جدول پخش

اردبیل
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:52:15
 • طول برنامه:52 دقیقه

سینمایی بازی خانگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:52:15
 • پایان برنامه: 00:56:18
 • طول برنامه:4 دقیقه

تیزر کلی سینمایی 3/4/5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:56:18
 • پایان برنامه: 01:26:54
 • طول برنامه:30 دقیقه

یوردوموز - گرمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:26:54
 • پایان برنامه: 01:29:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ عمارت شهرداری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:29:00
 • پایان برنامه: 01:53:35
 • طول برنامه:24 دقیقه

اوجالیق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:53:35
 • پایان برنامه: 01:56:06
 • طول برنامه:2 دقیقه

وله شبهای پارس آباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:56:06
 • پایان برنامه: 02:37:44
 • طول برنامه:41 دقیقه

ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:37:44
 • پایان برنامه: 02:39:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ پلهای اردبیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:39:31
 • پایان برنامه: 03:13:51
 • طول برنامه:34 دقیقه

مستند قفسهای دریایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:13:51
 • پایان برنامه: 03:15:52
 • طول برنامه:2 دقیقه

وله شبهای اردبیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:15:52
 • پایان برنامه: 03:43:57
 • طول برنامه:28 دقیقه

دل افروزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:43:57
 • پایان برنامه: 03:46:44
 • طول برنامه:2 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:46:44
 • پایان برنامه: 03:46:50
 • طول برنامه:

تصاویر مکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:46:50
 • پایان برنامه: 03:53:19
 • طول برنامه:6 دقیقه

تواشیح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:53:19
 • پایان برنامه: 04:12:40
 • طول برنامه:19 دقیقه

برنامه مذهبی صبح دوشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:12:40
 • پایان برنامه: 04:22:46
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:22:46
 • پایان برنامه: 04:23:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود ملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:23:54
 • پایان برنامه: 05:35:22
 • طول برنامه:1 ساعت و 11 دقیقه

ترتیل خوانی قرآن کریم- 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:35:22
 • پایان برنامه: 05:39:35
 • طول برنامه:4 دقیقه

صلوات خاصه حضرت رسول اکرم (ص)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:39:35
 • پایان برنامه: 05:56:05
 • طول برنامه:16 دقیقه

ترنم صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:56:05
 • پایان برنامه: 05:57:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ شیخ صفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:57:54
 • پایان برنامه: 06:30:27
 • طول برنامه:32 دقیقه

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین انصاریان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:27
 • پایان برنامه: 06:32:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ پل های اردبیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:32:14
 • پایان برنامه: 06:41:09
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلنگر-وفای به عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:41:09
 • پایان برنامه: 06:41:44
 • طول برنامه:

آرم شیکه سبلان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:41:44
 • پایان برنامه: 07:05:29
 • طول برنامه:23 دقیقه

مستند کمی آنسوتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:05:29
 • پایان برنامه: 07:08:26
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ مزارع گندم مغان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:08:26
 • پایان برنامه: 07:33:01
 • طول برنامه:24 دقیقه

اوجالیق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:33:01
 • پایان برنامه: 07:35:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ سرعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:35:03
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

یوردوموز - گرمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:01:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:40
 • پایان برنامه: 08:46:40
 • طول برنامه:45 دقیقه

تزه گون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:46:40
 • پایان برنامه: 08:48:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی

رونق تولید

 • شروع برنامه:08:48:15
 • پایان برنامه: 08:50:27
 • طول برنامه:2 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:50:27
 • پایان برنامه: 09:29:35
 • طول برنامه:39 دقیقه

اوشاقلار سلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:29:35
 • پایان برنامه: 09:30:00
 • طول برنامه:

کلیپ سردابه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر 23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:50:00
 • پایان برنامه: 09:54:03
 • طول برنامه:4 دقیقه

تیزر کلی سینمایی 3/4/5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:54:03
 • پایان برنامه: 09:56:16
 • طول برنامه:2 دقیقه

