جدول پخش

یزد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:43:39
 • طول برنامه:43 دقیقه

سینمایی سه بعلاوه یک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:43:39
 • پایان برنامه: 00:44:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

دیرین دیرین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:44:46
 • پایان برنامه: 00:46:58
 • طول برنامه:2 دقیقه

صد ترفند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:46:58
 • پایان برنامه: 00:52:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

مستند کوتاه شیرینی یزد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:52:49
 • پایان برنامه: 00:59:27
 • طول برنامه:6 دقیقه

موشن گرافیک تکیه بر جای مدرس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:59:27
 • پایان برنامه: 01:00:02
 • طول برنامه:

آرم استیشن امیر چخماق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:02
 • پایان برنامه: 02:02:02
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

پزشک شما(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:02:02
 • پایان برنامه: 02:04:13
 • طول برنامه:2 دقیقه

با قانون اساسی آشنا شویم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:04:13
 • پایان برنامه: 02:06:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

دوران نامزدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:06:07
 • پایان برنامه: 02:49:07
 • طول برنامه:43 دقیقه

زنان قصه ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:49:07
 • پایان برنامه: 02:53:07
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود ایستاده ایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:53:07
 • پایان برنامه: 02:59:36
 • طول برنامه:6 دقیقه

شفافیت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:59:36
 • پایان برنامه: 03:00:01
 • طول برنامه:

آرم استیشن امیر چخماق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:01
 • پایان برنامه: 03:37:19
 • طول برنامه:37 دقیقه

سریال ناخونک قسمت 70

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:37:19
 • پایان برنامه: 03:38:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

دوران نامزدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:38:59
 • پایان برنامه: 04:01:43
 • طول برنامه:22 دقیقه

شرح پریشانی قسمت24

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:01:43
 • پایان برنامه: 04:03:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن مسجد جامع

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:03:18
 • پایان برنامه: 04:37:34
 • طول برنامه:34 دقیقه

قرار جمعه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:37:34
 • پایان برنامه: 04:41:04
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزر نماز شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:41:04
 • پایان برنامه: 05:04:34
 • طول برنامه:23 دقیقه

مناجات حضرت امیر(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:04:34
 • پایان برنامه: 05:12:28
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت قرآن(سوره محمد)

قاری : وحید مجتهد زاده

 • شروع برنامه:05:12:28
 • پایان برنامه: 05:14:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:14:00
 • پایان برنامه: 05:16:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

اذان صبح به افق یزد05:14

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:16:55
 • پایان برنامه: 05:26:55
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:26:55
 • پایان برنامه: 05:30:24
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماز آیت ا… یثربی (ره)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:30:24
 • پایان برنامه: 05:33:58
 • طول برنامه:3 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:33:58
 • پایان برنامه: 05:59:42
 • طول برنامه:25 دقیقه

مجموعه نقاب قسمت 5

تارخ جاسوسی در ایران/ کارشناس خسرو معتضد

 • شروع برنامه:05:59:42
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:

موسیقی تصویر ملایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:02:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

سلام بر حسین(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:11
 • پایان برنامه: 06:03:02
 • طول برنامه:

ذکر روز یکشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:03:02
 • پایان برنامه: 06:04:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

امروز روز توست

معرفی روز تولد شهدای هشت سال دفاع مقدس

 • شروع برنامه:06:04:14
 • پایان برنامه: 06:04:58
 • طول برنامه:

تیزر یادواره شهدای کارگر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:04:58
 • پایان برنامه: 06:12:43
 • طول برنامه:7 دقیقه

آن روزها

این برنامه به روزهای دفاع مقدس و اتفاقات آن و همچنین به حضور رزمندگان یزدی و شهدای استان یزد می پردازد .

