جدول پخش

یزد
 • شروع برنامه:10:01:00
 • پایان برنامه: 10:41:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال بازگشت ق 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:43:00
 • پایان برنامه: 10:49:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

ازشماچه پنهون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:55:00
 • پایان برنامه: 11:38:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

آینه ذکر(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:44:00
 • پایان برنامه: 11:49:24
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر به افق یزد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:02:00
 • پایان برنامه: 12:34:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

سخنرانی حجه الاسلام مهدوی نژاد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:47:00
 • پایان برنامه: 13:22:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

قصه عشق ق 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:23:00
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

آن روزها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر نیمروزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:40:00
 • پایان برنامه: 13:47:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

همیشه باران(آزادگی و آزادمردی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:49:00
 • پایان برنامه: 15:17:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 28 دقیقه

سینمایی شیدا(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:18:00
 • پایان برنامه: 16:26:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 8 دقیقه

اینجاخیمه ای برپاست(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:27:00
 • پایان برنامه: 16:40:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

انیمیشن نیمکتهای (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر عصرگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.