جدول پخش

خلیج فارس
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:36:43
 • طول برنامه:36 دقیقه

سینمایی خانم پاتر

بئاتریکس پاتر زن جوان و خوش ذوقی است که به نوشتن داستان های مصور برای کودکان علاقه زیادی دارد و بیشتر اوقات فراغت خود را به طراحی شخصیت های کارتونی برای داستان هایش می گذراند. وی به نوعی غرق در دنیای داستانهایش است و با شخصیت های این داستان ها به گفتگو می

 • شروع برنامه:00:36:43
 • پایان برنامه: 00:38:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر هفته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:38:16
 • پایان برنامه: 01:33:16
 • طول برنامه:55 دقیقه

رادیو شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:33:16
 • پایان برنامه: 01:34:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر رادیویی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:34:23
 • پایان برنامه: 02:19:23
 • طول برنامه:45 دقیقه

پزشک شما - بازپخش

موضوع : ناباروری

 • شروع برنامه:02:19:23
 • پایان برنامه: 02:20:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر باغ موزه انقلاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:20:23
 • پایان برنامه: 03:12:23
 • طول برنامه:52 دقیقه

شوبندر - بازپخش

شو بندر ویژه برنامه شبانگاهی – تهیه کننده : کیوانی زاده / شامل :معرفی جاذبه های گردشگری بندرعباس-گفتگو با صیادان– گزارش – نماهنگ و ترانه / پیامک : 30000761

 • شروع برنامه:03:12:23
 • پایان برنامه: 03:14:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر رادیویی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:14:03
 • پایان برنامه: 03:43:39
 • طول برنامه:29 دقیقه

دل افروزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:43:39
 • پایان برنامه: 03:44:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرپویانمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:44:50
 • پایان برنامه: 03:46:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر هفته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:46:23
 • پایان برنامه: 04:23:48
 • طول برنامه:37 دقیقه

سریال نفس - بازپخش

ناهید دختر دانشجویی است که در وقایع انقلاب رازی در زندگی اش فاش می‌شود… او برای رسیدن به حقیقت حوادث پیچیده‌ای را پشت سر می‌گذارد و..

 • شروع برنامه:04:23:48
 • پایان برنامه: 04:24:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر پویانمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:24:50
 • پایان برنامه: 04:54:04
 • طول برنامه:29 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:54:04
 • پایان برنامه: 04:54:44
 • طول برنامه:

تیزر ازمون قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:54:44
 • پایان برنامه: 04:55:16
 • طول برنامه:

تا آسمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:55:16
 • پایان برنامه: 05:00:25
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:25
 • پایان برنامه: 05:01:00
 • طول برنامه:

تصاویر مکه مکرمه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:01:00
 • پایان برنامه: 05:06:18
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:06:18
 • پایان برنامه: 05:12:48
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:12:48
 • پایان برنامه: 05:14:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:14:07
 • پایان برنامه: 05:14:30
 • طول برنامه:

پایان تا اسمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:14:30
 • پایان برنامه: 05:15:08
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:15:08
 • پایان برنامه: 06:09:04
 • طول برنامه:53 دقیقه

جمع خوانی قرآن کریم-جز 10

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:09:04
 • پایان برنامه: 06:10:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر رادیویی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:10:04
 • پایان برنامه: 06:11:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:11:09
 • پایان برنامه: 06:12:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:12:19
 • پایان برنامه: 06:15:09
 • طول برنامه:2 دقیقه

شوق زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:15:09
 • پایان برنامه: 06:25:36
 • طول برنامه:10 دقیقه

نسل نو - پرورش شتر مرغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:25:36
 • پایان برنامه: 06:30:08
 • طول برنامه:4 دقیقه

صنایع دستی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:08
 • پایان برنامه: 07:01:11
 • طول برنامه:31 دقیقه

انیمیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:01:11
 • پایان برنامه: 07:02:09
 • طول برنامه:

تیزر پویانمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:02:09
 • پایان برنامه: 07:10:16
 • طول برنامه:8 دقیقه

ورزش صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:16
 • پایان برنامه: 07:10:22
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:22
 • پایان برنامه: 07:18:28
 • طول برنامه:8 دقیقه

پل های تاریخی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:18:28
 • پایان برنامه: 07:19:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر باغ موزه انقلاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:19:28
 • پایان برنامه: 07:29:36
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:29:36
 • پایان برنامه: 07:29:48
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:29:48
 • پایان برنامه: 08:00:18
 • طول برنامه:30 دقیقه

