جدول پخش

قم
 • شروع برنامه:00:54:27
 • پایان برنامه: 00:57:39
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرای معرفت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:57:39
 • پایان برنامه: 01:29:26
 • طول برنامه:31 دقیقه

زیارت جامعه کبیره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:29:26
 • پایان برنامه: 01:30:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله راه های ارتباطی - جمکران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:27
 • پایان برنامه: 02:20:27
 • طول برنامه:50 دقیقه

بازپخش پلاک 16

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:20:27
 • پایان برنامه: 02:50:34
 • طول برنامه:30 دقیقه

مجموعهء تلویزیونی ارمغان تاریکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:50:34
 • پایان برنامه: 03:26:24
 • طول برنامه:35 دقیقه

تکرار مستند ایرانگرد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:26:24
 • پایان برنامه: 03:35:21
 • طول برنامه:8 دقیقه

از خدا برکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:35:21
 • پایان برنامه: 03:38:09
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:38:09
 • پایان برنامه: 03:43:18
 • طول برنامه:5 دقیقه

از شما چه پنهون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:43:18
 • پایان برنامه: 03:43:40
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:43:40
 • پایان برنامه: 04:12:39
 • طول برنامه:28 دقیقه

تکرار سخنرانی (درس اخلاق)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:12:39
 • پایان برنامه: 04:14:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

روایت زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:14:55
 • پایان برنامه: 04:20:13
 • طول برنامه:5 دقیقه

سلاله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:20:13
 • پایان برنامه: 04:21:11
 • طول برنامه:

وله شبکه - تصاویر حرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:21:11
 • پایان برنامه: 04:27:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:27:00
 • پایان برنامه: 04:32:57
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:32:57
 • پایان برنامه: 04:39:05
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز صبح حرم مطهر حضرت معصومه (س)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:39:05
 • پایان برنامه: 04:42:11
 • طول برنامه:3 دقیقه

تعقیبات نماز صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:42:11
 • پایان برنامه: 04:43:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلام معصوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:43:20
 • پایان برنامه: 04:45:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

مدح ویژه حضرت معصومه (س)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:45:43
 • پایان برنامه: 04:52:01
 • طول برنامه:6 دقیقه

تکرار کلام ناب - دیدار جمعی از دانشجویان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:52:01
 • پایان برنامه: 05:46:55
 • طول برنامه:54 دقیقه

ترتیل یک جزء قران کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:46:55
 • پایان برنامه: 05:47:03
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:47:03
 • پایان برنامه: 05:50:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اینجا قم - طبیعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:50:00
 • پایان برنامه: 05:57:09
 • طول برنامه:7 دقیقه

اقلیم ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:57:09
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

وله راه های ارتباطی - روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:02
 • پایان برنامه: 06:02:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

زیارتنامه کوتاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:35
 • پایان برنامه: 06:05:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

لطف بی انتها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:05:08
 • پایان برنامه: 06:06:01
 • طول برنامه:

وله شبکه - حرم حضرت معصومه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:06:01
 • پایان برنامه: 06:16:18
 • طول برنامه:10 دقیقه

ادعیه - دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:16:18
 • پایان برنامه: 06:17:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله راه های ارتباطی - جمکران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:17:19
 • پایان برنامه: 06:20:24
 • طول برنامه:3 دقیقه

اینجا قم - قم قدیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:20:24
 • پایان برنامه: 06:56:14
 • طول برنامه:35 دقیقه

مستند ایرانگرد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:56:14
 • پایان برنامه: 06:56:22
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:56:22
 • پایان برنامه: 06:59:39
 • طول برنامه:3 دقیقه

قران - آیت الکرسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:59:39
 • پایان برنامه: 07:00:33
 • طول برنامه:

وله شبکه - جمکران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:33
 • پایان برنامه: 07:55:33
 • طول برنامه:55 دقیقه

صبحانه - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:55:33
 • پایان برنامه: 07:57:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشنگرافیک های رونق تولید - سری اول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:57:28
 • پایان برنامه: 08:41:58
 • طول برنامه:44 دقیقه

تکرار مجموعهء تلویزیونی پژمان 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:41:58
 • پایان برنامه: 08:57:08
 • طول برنامه:15 دقیقه

زنگ تفریح - نقطه چین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:57:08
 • پایان برنامه: 09:00:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

اینجا قم - طبیعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:30
 • پایان برنامه: 09:30:30
 • طول برنامه:30 دقیقه

