جدول پخش

سمنان
 • شروع برنامه:01:12:55
 • پایان برنامه: 01:14:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصویر طبیعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:14:18
 • پایان برنامه: 01:15:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:15:48
 • پایان برنامه: 01:48:29
 • طول برنامه:32 دقیقه

سریال طبل تو خالی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:48:29
 • پایان برنامه: 01:52:49
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ میهن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:52:49
 • پایان برنامه: 03:01:49
 • طول برنامه:1 ساعت و 9 دقیقه

شکوه حضور

تکرار 98.11.29

 • شروع برنامه:03:01:49
 • پایان برنامه: 03:04:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

نکیسا

سرود - انتخابات

 • شروع برنامه:03:04:32
 • پایان برنامه: 04:49:32
 • طول برنامه:1 ساعت و 45 دقیقه

بادیگارد

فیلم سینمایی

 • شروع برنامه:04:49:32
 • پایان برنامه: 04:53:26
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرزمین مادری

سرود - انتخابات

 • شروع برنامه:04:53:26
 • پایان برنامه: 05:02:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

کلیپ وصیت

ویژه برنامه سردار سلیمانی

 • شروع برنامه:05:02:00
 • پایان برنامه: 05:36:30
 • طول برنامه:34 دقیقه

تا فلق( 13)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:36:30
 • پایان برنامه: 05:37:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

احسان و نیکوکاری

از خدا برکت

 • شروع برنامه:05:37:55
 • پایان برنامه: 05:55:12
 • طول برنامه:17 دقیقه

زلال وحی

ویژه برنامه مذهبی

 • شروع برنامه:05:55:12
 • پایان برنامه: 05:59:25
 • طول برنامه:4 دقیقه

پرچم

سرود - ایران

 • شروع برنامه:05:59:25
 • پایان برنامه: 06:00:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:25
 • پایان برنامه: 06:05:17
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت قران

سوره بقره- آیات 29- 32

 • شروع برنامه:06:05:17
 • پایان برنامه: 06:06:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:06:30
 • پایان برنامه: 06:54:25
 • طول برنامه:47 دقیقه

مستند در قلب کومش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:54:25
 • پایان برنامه: 06:56:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

ایران بهشت عاشقان

سرود- انتخابات - نماهنگ

 • شروع برنامه:06:56:38
 • پایان برنامه: 07:29:19
 • طول برنامه:32 دقیقه

تکرار سریال طبل تو خالی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:29:19
 • پایان برنامه: 07:29:39
 • طول برنامه:

تصویر طبیعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:29:39
 • پایان برنامه: 07:31:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:31:24
 • پایان برنامه: 08:22:51
 • طول برنامه:51 دقیقه

محرمانه خانوادگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:22:51
 • پایان برنامه: 08:24:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

آیا می دانید که

انتخابات مجلس

 • شروع برنامه:08:24:26
 • پایان برنامه: 08:26:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر انتخابات رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:26:21
 • پایان برنامه: 08:30:29
 • طول برنامه:4 دقیقه

دست تقدیر

میان برنامه های مجلس

 • شروع برنامه:08:30:29
 • پایان برنامه: 08:40:19
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه بارانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:40:19
 • پایان برنامه: 08:45:26
 • طول برنامه:5 دقیقه

من ایرانی ام

سرود - انتخابات

 • شروع برنامه:08:45:26
 • پایان برنامه: 08:46:16
 • طول برنامه:

تیزر انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:46:16
 • پایان برنامه: 10:19:06
 • طول برنامه:1 ساعت و 32 دقیقه

فیلم سینمایی

مرغ تخم طلا

 • شروع برنامه:10:19:06
 • پایان برنامه: 10:20:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

خبر 60 ثانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:20:06
 • پایان برنامه: 10:21:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:21:51
 • پایان برنامه: 10:27:02
 • طول برنامه:5 دقیقه

بهترین انتخاب ما

میان برنامه های مجلس

 • شروع برنامه:10:27:02
 • پایان برنامه: 10:30:18
 • طول برنامه:3 دقیقه

حماسه انتخاب

سرود - انتخابات

 • شروع برنامه:10:30:18
 • پایان برنامه: 10:31:01
 • طول برنامه:

آگهی

آگهی 1

 • شروع برنامه:10:31:01
 • پایان برنامه: 11:10:28
 • طول برنامه:39 دقیقه

مستند در قلب کومش

تولید مرکز

 • شروع برنامه:11:10:28
 • پایان برنامه: 11:12:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

این فقط یک برگ نیست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:12:24
 • پایان برنامه: 11:21:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

لبخند - چک برگشتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:21:00
 • پایان برنامه: 11:27:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

مثنوی اقوام

سرود - انتخابات

 • شروع برنامه:11:27:30
 • پایان برنامه: 11:31:48
 • طول برنامه:4 دقیقه

نوبرانه

خرده روایت ها - شهید رجایی

 • شروع برنامه:11:31:48
 • پایان برنامه: 11:34:58
 • طول برنامه:3 دقیقه

روز سرنوشت

سرود - انتخابات

 • شروع برنامه:11:34:58
 • پایان برنامه: 11:55:39
 • طول برنامه:20 دقیقه

نقاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:55:39
 • پایان برنامه: 12:00:26
 • طول برنامه:4 دقیقه

نفس زکیه

سردار سلیمانی

 • شروع برنامه:12:00:26
 • پایان برنامه: 12:02:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:02:06
 • پایان برنامه: 12:05:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

