جدول پخش

قم
 • شروع برنامه:01:03:44
 • پایان برنامه: 01:36:33
 • طول برنامه:32 دقیقه

مستند ایران و آمریکا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:36:33
 • پایان برنامه: 01:59:50
 • طول برنامه:23 دقیقه

مناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:51
 • پایان برنامه: 02:50:51
 • طول برنامه:50 دقیقه

بازپخش پلاک 16

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:55:19
 • پایان برنامه: 03:47:10
 • طول برنامه:51 دقیقه

مستند جانوران بزرگ امریکای جنوبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:50:15
 • پایان برنامه: 04:48:33
 • طول برنامه:58 دقیقه

ترتیل یک جزء قران کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:48:33
 • پایان برنامه: 05:29:23
 • طول برنامه:40 دقیقه

تکرار سخنرانی آیة ا.. مصباح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:30:16
 • پایان برنامه: 05:35:39
 • طول برنامه:5 دقیقه

قران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:03
 • پایان برنامه: 06:10:54
 • طول برنامه:9 دقیقه

زیارتنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:11:47
 • پایان برنامه: 06:22:04
 • طول برنامه:10 دقیقه

ادعیه - دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:22:28
 • پایان برنامه: 06:27:44
 • طول برنامه:5 دقیقه

سلاله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:27:44
 • پایان برنامه: 06:51:09
 • طول برنامه:23 دقیقه

انیمیشن بچه های مدرسه والت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:20
 • پایان برنامه: 08:00:20
 • طول برنامه:1 ساعت

صبحانه - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:38
 • پایان برنامه: 08:32:13
 • طول برنامه:29 دقیقه

تکرار بادبادک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:32:13
 • پایان برنامه: 08:53:52
 • طول برنامه:21 دقیقه

انیمیشن خروس و روباه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:12
 • پایان برنامه: 09:30:12
 • طول برنامه:30 دقیقه

بی تعارف - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:12
 • پایان برنامه: 10:30:12
 • طول برنامه:1 ساعت

بازپخش سیمای ورزش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:32:47
 • پایان برنامه: 11:42:47
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

مهربانو - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:52:00
 • پایان برنامه: 12:02:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

قران از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:02:00
 • پایان برنامه: 12:20:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

اذان و نماز و احکام از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:23:11
 • پایان برنامه: 12:39:21
 • طول برنامه:16 دقیقه

حدیث کساء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:40:49
 • پایان برنامه: 13:21:39
 • طول برنامه:40 دقیقه

سخنرانی آیة ا.. مصباح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:22:51
 • پایان برنامه: 14:43:49
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

تکرار سینمایی پائیزی که گذشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:52:03
 • پایان برنامه: 15:19:24
 • طول برنامه:27 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:21:17
 • پایان برنامه: 15:45:22
 • طول برنامه:24 دقیقه

قطار قصه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:53:48
 • پایان برنامه: 17:03:48
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

بازپخش مهربانو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:07:00
 • پایان برنامه: 17:17:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

قران از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:17:00
 • پایان برنامه: 17:35:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

اذان و نماز و احکام از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:49:33
 • پایان برنامه: 18:19:33
 • طول برنامه:30 دقیقه

ویژه برنامه شب میلاد از مسجد امام عسکری - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر شبانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:51:28
 • پایان برنامه: 19:05:28
 • طول برنامه:14 دقیقه

ویژه برنامه شب میلاد از مسجد امام عسکری - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:06:24
 • پایان برنامه: 19:16:58
 • طول برنامه:10 دقیقه

روزخدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:21:56
 • پایان برنامه: 19:33:56
 • طول برنامه:12 دقیقه

درشهر - عماریاسر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:33:56
 • پایان برنامه: 20:05:06
 • طول برنامه:31 دقیقه

راه آبادی - سراجه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:08:03
 • پایان برنامه: 20:48:57
 • طول برنامه:40 دقیقه

خنده بازار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:51:02
 • پایان برنامه: 20:56:18
 • طول برنامه:5 دقیقه

ویژه میلاد امام حسن عسکری (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:44:47
 • طول برنامه:44 دقیقه

مجموعه تلویزیونی شرلوک هلمز 11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:49:28
 • پایان برنامه: 21:55:02
 • طول برنامه:5 دقیقه

شهروند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:59:53
 • پایان برنامه: 22:49:53
 • طول برنامه:50 دقیقه

پلاک 16 - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:49:53
 • پایان برنامه: 22:55:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر شبانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:27:36
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:32 دقیقه

سینمایی عبور

توضیحات برنامه درج نشده است.