جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

اردبیل
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:27:22
 • طول برنامه:1 ساعت و 27 دقیقه

سینمایی ابراهیم خلیل ا...

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:28:53
 • پایان برنامه: 02:28:53
 • طول برنامه:1 ساعت

رادیو شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:29:45
 • پایان برنامه: 03:10:55
 • طول برنامه:41 دقیقه

سریال لیسانسه ها - فصل دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:11:15
 • پایان برنامه: 03:56:15
 • طول برنامه:45 دقیقه

قربان بایرامی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:57:07
 • پایان برنامه: 04:22:04
 • طول برنامه:24 دقیقه

طنزپیشگان-لوررل هاردی در آکسفورد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:22:24
 • پایان برنامه: 04:52:44
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند عروسی عشایر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:56:52
 • پایان برنامه: 05:14:48
 • طول برنامه:17 دقیقه

برنامه مذهبی صبح چهارشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:14:48
 • پایان برنامه: 05:24:54
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:29:07
 • پایان برنامه: 06:36:16
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

ترتیل خوانی قرآن کریم- 97

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:37:24
 • پایان برنامه: 06:53:54
 • طول برنامه:16 دقیقه

ترنم صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:59:02
 • پایان برنامه: 07:29:22
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند عروسی عشایر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:32:22
 • پایان برنامه: 08:00:07
 • طول برنامه:27 دقیقه

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین پورموسوی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:47
 • پایان برنامه: 08:36:17
 • طول برنامه:34 دقیقه

مستند بلور عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:40:02
 • پایان برنامه: 08:48:31
 • طول برنامه:8 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:54:43
 • پایان برنامه: 09:28:24
 • طول برنامه:33 دقیقه

اوشاقلار سلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ائویم قراریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:51
 • پایان برنامه: 11:30:51
 • طول برنامه:30 دقیقه

ائویم قراریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:31:39
 • پایان برنامه: 11:38:41
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:40:52
 • پایان برنامه: 12:22:02
 • طول برنامه:41 دقیقه

سریال لیسانسه ها - فصل دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.