آب و رنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:18
 • پایان برنامه: 08:01:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:48
 • پایان برنامه: 08:03:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

آیت الکرسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:03:40
 • پایان برنامه: 08:04:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر پویانمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:04:43
 • پایان برنامه: 08:35:13
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند کارخانه محصولات خانگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:13
 • پایان برنامه: 08:40:15
 • طول برنامه:5 دقیقه

میزبان - قشم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:40:15
 • پایان برنامه: 08:41:00
 • طول برنامه:

تصاویر و موزیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:41:00
 • پایان برنامه: 08:45:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 09:04:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

اخبار استان - بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:04:00
 • پایان برنامه: 09:05:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جشنواره رادیویی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:05:00
 • پایان برنامه: 09:50:04
 • طول برنامه:45 دقیقه

پزشک شما - بازپخش

موضوع : نوزادان نارس

 • شروع برنامه:09:50:04
 • پایان برنامه: 09:51:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:51:16
 • پایان برنامه: 10:13:04
 • طول برنامه:21 دقیقه

برای اقدام - طبیعت نگران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:13:04
 • پایان برنامه: 10:14:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

خلیج فارس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:14:31
 • پایان برنامه: 10:15:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:15:35
 • پایان برنامه: 11:15:35
 • طول برنامه:1 ساعت

سرپناه - زنده

ویژه خانه و خانواده – شامل ( آموزش آشپزی – گلخانه – همسران همکار- نقطه صفر اتفاق – مشاوره و گفتگو با مهمان – نماهنگ و ..) / پیامک :30000761

 • شروع برنامه:11:15:35
 • پایان برنامه: 11:16:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:16:54
 • پایان برنامه: 11:18:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:18:02
 • پایان برنامه: 11:19:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر هفته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:19:35
 • پایان برنامه: 11:20:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر رادیویی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:20:42
 • پایان برنامه: 11:48:42
 • طول برنامه:28 دقیقه

یادواره شهدای فین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:48:42
 • پایان برنامه: 11:49:22
 • طول برنامه:

تیزر آزمون قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:49:22
 • پایان برنامه: 11:50:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصاویر و موزیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:50:52
 • پایان برنامه: 11:51:24
 • طول برنامه:

تا آسمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:51:24
 • پایان برنامه: 11:52:10
 • طول برنامه:

ذکر روز چهارشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:52:10
 • پایان برنامه: 11:58:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:58:40
 • پایان برنامه: 11:59:00
 • طول برنامه:

اسلاید مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:59:00
 • پایان برنامه: 12:03:29
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:03:29
 • پایان برنامه: 12:12:51
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماز ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:12:51
 • پایان برنامه: 12:16:31
 • طول برنامه:3 دقیقه

دعای عظم البلا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:16:31
 • پایان برنامه: 12:16:54
 • طول برنامه:

پایان تا آسمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:16:54
 • پایان برنامه: 12:17:25
 • طول برنامه:

پردیس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:17:25
 • پایان برنامه: 12:18:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:18:55
 • پایان برنامه: 12:19:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:19:59
 • پایان برنامه: 13:37:02
 • طول برنامه:1 ساعت و 17 دقیقه

سینمایی خانم پاتر - بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:37:02
 • پایان برنامه: 13:38:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر همایش آسیب شناسی سبک زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:38:11
 • پایان برنامه: 13:39:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر هفته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:39:44
 • پایان برنامه: 14:09:59
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند گنج در بوداپست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:09:59
 • پایان برنامه: 14:11:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:11:11
 • پایان برنامه: 15:03:11
 • طول برنامه:52 دقیقه

شوبندر - بازپخش

ویژه برنامه شبانگاهی – تهیه کننده : کیوانی زاده / شامل :معرفی جاذبه های گردشگری بندرعباس-گفتگو با صیادان– گزارش – نماهنگ و ترانه / پیامک : 30000761

 • شروع برنامه:15:03:11
 • پایان برنامه: 15:03:53
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:03:53
 • پایان برنامه: 15:41:18
 • طول برنامه:37 دقیقه

سریال نفس - قسمت28

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:41:18
 • پایان برنامه: 15:44:58
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیک اشنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:44:58
 • پایان برنامه: 16:39:58
 • طول برنامه:55 دقیقه

پرپروک

ویژه کودک / شامل : مسابقه و سرگرمی – نمایش – انیمیشن و .../ پیامک 30000761

 • شروع برنامه:16:39:58
 • پایان برنامه: 16:42:27
 • طول برنامه:2 دقیقه

وله بستک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:42:27
 • پایان برنامه: 16:42:56
 • طول برنامه:

