جدول پخش

قم
 • شروع برنامه:00:52:21
 • پایان برنامه: 01:01:16
 • طول برنامه:8 دقیقه

عقبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:01:16
 • پایان برنامه: 01:07:09
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:11:09
 • پایان برنامه: 01:19:39
 • طول برنامه:8 دقیقه

جایی که نمی شناختیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:25:49
 • پایان برنامه: 01:57:36
 • طول برنامه:31 دقیقه

زیارت جامعه کبیره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:32
 • پایان برنامه: 02:50:32
 • طول برنامه:50 دقیقه

بازپخش فانوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:51:32
 • پایان برنامه: 02:58:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

از شما چه پنهون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:58:00
 • پایان برنامه: 03:03:09
 • طول برنامه:5 دقیقه

ویژه دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:04:12
 • پایان برنامه: 03:25:20
 • طول برنامه:21 دقیقه

توی گوش سالمم زمزمه کن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:25:20
 • پایان برنامه: 04:16:30
 • طول برنامه:51 دقیقه

ترتیل یک جزء قران کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:17:12
 • پایان برنامه: 04:22:28
 • طول برنامه:5 دقیقه

سلاله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:26:51
 • پایان برنامه: 04:31:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

قران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:39:38
 • پایان برنامه: 04:47:27
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز صبح حرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:59:23
 • پایان برنامه: 05:07:28
 • طول برنامه:8 دقیقه

مهندسی جنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:14:09
 • پایان برنامه: 05:57:09
 • طول برنامه:43 دقیقه

تکرار سخنرانی هیات رزمندگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:03
 • پایان برنامه: 06:10:54
 • طول برنامه:9 دقیقه

زیارتنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:11:47
 • پایان برنامه: 06:22:04
 • طول برنامه:10 دقیقه

ادعیه - دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:22:28
 • پایان برنامه: 06:27:44
 • طول برنامه:5 دقیقه

سلاله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:27:44
 • پایان برنامه: 06:57:44
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند قصه های جنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:20
 • پایان برنامه: 07:50:20
 • طول برنامه:50 دقیقه

صبحانه - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:18
 • پایان برنامه: 08:45:58
 • طول برنامه:45 دقیقه

قطار قصه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:52:46
 • پایان برنامه: 08:59:23
 • طول برنامه:6 دقیقه

بازار محبت - سبک زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:23
 • پایان برنامه: 09:30:23
 • طول برنامه:30 دقیقه

بی تعارف - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:23
 • پایان برنامه: 10:26:41
 • طول برنامه:56 دقیقه

تکرار مجموعه تلویزیونی رقص پرواز 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:20
 • پایان برنامه: 11:40:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

مهربانو - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 11:58:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

قران از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:58:00
 • پایان برنامه: 12:16:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

اذان و نماز و احکام از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:19:02
 • پایان برنامه: 12:35:12
 • طول برنامه:16 دقیقه

حدیث کساء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:35:12
 • پایان برنامه: 13:17:12
 • طول برنامه:42 دقیقه

سخنرانی هیات رزمندگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:21:57
 • پایان برنامه: 13:32:46
 • طول برنامه:10 دقیقه

تکرار دراستان - شهدای نویس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:33:59
 • پایان برنامه: 15:22:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 48 دقیقه

تکرار سینمایی آژانس شیشه ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:14
 • پایان برنامه: 16:15:54
 • طول برنامه:45 دقیقه

تکرار قطار قصه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:20:41
 • پایان برنامه: 17:30:41
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

بازپخش مهربانو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:33:25
 • پایان برنامه: 17:59:03
 • طول برنامه:25 دقیقه

تکرار مثبت قم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:07:00
 • پایان برنامه: 18:17:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

قران از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:17:00
 • پایان برنامه: 18:23:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

اذان از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر شبانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:26
 • پایان برنامه: 20:00:26
 • طول برنامه:1 ساعت

یا ایهاالعزیز - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:26
 • پایان برنامه: 20:16:19
 • طول برنامه:15 دقیقه

دعای توسل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:22:05
 • پایان برنامه: 20:52:05
 • طول برنامه:30 دقیقه

تکرار مستند قصه های جنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:54:36
 • پایان برنامه: 21:51:25
 • طول برنامه:56 دقیقه

مجموعه تلویزیونی رقص پرواز 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:51:25
 • پایان برنامه: 21:56:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی میان سریال1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:30
 • پایان برنامه: 22:50:30
 • طول برنامه:50 دقیقه

فانوس - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:30
 • پایان برنامه: 22:56:28
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر شبانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:41
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

سینمایی گلوگاه شیطان

توضیحات برنامه درج نشده است.