بی تعارف - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:30
 • پایان برنامه: 09:31:20
 • طول برنامه:

تیزر صبحانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:31:20
 • پایان برنامه: 09:33:58
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشنگرافیک های رونق تولید - سری اول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:33:58
 • پایان برنامه: 09:34:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:34:58
 • پایان برنامه: 09:58:30
 • طول برنامه:23 دقیقه

مجموعهء انیمیشن معمای بزرگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:58:30
 • پایان برنامه: 10:13:25
 • طول برنامه:14 دقیقه

انیمیشن شکرستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:13:25
 • پایان برنامه: 10:14:15
 • طول برنامه:

تیزر صبحانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:14:15
 • پایان برنامه: 10:22:21
 • طول برنامه:8 دقیقه

اقلیم ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:22:21
 • پایان برنامه: 10:25:02
 • طول برنامه:2 دقیقه

رهبر - کلام رهبری عزیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:25:02
 • پایان برنامه: 10:27:19
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشنگرافیک های رونق تولید - سری اول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:27:19
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:40:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

مهربانو - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:40:00
 • پایان برنامه: 11:42:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر 120 ثانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:42:00
 • پایان برنامه: 11:42:50
 • طول برنامه:

تیزر صبحانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:42:50
 • پایان برنامه: 11:45:12
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشنگرافیک های رونق تولید - سری دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:45:12
 • پایان برنامه: 11:47:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:47:11
 • پایان برنامه: 11:47:38
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:47:38
 • پایان برنامه: 12:15:52
 • طول برنامه:28 دقیقه

مستند پازل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:15:52
 • پایان برنامه: 12:44:51
 • طول برنامه:28 دقیقه

سخنرانی (درس اخلاق)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:44:51
 • پایان برنامه: 12:46:51
 • طول برنامه:2 دقیقه

روایت زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:46:51
 • پایان برنامه: 12:48:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشنگرافیک های رونق تولید - سری اول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:48:41
 • پایان برنامه: 12:50:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:50:18
 • پایان برنامه: 12:51:08
 • طول برنامه:

تیزر صبحانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:51:08
 • پایان برنامه: 12:54:46
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:54:46
 • پایان برنامه: 12:55:36
 • طول برنامه:

تیزر رویش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:55:36
 • پایان برنامه: 13:01:44
 • طول برنامه:6 دقیقه

تکرار کلام ناب - دیدار جمعی از دانشجویان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:01:44
 • پایان برنامه: 13:03:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله شبکه - تصاویر حرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:03:00
 • پایان برنامه: 13:13:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

قرآن حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:13:00
 • پایان برنامه: 13:31:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

اذان و نماز ظهر حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:31:00
 • پایان برنامه: 13:33:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:33:10
 • پایان برنامه: 13:34:02
 • طول برنامه:

کلام معصوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:34:02
 • پایان برنامه: 13:50:12
 • طول برنامه:16 دقیقه

حدیث کساء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:50:12
 • پایان برنامه: 13:51:05
 • طول برنامه:

وله شبکه - قم حرم اهل بیت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:51:05
 • پایان برنامه: 13:52:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

مدح ویژه حضرت معصومه (س)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:52:55
 • پایان برنامه: 13:53:45
 • طول برنامه:

تیزر صبحانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:53:45
 • پایان برنامه: 15:11:35
 • طول برنامه:1 ساعت و 17 دقیقه

تکرار سینمایی برای اینکه بدذات هستند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:11:35
 • پایان برنامه: 15:13:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی میان برنامه تکرار سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:13:07
 • پایان برنامه: 15:15:07
 • طول برنامه:2 دقیقه

تکرار خبر 120 ثانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:15:07
 • پایان برنامه: 15:15:57
 • طول برنامه:

تیزر صبحانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:15:57
 • پایان برنامه: 15:19:24
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشنگرافیک های رونق تولید - سری اول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:19:24
 • پایان برنامه: 15:23:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:23:00
 • پایان برنامه: 15:30:41
 • طول برنامه:7 دقیقه

دستان سرآشپز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:41
 • پایان برنامه: 16:01:11
 • طول برنامه:30 دقیقه

حرف آخر - بلند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:01:11
 • پایان برنامه: 16:53:44
 • طول برنامه:52 دقیقه

مدادرنگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:53:44
 • پایان برنامه: 16:58:54
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ کودک - نوآوری و شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:58:54
 • پایان برنامه: 16:59:44
 • طول برنامه:

تیزر صبحانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:44
 • پایان برنامه: 17:00:36
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:36
 • پایان برنامه: 18:10:36
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

بازپخش مهربانو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:10:36
 • پایان برنامه: 18:11:26
 • طول برنامه:

تیزر صبحانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:11:26
 • پایان برنامه: 18:12:16
 • طول برنامه:

تیزر رویش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:12:16
 • پایان برنامه: 18:14:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشنگرافیک های رونق تولید - سری دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:14:05
 • پایان برنامه: 18:16:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر مجموعهء تلویزیونی پژمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:16:02
 • پایان برنامه: 18:17:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:17:39
 • پایان برنامه: 18:18:32
 • طول برنامه:

آنونس های رادیو قم - بی تعارف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:18:32
 • پایان برنامه: 18:21:33
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:21:33
 • پایان برنامه: 18:25:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:25:38
 • پایان برنامه: 18:28:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

تجربه های ماندگار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:28:30
 • پایان برنامه: 18:29:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

زیارتنامه حضرت معصومه سلام ا..علیها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:29:37
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:

ساعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر شبانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:50:00
 • پایان برنامه: 18:50:50
 • طول برنامه:

تیزر صبحانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:50:50
 • پایان برنامه: 18:53:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر کنگره ملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:53:45
 • پایان برنامه: 18:54:38
 • طول برنامه:

تیزر جشنواره 114 ثانیه ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:54:38
 • پایان برنامه: 19:24:38
 • طول برنامه:30 دقیقه

گفتگوی خبری - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:24:38
 • پایان برنامه: 19:25:28
 • طول برنامه:

تیزر صبحانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:25:28
 • پایان برنامه: 19:27:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشنگرافیک های رونق تولید - سری دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:27:03
 • پایان برنامه: 19:30:36
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:36
 • پایان برنامه: 19:34:36
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:34:36
 • پایان برنامه: 20:12:51
 • طول برنامه:38 دقیقه

مجموعهء طنز ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:12:51
 • پایان برنامه: 20:13:41
 • طول برنامه:

تیزر صبحانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:13:41
 • پایان برنامه: 20:21:50
 • طول برنامه:8 دقیقه

داستان روشنایی - ویژه وزارت نیرو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:50
 • پایان برنامه: 20:28:08
 • طول برنامه:6 دقیقه

کلام ناب - دیدار جمعی از دانشجویان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:28:08
 • پایان برنامه: 20:29:00
 • طول برنامه:

وله شبکه - تصاویر حرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:29:00
 • پایان برنامه: 20:39:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

قرآن حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:39:00
 • پایان برنامه: 20:57:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

اذان و نماز مغرب حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:57:00
 • پایان برنامه: 20:58:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:58:05
 • پایان برنامه: 20:59:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر شبستان امام علی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:13
 • پایان برنامه: 21:00:03
 • طول برنامه:

تیزر صبحانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:03
 • پایان برنامه: 21:02:44
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:02:44
 • پایان برنامه: 21:48:51
 • طول برنامه:46 دقیقه

مجموعهء تلویزیونی پژمان 5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:48:51
 • پایان برنامه: 21:53:31
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی میان برنامه سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:53:31
 • پایان برنامه: 21:56:41
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشنگرافیک های رونق تولید - سری دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:56:41
 • پایان برنامه: 22:00:31
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:31
 • پایان برنامه: 22:50:31
 • طول برنامه:50 دقیقه

پلاک 16 - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:31
 • پایان برنامه: 22:51:21
 • طول برنامه:

تیزر صبحانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:51:21
 • پایان برنامه: 22:55:53
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:53
 • پایان برنامه: 22:58:04
 • طول برنامه:2 دقیقه

بربال سخن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:58:04
 • پایان برنامه: 22:59:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:35
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:

ساعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر شبانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:22:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

رهبر - کلام رهبری عزیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:22:10
 • پایان برنامه: 23:23:00
 • طول برنامه:

تیزر صبحانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:23:00
 • پایان برنامه: 23:24:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشنگرافیک های رونق تولید - سری دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:24:56
 • پایان برنامه: 23:25:46
 • طول برنامه:

تیزر رویش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:25:46
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:34 دقیقه

سینمایی روزهای زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.