جدول پخش

سمنان
 • شروع برنامه:00:14:27
 • پایان برنامه: 00:45:42
 • طول برنامه:31 دقیقه

دعای کیمل

مداح :ارضی

 • شروع برنامه:00:48:26
 • پایان برنامه: 01:39:21
 • طول برنامه:50 دقیقه

سریال دردسرهای عظیم2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:42:08
 • پایان برنامه: 02:56:18
 • طول برنامه:1 ساعت و 14 دقیقه

تحفه هند

سینمایی

 • شروع برنامه:02:58:47
 • پایان برنامه: 04:30:47
 • طول برنامه:1 ساعت و 32 دقیقه

سحوری

ویژه برنامه سحر

 • شروع برنامه:04:31:45
 • پایان برنامه: 05:33:41
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

جزء خوانی قران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:33:41
 • پایان برنامه: 05:40:56
 • طول برنامه:7 دقیقه

دژ مقاومت

سرود - 4 خرداد

 • شروع برنامه:05:40:56
 • پایان برنامه: 05:58:27
 • طول برنامه:17 دقیقه

آیه های زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:06:48
 • پایان برنامه: 06:29:08
 • طول برنامه:22 دقیقه

دانستنیها

مستند

 • شروع برنامه:06:33:38
 • پایان برنامه: 07:30:00
 • طول برنامه:56 دقیقه

دعای ندبه

گرمسار

 • شروع برنامه:07:33:22
 • پایان برنامه: 08:23:59
 • طول برنامه:50 دقیقه

مسابقه خانه ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:27:24
 • پایان برنامه: 08:34:52
 • طول برنامه:7 دقیقه

لبخند - پایتخت 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:34:52
 • پایان برنامه: 09:30:31
 • طول برنامه:55 دقیقه

محرمانه خانوادگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:33:31
 • پایان برنامه: 09:40:35
 • طول برنامه:7 دقیقه

مستوره آسمانی

4 خرداد

 • شروع برنامه:09:40:35
 • پایان برنامه: 09:46:27
 • طول برنامه:5 دقیقه

اقلیم ایران

مجموعه تاریخی بسطام

 • شروع برنامه:09:48:20
 • پایان برنامه: 10:37:45
 • طول برنامه:49 دقیقه

انیمیشن

دامبو

 • شروع برنامه:10:40:14
 • پایان برنامه: 10:45:22
 • طول برنامه:5 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:45:22
 • پایان برنامه: 11:36:04
 • طول برنامه:50 دقیقه

تکرار سریال دردسرهای عظیم 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:39:39
 • پایان برنامه: 12:43:21
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

جزء خوانی قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:47:00
 • پایان برنامه: 13:06:41
 • طول برنامه:19 دقیقه

تا آسمان ( 6 )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:06:41
 • پایان برنامه: 13:15:09
 • طول برنامه:8 دقیقه

برنامه شیطان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:24:10
 • پایان برنامه: 13:30:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

اقلیم ایران

جنگل ابر شاهرود

 • شروع برنامه:13:30:40
 • پایان برنامه: 14:16:23
 • طول برنامه:45 دقیقه

تکرار سریال 8 و نیم دقیقه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:19:48
 • پایان برنامه: 14:40:25
 • طول برنامه:20 دقیقه

آیه های زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:45:06
 • پایان برنامه: 14:50:28
 • طول برنامه:5 دقیقه

گرفتار مهدی

امام زمان (عج)

 • شروع برنامه:14:52:00
 • پایان برنامه: 15:32:24
 • طول برنامه:40 دقیقه

مستند در قلب کومش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:36:15
 • پایان برنامه: 16:36:45
 • طول برنامه:1 ساعت

تکرار شیرین بیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:36:45
 • پایان برنامه: 16:42:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود در فراق دوست

خرمشهر

 • شروع برنامه:16:42:30
 • پایان برنامه: 17:02:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

مستند آیت ا... قاضی دزفولی

4 خرداد

 • شروع برنامه:17:03:53
 • پایان برنامه: 17:10:13
 • طول برنامه:6 دقیقه

سخن دل

چگونه تربیت کنیم

 • شروع برنامه:17:12:08
 • پایان برنامه: 17:53:17
 • طول برنامه:41 دقیقه

خط امان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:48
 • پایان برنامه: 19:05:48
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

جزء خوانی قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:11:25
 • پایان برنامه: 19:59:05
 • طول برنامه:47 دقیقه

لطیف مثل عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:05
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اسلاید + خبر 20:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ادامه لطیف مثل عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:47:25
 • پایان برنامه: 20:55:05
 • طول برنامه:7 دقیقه

نیشکر

از خدا برکت

 • شروع برنامه:20:59:46
 • پایان برنامه: 21:48:46
 • طول برنامه:49 دقیقه

یاد حماسه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:49:18
 • پایان برنامه: 22:29:48
 • طول برنامه:40 دقیقه

داستانی آواز قناری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:31:23
 • پایان برنامه: 22:56:23
 • طول برنامه:25 دقیقه

عطر آدینه

تایم تقریبی است

 • شروع برنامه:22:59:52
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اسلاید + خبر 23:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:22:04
 • پایان برنامه: 23:59:58
 • طول برنامه:37 دقیقه

سریال 8 و نیم دقیقه

توضیحات برنامه درج نشده است.