جدول پخش

قم
 • شروع برنامه:00:40:56
 • پایان برنامه: 01:12:43
 • طول برنامه:31 دقیقه

زیارت جامعه کبیره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:16:47
 • پایان برنامه: 02:37:05
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

تکرار سینمایی یوما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:43:35
 • پایان برنامه: 02:49:31
 • طول برنامه:5 دقیقه

هنر ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:50:24
 • پایان برنامه: 03:16:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند نیمه پنهان ماه - شهید عبدالحسین برونسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:18:55
 • پایان برنامه: 03:26:25
 • طول برنامه:7 دقیقه

جایی که نمی شناختیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:26:25
 • پایان برنامه: 04:15:11
 • طول برنامه:48 دقیقه

مستند داستان حیات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:15:11
 • پایان برنامه: 04:22:01
 • طول برنامه:6 دقیقه

خاطرات جنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:26:45
 • پایان برنامه: 04:55:57
 • طول برنامه:29 دقیقه

ترتیل خوانی یک حزب قران کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:56:57
 • پایان برنامه: 05:05:54
 • طول برنامه:8 دقیقه

از خدا برکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:05:54
 • پایان برنامه: 05:11:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

سلاله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:12:03
 • پایان برنامه: 05:18:24
 • طول برنامه:6 دقیقه

قران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:21:00
 • پایان برنامه: 05:26:21
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:26:21
 • پایان برنامه: 05:33:54
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز صبح حرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:03
 • پایان برنامه: 06:08:05
 • طول برنامه:7 دقیقه

زیارتنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:08:58
 • پایان برنامه: 06:19:15
 • طول برنامه:10 دقیقه

ادعیه - دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:20:09
 • پایان برنامه: 06:26:07
 • طول برنامه:5 دقیقه

ویژه امام زمان - نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:29:06
 • پایان برنامه: 06:34:22
 • طول برنامه:5 دقیقه

سلاله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:35:15
 • پایان برنامه: 06:41:35
 • طول برنامه:6 دقیقه

تکرار مستند برنامه شیطان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:41:35
 • پایان برنامه: 06:59:30
 • طول برنامه:17 دقیقه

انیمیشن افسانه موزه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:04:57
 • پایان برنامه: 07:54:57
 • طول برنامه:50 دقیقه

بازپخش عطر یاس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:03
 • پایان برنامه: 08:45:56
 • طول برنامه:45 دقیقه

مجموعه تلویزیونی بزم آخر 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:51:04
 • پایان برنامه: 08:58:39
 • طول برنامه:7 دقیقه

جایی که نمی شناختیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:18
 • پایان برنامه: 09:30:18
 • طول برنامه:30 دقیقه

بی تعارف - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:18
 • پایان برنامه: 10:23:09
 • طول برنامه:52 دقیقه

تکرار مدادرنگی 96/12/02

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:25:09
 • پایان برنامه: 11:52:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 27 دقیقه

سینمایی دو خرمای نارس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:52:59
 • پایان برنامه: 12:03:59
 • طول برنامه:11 دقیقه

تکرار درشهر - شهدای گمنام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:13:01
 • پایان برنامه: 12:18:47
 • طول برنامه:5 دقیقه

قران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:20:00
 • پایان برنامه: 12:38:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

اذان و نماز و احکام از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:40:03
 • پایان برنامه: 12:55:57
 • طول برنامه:15 دقیقه

حدیث کساء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:03
 • پایان برنامه: 14:00:03
 • طول برنامه:1 ساعت

بیان - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:04:36
 • پایان برنامه: 15:24:54
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

سینمایی یوما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:42:12
 • پایان برنامه: 15:58:15
 • طول برنامه:16 دقیقه

تکرار ویژه برنامه عالی شو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:58:15
 • پایان برنامه: 16:33:24
 • طول برنامه:35 دقیقه

تکرار حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:35:36
 • پایان برنامه: 17:24:22
 • طول برنامه:48 دقیقه

گلچین مدادرنگی 96/12/03

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:08
 • پایان برنامه: 18:00:08
 • طول برنامه:30 دقیقه

ویژه برنامه نمایشگاه کتاب - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:04:00
 • پایان برنامه: 18:14:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

قران از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:14:00
 • پایان برنامه: 18:20:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

اذان مغرب - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر شامگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:54:37
 • پایان برنامه: 19:03:07
 • طول برنامه:8 دقیقه

مثبت قم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:03:07
 • پایان برنامه: 19:44:12
 • طول برنامه:41 دقیقه

مستند خط روح ا..

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:44:39
 • پایان برنامه: 19:59:04
 • طول برنامه:14 دقیقه

ویژه برنامه عالی شو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:24
 • پایان برنامه: 21:38:24
 • طول برنامه:1 ساعت و 38 دقیقه

سخنرانی و دعای کمیل حرم مطهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:38:24
 • پایان برنامه: 21:43:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

ویژه امام زمان - نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:46:41
 • پایان برنامه: 21:52:22
 • طول برنامه:5 دقیقه

قاصدک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:54:49
 • پایان برنامه: 22:47:55
 • طول برنامه:53 دقیقه

مستند برادران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:48:58
 • پایان برنامه: 22:55:16
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر شبانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:21:27
 • پایان برنامه: 23:27:53
 • طول برنامه:6 دقیقه

مستند برنامه شیطان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:29:57
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:30 دقیقه

بازپخش بیان

توضیحات برنامه درج نشده است.