جدول پخش

قم
 • شروع برنامه:00:58:29
 • پایان برنامه: 01:00:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر قرارگاه مردمی اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:25
 • پایان برنامه: 01:02:50
 • طول برنامه:2 دقیقه

ویژه های موکب خیمۀ عشق - تیزر 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:02:50
 • پایان برنامه: 01:03:37
 • طول برنامه:

ویژه های اربعین - روزشمار اربعین - 5 روز مانده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:03:37
 • پایان برنامه: 01:06:13
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرای معرفت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:06:13
 • پایان برنامه: 01:29:30
 • طول برنامه:23 دقیقه

مناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:29:30
 • پایان برنامه: 01:30:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله راه های ارتباطی - ویژه محرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:33
 • پایان برنامه: 02:20:33
 • طول برنامه:50 دقیقه

بازپخش در مسیر بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:20:33
 • پایان برنامه: 03:09:45
 • طول برنامه:49 دقیقه

مجموعهء تلویزیونی رخصت 9

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:09:45
 • پایان برنامه: 04:07:47
 • طول برنامه:58 دقیقه

ترتیل یک جزء قران کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:07:47
 • پایان برنامه: 04:08:40
 • طول برنامه:

وله شبکه - حرم حضرت معصومه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:08:40
 • پایان برنامه: 04:11:53
 • طول برنامه:3 دقیقه

ویژه های اربعین - انعکاس جسمها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:11:53
 • پایان برنامه: 04:12:40
 • طول برنامه:

ویژه های اربعین - روزشمار اربعین - 5 روز مانده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:12:40
 • پایان برنامه: 04:14:44
 • طول برنامه:2 دقیقه

ویژه های اربعین - طرح بازگشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:14:44
 • پایان برنامه: 04:15:04
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:15:04
 • پایان برنامه: 04:16:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

ویژه های اطعام و اکرام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:16:17
 • پایان برنامه: 04:25:43
 • طول برنامه:9 دقیقه

از خدا برکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:25:43
 • پایان برنامه: 04:28:07
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:28:07
 • پایان برنامه: 04:30:24
 • طول برنامه:2 دقیقه

روایت زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:24
 • پایان برنامه: 04:31:13
 • طول برنامه:

وله شبکه - پائیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:31:13
 • پایان برنامه: 04:36:29
 • طول برنامه:5 دقیقه

سلاله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:36:29
 • پایان برنامه: 04:38:48
 • طول برنامه:2 دقیقه

تکرار کلام ناب - زیارت امام حسین علیه السلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:38:48
 • پایان برنامه: 04:40:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله شبکه - تصاویر حرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:40:21
 • پایان برنامه: 04:41:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلام معصوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:41:55
 • پایان برنامه: 04:48:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:48:00
 • پایان برنامه: 04:53:57
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:53:57
 • پایان برنامه: 05:02:11
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز صبح - حرم مطهر رضوی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:02:11
 • پایان برنامه: 05:05:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

تعقیبات نماز صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:05:10
 • پایان برنامه: 05:07:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

ادعیه - دعای سلامتی امام زمان (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:07:20
 • پایان برنامه: 05:08:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

مدح ویژه حضرت معصومه (س)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:08:43
 • پایان برنامه: 05:10:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

با کتاب زندگی کنیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:10:45
 • پایان برنامه: 05:13:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

ویژه های اربعین - شعرخوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:13:59
 • پایان برنامه: 05:19:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

ویژه های اربعین - چله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:19:50
 • پایان برنامه: 05:51:20
 • طول برنامه:31 دقیقه

تکرار سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:51:20
 • پایان برنامه: 05:53:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

ویژه های اربعین - سوی عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:53:32
 • پایان برنامه: 05:54:19
 • طول برنامه:

ویژه های اربعین - روزشمار اربعین - 5 روز مانده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:54:19
 • پایان برنامه: 05:57:07
 • طول برنامه:2 دقیقه

آفاق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:57:07
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

وله راه های ارتباطی - روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:02
 • پایان برنامه: 06:08:04
 • طول برنامه:7 دقیقه

زیارتنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:08:04
 • پایان برنامه: 06:10:37
 • طول برنامه:2 دقیقه

لطف بی انتها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:10:37
 • پایان برنامه: 06:11:30
 • طول برنامه:

وله شبکه - حرم حضرت معصومه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:11:30
 • پایان برنامه: 06:21:47
 • طول برنامه:10 دقیقه

ادعیه - دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:21:47
 • پایان برنامه: 06:22:41
 • طول برنامه:

وله شبکه - جمکران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:22:41
 • پایان برنامه: 06:27:57
 • طول برنامه:5 دقیقه

سلاله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:27:57
 • پایان برنامه: 06:29:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

ویژه های اطعام و اکرام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:29:07
 • پایان برنامه: 06:29:34
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:29:34
 • پایان برنامه: 06:44:09
 • طول برنامه:14 دقیقه

