جدول پخش

اردبیل
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:16:19
 • طول برنامه:1 ساعت و 16 دقیقه

سینمایی دیوار کاغذی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:16:19
 • پایان برنامه: 01:17:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سینمایی شهر ویران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:17:30
 • پایان برنامه: 02:17:30
 • طول برنامه:1 ساعت

بیرلیک حماسه سی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:17:30
 • پایان برنامه: 02:19:31
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ شبهای اردبیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:19:31
 • پایان برنامه: 03:04:51
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال یئدی قاپی-قسمت اول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:04:51
 • پایان برنامه: 03:05:37
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه سبلان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:05:37
 • پایان برنامه: 03:50:37
 • طول برنامه:45 دقیقه

رای ملت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:50:37
 • پایان برنامه: 03:52:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ شبهای مشگین شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:52:34
 • پایان برنامه: 04:22:08
 • طول برنامه:29 دقیقه

دل افروزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:22:08
 • پایان برنامه: 04:24:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ عمارت شهرداری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:24:15
 • پایان برنامه: 04:49:15
 • طول برنامه:25 دقیقه

بیرلیک یولو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:49:15
 • پایان برنامه: 04:50:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله شهدای روحانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:50:51
 • پایان برنامه: 05:15:10
 • طول برنامه:24 دقیقه

فرهنگ ایثار- 94/09/29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:15:10
 • پایان برنامه: 05:17:57
 • طول برنامه:2 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:17:57
 • پایان برنامه: 05:24:37
 • طول برنامه:6 دقیقه

گنجینه احکام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:24:37
 • پایان برنامه: 05:26:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

تصاویر مکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:26:38
 • پایان برنامه: 05:33:07
 • طول برنامه:6 دقیقه

تواشیح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:33:07
 • پایان برنامه: 05:55:12
 • طول برنامه:22 دقیقه

برنامه مذهبی صبح یکشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:55:12
 • پایان برنامه: 06:05:18
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:05:18
 • پایان برنامه: 06:09:31
 • طول برنامه:4 دقیقه

صلوات خاصه حضرت رسول اکرم (ص)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:09:31
 • پایان برنامه: 06:10:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود ملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:10:38
 • پایان برنامه: 06:27:56
 • طول برنامه:17 دقیقه

ترنم صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:27:56
 • پایان برنامه: 06:29:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ شیخ صفی الدین اردبیلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:29:45
 • پایان برنامه: 07:07:33
 • طول برنامه:37 دقیقه

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین پورموسوی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:07:33
 • پایان برنامه: 07:10:07
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر فهما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:07
 • پایان برنامه: 07:19:09
 • طول برنامه:9 دقیقه

همراز-ربا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:19:09
 • پایان برنامه: 07:20:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

تایم لپس دامنه سبلان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:20:15
 • پایان برنامه: 07:54:05
 • طول برنامه:33 دقیقه

مستند سرزمین کهن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:54:05
 • پایان برنامه: 07:58:13
 • طول برنامه:4 دقیقه

گزارش مردمی انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:58:13
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ پلهای اردبیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:01:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:39
 • پایان برنامه: 08:51:39
 • طول برنامه:50 دقیقه

تزه گون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:51:39
 • پایان برنامه: 08:53:39
 • طول برنامه:2 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:53:39
 • پایان برنامه: 09:29:41
 • طول برنامه:36 دقیقه

اوشاقلار سلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:29:41
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه سبلان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

بازپخش خبر 23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:50:00
 • پایان برنامه: 09:51:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:51:15
 • پایان برنامه: 09:56:04
 • طول برنامه:4 دقیقه

صدای مردم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:56:04
 • پایان برنامه: 09:59:44
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:44
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه سبلان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ائویم قراریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:10:22
 • طول برنامه:10 دقیقه

مشارکتی آشپزی ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:10:22
 • پایان برنامه: 11:55:42
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال یئدی قاپی-قسمت اول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:55:42
 • پایان برنامه: 11:56:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سینمایی شهر ویران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:56:53
 • پایان برنامه: 11:58:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

خبر 60 ثانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:58:04
 • پایان برنامه: 12:02:28
 • طول برنامه:4 دقیقه

مونوکسید کربن - گازگرفتگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:02:28
 • پایان برنامه: 12:06:37
 • طول برنامه:4 دقیقه

گزارش مردمی انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:06:37
 • پایان برنامه: 12:17:57
 • طول برنامه:11 دقیقه

پارلمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:17:57
 • پایان برنامه: 12:19:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله شهدای گمنام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:19:13
 • پایان برنامه: 12:22:18
 • طول برنامه:3 دقیقه

یاران عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:22:18
 • پایان برنامه: 12:22:53
 • طول برنامه:

