جدول پخش

ایلام
 • شروع برنامه:01:05:16
 • پایان برنامه: 01:06:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

موسیقی تصویر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:07:26
 • پایان برنامه: 01:52:59
 • طول برنامه:45 دقیقه

زنان قصه ما

ق7

 • شروع برنامه:01:54:46
 • پایان برنامه: 03:44:54
 • طول برنامه:1 ساعت و 50 دقیقه

سینمایی شین گودزیلا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:44:54
 • پایان برنامه: 03:52:25
 • طول برنامه:7 دقیقه

پیک آشنا

آثار تاریخی دره شهر

 • شروع برنامه:03:52:25
 • پایان برنامه: 04:57:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

قصه های تبیان

زنده به گور

 • شروع برنامه:05:01:17
 • پایان برنامه: 05:28:48
 • طول برنامه:27 دقیقه

نیمه پنهان ماه

شهید رهبر

 • شروع برنامه:05:33:00
 • پایان برنامه: 05:39:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

امامی

 • شروع برنامه:05:39:00
 • پایان برنامه: 05:40:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ذکر روز جمعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:40:00
 • پایان برنامه: 05:55:04
 • طول برنامه:15 دقیقه

اذان ونماز صبح دعا و مناجات6

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:55:04
 • پایان برنامه: 06:06:17
 • طول برنامه:11 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:07:13
 • پایان برنامه: 06:08:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:08:49
 • پایان برنامه: 06:50:59
 • طول برنامه:42 دقیقه

روایت فتح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:55:02
 • پایان برنامه: 07:04:01
 • طول برنامه:8 دقیقه

دست ساخته های ایل شاهسوند

ش4

 • شروع برنامه:07:05:15
 • پایان برنامه: 07:58:15
 • طول برنامه:53 دقیقه

مسابقه خانه ما

فصل 4 قسمت1

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:01:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:16
 • پایان برنامه: 08:50:24
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال خیال ژیان

ق6 بازپخش

 • شروع برنامه:08:51:32
 • پایان برنامه: 08:52:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

مستند مردم آبادی

پرورش شترمرغ

 • شروع برنامه:09:04:08
 • پایان برنامه: 09:33:10
 • طول برنامه:29 دقیقه

ریوار

بازپخش

 • شروع برنامه:09:33:10
 • پایان برنامه: 09:39:13
 • طول برنامه:6 دقیقه

قاصد بهار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:39:50
 • پایان برنامه: 10:11:24
 • طول برنامه:31 دقیقه

شبخند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:11:24
 • پایان برنامه: 10:16:03
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود نیشتمان

شوهانی

 • شروع برنامه:10:16:54
 • پایان برنامه: 11:21:40
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

سینمایی انیمیشن عصر یخبندان 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:22:07
 • پایان برنامه: 11:25:20
 • طول برنامه:3 دقیقه

شعر دیناری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:25:53
 • پایان برنامه: 11:46:34
 • طول برنامه:20 دقیقه

پی جور

بازپخش

 • شروع برنامه:11:48:19
 • پایان برنامه: 11:49:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

چشنواره سوانح و حوادث-رادیو سلامت

3

 • شروع برنامه:11:49:21
 • پایان برنامه: 11:52:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

اطلس آبشار پلیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:52:30
 • پایان برنامه: 12:16:14
 • طول برنامه:23 دقیقه

مستند داستان غذا

ق2

 • شروع برنامه:12:16:37
 • پایان برنامه: 12:20:16
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه اقتصاد مقاومتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:20:40
 • پایان برنامه: 12:25:55
 • طول برنامه:5 دقیقه

بر کرانه کلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:38:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

درانه رحمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:38:00
 • پایان برنامه: 12:43:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:43:00
 • پایان برنامه: 12:48:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

ادامه درانه رحمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:50:33
 • پایان برنامه: 13:36:06
 • طول برنامه:45 دقیقه

زنان قصه ما

بازپخش

 • شروع برنامه:13:45:08
 • پایان برنامه: 15:17:46
 • طول برنامه:1 ساعت و 32 دقیقه

فیلم تلویزیونی خانه نشین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:19:59
 • پایان برنامه: 15:28:58
 • طول برنامه:8 دقیقه

دست ساخته های ایل شاهسوند

بازپخش

 • شروع برنامه:15:32:05
 • پایان برنامه: 16:20:13
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال خیال ژیان

ق6-بازپخش

 • شروع برنامه:16:24:23
 • پایان برنامه: 16:31:45
 • طول برنامه:7 دقیقه

نیم نگاه-گزارش روستای هزارانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:33:53
 • پایان برنامه: 17:38:39
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

سینمایی انیمیشن عصر یخبندان 4

بازپخش

 • شروع برنامه:17:41:49
 • پایان برنامه: 17:51:59
 • طول برنامه:10 دقیقه

مستند مردم آبادی

بازپخش

 • شروع برنامه:17:52:19
 • پایان برنامه: 17:58:48
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه از خدا برکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:07:08
 • پایان برنامه: 18:24:28
 • طول برنامه:17 دقیقه

دعای سمات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:25:00
 • پایان برنامه: 18:32:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

درانه رحمت مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:32:00
 • پایان برنامه: 18:37:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:37:00
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

ادامه درانه رحمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:57:19
 • پایان برنامه: 19:26:04
 • طول برنامه:28 دقیقه

ریوار- بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:26:04
 • پایان برنامه: 19:26:54
 • طول برنامه:

تیزر یادواره شهدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:26:54
 • پایان برنامه: 19:28:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:28:28
 • پایان برنامه: 19:28:46
 • طول برنامه:

صلوات خاصه امام رضا(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:48:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:49:53
 • پایان برنامه: 19:50:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر یادواره شهدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:51:21
 • پایان برنامه: 19:57:37
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:57:37
 • پایان برنامه: 20:58:32
 • طول برنامه:1 ساعت

گلچین مانگه شو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:20
 • پایان برنامه: 21:51:03
 • طول برنامه:51 دقیقه

ورزش استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:53:09
 • پایان برنامه: 21:54:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

زیارت خاصه امام حسین(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:54:53
 • پایان برنامه: 22:12:53
 • طول برنامه:18 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:12:53
 • پایان برنامه: 22:13:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر یادواره شهدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:18:39
 • پایان برنامه: 22:25:12
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:25:12
 • پایان برنامه: 23:04:03
 • طول برنامه:38 دقیقه

سریال خیال ژیانق7

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:04:03
 • پایان برنامه: 23:04:32
 • طول برنامه:

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:04:32
 • پایان برنامه: 23:54:32
 • طول برنامه:50 دقیقه

رادیو شب

توضیحات برنامه درج نشده است.