انیمیشن قصه های آسمانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:44:09
 • پایان برنامه: 06:55:37
 • طول برنامه:11 دقیقه

انیمیشن آقا معلم و بچه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:55:37
 • پایان برنامه: 06:56:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله راه های ارتباطی - ویژه محرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:56:40
 • پایان برنامه: 06:59:57
 • طول برنامه:3 دقیقه

قران - آیت الکرسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:59:57
 • پایان برنامه: 07:00:05
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:05
 • پایان برنامه: 07:55:05
 • طول برنامه:55 دقیقه

صبحانه - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:55:05
 • پایان برنامه: 07:56:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر فراخوان همایش ملی گام دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:56:35
 • پایان برنامه: 07:57:01
 • طول برنامه:

تیزر باشگاه خبرنگاران جوان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:57:01
 • پایان برنامه: 08:00:01
 • طول برنامه:3 دقیقه

ویژه های اربعین - طرح بازگشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:01
 • پایان برنامه: 08:55:19
 • طول برنامه:55 دقیقه

تکرار مجموعهء تلویزیونی ولایت عشق 7

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:55:19
 • پایان برنامه: 08:56:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر موکب حرم مطهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:56:24
 • پایان برنامه: 08:58:37
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک رونق تولید-سری 11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:58:37
 • پایان برنامه: 09:01:52
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:01:52
 • پایان برنامه: 09:02:00
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:02:00
 • پایان برنامه: 09:29:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

بی تعارف - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:29:00
 • پایان برنامه: 09:31:04
 • طول برنامه:2 دقیقه

ویژه های اربعین - طرح بازگشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:31:04
 • پایان برنامه: 09:31:53
 • طول برنامه:

وله شبکه - پائیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:31:53
 • پایان برنامه: 09:44:21
 • طول برنامه:12 دقیقه

انیمیشن قصه های کهن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:44:21
 • پایان برنامه: 09:48:37
 • طول برنامه:4 دقیقه

انیمیشن لذت دانایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:48:37
 • پایان برنامه: 10:03:35
 • طول برنامه:14 دقیقه

انیمیشن قصه به قصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:03:35
 • پایان برنامه: 10:06:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ کودک - حرفه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:06:21
 • پایان برنامه: 10:07:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

ویژه های جمعیت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:07:29
 • پایان برنامه: 10:10:24
 • طول برنامه:2 دقیقه

ویژه های اربعین - انعکاس جسمها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:10:24
 • پایان برنامه: 10:17:27
 • طول برنامه:7 دقیقه

ویژه های اربعین - نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:17:27
 • پایان برنامه: 10:20:27
 • طول برنامه:3 دقیقه

ویژه های اربعین - طرح بازگشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:20:27
 • پایان برنامه: 10:22:34
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک رونق تولید-سری 11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:22:34
 • پایان برنامه: 10:25:40
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:25:40
 • پایان برنامه: 10:27:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک - رهبر ( کلام امام و رهبری عزیز )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:27:43
 • پایان برنامه: 10:30:25
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:25
 • پایان برنامه: 11:40:25
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

مهربانو - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:40:25
 • پایان برنامه: 11:42:25
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر 120 ثانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:42:25
 • پایان برنامه: 11:44:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:44:00
 • پایان برنامه: 11:53:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

قرآن از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:53:00
 • پایان برنامه: 12:11:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

اذان و نماز ظهر و احکام از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:11:00
 • پایان برنامه: 12:12:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

ادعیه - دعای سلامتی امام زمان (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:12:15
 • پایان برنامه: 12:13:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلام معصوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:13:32
 • پایان برنامه: 12:29:33
 • طول برنامه:16 دقیقه

حدیث کساء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:29:33
 • پایان برنامه: 12:30:22
 • طول برنامه:

ویژه های اربعین - روزشمار اربعین - 6 روز مانده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:22
 • پایان برنامه: 12:33:01
 • طول برنامه:2 دقیقه

تکرار کلام ناب - زیارت امام حسین علیه السلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:33:01
 • پایان برنامه: 12:34:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

با کتاب زندگی کنیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:34:56
 • پایان برنامه: 12:46:22
 • طول برنامه:11 دقیقه

تکرار درشهر - قرارگاه ثارا..