تیزر پنجمین کنگره ملی شعر ایثار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:22:53
 • پایان برنامه: 12:23:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر اعتکاف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:23:53
 • پایان برنامه: 12:25:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصاویر مکه-روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:25:19
 • پایان برنامه: 12:44:04
 • طول برنامه:18 دقیقه

برنامه مذهبی ظهر یکشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:44:04
 • پایان برنامه: 13:21:52
 • طول برنامه:37 دقیقه

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین پورموسوی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:21:52
 • پایان برنامه: 13:22:18
 • طول برنامه:

آرم شبکه سبلان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:22:18
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

مشارکتی حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

رادیو ساعتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:55:00
 • پایان برنامه: 13:57:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:57:30
 • پایان برنامه: 13:59:51
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:59:51
 • پایان برنامه: 14:22:46
 • طول برنامه:22 دقیقه

سینمایی کاغذ های رنگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:22:46
 • پایان برنامه: 14:24:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:24:46
 • پایان برنامه: 15:24:46
 • طول برنامه:1 ساعت

سینمایی کاغذ های رنگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:24:46
 • پایان برنامه: 15:26:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سریال یئدی قاپی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:26:05
 • پایان برنامه: 15:51:44
 • طول برنامه:25 دقیقه

مشارکتی حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:51:44
 • پایان برنامه: 16:27:01
 • طول برنامه:35 دقیقه

اوشاقلار سلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:27:01
 • پایان برنامه: 16:48:32
 • طول برنامه:21 دقیقه

نقاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:48:32
 • پایان برنامه: 16:58:54
 • طول برنامه:10 دقیقه

مشارکتی آشپزی ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:58:54
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

حدیث خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:20:03
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:03
 • پایان برنامه: 18:08:03
 • طول برنامه:48 دقیقه

ائویم قراریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:08:03
 • پایان برنامه: 18:09:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصاویر مکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:09:23
 • پایان برنامه: 18:27:47
 • طول برنامه:18 دقیقه

برنامه مذهبی مغرب یکشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:27:47
 • پایان برنامه: 18:28:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر اعتکاف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:28:47
 • پایان برنامه: 18:36:29
 • طول برنامه:7 دقیقه

مشارکتی حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:36:29
 • پایان برنامه: 19:05:19
 • طول برنامه:28 دقیقه

ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:05:19
 • پایان برنامه: 19:06:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سریال یئدی قاپی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:06:38
 • پایان برنامه: 19:08:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:08:05
 • پایان برنامه: 19:12:53
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:12:53
 • پایان برنامه: 19:13:52
 • طول برنامه:

گام دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:13:52
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

حدیث خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:35:00
 • پایان برنامه: 19:36:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:36:53
 • پایان برنامه: 20:01:53
 • طول برنامه:25 دقیقه

بیرلیک یولو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:01:53
 • پایان برنامه: 20:03:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:03:08
 • پایان برنامه: 20:04:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سریال یئدی قاپی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:04:27
 • پایان برنامه: 20:06:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:06:38
 • پایان برنامه: 20:32:38
 • طول برنامه:26 دقیقه

اوجالیق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:32:38
 • پایان برنامه: 20:35:12
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر فهما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:35:12
 • پایان برنامه: 20:41:46
 • طول برنامه:6 دقیقه

این تنها یک نشست و برخاست نیست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:41:46
 • پایان برنامه: 20:43:57
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:43:57
 • پایان برنامه: 20:48:58
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:48:58
 • پایان برنامه: 21:08:58
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال یئدی قاپی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:08:58
 • پایان برنامه: 21:12:26
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:12:26
 • پایان برنامه: 21:39:53
 • طول برنامه:27 دقیقه

سریال یئدی قاپی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:39:53
 • پایان برنامه: 21:42:14
 • طول برنامه:2 دقیقه

با قانون اساسی آشنا شویم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:42:14
 • پایان برنامه: 21:50:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:50:00
 • پایان برنامه: 22:20:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بیرلیک حماسه سی

زنده

 • شروع برنامه:22:20:00
 • پایان برنامه: 22:23:26
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:23:26
 • پایان برنامه: 22:50:26
 • طول برنامه:27 دقیقه

بیرلیک حماسه سی

زنده

 • شروع برنامه:22:50:26
 • پایان برنامه: 22:58:44
 • طول برنامه:8 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:58:44
 • پایان برنامه: 22:59:29
 • طول برنامه:

بیر حکمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:29
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:

حدیث خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:22:47
 • طول برنامه:2 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:22:47
 • پایان برنامه: 23:24:58
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:24:58
 • پایان برنامه: 23:34:23
 • طول برنامه:9 دقیقه

مشارکتی آشپزی ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:34:23
 • پایان برنامه: 23:39:04
 • طول برنامه:4 دقیقه

میلیمتر-رای اولی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:39:04
 • پایان برنامه: 23:43:16
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:43:16
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:16 دقیقه

سینمایی سه بعلاوه یک

توضیحات برنامه درج نشده است.