 • شروع برنامه:06:12:43
 • پایان برنامه: 06:18:25
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ شاخه گل شهادت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:18:25
 • پایان برنامه: 06:30:31
 • طول برنامه:12 دقیقه

باران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:31
 • پایان برنامه: 06:58:54
 • طول برنامه:28 دقیقه

مستند هایزلند قطب وحشی اسکاتلند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:58:54
 • پایان برنامه: 07:00:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

دوران نامزدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:16
 • پایان برنامه: 07:24:13
 • طول برنامه:23 دقیقه

انیمیشن بچه های کوه تاراک قسمت 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:24:13
 • پایان برنامه: 07:26:57
 • طول برنامه:2 دقیقه

صد ترفند

جوش شیرین/ سرکه

 • شروع برنامه:07:26:57
 • پایان برنامه: 07:30:57
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود ایستاده ایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:57
 • پایان برنامه: 08:23:15
 • طول برنامه:52 دقیقه

کافه هنر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:23:15
 • پایان برنامه: 08:29:44
 • طول برنامه:6 دقیقه

شفافیت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:29:44
 • پایان برنامه: 08:30:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن یزد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:44
 • پایان برنامه: 09:08:02
 • طول برنامه:37 دقیقه

سریال ناخونک قسمت 70

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:08:02
 • پایان برنامه: 09:09:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

دوران نامزدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:09:42
 • پایان برنامه: 09:11:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

شهید سلیمانی

کلام امام (ره)

 • شروع برنامه:09:11:13
 • پایان برنامه: 09:12:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

انتخاب اصلح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:12:46
 • پایان برنامه: 09:14:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن ابرکوه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:14:41
 • پایان برنامه: 09:22:44
 • طول برنامه:8 دقیقه

دوستان جنگل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:22:44
 • پایان برنامه: 09:28:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ هم زبانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:28:40
 • پایان برنامه: 09:34:27
 • طول برنامه:5 دقیقه

قصه های شنی

فضای مجازی : @simayazd/ پیامک : 300072111 / پیامگیر سیما : 38226000 / شبکه یزد (شور زندگی ، نور بندگی)

 • شروع برنامه:09:34:27
 • پایان برنامه: 09:38:11
 • طول برنامه:3 دقیقه

صد ترفند

فضای مجازی : @simayazd/ پیامک : 300072111 / پیامگیر سیما : 38226000 / شبکه یزد (شور زندگی ، نور بندگی)

 • شروع برنامه:09:38:11
 • پایان برنامه: 09:41:55
 • طول برنامه:3 دقیقه

ما به کی رای میدهیم

فضای مجازی : @simayazd/ پیامک : 300072111 / پیامگیر سیما : 38226000 / شبکه یزد (شور زندگی ، نور بندگی)

 • شروع برنامه:09:41:55
 • پایان برنامه: 09:55:13
 • طول برنامه:13 دقیقه

جشنواره قصه گویی قصه گویی

فضای مجازی : @simayazd/ پیامک : 300072111 / پیامگیر سیما : 38226000 / شبکه یزد (شور زندگی ، نور بندگی)

 • شروع برنامه:09:55:13
 • پایان برنامه: 09:59:27
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود اندیشه وطن

فضای مجازی : @simayazd/ پیامک : 300072111 / پیامگیر سیما : 38226000 / شبکه یزد (شور زندگی ، نور بندگی)

 • شروع برنامه:09:59:27
 • پایان برنامه: 10:00:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

دوران نامزدی

فضای مجازی : @simayazd/ پیامک : 300072111 / پیامگیر سیما : 38226000 / شبکه یزد (شور زندگی ، نور بندگی)

 • شروع برنامه:10:00:45
 • پایان برنامه: 11:04:45
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

پزشک شما(زنده)

برنامه ای برای آشنایی شما با مسائل بهداشتی و پزشکی / روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 10 صبح / بازپخش آن همان روز ساعت 18:30 تلفن برنامه : 38226000 - پیامک : 300072166 آدرس فضای مجازی : simayazd@

 • شروع برنامه:11:04:45
 • پایان برنامه: 11:06:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر کرونا

فضای مجازی : @simayazd/ پیامک : 300072111 / پیامگیر سیما : 38226000 / شبکه یزد (شور زندگی ، نور بندگی)

 • شروع برنامه:11:06:00
 • پایان برنامه: 11:13:03
 • طول برنامه:7 دقیقه

موشن گرافیک تکیه بر جای مدرس

فضای مجازی : @simayazd/ پیامک : 300072111 / پیامگیر سیما : 38226000 / شبکه یزد (شور زندگی ، نور بندگی)

