جدول پخش

خلیج فارس
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:36:52
 • طول برنامه:36 دقیقه

سینمایی داستان جک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:36:52
 • پایان برنامه: 01:26:39
 • طول برنامه:49 دقیقه

مستند سیاره زمین

سیمای مرکز خلیج فارس/ آدرس ما در سروش iribkhalijefars@آدرس سایتkhalijefars.irib.ir/پیامک :30000761/ ۳۳۳۳۸۱۱۱-۰۷۶ شماره تماس با روابط عمومی/

 • شروع برنامه:01:26:39
 • پایان برنامه: 01:28:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر پایگاه هلال احمر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:28:31
 • پایان برنامه: 02:00:53
 • طول برنامه:32 دقیقه

سریال نردبام آسمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:53
 • پایان برنامه: 02:07:43
 • طول برنامه:6 دقیقه

گزارش عملکرد اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:07:43
 • پایان برنامه: 02:39:04
 • طول برنامه:31 دقیقه

مستند اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:39:04
 • پایان برنامه: 03:43:32
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

ایرانگرد

لوت

 • شروع برنامه:03:43:32
 • پایان برنامه: 04:19:31
 • طول برنامه:35 دقیقه

مستند شهدای مدافع حرم

غلامرضا

 • شروع برنامه:04:19:31
 • پایان برنامه: 04:39:40
 • طول برنامه:20 دقیقه

تا آسمان ویژه اذان صبح

اذان صبح به افق بندرعباس 04:27

 • شروع برنامه:04:39:40
 • پایان برنامه: 05:34:32
 • طول برنامه:54 دقیقه

جمع خوانی قرآن کریم

جزء دهم

 • شروع برنامه:05:34:32
 • پایان برنامه: 06:00:02
 • طول برنامه:25 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:02
 • پایان برنامه: 06:02:17
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود ملی و صلوات خاصه امام رضا ( ع )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:17
 • پایان برنامه: 06:26:49
 • طول برنامه:24 دقیقه

برای اقدام

خراسان جنوبی

 • شروع برنامه:06:26:49
 • پایان برنامه: 06:31:29
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیرمرد اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:31:29
 • پایان برنامه: 07:01:02
 • طول برنامه:29 دقیقه

انیمیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:01:02
 • پایان برنامه: 07:02:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

آیت الکرسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:02:54
 • پایان برنامه: 07:12:53
 • طول برنامه:9 دقیقه

ورزش صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:12:53
 • پایان برنامه: 07:19:48
 • طول برنامه:6 دقیقه

آداب اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:19:48
 • پایان برنامه: 07:31:08
 • طول برنامه:11 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:31:08
 • پایان برنامه: 08:02:56
 • طول برنامه:31 دقیقه

مستند ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:56
 • پایان برنامه: 08:40:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

مستند شهدای مدافع حرم

صفای سعید

 • شروع برنامه:08:40:00
 • پایان برنامه: 08:59:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:59:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تنظیمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

پزشک شما

شامل : گزارش پزشکی / تازه های پزشکی / معرفی بیماری ها و کلینیک سلامت...پیامک 30000761

 • شروع برنامه:09:55:00
 • پایان برنامه: 09:57:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:57:40
 • پایان برنامه: 10:00:12
 • طول برنامه:2 دقیقه

فتو کلیپ اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:12
 • پایان برنامه: 11:00:04
 • طول برنامه:59 دقیقه

سرپناه

ویژه خانه و خانواده – شامل ( آموزش آشپزی –آموزش هنرهای دستی - مشاوره و گفتگو با مهمان – نماهنگ و ..) / پیامک :30000761

 • شروع برنامه:11:00:04
 • پایان برنامه: 11:03:37
 • طول برنامه:3 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:03:37
 • پایان برنامه: 11:08:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

آداب اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:08:59
 • پایان برنامه: 11:18:45
 • طول برنامه:9 دقیقه

