جدول پخش

خلیج فارس
 • شروع برنامه:11:39:10
 • پایان برنامه: 11:49:30
 • طول برنامه:10 دقیقه

در شهر

پیگیری مطالبات شهروندان و بازتاب رویدادهای استان / پیامک : 30000761

 • شروع برنامه:11:49:30
 • پایان برنامه: 11:50:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصاویر و موزیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:50:41
 • پایان برنامه: 11:52:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

سخنان رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:52:43
 • پایان برنامه: 11:53:15
 • طول برنامه:

تا آسمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:53:15
 • پایان برنامه: 11:53:40
 • طول برنامه:

ذکر روز یکشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:53:40
 • پایان برنامه: 11:58:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:58:40
 • پایان برنامه: 11:59:00
 • طول برنامه:

اسلاید مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:59:00
 • پایان برنامه: 12:03:37
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر

موذن : مرحوم موذن زاده اردبیلی

 • شروع برنامه:12:03:37
 • پایان برنامه: 12:10:11
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت ظهر

حجت الاسلام حیدری

 • شروع برنامه:12:10:11
 • پایان برنامه: 12:13:51
 • طول برنامه:3 دقیقه

دعای عظم البلا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:13:51
 • پایان برنامه: 12:14:14
 • طول برنامه:

پایان تا آسمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:14:14
 • پایان برنامه: 12:14:44
 • طول برنامه:

پردیس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:14:44
 • پایان برنامه: 12:16:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:16:14
 • پایان برنامه: 12:21:26
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:21:26
 • پایان برنامه: 13:42:54
 • طول برنامه:1 ساعت و 21 دقیقه

سینمایی بوران - بازپخش

سیمای مرکز خلیج فارس/ آدرس ما در سروش iribkhalijefars@آدرس سایتkhalijefars.irib.ir/پیامک :30000761/ ۳۳۳۳۸۱۱۱-۰۷۶ شماره تماس با روابط عمومی/

 • شروع برنامه:13:42:54
 • پایان برنامه: 13:43:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر پویانمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:43:57
 • پایان برنامه: 13:49:43
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ - پیروزی انقلاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:49:43
 • پایان برنامه: 13:52:25
 • طول برنامه:2 دقیقه

وه شیلات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:52:25
 • پایان برنامه: 14:44:25
 • طول برنامه:52 دقیقه

شو بندر - بازپخش

ویژه برنامه شبانگاهی – تهیه کننده : کیوانی زاده / شامل :معرفی جاذبه های گردشگری بندرعباس-گفتگو با صیادان– گزارش – نماهنگ و ترانه / پیامک : 30000761

 • شروع برنامه:14:44:25
 • پایان برنامه: 14:45:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر هفته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:45:58
 • پایان برنامه: 14:51:32
 • طول برنامه:5 دقیقه

میزبان - بندرکنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:51:32
 • پایان برنامه: 15:28:27
 • طول برنامه:36 دقیقه

سریال نفس - قسمت25

ناهید دختر دانشجویی است که در وقایع انقلاب رازی در زندگی اش فاش می‌شود… او برای رسیدن به حقیقت حوادث پیچیده‌ای را پشت سر می‌گذارد و..

 • شروع برنامه:15:28:27
 • پایان برنامه: 15:30:56
 • طول برنامه:2 دقیقه

وله بندرلنگه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:56
 • پایان برنامه: 15:35:29
 • طول برنامه:4 دقیقه

میزبان - هرمزگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:35:29
 • پایان برنامه: 16:35:29
 • طول برنامه:1 ساعت

مراسم نیروی دریایی - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:35:29
 • پایان برنامه: 16:42:03
 • طول برنامه:6 دقیقه

اقلیم ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:42:03
 • پایان برنامه: 16:42:45
 • طول برنامه:

تصاویر و موزیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:42:45
 • پایان برنامه: 16:44:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:44:27
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:

یک آیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:01:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر رادیویی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:01:07
 • پایان برنامه: 17:31:05
 • طول برنامه:29 دقیقه

حرف آخر - بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:31:05
 • پایان برنامه: 17:32:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر پویانمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:32:16
 • پایان برنامه: 17:34:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

وله جنگل های حرا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:34:43
 • پایان برنامه: 17:43:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

جرس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:43:00
 • پایان برنامه: 17:44:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصاویر و موزیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:44:07
 • پایان برنامه: 17:46:07
 • طول برنامه:2 دقیقه

سخنان رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:46:07
 • پایان برنامه: 17:47:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

تا آسمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:47:07
 • پایان برنامه: 17:54:40
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:54:40
 • پایان برنامه: 17:55:00
 • طول برنامه:

