جدول پخش

اردبیل
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:04:17
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

سینمایی وزیر کاتو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:05:48
 • پایان برنامه: 02:05:48
 • طول برنامه:1 ساعت

رادیو شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:07:49
 • پایان برنامه: 02:37:55
 • طول برنامه:30 دقیقه

سریال دده مالی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:38:41
 • پایان برنامه: 03:25:41
 • طول برنامه:47 دقیقه

گئجه لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:26:38
 • پایان برنامه: 03:56:38
 • طول برنامه:30 دقیقه

با مسئولان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:57:30
 • پایان برنامه: 04:46:15
 • طول برنامه:48 دقیقه

مستند ایرانگرد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:47:01
 • پایان برنامه: 05:17:25
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی آیت ا... نوری همدانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:21:31
 • پایان برنامه: 05:41:42
 • طول برنامه:20 دقیقه

برنامه مذهبی صبح پنج شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:41:42
 • پایان برنامه: 05:51:48
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:56:01
 • پایان برنامه: 07:02:52
 • طول برنامه:1 ساعت و 6 دقیقه

ترتیل خوانی قرآن کریم- 97

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:04:00
 • پایان برنامه: 07:18:08
 • طول برنامه:14 دقیقه

ترنم صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:18:33
 • پایان برنامه: 08:00:14
 • طول برنامه:41 دقیقه

مستند بر فراز آلپ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:54
 • پایان برنامه: 08:46:54
 • طول برنامه:45 دقیقه

تزه گون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:50:20
 • پایان برنامه: 09:28:20
 • طول برنامه:38 دقیقه

اوشاقلار سلام-کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر-بازپخش خبر23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:51:31
 • پایان برنامه: 09:57:28
 • طول برنامه:5 دقیقه

صدای مردم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ساغ یاشا-زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:32:08
 • پایان برنامه: 10:57:08
 • طول برنامه:25 دقیقه

ساغ یاشا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:58:15
 • پایان برنامه: 11:06:22
 • طول برنامه:8 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:07:53
 • پایان برنامه: 11:37:59
 • طول برنامه:30 دقیقه

سریال دده مالی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:45:24
 • پایان برنامه: 11:51:12
 • طول برنامه:5 دقیقه

گنجینه احکام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:55:04
 • پایان برنامه: 12:13:33
 • طول برنامه:18 دقیقه

برنامه مذهبی ظهر پنج شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:14:18
 • پایان برنامه: 12:44:42
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی آیت ا... نوری همدانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:47:12
 • پایان برنامه: 13:03:38
 • طول برنامه:16 دقیقه

مشارکتی هلال سبلان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:04:30
 • پایان برنامه: 13:46:11
 • طول برنامه:41 دقیقه

مستند بر فراز آلپ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:48:57
 • پایان برنامه: 14:48:57
 • طول برنامه:1 ساعت

سینمایی وزیر کاتوه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:50:49
 • پایان برنامه: 15:30:57
 • طول برنامه:40 دقیقه

سینمایی وزیر کاتوه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:32:28
 • پایان برنامه: 16:02:23
 • طول برنامه:29 دقیقه

مشارکتی حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:03:34
 • پایان برنامه: 16:21:42
 • طول برنامه:18 دقیقه

انیمیشن رستگار کردن مادر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:23:36
 • پایان برنامه: 17:17:36
 • طول برنامه:54 دقیقه

ساغ یاشا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:18:37
 • پایان برنامه: 17:39:05
 • طول برنامه:20 دقیقه

برنامه مذهبی مغرب پنجشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:41:38
 • پایان برنامه: 17:49:15
 • طول برنامه:7 دقیقه

مداحی داداشی

شهادت امام حسن عسکری (ع)

 • شروع برنامه:17:49:15
 • پایان برنامه: 18:08:42
 • طول برنامه:19 دقیقه

زندگی نامه امام حسن عسکری (ع)

شهادت امام حسن عسکری (ع)

 • شروع برنامه:18:11:46
 • پایان برنامه: 18:31:46
 • طول برنامه:20 دقیقه

فرهنگ ایثار - 1393/04/12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:31:46
 • پایان برنامه: 18:42:10
 • طول برنامه:10 دقیقه

نماهنگ یاد امام و شهدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:42:10
 • پایان برنامه: 19:13:50
 • طول برنامه:31 دقیقه

تله تئاتر کوی معرفت - منصب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:37:04
 • پایان برنامه: 19:48:48
 • طول برنامه:11 دقیقه

روز خدا - شهادت امام حسن عسکری (ع)

شهادت امام حسن عسکری (ع)

 • شروع برنامه:19:48:48
 • پایان برنامه: 19:56:48
 • طول برنامه:8 دقیقه

مداحی عاملی

شهادت امام حسن عسکری (ع)

 • شروع برنامه:19:57:42
 • پایان برنامه: 20:32:04
 • طول برنامه:34 دقیقه

نامداران - مولایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:32:04
 • پایان برنامه: 20:38:21
 • طول برنامه:6 دقیقه

سرود بگذار تا بگریم

شهادت امام حسن عسکری (ع)

 • شروع برنامه:20:39:45
 • پایان برنامه: 21:28:51
 • طول برنامه:49 دقیقه

مجموعه شاید برای شما ... - هنوز هستم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:22
 • پایان برنامه: 21:35:56
 • طول برنامه:5 دقیقه

صدای مردم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:37:32
 • پایان برنامه: 21:50:48
 • طول برنامه:13 دقیقه

روز خدا - شهادت امام حسن عسکری (ع)

شهادت امام حسن عسکری (ع)

 • شروع برنامه:21:50:48
 • پایان برنامه: 21:58:28
 • طول برنامه:7 دقیقه

مداحی شهادت امام حسن عسکری (ع)

شهادت امام حسن عسکری (ع)

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

گئجه لر-ویژه برنامه شهادت امام حسن عسکری(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:51:48
 • پایان برنامه: 22:58:33
 • طول برنامه:6 دقیقه

مداحی سرباز

شهادت امام حسن عسکری (ع)

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

اخبار استان به زبان آذری

 • شروع برنامه:23:22:33
 • پایان برنامه: 23:27:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

آوای ماندگار

شهادت امام حسن عسکری (ع)

 • شروع برنامه:23:28:59
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:31 دقیقه

سینمایی زمانی برای ماندن - انقلاب

توضیحات برنامه درج نشده است.