایان برنامه: 10:07:01
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند کارون شریان تمدن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:09:56
 • پایان برنامه: 10:59:56
 • طول برنامه:50 دقیقه

سیمای ورزش1

برنامه ورزشی استان

 • شروع برنامه:11:05:02
 • پایان برنامه: 11:56:44
 • طول برنامه:51 دقیقه

سریال در جستجوی آرامش

تکرار قسمت 4 - تایم کلی : 51.42

 • شروع برنامه:12:03:51
 • پایان برنامه: 12:48:05
 • طول برنامه:44 دقیقه

مستند 5

پارک ملی المپیک

 • شروع برنامه:12:57:09
 • پایان برنامه: 13:03:03
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشن گرافیک صخره های استوار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:12:20
 • پایان برنامه: 13:17:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن مجید ( قاری : حسین فردی )

سوره : اسرا - قاری : حسین فردی

 • شروع برنامه:13:18:00
 • پایان برنامه: 13:23:14
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر : 13.18 - موذن : شهید حسنی کارگر

 • شروع برنامه:13:29:33
 • پایان برنامه: 15:03:12
 • طول برنامه:1 ساعت و 33 دقیقه

تماشاخانه ( پسر رئیس )

پسر رئیس - تایم کلی : 93.39

 • شروع برنامه:15:06:30
 • پایان برنامه: 15:56:30
 • طول برنامه:50 دقیقه

فیلم سینمایی ایرانی ( بیگانه با خود )

بیگانه با خود - تایم کلی : 95.23 - بسته 2 ( 3 مورد )

 • شروع برنامه:15:58:47
 • پایان برنامه: 16:44:10
 • طول برنامه:45 دقیقه

ادامه فیلم سینمایی ایرانی ( بیگانه با خود )

بیگانه با خود - تایم کلی : 95.23

 • شروع برنامه:16:52:50
 • پایان برنامه: 17:38:40
 • طول برنامه:45 دقیقه

خنده بازار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:42:39
 • پایان برنامه: 18:12:39
 • طول برنامه:30 دقیقه

نگاه هفته (خبر)

خلاصه ای از خبرهای استان در هفته ای که گذشت در اختیار بینندگان قرار میدهد

 • شروع برنامه:18:15:48
 • پایان برنامه: 18:43:28
 • طول برنامه:27 دقیقه

جوونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:48:21
 • پایان برنامه: 19:10:21
 • طول برنامه:22 دقیقه

سریال در جستجوی آرامش

قسمت 5 - تایم کلی : 44.04 - بسته 5 ( 6 مورد )

 • شروع برنامه:19:11:53
 • پایان برنامه: 19:33:57
 • طول برنامه:22 دقیقه

ادامه سریال در جستجوی آرامش

قسمت 5 - تایم کلی : 44.04

 • شروع برنامه:19:34:31
 • پایان برنامه: 19:54:40
 • طول برنامه:20 دقیقه

برکت ( مشارکتی جهاد کشاورزی )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر ساعت20

برنامه سیاسی واحد خبر استان و مسائل روز استان است

 • شروع برنامه:20:20:50
 • پایان برنامه: 20:27:15
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 8

 • شروع برنامه:20:27:15
 • پایان برنامه: 20:57:15
 • طول برنامه:30 دقیقه

بیزیم ائللر(روستا)

بسته 9 ( 5 مورد )

 • شروع برنامه:21:04:56
 • پایان برنامه: 21:12:36
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز مغرب

آیت ا... نوری همدانی - مسجد مقدس جمکران

 • شروع برنامه:21:20:05
 • پایان برنامه: 21:25:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته 10

 • شروع برنامه:21:25:55
 • پایان برنامه: 21:55:55
 • طول برنامه:30 دقیقه

عطر آدینه( نماز جمعه)

خلاصه ای از خطبه های نماز جمعه زنجان است

 • شروع برنامه:22:01:40
 • پایان برنامه: 22:07:50
 • طول برنامه:6 دقیقه

موشن گرافیک صخره های استوار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:09:50
 • پایان برنامه: 22:46:50
 • طول برنامه:37 دقیقه

مستند محلی ( انگوران گنجینه حیات )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:53:25
 • پایان برنامه: 22:59:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

بسته11

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر ساعت -23

برنامه سیاسی استان به زبان آذری است

 • شروع برنامه:23:26:24
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:33 دقیقه

فیلم سینمایی خارجی ( مسیر مخفی )

مسیر مخفی - تایم کلی : 95.00 - بسته 13 ( 5 مورد )