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:46:22
 • پایان برنامه: 12:56:22
 • طول برنامه:10 دقیقه

ارتباط با مرزها - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:56:22
 • پایان برنامه: 13:27:52
 • طول برنامه:31 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:27:52
 • پایان برنامه: 13:28:41
 • طول برنامه:

ویژه های اربعین - روزشمار اربعین - 6 روز مانده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:28:41
 • پایان برنامه: 14:59:11
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

تکرار سینمایی ماه در سایه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:59:11
 • پایان برنامه: 15:00:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی میان برنامه تکرار سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:22
 • پایان برنامه: 15:29:49
 • طول برنامه:29 دقیقه

تکرار حرف آخر بلند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:29:49
 • پایان برنامه: 16:13:53
 • طول برنامه:44 دقیقه

تکرار مداد رنگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:13:53
 • پایان برنامه: 16:15:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

ویژه های جمعیت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:02
 • پایان برنامه: 16:16:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر قرارگاه مردمی اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:16:58
 • پایان برنامه: 16:25:14
 • طول برنامه:8 دقیقه

ویژه های اربعین - موشن گرافیک - نکات مهم سفر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:25:14
 • پایان برنامه: 16:26:03
 • طول برنامه:

ویژه های اربعین - روزشمار اربعین - 6 روز مانده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:26:03
 • پایان برنامه: 16:27:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک رونق تولید-سری 11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:27:16
 • پایان برنامه: 16:28:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر مجموعۀ تلویزیونی ولایت عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:28:39
 • پایان برنامه: 16:30:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:20
 • پایان برنامه: 17:40:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

بازپخش مهربانو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:40:20
 • پایان برنامه: 17:42:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

ویژه های موکب خیمۀ عشق - تیزر 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:42:10
 • پایان برنامه: 17:43:00
 • طول برنامه:

اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:43:00
 • پایان برنامه: 17:53:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

قرآن از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:53:00
 • پایان برنامه: 18:07:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

اذان و نماز مغرب و احکام از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:07:00
 • پایان برنامه: 18:07:49
 • طول برنامه:

ویژه های اربعین - روزشمار اربعین - 6 روز مانده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:07:49
 • پایان برنامه: 18:10:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلام ناب - زیارت امام حسین علیه السلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:10:08
 • پایان برنامه: 18:13:10
 • طول برنامه:3 دقیقه

ویژه های اربعین - انعکاس جسمها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:13:10
 • پایان برنامه: 18:14:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر موکب حرم مطهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:14:15
 • پایان برنامه: 18:24:17
 • طول برنامه:10 دقیقه

تکرار حرف آخر - کوتاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:24:17
 • پایان برنامه: 18:27:58
 • طول برنامه:3 دقیقه

تجربه های ماندگار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:27:58
 • پایان برنامه: 18:29:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

زیارتنامه حضرت معصومه سلام ا..علیها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:29:05
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:

ساعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر شبانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:50:00
 • پایان برنامه: 18:52:12
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:52:12
 • پایان برنامه: 19:30:12
 • طول برنامه:38 دقیقه

صلای وحدت بخش ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:12
 • پایان برنامه: 19:32:16
 • طول برنامه:2 دقیقه

ویژه های اربعین - طرح بازگشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:32:16
 • پایان برنامه: 19:33:05
 • طول برنامه:

ویژه های اربعین - روزشمار اربعین - 6 روز مانده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:33:05
 • پایان برنامه: 19:49:49
 • طول برنامه:16 دقیقه

مستند لاله زار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:49:49
 • پایان برنامه: 19:51:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک رونق تولید-سری 11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:51:16
 • پایان برنامه: 20:07:32
 • طول برنامه:16 دقیقه

مستند کربلا ، این سوی مرز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:07:32
 • پایان برنامه: 20:15:48
 • طول برنامه:8 دقیقه

ویژه های اربعین - موشن گرافیک - نکات مهم سفر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:15:48
 • پایان برنامه: 20:47:03
 • طول برنامه:31 دقیقه

سراب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:47:03
 • پایان برنامه: 20:57:05
 • طول برنامه:10 دقیقه

تکرار حرف آخر - کوتاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:57:05
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:56:00
 • طول برنامه:56 دقیقه

مجموعهء تلویزیونی ولایت عشق 8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:56:00
 • پایان برنامه: 21:58:42
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی میان برنامه سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:58:42
 • پایان برنامه: 22:00:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:16
 • پایان برنامه: 22:50:16
 • طول برنامه:50 دقیقه

در مسیر بهشت - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:16
 • پایان برنامه: 22:55:11
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:11
 • پایان برنامه: 22:57:57
 • طول برنامه:2 دقیقه

بربال سخن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:57:57
 • پایان برنامه: 22:59:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:28
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:

ساعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر شبانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:22:06
 • طول برنامه:2 دقیقه

رهبر - کلام امام و رهبری عزیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:22:06
 • پایان برنامه: 23:27:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:27:50
 • پایان برنامه: 23:30:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک رونق تولید-سری 11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:43
 • پایان برنامه: 23:33:43
 • طول برنامه:3 دقیقه

ویژه های اربعین - طرح بازگشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:33:43
 • پایان برنامه: 23:35:57
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:35:57
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:24 دقیقه

سینمایی برگ و باد

توضیحات برنامه درج نشده است.