 • شروع برنامه:11:13:03
 • پایان برنامه: 11:16:42
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ انتخاب اول

فضای مجازی : @simayazd/ پیامک : 300072111 / پیامگیر سیما : 38226000 / شبکه یزد (شور زندگی ، نور بندگی)

 • شروع برنامه:11:16:42
 • پایان برنامه: 11:33:30
 • طول برنامه:16 دقیقه

مجموعه نقاب

تارخ جاسوسی در ایران/ کارشناس خسرو معتضد

 • شروع برنامه:11:33:30
 • پایان برنامه: 11:45:30
 • طول برنامه:12 دقیقه

ارتباط با نمایشگاه کتاب (زنده)

فضای مجازی : @simayazd/ پیامک : 300072111 / پیامگیر سیما : 38226000 / شبکه یزد (شور زندگی ، نور بندگی)

 • شروع برنامه:11:45:30
 • پایان برنامه: 11:46:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر و اما امشب...

فضای مجازی : @simayazd/ پیامک : 300072111 / پیامگیر سیما : 38226000 / شبکه یزد (شور زندگی ، نور بندگی)

 • شروع برنامه:11:46:40
 • پایان برنامه: 11:48:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر پانزدهمین دوره آزمون های ارزیابی

فضای مجازی : @simayazd/ پیامک : 300072111 / پیامگیر سیما : 38226000 / شبکه یزد (شور زندگی ، نور بندگی)

 • شروع برنامه:11:48:43
 • پایان برنامه: 11:55:10
 • طول برنامه:6 دقیقه

ضرب العجل یک هفته ای

فضای مجازی : @simayazd/ پیامک : 300072111 / پیامگیر سیما : 38226000 / شبکه یزد (شور زندگی ، نور بندگی)

 • شروع برنامه:11:55:10
 • پایان برنامه: 11:55:54
 • طول برنامه:

تیزر یادواره شهدای کارگر

فضای مجازی : @simayazd/ پیامک : 300072111 / پیامگیر سیما : 38226000 / شبکه یزد (شور زندگی ، نور بندگی)

 • شروع برنامه:11:55:54
 • پایان برنامه: 11:57:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

امروز روز توست

معرفی روز تولد شهدای هشت سال دفاع مقدس

 • شروع برنامه:11:57:06
 • پایان برنامه: 11:58:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

وکال

فضای مجازی : @simayazd/ پیامک : 300072111 / پیامگیر سیما : 38226000 / شبکه یزد (شور زندگی ، نور بندگی)

 • شروع برنامه:11:58:17
 • پایان برنامه: 12:07:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلاوت قرآن(سوره دخان)

فضای مجازی : @simayazd/ پیامک : 300072111 / پیامگیر سیما : 38226000 / شبکه یزد (شور زندگی ، نور بندگی)

 • شروع برنامه:12:07:00
 • پایان برنامه: 12:09:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

اذان ظهر به افق یزد 12:07

اذان ظهر به افق یزد 12:07

 • شروع برنامه:12:09:55
 • پایان برنامه: 12:15:37
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز جماعت ظهر

نماز حجت الاسلام والمسلمین شاکر

 • شروع برنامه:12:15:37
 • پایان برنامه: 12:16:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

فضای مجازی : @simayazd/ پیامک : 300072111 / پیامگیر سیما : 38226000 / شبکه یزد (شور زندگی ، نور بندگی)

 • شروع برنامه:12:16:51
 • پایان برنامه: 12:17:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر اعتکاف

فضای مجازی : @simayazd/ پیامک : 300072111 / پیامگیر سیما : 38226000 / شبکه یزد (شور زندگی ، نور بندگی)

 • شروع برنامه:12:17:51
 • پایان برنامه: 13:21:51
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

منتخب با ورزش(بازپخش)

شهرداری یزد / خاتم اردکان

 • شروع برنامه:13:21:51
 • پایان برنامه: 13:29:36
 • طول برنامه:7 دقیقه

آن روزها

این برنامه به روزهای دفاع مقدس و اتفاقات آن و همچنین به حضور رزمندگان یزدی و شهدای استان یزد می پردازد .

