جدول پخش

یزد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:27:08
 • طول برنامه:1 ساعت و 27 دقیقه

سینمایی ارباب جنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:11
 • پایان برنامه: 02:57:56
 • طول برنامه:1 ساعت و 27 دقیقه

رصد (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:50:18
 • طول برنامه:50 دقیقه

سریال شوخی کردم قسمت 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:54:03
 • پایان برنامه: 04:23:43
 • طول برنامه:29 دقیقه

مردم بالادست

مردم بالادست - مستند ویژه روستاهای استان یزد - قسمت هفتم ، روستای خسروآباد ابرکوه موضوع : مشاغل خانگی و اقتصاد مقاومتی تهیه کننده و کارگردان : محسن غلامزاده مهرآبادی آدرس فضای مجازی : Mardome-baladast@ اینستاگرام ، سروش ، آپارات ، لنزور

 • شروع برنامه:04:26:48
 • پایان برنامه: 04:49:05
 • طول برنامه:22 دقیقه

دعای توسل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:49:05
 • پایان برنامه: 04:54:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن (سوره اسراء)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:59:00
 • پایان برنامه: 05:08:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:12:35
 • پایان برنامه: 05:26:08
 • طول برنامه:13 دقیقه

درس اخلاق حجت الاسلام والمسلمین علاقبند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:27:22
 • پایان برنامه: 05:59:56
 • طول برنامه:32 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:11
 • پایان برنامه: 06:09:35
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:11:48
 • پایان برنامه: 06:48:59
 • طول برنامه:37 دقیقه

رایحه فیض

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:55
 • پایان برنامه: 07:22:47
 • طول برنامه:21 دقیقه

انیمیشن پینوکیو قسمت 14

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:22:47
 • پایان برنامه: 07:31:06
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:31:06
 • پایان برنامه: 07:49:34
 • طول برنامه:18 دقیقه

مستند 5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:49:34
 • پایان برنامه: 07:58:52
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 09:02:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

صبح عالی بخیر (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:02:00
 • پایان برنامه: 09:14:20
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:14:20
 • پایان برنامه: 09:26:56
 • طول برنامه:12 دقیقه

انیمیشن کشتیبان ایرانی قسمت 6

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:28:36
 • پایان برنامه: 09:34:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

انیمیشن پلنگ صورتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:38:30
 • پایان برنامه: 09:44:45
 • طول برنامه:6 دقیقه

تماشا 5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:44:45
 • پایان برنامه: 09:53:17
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:53:17
 • پایان برنامه: 10:38:17
 • طول برنامه:45 دقیقه

پزشک شما (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:38:59
 • پایان برنامه: 11:29:17
 • طول برنامه:50 دقیقه

سریال شوخی کردم قسمت3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:37:00
 • پایان برنامه: 11:42:29
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهربه افق یزد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:42:29
 • پایان برنامه: 11:48:11
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز رهبر معظم انقلاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:05
 • پایان برنامه: 13:00:55
 • طول برنامه:1 ساعت

خونه زندگی(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:55
 • پایان برنامه: 13:07:45
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:13:07:45
 • پایان برنامه: 13:16:02
 • طول برنامه:8 دقیقه

دستان سراشپز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:16:02
 • پایان برنامه: 13:22:36
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:22:36
 • پایان برنامه: 13:29:31
 • طول برنامه:6 دقیقه

آن روزها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:42:24
 • پایان برنامه: 15:39:07
 • طول برنامه:1 ساعت و 56 دقیقه

سینمایی ارباب جنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:42:01
 • پایان برنامه: 16:04:01
 • طول برنامه:22 دقیقه

و اما امشب (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:04:43
 • پایان برنامه: 16:24:43
 • طول برنامه:20 دقیقه

واما امشب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:26:03
 • پایان برنامه: 16:36:03
 • طول برنامه:10 دقیقه

جشنواره قصه گویی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:36:43
 • پایان برنامه: 16:42:37
 • طول برنامه:5 دقیقه

انیمیشن بره ناقلا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر عصرگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:01:14
 • پایان برنامه: 17:09:26
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:17:26
 • پایان برنامه: 17:24:26
 • طول برنامه:7 دقیقه

نمازمرحوم حجه الاسلام صدوقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:29:24
 • پایان برنامه: 18:15:09
 • طول برنامه:45 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:15:09
 • پایان برنامه: 19:15:09
 • طول برنامه:1 ساعت

خونه زندگی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:16:05
 • پایان برنامه: 19:33:05
 • طول برنامه:17 دقیقه

مستندفرایندقسمت2

تولیدکابل مخابراتی

 • شروع برنامه:19:33:05
 • پایان برنامه: 19:40:38
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:40:38
 • پایان برنامه: 19:46:53
 • طول برنامه:6 دقیقه

تماشا5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:46:53
 • پایان برنامه: 19:57:15
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:19:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

خبرشامگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:22:37
 • پایان برنامه: 20:30:06
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:06
 • پایان برنامه: 21:20:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

سریال شوخی کردم قسمت 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:20:00
 • پایان برنامه: 21:30:27
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:27
 • پایان برنامه: 21:55:27
 • طول برنامه:25 دقیقه

در سایه سار خورشید (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:56:09
 • پایان برنامه: 22:21:09
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه واما امشب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:22:39
 • پایان برنامه: 22:52:03
 • طول برنامه:29 دقیقه

دیاریزدان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:52:03
 • پایان برنامه: 22:57:09
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبرشبانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:17:00
 • پایان برنامه: 23:23:55
 • طول برنامه:6 دقیقه

آن روزها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:23:55
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

سینمایی عموی خسیس من

توضیحات برنامه درج نشده است.