اسلاید مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:55:00
 • پایان برنامه: 17:58:57
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان مغرب

موذن : منصوری

 • شروع برنامه:17:58:57
 • پایان برنامه: 18:04:06
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز جماعت مغرب

به امامت مقام معظم رهبری

 • شروع برنامه:18:04:06
 • پایان برنامه: 18:05:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای بعد از اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:05:31
 • پایان برنامه: 18:05:54
 • طول برنامه:

پایان تا آسمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:05:54
 • پایان برنامه: 18:06:37
 • طول برنامه:

پردیس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:06:37
 • پایان برنامه: 18:08:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:08:07
 • پایان برنامه: 18:09:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر پویانمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:09:12
 • پایان برنامه: 18:39:12
 • طول برنامه:30 دقیقه

شبخند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:39:12
 • پایان برنامه: 18:40:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر هفته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:40:45
 • پایان برنامه: 18:52:45
 • طول برنامه:12 دقیقه

گوهر دریا

بیانات آیت الله نعیم آبادی - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بندرعباس

 • شروع برنامه:18:52:45
 • پایان برنامه: 18:54:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جشنواره دعا و اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:54:28
 • پایان برنامه: 18:58:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ خاک مهربان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:58:41
 • پایان برنامه: 19:29:50
 • طول برنامه:31 دقیقه

پزشک شما - بازپخش

شامل : گزارش پزشکی / تازه های پزشکی / معرفی بیماری ها و کلینیک سلامت...پیامک 30000761

 • شروع برنامه:19:29:50
 • پایان برنامه: 19:32:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

وله شهر بندرعباس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:32:38
 • پایان برنامه: 19:55:38
 • طول برنامه:23 دقیقه

شورای اداری استان - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:55:38
 • پایان برنامه: 19:56:20
 • طول برنامه:

تصاویر و موزیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:56:20
 • پایان برنامه: 19:58:50
 • طول برنامه:2 دقیقه

اگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:50
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:19:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

اخبار استان - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:19:00
 • پایان برنامه: 20:20:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:11
 • پایان برنامه: 20:29:59
 • طول برنامه:9 دقیقه

مستند مردم آبادی

سیمای مرکز خلیج فارس/ آدرس ما در سروش iribkhalijefars@آدرس سایتkhalijefars.irib.ir/پیامک :30000761/ ۳۳۳۳۸۱۱۱-۰۷۶ شماره تماس با روابط عمومی/

 • شروع برنامه:20:29:59
 • پایان برنامه: 20:31:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله بندرعباس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:31:40
 • پایان برنامه: 20:37:07
 • طول برنامه:5 دقیقه

اگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:37:07
 • پایان برنامه: 20:47:27
 • طول برنامه:10 دقیقه

در شهر

پیگیری مطالبات شهروندان و بازتاب رویدادهای استان / پیامک : 30000761

 • شروع برنامه:20:47:27
 • پایان برنامه: 20:47:42
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:47:42
 • پایان برنامه: 20:55:46
 • طول برنامه:8 دقیقه

کارنامه 100

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:55:46
 • پایان برنامه: 20:59:49
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:49
 • پایان برنامه: 21:51:49
 • طول برنامه:52 دقیقه

شو بندر - زنده

ویژه برنامه شبانگاهی – تهیه کننده : کیوانی زاده / شامل :معرفی جاذبه های گردشگری بندرعباس-گفتگو با صیادان– گزارش – نماهنگ و ترانه / پیامک : 30000761

 • شروع برنامه:21:51:49
 • پایان برنامه: 21:52:38
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:52:38
 • پایان برنامه: 21:53:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر پویانمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:53:40
 • پایان برنامه: 21:55:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر هفته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:55:13
 • پایان برنامه: 21:57:17
 • طول برنامه:2 دقیقه

اگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:57:17
 • پایان برنامه: 22:32:52
 • طول برنامه:35 دقیقه

سریال نفس - قسمت26

ناهید دختر دانشجویی است که در وقایع انقلاب رازی در زندگی اش فاش می‌شود… او برای رسیدن به حقیقت حوادث پیچیده‌ای را پشت سر می‌گذارد و..

 • شروع برنامه:22:32:52
 • پایان برنامه: 22:33:50
 • طول برنامه:

تیزر پویانمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:33:50
 • پایان برنامه: 22:49:08
 • طول برنامه:15 دقیقه

برای اقدام - خاک سبز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:49:08
 • پایان برنامه: 22:57:12
 • طول برنامه:8 دقیقه

کارنامه 100

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:57:12
 • پایان برنامه: 22:58:04
 • طول برنامه:

تصاویر و موزیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:58:04
 • پایان برنامه: 22:59:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

اگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:08
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:

یک آیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.