جدول پخش

اردبیل
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:41:47
 • طول برنامه:1 ساعت و 41 دقیقه

سینمایی دان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:46:30
 • پایان برنامه: 02:30:39
 • طول برنامه:44 دقیقه

دعای کمیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:32:02
 • پایان برنامه: 03:14:04
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال آداخلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:15:04
 • پایان برنامه: 04:03:04
 • طول برنامه:48 دقیقه

گئجه لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:05:05
 • پایان برنامه: 04:17:04
 • طول برنامه:11 دقیقه

دیار ماندگار - بازار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:17:56
 • پایان برنامه: 04:49:06
 • طول برنامه:31 دقیقه

مستند قالی آذربایجان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:50:42
 • پایان برنامه: 05:09:29
 • طول برنامه:18 دقیقه

فرهنگ ایثار-شهید آشکاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:12:02
 • پایان برنامه: 05:18:36
 • طول برنامه:6 دقیقه

گنجینه احکام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:24:11
 • پایان برنامه: 05:46:09
 • طول برنامه:21 دقیقه

برنامه مذهبی صبح جمعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:46:09
 • پایان برنامه: 05:56:15
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:28
 • پایان برنامه: 07:02:34
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

ترتیل جزء قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:03:42
 • پایان برنامه: 07:44:28
 • طول برنامه:40 دقیقه

دعای ندبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:45:52
 • پایان برنامه: 08:00:58
 • طول برنامه:15 دقیقه

ترنم صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:37
 • پایان برنامه: 08:36:20
 • طول برنامه:33 دقیقه

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حیدری کاشانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:43:13
 • پایان برنامه: 09:18:13
 • طول برنامه:35 دقیقه

مستند دشت لوت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:20:01
 • پایان برنامه: 09:27:59
 • طول برنامه:7 دقیقه

صنایع دستی - سراج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:50:46
 • پایان برنامه: 10:56:18
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

انیمیشن جک ناقلا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:56:18
 • پایان برنامه: 11:02:18
 • طول برنامه:6 دقیقه

صدای مردم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:03:41
 • پایان برنامه: 11:45:43
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال آداخلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:49:16
 • پایان برنامه: 11:57:28
 • طول برنامه:8 دقیقه

جایی که نمی شناختیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:58:43
 • پایان برنامه: 12:08:43
 • طول برنامه:10 دقیقه

مشارکتی گاز- ایمن یاناجاق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:15:34
 • پایان برنامه: 12:35:38
 • طول برنامه:20 دقیقه

برنامه مذهبی ظهر جمعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:42:07
 • پایان برنامه: 13:15:50
 • طول برنامه:33 دقیقه

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حیدری کاشانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:18:29
 • پایان برنامه: 13:48:29
 • طول برنامه:30 دقیقه

با نمایندگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:49:15
 • پایان برنامه: 13:57:49
 • طول برنامه:8 دقیقه

جایی که نمی شناختیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:59:31
 • پایان برنامه: 15:59:31
 • طول برنامه:2 ساعت

من و شما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:03:04
 • پایان برنامه: 16:23:21
 • طول برنامه:20 دقیقه

یوردوموز - شاهرود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:25:25
 • پایان برنامه: 17:30:57
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

انیمیشن جک ناقلا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:34:30
 • پایان برنامه: 17:40:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ هارداسان

امام زمان (عج)

 • شروع برنامه:17:40:40
 • پایان برنامه: 18:06:05
 • طول برنامه:25 دقیقه

نرگس گولو

امام زمان (عج)

 • شروع برنامه:18:08:25
 • پایان برنامه: 18:13:57
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود اذان می گویند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:13:57
 • پایان برنامه: 18:32:34
 • طول برنامه:18 دقیقه

باکس مذهبی مغرب جمعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:33:10
 • پایان برنامه: 19:05:21
 • طول برنامه:32 دقیقه

مستند دشت لوت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:05:21
 • پایان برنامه: 19:10:51
 • طول برنامه:5 دقیقه

مشارکتی ولایت عمومی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:33:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:34:44
 • پایان برنامه: 20:09:44
 • طول برنامه:35 دقیقه

خطبه های نماز جمعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:11:26
 • پایان برنامه: 20:46:42
 • طول برنامه:35 دقیقه

کندحیاتی- قشلاق پنجالو کندی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:46:42
 • پایان برنامه: 20:51:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:51:50
 • پایان برنامه: 21:11:50
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال آداخلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:13:39
 • پایان برنامه: 21:35:39
 • طول برنامه:22 دقیقه

سریال آداخلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:35:39
 • پایان برنامه: 21:44:19
 • طول برنامه:8 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:44:19
 • پایان برنامه: 22:15:32
 • طول برنامه:31 دقیقه

تاریخیمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:16:51
 • پایان برنامه: 22:43:59
 • طول برنامه:27 دقیقه

هنرآیناسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:43:59
 • پایان برنامه: 22:49:29
 • طول برنامه:5 دقیقه

مشارکتی ولایت عمومی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:49:29
 • پایان برنامه: 22:58:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:23:19
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:36 دقیقه

سینمایی سفر به تاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.