جدول پخش

قم
 • شروع برنامه:00:46:14
 • پایان برنامه: 01:18:01
 • طول برنامه:31 دقیقه

زیارت جامعه کبیره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:18:54
 • پایان برنامه: 02:03:39
 • طول برنامه:44 دقیقه

تکرار مجموعه تلویزیونی خانه دوستی 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:03:39
 • پایان برنامه: 02:53:39
 • طول برنامه:50 دقیقه

بازپخش انارستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:49
 • پایان برنامه: 03:37:17
 • طول برنامه:36 دقیقه

تکرار سراب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:37:17
 • پایان برنامه: 03:45:53
 • طول برنامه:8 دقیقه

هنر ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:45:53
 • پایان برنامه: 03:53:07
 • طول برنامه:7 دقیقه

تکرار شادمانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:53:07
 • پایان برنامه: 04:00:37
 • طول برنامه:7 دقیقه

جایی که نمی شناختیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:37
 • پایان برنامه: 04:46:40
 • طول برنامه:46 دقیقه

مستند خارپوستان خلیج فارس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:46:40
 • پایان برنامه: 04:55:25
 • طول برنامه:8 دقیقه

عقبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:55:25
 • پایان برنامه: 05:00:41
 • طول برنامه:5 دقیقه

سلاله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:01:34
 • پایان برنامه: 05:30:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

ترتیل خوانی یک حزب قران کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:40:38
 • پایان برنامه: 05:48:11
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز صبح حرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:50:42
 • پایان برنامه: 05:58:27
 • طول برنامه:7 دقیقه

تکرار کلام ناب - محبین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:03
 • پایان برنامه: 06:06:04
 • طول برنامه:5 دقیقه

قران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:06:04
 • پایان برنامه: 06:13:06
 • طول برنامه:7 دقیقه

زیارتنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:13:59
 • پایان برنامه: 06:24:16
 • طول برنامه:10 دقیقه

ادعیه - دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:25:10
 • پایان برنامه: 07:00:10
 • طول برنامه:35 دقیقه

تکرار سخنرانی شرح مناجات خمس عشر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:02:45
 • پایان برنامه: 07:08:01
 • طول برنامه:5 دقیقه

سلاله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:08:01
 • پایان برنامه: 07:15:26
 • طول برنامه:7 دقیقه

از شما چه پنهون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:15:26
 • پایان برنامه: 07:44:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند ایران : بانوی من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:44:59
 • پایان برنامه: 07:52:13
 • طول برنامه:7 دقیقه

شادمانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:53:07
 • پایان برنامه: 07:58:56
 • طول برنامه:5 دقیقه

اقلیم ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:59:56
 • پایان برنامه: 08:41:05
 • طول برنامه:41 دقیقه

تکرار مجموعه تلویزیونی لیسانسه ها 11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:45:20
 • پایان برنامه: 08:52:14
 • طول برنامه:6 دقیقه

هنر ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:52:14
 • پایان برنامه: 08:59:09
 • طول برنامه:6 دقیقه

قاصدک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:09
 • پایان برنامه: 09:30:09
 • طول برنامه:30 دقیقه

بی تعارف - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:33:06
 • پایان برنامه: 10:17:28
 • طول برنامه:44 دقیقه

تکرار مدادرنگی 96/09/20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:21
 • پایان برنامه: 11:40:21
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

ویژه برنامه ورود حضرت معصومه (س)-زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

قران از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:18:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

اذان و نماز و احکام از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:20:19
 • پایان برنامه: 12:36:13
 • طول برنامه:15 دقیقه

حدیث کساء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:38:02
 • پایان برنامه: 12:45:47
 • طول برنامه:7 دقیقه

کلام ناب - محبین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:48:20
 • پایان برنامه: 13:31:56
 • طول برنامه:43 دقیقه

سخنرانی شب قبل حرم مطهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:32:49
 • پایان برنامه: 13:42:58
 • طول برنامه:10 دقیقه

تکرار درشهر - تاکسی سورن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:42:58
 • پایان برنامه: 13:48:19
 • طول برنامه:5 دقیقه

از شما چه پنهون - ویژه حرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:51:23
 • پایان برنامه: 13:58:37
 • طول برنامه:7 دقیقه

تکرار شادمانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:23
 • پایان برنامه: 14:45:08
 • طول برنامه:44 دقیقه

مجموعه تلویزیونی خانه دوستی 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:49:12
 • پایان برنامه: 15:18:45
 • طول برنامه:29 دقیقه

تکرار مستند ایران : بانوی من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:18:45
 • پایان برنامه: 15:23:57
 • طول برنامه:5 دقیقه

ویژه حضرت معصومه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:23:57
 • پایان برنامه: 15:30:51
 • طول برنامه:6 دقیقه

هنر ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:51
 • پایان برنامه: 16:00:52
 • طول برنامه:30 دقیقه

تکرار حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:01:26
 • پایان برنامه: 16:49:32
 • طول برنامه:48 دقیقه

مدادرنگی 96/09/21

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:06:00
 • پایان برنامه: 17:16:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

قران از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:16:00
 • پایان برنامه: 17:34:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

اذان و نماز و احکام از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:39:27
 • پایان برنامه: 17:45:57
 • طول برنامه:6 دقیقه

کلام ناب - محبین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:45:57
 • پایان برنامه: 18:22:25
 • طول برنامه:36 دقیقه

تکرار سراب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر عصرگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:53:47
 • پایان برنامه: 19:24:34
 • طول برنامه:30 دقیقه

دعای توسل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:25:10
 • پایان برنامه: 19:31:14
 • طول برنامه:6 دقیقه

مثبت قم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:31:14
 • پایان برنامه: 20:31:14
 • طول برنامه:1 ساعت

یا ایهاالعزیز - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:32:44
 • پایان برنامه: 20:51:24
 • طول برنامه:18 دقیقه

مستند مراکز: کاغذ اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:58
 • پایان برنامه: 21:43:25
 • طول برنامه:42 دقیقه

مجموعه تلویزیونی لیسانسه ها 12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:50:44
 • پایان برنامه: 21:56:09
 • طول برنامه:5 دقیقه

قاصدک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:20
 • پایان برنامه: 22:50:20
 • طول برنامه:50 دقیقه

انارستان - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:51:13
 • پایان برنامه: 22:56:18
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر شبانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:23:01
 • پایان برنامه: 23:28:14
 • طول برنامه:5 دقیقه

ویژه کتابخوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:20
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

بازپخش ویژه برنامه ورود حضرت معصومه (س)

توضیحات برنامه درج نشده است.