لحظه های دیدنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:56:16
 • پایان برنامه: 09:57:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی

رونق تولید

 • شروع برنامه:09:57:51
 • پایان برنامه: 09:58:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:58:59
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ سردابه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ائویم قراریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:01:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی

رونق تولید

 • شروع برنامه:11:01:35
 • پایان برنامه: 11:03:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سینمایی ویروس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:03:05
 • پایان برنامه: 11:44:43
 • طول برنامه:41 دقیقه

ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:44:43
 • پایان برنامه: 11:45:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

خبر 60 ثانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:45:58
 • پایان برنامه: 11:50:01
 • طول برنامه:4 دقیقه

تیزر کلی سینمایی 3/4/5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:50:01
 • پایان برنامه: 11:51:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی

رونق تولید

 • شروع برنامه:11:51:36
 • پایان برنامه: 12:15:21
 • طول برنامه:23 دقیقه

مستند کمی آنسوتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:15:21
 • پایان برنامه: 12:17:57
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ بولاغلار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:17:57
 • پایان برنامه: 12:42:49
 • طول برنامه:24 دقیقه

اوجالیق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:42:49
 • پایان برنامه: 12:44:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی

رونق تولید

 • شروع برنامه:12:44:24
 • پایان برنامه: 13:05:46
 • طول برنامه:21 دقیقه

دیار ماندگار-ویند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:05:46
 • پایان برنامه: 13:07:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله شهدای روحانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:07:22
 • پایان برنامه: 13:10:27
 • طول برنامه:3 دقیقه

یاران عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:10:27
 • پایان برنامه: 13:12:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

تصاویر مکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:12:55
 • پایان برنامه: 13:31:47
 • طول برنامه:18 دقیقه

برنامه مذهبی ظهر دوشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:31:47
 • پایان برنامه: 13:36:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

صلوات خاصه حضرت رسول اکرم (ص)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:36:00
 • پایان برنامه: 13:36:43
 • طول برنامه:

حدیث پردیس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:36:43
 • پایان برنامه: 14:09:16
 • طول برنامه:32 دقیقه

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین انصاریان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:09:16
 • پایان برنامه: 14:10:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی

رونق تولید

 • شروع برنامه:14:10:51
 • پایان برنامه: 14:13:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:13:21
 • پایان برنامه: 15:22:38
 • طول برنامه:1 ساعت و 9 دقیقه

سینمایی بازی خانگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:22:38
 • پایان برنامه: 15:26:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

تیزر کلی سینمایی 3/4/5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:26:41
 • پایان برنامه: 15:51:38
 • طول برنامه:24 دقیقه

یوردوموز - گرمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:51:38
 • پایان برنامه: 15:54:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ مزارع گندم مغان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:54:35
 • پایان برنامه: 15:56:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی

رونق تولید

 • شروع برنامه:15:56:10
 • پایان برنامه: 15:59:27
 • طول برنامه:3 دقیقه

لحظه های دیدنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:59:27
 • پایان برنامه: 16:38:35
 • طول برنامه:39 دقیقه

اوشاقلار سلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:38:35
 • پایان برنامه: 16:56:15
 • طول برنامه:17 دقیقه

انیمیشن ماجراهای کوشا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:56:15
 • پایان برنامه: 17:02:28
 • طول برنامه:6 دقیقه

مشارکتی نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:02:28
 • پایان برنامه: 17:04:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی

رونق تولید

 • شروع برنامه:17:04:03
 • پایان برنامه: 18:04:03
 • طول برنامه:1 ساعت

ائویم قراریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:04:03
 • پایان برنامه: 18:06:39
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک اینترنت ملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:06:39
 • پایان برنامه: 18:31:39
 • طول برنامه:25 دقیقه

پنجره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:31:39
 • پایان برنامه: 18:33:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی

رونق تولید

 • شروع برنامه:18:33:14
 • پایان برنامه: 19:05:42
 • طول برنامه:32 دقیقه

مشارکتی حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:05:42
 • پایان برنامه: 19:07:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر باشگاه خبرنگاران جوان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:07:05
 • پایان برنامه: 19:08:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی

رونق تولید

 • شروع برنامه:19:08:40
 • پایان برنامه: 19:10:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:10:20
 • پایان برنامه: 19:11:06
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:11:06
 • پایان برنامه: 19:14:13
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک رهبر - دشمن ناکام

بیانات رهبری

 • شروع برنامه:19:14:13
 • پایان برنامه: 19:15:00
 • طول برنامه:

حدیث خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:35:00
 • پایان برنامه: 19:45:07
 • طول برنامه:10 دقیقه

مشارکتی حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:45:07
 • پایان برنامه: 20:00:07
 • طول برنامه:15 دقیقه

مسابقه تلفنی چرتکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:07
 • پایان برنامه: 20:01:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر باشگاه خبرنگاران جوان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:01:30
 • پایان برنامه: 20:02:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:02:35
 • پایان برنامه: 20:22:35
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال پاستا-قسمت اول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:22:35
 • پایان برنامه: 20:24:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:24:19
 • پایان برنامه: 20:56:38
 • طول برنامه:32 دقیقه

سریال پاستا-قسمت اول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:56:38
 • پایان برنامه: 20:58:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی

رونق تولید

 • شروع برنامه:20:58:13
 • پایان برنامه: 20:59:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر طرح ملی رحله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:15
 • پایان برنامه: 21:01:59
 • طول برنامه:2 دقیقه

تصاویر مکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:01:59
 • پایان برنامه: 21:16:01
 • طول برنامه:14 دقیقه

برنامه مذهبی مغرب دوشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:16:01
 • پایان برنامه: 21:18:48
 • طول برنامه:2 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:18:48
 • پایان برنامه: 21:20:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی

رونق تولید

 • شروع برنامه:21:20:23
 • پایان برنامه: 21:33:09
 • طول برنامه:12 دقیقه

مشارکتی خیرین سلامت - گرمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:33:09
 • پایان برنامه: 21:38:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

صدای مردم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:38:33
 • پایان برنامه: 21:48:40
 • طول برنامه:10 دقیقه

مشارکتی حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:48:40
 • پایان برنامه: 21:51:16
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک اینترنت ملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:51:16
 • پایان برنامه: 21:52:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی

رونق تولید

 • شروع برنامه:21:52:51
 • پایان برنامه: 21:54:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر باشگاه خبرنگاران جوان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:54:14
 • پایان برنامه: 21:57:40
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:57:40
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تصاویر شب اردبیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

گئجه لر

زنده

 • شروع برنامه:22:20:00
 • پایان برنامه: 22:21:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:21:41
 • پایان برنامه: 22:47:41
 • طول برنامه:26 دقیقه

گئجه لر

زنده

 • شروع برنامه:22:47:41
 • پایان برنامه: 22:49:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی

رونق تولید

 • شروع برنامه:22:49:16
 • پایان برنامه: 22:50:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر باشگاه خبرنگاران جوان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:39
 • پایان برنامه: 22:57:35
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:57:35
 • پایان برنامه: 22:58:14
 • طول برنامه:

بیرحکمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:58:14
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

حدیث خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:22:33
 • طول برنامه:2 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:22:33
 • پایان برنامه: 23:23:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر باشگاه خبرنگاران جوان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:23:56
 • پایان برنامه: 23:30:09
 • طول برنامه:6 دقیقه

مشارکتی نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:09
 • پایان برنامه: 23:31:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راز شکوفایی

رونق تولید

 • شروع برنامه:23:31:44
 • پایان برنامه: 23:32:30
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:32:30
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:27 دقیقه

سینمایی ویروس

توضیحات برنامه درج نشده است.