تصاویر و موزیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:42:56
 • پایان برنامه: 16:44:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:44:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

یک آیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:00:47
 • طول برنامه:

ارم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:47
 • پایان برنامه: 17:30:49
 • طول برنامه:30 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:49
 • پایان برنامه: 17:31:27
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:31:27
 • پایان برنامه: 17:40:28
 • طول برنامه:9 دقیقه

مردم آبادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:40:28
 • پایان برنامه: 17:40:43
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:40:43
 • پایان برنامه: 17:49:03
 • طول برنامه:8 دقیقه

جرس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:49:03
 • پایان برنامه: 17:49:54
 • طول برنامه:

تصاویر و موزیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:49:54
 • پایان برنامه: 17:50:26
 • طول برنامه:

تا آسمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:26
 • پایان برنامه: 17:56:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:56:40
 • پایان برنامه: 17:57:00
 • طول برنامه:

اسلاید مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:57:00
 • پایان برنامه: 18:00:54
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان مغرب

موذن : منصوری

 • شروع برنامه:18:00:54
 • پایان برنامه: 18:07:12
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:07:12
 • پایان برنامه: 18:08:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای بعد از اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:08:37
 • پایان برنامه: 18:09:00
 • طول برنامه:

پایان تا آسمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:09:00
 • پایان برنامه: 18:09:31
 • طول برنامه:

پردیس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:09:31
 • پایان برنامه: 18:11:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:11:01
 • پایان برنامه: 18:41:01
 • طول برنامه:30 دقیقه

شبخند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:41:01
 • پایان برنامه: 18:42:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر همایش آسیب شناسی سبک زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:42:10
 • پایان برنامه: 18:54:24
 • طول برنامه:12 دقیقه

گوهر دریا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:54:24
 • پایان برنامه: 18:54:32
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:54:32
 • پایان برنامه: 19:54:32
 • طول برنامه:1 ساعت

سرپناه - بازپخش

ویژه خانه و خانواده – شامل ( آموزش آشپزی – گلخانه – همسران همکار- نقطه صفر اتفاق – مشاوره و گفتگو با مهمان – نماهنگ و ..) / پیامک :30000761

 • شروع برنامه:19:54:32
 • پایان برنامه: 19:55:23
 • طول برنامه:

تصاویر و موزیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:55:23
 • پایان برنامه: 19:58:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

اگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:50
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:19:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

اخبار استان - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:19:00
 • پایان برنامه: 20:19:06
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:19:06
 • پایان برنامه: 20:36:36
 • طول برنامه:17 دقیقه

طبیعت گردی در هرمزگان - خرسین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:36:36
 • پایان برنامه: 20:37:01
 • طول برنامه:

ارم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:37:01
 • پایان برنامه: 20:45:08
 • طول برنامه:8 دقیقه

کارنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:08
 • پایان برنامه: 20:55:08
 • طول برنامه:10 دقیقه

در شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:55:08
 • پایان برنامه: 21:00:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:40
 • پایان برنامه: 21:52:40
 • طول برنامه:52 دقیقه

شو بندر - زنده

ویژه برنامه شبانگاهی – تهیه کننده : کیوانی زاده / شامل :معرفی جاذبه های گردشگری بندرعباس-گفتگو با صیادان– گزارش – نماهنگ و ترانه / پیامک : 30000761

 • شروع برنامه:21:52:40
 • پایان برنامه: 21:53:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:53:52
 • پایان برنامه: 21:55:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر هفته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:55:25
 • پایان برنامه: 22:00:37
 • طول برنامه:5 دقیقه

اگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:37
 • پایان برنامه: 22:41:24
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال نفس - قسمت29

ناهید دختر دانشجویی است که در وقایع انقلاب رازی در زندگی اش فاش می‌شود… او برای رسیدن به حقیقت حوادث پیچیده‌ای را پشت سر می‌گذارد و..

 • شروع برنامه:22:41:24
 • پایان برنامه: 22:42:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر همایش آسیب شناسی سبک زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:42:33
 • پایان برنامه: 22:47:06
 • طول برنامه:4 دقیقه

میزبان - هرمزگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:47:06
 • پایان برنامه: 22:48:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر رادیویی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:48:46
 • پایان برنامه: 22:56:53
 • طول برنامه:8 دقیقه

کارنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:56:53
 • پایان برنامه: 22:57:39
 • طول برنامه:

تصاویر و موزیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:57:39
 • پایان برنامه: 22:58:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:58:43
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

یک آیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.