فعالان انتخابات

کلام امام

 • شروع برنامه:12:05:00
 • پایان برنامه: 12:27:10
 • طول برنامه:22 دقیقه

تا آسمان پنج شنبه ( 5 )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:27:10
 • پایان برنامه: 12:28:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:28:35
 • پایان برنامه: 13:51:35
 • طول برنامه:1 ساعت و 23 دقیقه

تکرار شکوه حضور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:51:35
 • پایان برنامه: 13:53:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:53:10
 • پایان برنامه: 13:54:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

آگهی 2

 • شروع برنامه:13:54:29
 • پایان برنامه: 14:40:14
 • طول برنامه:45 دقیقه

تکرار سریال گذر از رنج ها

قسمت آخر

 • شروع برنامه:14:40:14
 • پایان برنامه: 14:42:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

دوران نامزدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:42:09
 • پایان برنامه: 14:46:22
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ پرچم

سرود - ایران

 • شروع برنامه:14:46:22
 • پایان برنامه: 14:48:29
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:48:29
 • پایان برنامه: 15:39:29
 • طول برنامه:51 دقیقه

تکرار قاصدک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:39:29
 • پایان برنامه: 15:40:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

خبر 60 ثانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:40:29
 • پایان برنامه: 15:42:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:42:01
 • پایان برنامه: 16:18:11
 • طول برنامه:36 دقیقه

حق و تکلیف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:18:11
 • پایان برنامه: 16:22:43
 • طول برنامه:4 دقیقه

حماسه حضور

سرود - انتخابات

 • شروع برنامه:16:22:43
 • پایان برنامه: 16:33:43
 • طول برنامه:11 دقیقه

یازده 98

بسته انتخاباتی 11

 • شروع برنامه:16:33:43
 • پایان برنامه: 16:37:11
 • طول برنامه:3 دقیقه

بیانات رهبر

انتخابات

 • شروع برنامه:16:37:11
 • پایان برنامه: 16:41:31
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ میهن

تیزر

 • شروع برنامه:16:41:31
 • پایان برنامه: 16:44:16
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

آگهی 3

 • شروع برنامه:16:44:16
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر 16:45

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:00:40
 • طول برنامه:

معرفی برنامه متنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:40
 • پایان برنامه: 17:58:40
 • طول برنامه:58 دقیقه

تکرار زیر یک سقف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:58:40
 • پایان برنامه: 18:01:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلام بزرگان + ذکر صلوات

مجتهدی - 1:51

 • شروع برنامه:18:01:00
 • پایان برنامه: 18:05:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:05:00
 • پایان برنامه: 18:11:44
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز مغرب

لاسجرد

 • شروع برنامه:18:11:44
 • پایان برنامه: 18:13:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:13:26
 • پایان برنامه: 18:14:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

برد و باخت

کلام امام

 • شروع برنامه:18:14:29
 • پایان برنامه: 18:15:19
 • طول برنامه:

تیزر انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:15:19
 • پایان برنامه: 19:06:19
 • طول برنامه:51 دقیقه

قاصدک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:06:19
 • پایان برنامه: 19:10:02
 • طول برنامه:3 دقیقه

وطنم

سرود - انتخابات

 • شروع برنامه:19:10:02
 • پایان برنامه: 19:14:10
 • طول برنامه:4 دقیقه

فرش قرمز

خرده روایت ها - شهید رجایی

 • شروع برنامه:19:14:10
 • پایان برنامه: 19:19:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

آگهی 4

 • شروع برنامه:19:19:50
 • پایان برنامه: 19:32:35
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه بارانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:32:35
 • پایان برنامه: 19:36:42
 • طول برنامه:4 دقیقه

شوق انتخاب

سرود - انتخابات

 • شروع برنامه:19:36:42
 • پایان برنامه: 19:38:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:38:27
 • پایان برنامه: 19:43:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

زلزله بم

میان برنامه های مجلس

 • شروع برنامه:19:43:49
 • پایان برنامه: 19:48:03
 • طول برنامه:4 دقیقه

میهن

سرود - انتخابات

 • شروع برنامه:19:48:03
 • پایان برنامه: 19:51:41
 • طول برنامه:3 دقیقه

بیانات رهبر

انتخابات

 • شروع برنامه:19:51:41
 • پایان برنامه: 19:53:48
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:53:48
 • پایان برنامه: 19:57:45
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

آگهی 5

 • شروع برنامه:19:57:45
 • پایان برنامه: 19:59:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:15
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر 20:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:22:51
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

آگهی 6

 • شروع برنامه:20:22:51
 • پایان برنامه: 20:24:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:24:23
 • پایان برنامه: 20:56:23
 • طول برنامه:32 دقیقه

ویژه برنامه انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:56:23
 • پایان برنامه: 20:57:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:57:58
 • پایان برنامه: 21:01:48
 • طول برنامه:3 دقیقه

دل ایران

سرود - ایران

 • شروع برنامه:21:01:48
 • پایان برنامه: 21:07:14
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

آگهی 7

 • شروع برنامه:21:07:14
 • پایان برنامه: 22:47:14
 • طول برنامه:1 ساعت و 40 دقیقه

شکوه حضور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:47:14
 • پایان برنامه: 22:49:27
 • طول برنامه:2 دقیقه

ایران بهشت عاشقان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:49:27
 • پایان برنامه: 22:51:52
 • طول برنامه:2 دقیقه

بیانات رهبر

انتخابات

 • شروع برنامه:22:51:52
 • پایان برنامه: 22:52:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ برنامه های انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:52:52
 • پایان برنامه: 22:59:12
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

آگهی 8

 • شروع برنامه:22:59:12
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اسلاید + خبر 23:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:21:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:21:32
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:38 دقیقه

قاب صدا

توضیحات برنامه درج نشده است.