از خدا برکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:18:45
 • پایان برنامه: 11:22:15
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزر پایگاه هلال احمر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:22:15
 • پایان برنامه: 11:46:50
 • طول برنامه:24 دقیقه

تا آسمان ویژه اذان ظهر

اذان ظهر به وقت شرعی بندرعباس 11:31

 • شروع برنامه:11:46:50
 • پایان برنامه: 12:13:50
 • طول برنامه:27 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:13:50
 • پایان برنامه: 12:14:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:14:56
 • پایان برنامه: 13:35:39
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

سینمایی داستان جک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:35:39
 • پایان برنامه: 14:05:22
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:05:22
 • پایان برنامه: 15:06:19
 • طول برنامه:1 ساعت

شوبندر

ویژه برنامه شبانگاهی – تهیه کننده : شاکری / شامل :معرفی جاذبه های گردشگری بندرعباس-گفتگو با صیادان– گزارش – نماهنگ و ترانه / پیامک : 30000761

 • شروع برنامه:15:06:19
 • پایان برنامه: 15:07:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:07:24
 • پایان برنامه: 15:41:19
 • طول برنامه:33 دقیقه

سریال نردبام آسمان

سیمای مرکز خلیج فارس/ آدرس ما در سروش iribkhalijefars@آدرس سایتkhalijefars.irib.ir/پیامک :30000761/ ۳۳۳۳۸۱۱۱-۰۷۶ شماره تماس با روابط عمومی/

 • شروع برنامه:15:41:19
 • پایان برنامه: 16:39:27
 • طول برنامه:58 دقیقه

پرپروک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:39:27
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:11:09
 • طول برنامه:11 دقیقه

کارنامه 100

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:11:09
 • پایان برنامه: 17:29:04
 • طول برنامه:17 دقیقه

برای اقدام

خط ممتد

 • شروع برنامه:17:29:04
 • پایان برنامه: 17:49:14
 • طول برنامه:20 دقیقه

تا آسمان ویژه اذان مغرب

اذان مغرب به افق بندرعباس 17:35

 • شروع برنامه:17:49:14
 • پایان برنامه: 17:52:04
 • طول برنامه:2 دقیقه

یاد یاران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:52:04
 • پایان برنامه: 17:53:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

گام دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:53:58
 • پایان برنامه: 18:21:18
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند اربعین

شیدایی

 • شروع برنامه:18:21:18
 • پایان برنامه: 18:52:41
 • طول برنامه:31 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:52:41
 • پایان برنامه: 18:56:44
 • طول برنامه:4 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:56:44
 • پایان برنامه: 19:53:01
 • طول برنامه:56 دقیقه

پزشک شما

شامل : گزارش پزشکی / تازه های پزشکی / معرفی بیماری ها و کلینیک سلامت...پیامک 30000761

 • شروع برنامه:19:53:01
 • پایان برنامه: 19:58:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:50
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا ( ع )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:19:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:19:00
 • پایان برنامه: 20:22:33
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:22:33
 • پایان برنامه: 20:23:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

روز شمار اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:23:58
 • پایان برنامه: 20:43:31
 • طول برنامه:19 دقیقه

ارتباط زنده کربلای معلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:43:31
 • پایان برنامه: 20:54:28
 • طول برنامه:10 دقیقه

در شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:54:28
 • پایان برنامه: 20:59:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:20
 • پایان برنامه: 22:00:38
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

شوبندر

ویژه برنامه شبانگاهی – تهیه کننده : شاکری / شامل :معرفی جاذبه های گردشگری بندرعباس-گفتگو با صیادان– گزارش – نماهنگ و ترانه / پیامک : 30000761

 • شروع برنامه:22:00:38
 • پایان برنامه: 22:04:10
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:04:10
 • پایان برنامه: 22:43:07
 • طول برنامه:38 دقیقه

سریال نردبام آسمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:43:07
 • پایان برنامه: 22:53:45
 • طول برنامه:10 دقیقه

کارنامه 100

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:53:45
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.