جدول پخش

اردبیل
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:17:50
 • طول برنامه:1 ساعت و 17 دقیقه

سینمایی ملک سلیمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:21:23
 • پایان برنامه: 02:01:39
 • طول برنامه:40 دقیقه

کندحیاتی- قشلاق ملا نقی کندی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:03:43
 • پایان برنامه: 02:39:09
 • طول برنامه:35 دقیقه

سریال نفس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:39:55
 • پایان برنامه: 02:48:37
 • طول برنامه:8 دقیقه

جایی که نمی شناختیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:49:37
 • پایان برنامه: 03:16:50
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند ملازمان حرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:17:56
 • پایان برنامه: 03:45:29
 • طول برنامه:27 دقیقه

نرگس گولو

امام زمان (عج)

 • شروع برنامه:03:47:30
 • پایان برنامه: 04:07:48
 • طول برنامه:20 دقیقه

دیار ماندگار - شیخ حیدر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:08:40
 • پایان برنامه: 04:52:52
 • طول برنامه:44 دقیقه

مستند زاگرس مرتفع

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:54:08
 • پایان برنامه: 05:23:48
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند سرداران شهید - شهید گنجگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:26:49
 • پایان برنامه: 05:31:52
 • طول برنامه:5 دقیقه

تواشیح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:31:52
 • پایان برنامه: 05:49:48
 • طول برنامه:17 دقیقه

برنامه مذهبی صبح شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:49:48
 • پایان برنامه: 05:59:54
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:59:54
 • پایان برنامه: 06:59:40
 • طول برنامه:59 دقیقه

ترتیل جزء قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:48
 • پایان برنامه: 07:15:15
 • طول برنامه:14 دقیقه

ترنم صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:15:15
 • پایان برنامه: 07:23:31
 • طول برنامه:8 دقیقه

همراز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:25:20
 • پایان برنامه: 08:00:35
 • طول برنامه:35 دقیقه

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین میرباقری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:04:12
 • پایان برنامه: 08:43:06
 • طول برنامه:38 دقیقه

مستند ایران - زنجان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:46:39
 • پایان برنامه: 08:53:46
 • طول برنامه:7 دقیقه

صنایع دستی - سفال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:56:29
 • پایان برنامه: 09:29:31
 • طول برنامه:33 دقیقه

اوشاقلار سلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ائویم قراریم (خانواده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:31:25
 • پایان برنامه: 11:01:25
 • طول برنامه:30 دقیقه

ائویم قراریم (خانواده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:01:25
 • پایان برنامه: 11:07:25
 • طول برنامه:6 دقیقه

صدای مردم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:08:44
 • پایان برنامه: 11:44:15
 • طول برنامه:35 دقیقه

سریال نفس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:47:48
 • پایان برنامه: 12:20:33
 • طول برنامه:32 دقیقه

مشارکتی امان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:23:12
 • پایان برنامه: 12:42:59
 • طول برنامه:19 دقیقه

برنامه مذهبی ظهر شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:43:29
 • پایان برنامه: 13:16:52
 • طول برنامه:33 دقیقه

خطبه های نماز جمعه اردبیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:19:39
 • پایان برنامه: 13:59:55
 • طول برنامه:40 دقیقه

کندحیاتی- قشلاق ملا نقی کندی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:02:51
 • پایان برنامه: 15:53:25
 • طول برنامه:1 ساعت و 50 دقیقه

سینمایی ملک سلیمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:14
 • پایان برنامه: 16:33:16
 • طول برنامه:33 دقیقه

اوشاقلار سلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:33:16
 • پایان برنامه: 16:49:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

انیمیشن شکرستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:56:34
 • پایان برنامه: 17:57:34
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

ائویم قراریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:08:23
 • پایان برنامه: 18:26:07
 • طول برنامه:17 دقیقه

برنامه مذهبی مغرب شنبه

اذان مغرب به افق اردبیل:20/37--قبل اذان :5:55:-دقت شود

 • شروع برنامه:18:35:40
 • پایان برنامه: 19:03:25
 • طول برنامه:27 دقیقه

تاریخیمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:04:44
 • پایان برنامه: 19:10:14
 • طول برنامه:5 دقیقه

مشارکتی ولایت - عمومی با موسیقی ملایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:33:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:37:30
 • پایان برنامه: 20:12:34
 • طول برنامه:35 دقیقه

مشارکتی کارنامه صد (حرف آخر)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:13:28
 • پایان برنامه: 20:21:14
 • طول برنامه:7 دقیقه

مستند برنامه شیطان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:23:18
 • پایان برنامه: 20:44:40
 • طول برنامه:21 دقیقه

دیار ماندگار - ویند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:48:13
 • پایان برنامه: 20:59:09
 • طول برنامه:10 دقیقه

مشارکتی ایمن یاناجاق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:04:38
 • پایان برنامه: 21:24:38
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال نفس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:27:52
 • پایان برنامه: 21:40:58
 • طول برنامه:13 دقیقه

سریال نفس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:40:58
 • پایان برنامه: 21:47:23
 • طول برنامه:6 دقیقه

صدای مردم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:47:23
 • پایان برنامه: 21:52:53
 • طول برنامه:5 دقیقه

مشارکتی ولایت - عمومی با موسیقی ملایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:53:35
 • پایان برنامه: 21:59:13
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

ورزش تلاش نشاط

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:00
 • پایان برنامه: 22:58:50
 • طول برنامه:8 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:27:16
 • پایان برنامه: 23:32:32
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:32:32
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:27 دقیقه

سینمایی اسب های وحشی

توضیحات برنامه درج نشده است.