 • شروع برنامه:13:29:36
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:

آرم لوگو یزد

فضای مجازی : @simayazd/ پیامک : 300072111 / پیامگیر سیما : 38226000 / شبکه یزد (شور زندگی ، نور بندگی)

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر نیمروزی

نشان اینترنتی : Yazd.irib news.ir / پیام رسان سروش : Yazd irib news@ /تماس بینندگان : 38221042 /ارسال پیامک : 300072188 /ارسال ویدئو : 09108994790/آخرین اخبار استان در بخش های خبری 13:30 16:45 20:00 23:00

 • شروع برنامه:13:45:00
 • پایان برنامه: 13:49:36
 • طول برنامه:4 دقیقه

انتخاب خوب

فضای مجازی : @simayazd/ پیامک : 300072111 / پیامگیر سیما : 38226000 / شبکه یزد (شور زندگی ، نور بندگی)

 • شروع برنامه:13:49:36
 • پایان برنامه: 13:55:13
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی1 قبل از تکرار فیلم سینمایی

فضای مجازی : @simayazd/ پیامک : 300072111 / پیامگیر سیما : 38226000 / شبکه یزد (شور زندگی ، نور بندگی)

 • شروع برنامه:13:55:13
 • پایان برنامه: 15:07:27
 • طول برنامه:1 ساعت و 12 دقیقه

سینمایی سه بعلاوه یک

فیلم سینمایی هرشب ساعت 23:30 بازپخش آن فردای آن روز ساعت 14:00 از شبکه یزد. فضای مجازی : @simayazd/ پیامک : 300072111 / پیامگیر سیما : 38226000 / شبکه یزد ( شور زندگی ، نور بندگی)

 • شروع برنامه:15:07:27
 • پایان برنامه: 15:08:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک انتخابات

فضای مجازی : @simayazd/ پیامک : 300072111 / پیامگیر سیما : 38226000 / شبکه یزد (شور زندگی ، نور بندگی)

 • شروع برنامه:15:08:27
 • پایان برنامه: 15:34:48
 • طول برنامه:26 دقیقه

حرف آخر قسمت52

فضای مجازی : @simayazd/ پیامک : 300072111 / پیامگیر سیما : 38226000 / شبکه یزد (شور زندگی ، نور بندگی)

 • شروع برنامه:15:34:48
 • پایان برنامه: 15:35:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک انتخابات

فضای مجازی : @simayazd/ پیامک : 300072111 / پیامگیر سیما : 38226000 / شبکه یزد (شور زندگی ، نور بندگی)

 • شروع برنامه:15:35:48
 • پایان برنامه: 15:59:27
 • طول برنامه:23 دقیقه

یاریگران زندگی

فضای مجازی : @simayazd/ پیامک : 300072111 / پیامگیر سیما : 38226000 / شبکه یزد (شور زندگی ، نور بندگی)

 • شروع برنامه:15:59:27
 • پایان برنامه: 15:59:57
 • طول برنامه:

آرم گزارش ورزشی

فضای مجازی : @simayazd/ پیامک : 300072111 / پیامگیر سیما : 38226000 / شبکه یزد (شور زندگی ، نور بندگی)

 • شروع برنامه:15:59:57
 • پایان برنامه: 16:37:17
 • طول برنامه:37 دقیقه

گزارش ورزشی (زنده)

فضای مجازی : @simayazd/ پیامک : 300072111 / پیامگیر سیما : 38226000 / شبکه یزد (شور زندگی ، نور بندگی)

 • شروع برنامه:16:37:17
 • پایان برنامه: 16:43:23
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی2 قبل از خبر 16:45

فضای مجازی : @simayazd/ پیامک : 300072111 / پیامگیر سیما : 38226000 / شبکه یزد (شور زندگی ، نور بندگی)

 • شروع برنامه:16:43:23
 • پایان برنامه: 16:44:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

امروز روز توست

معرفی روز تولد شهدای هشت سال دفاع مقدس

 • شروع برنامه:16:44:35
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:

آرم لوگو یزد

فضای مجازی : @simayazd/ پیامک : 300072111 / پیامگیر سیما : 38226000 / شبکه یزد (شور زندگی ، نور بندگی)

