جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

اردبیل
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:44:19
 • طول برنامه:44 دقیقه

سینمایی بابابزرگ مامور مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:48:04
 • پایان برنامه: 01:48:04
 • طول برنامه:1 ساعت

رادیو شب

پس از ضبط از شبکه شما در پلی لیست قرار داده شود

 • شروع برنامه:01:50:05
 • پایان برنامه: 02:34:16
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال لیسانسه ها - فصل دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:35:48
 • پایان برنامه: 03:22:48
 • طول برنامه:47 دقیقه

گئجه لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:23:51
 • پایان برنامه: 03:48:25
 • طول برنامه:24 دقیقه

درشهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:50:56
 • پایان برنامه: 04:16:16
 • طول برنامه:25 دقیقه

اقتصادیمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:17:08
 • پایان برنامه: 04:40:18
 • طول برنامه:23 دقیقه

مستند سفره های بهشتی زمین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:43:47
 • پایان برنامه: 04:49:31
 • طول برنامه:5 دقیقه

تواشیح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:49:31
 • پایان برنامه: 05:09:42
 • طول برنامه:20 دقیقه

برنامه مذهبی صبح پنج شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:09:42
 • پایان برنامه: 05:19:48
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:24:01
 • پایان برنامه: 06:25:38
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

ترتیل خوانی قرآن کریم- 97

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:26:46
 • پایان برنامه: 06:52:57
 • طول برنامه:26 دقیقه

فرهنگ ایثار - 1392/01/18

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:53:49
 • پایان برنامه: 07:20:55
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند دیار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:21:41
 • پایان برنامه: 08:00:06
 • طول برنامه:38 دقیقه

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رفیعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:46
 • پایان برنامه: 08:46:46
 • طول برنامه:45 دقیقه

تزه گون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:49:56
 • پایان برنامه: 09:28:54
 • طول برنامه:38 دقیقه

اوشاقلار سلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:51:08
 • پایان برنامه: 09:56:34
 • طول برنامه:5 دقیقه

صدای مردم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ساغ یاشا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:31:07
 • پایان برنامه: 10:56:07
 • طول برنامه:25 دقیقه

ساغ یاشا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:01:30
 • پایان برنامه: 11:10:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

دست ساخته های عشایر-جام تایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:13:04
 • پایان برنامه: 11:57:15
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال لیسانسه ها - فصل دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.