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبــــر عصرگاهی

نشان اینترنتی : Yazd.irib news.ir / پیام رسان سروش : Yazd irib news@ /تماس بینندگان : 38221042 /ارسال پیامک : 300072188 /ارسال ویدئو : 09108994790/آخرین اخبار استان در بخش های خبری 13:30 16:45 20:00 23:00

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:41:30
 • طول برنامه:41 دقیقه

ادامه گزارش ورزشی (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:41:30
 • پایان برنامه: 17:42:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:42:32
 • پایان برنامه: 17:45:05
 • طول برنامه:2 دقیقه

رایحه انقلاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:45:05
 • پایان برنامه: 17:49:17
 • طول برنامه:4 دقیقه

گنج سخن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:49:17
 • پایان برنامه: 17:49:57
 • طول برنامه:

وکال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:49:57
 • پایان برنامه: 17:57:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت قرآن(سوره یونس)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:57:00
 • پایان برنامه: 18:01:45
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به افق یزد17:57

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:01:45
 • پایان برنامه: 18:09:27
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز آیت ا.. اشرفی شاهرودی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:09:27
 • پایان برنامه: 18:13:01
 • طول برنامه:3 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:13:01
 • پایان برنامه: 18:14:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

امروز روز توست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:14:13
 • پایان برنامه: 18:15:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:15:28
 • پایان برنامه: 18:22:28
 • طول برنامه:7 دقیقه

حرف آخر قسمت52

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:22:28
 • پایان برنامه: 18:24:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

دوران نامزدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:24:08
 • پایان برنامه: 18:28:54
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی3 قبل از برنامه خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:28:54
 • پایان برنامه: 19:27:24
 • طول برنامه:58 دقیقه

پزشک شما(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:27:24
 • پایان برنامه: 19:28:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:28:33
 • پایان برنامه: 19:48:33
 • طول برنامه:20 دقیقه

گفتگو ویژه (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:48:33
 • پایان برنامه: 19:57:12
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهی 4 قبل از خبر 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:57:12
 • پایان برنامه: 19:58:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

امروز روز توست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:24
 • پایان برنامه: 19:59:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:34
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:

آرم و لوپ خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:23:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

خبر شامگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:23:00
 • پایان برنامه: 20:25:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلام امام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:25:20
 • پایان برنامه: 20:26:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:26:26
 • پایان برنامه: 20:33:45
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی5 قبل از سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:33:45
 • پایان برنامه: 20:53:45
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال ناخونک قسمت 71

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:53:45
 • پایان برنامه: 20:57:25
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی6 میان سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:57:25
 • پایان برنامه: 21:07:25
 • طول برنامه:10 دقیقه

سریال ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:07:25
 • پایان برنامه: 21:08:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

دیرین دیرین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:08:32
 • پایان برنامه: 21:15:32
 • طول برنامه:7 دقیقه

حرف آخر قسمت52

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:15:32
 • پایان برنامه: 21:21:49
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ مثنوی اقوام ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:21:49
 • پایان برنامه: 21:26:55
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی7 قبل از برنامه محلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:26:55
 • پایان برنامه: 21:51:35
 • طول برنامه:24 دقیقه

(زنده)و اما امشب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:51:35
 • پایان برنامه: 21:56:01
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی8 میان برنامه محلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:56:01
 • پایان برنامه: 22:16:01
 • طول برنامه:20 دقیقه

(زنده)و اما امشب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:16:01
 • پایان برنامه: 22:22:13
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی9 بعد از برنامه محلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:22:13
 • پایان برنامه: 22:23:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:23:28
 • پایان برنامه: 22:53:08
 • طول برنامه:29 دقیقه

مردم بالادست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:53:08
 • پایان برنامه: 22:58:28
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی 10 قبل خبر 23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:58:28
 • پایان برنامه: 22:59:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

امروز روز توست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:40
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:

آرم و لوپ خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر شبانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:17:00
 • پایان برنامه: 23:21:36
 • طول برنامه:4 دقیقه

انتخاب خوب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:21:36
 • پایان برنامه: 23:24:23
 • طول برنامه:2 دقیقه

موسیقی تصویر ملایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:24:23
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی11 قبل از فیلم سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

سینمایی شیرینی لاست لومر

توضیحات برنامه درج نشده است.