جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

سمنان
 • شروع برنامه:00:20:29
 • پایان برنامه: 00:33:33
 • طول برنامه:13 دقیقه

بی باک

پشت پرده سینما

 • شروع برنامه:00:33:33
 • پایان برنامه: 01:18:56
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال لیسانسه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:21:46
 • پایان برنامه: 02:21:46
 • طول برنامه:1 ساعت

ستاره بارون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:21:46
 • پایان برنامه: 02:31:49
 • طول برنامه:10 دقیقه

قاب سفید

سائیدگی زانو

 • شروع برنامه:02:31:49
 • پایان برنامه: 04:11:49
 • طول برنامه:1 ساعت و 40 دقیقه

راه حل بی رحمانه

سینمایی

 • شروع برنامه:04:12:51
 • پایان برنامه: 04:31:50
 • طول برنامه:18 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:33:00
 • پایان برنامه: 05:13:26
 • طول برنامه:40 دقیقه

تا فلق(17)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:13:26
 • پایان برنامه: 05:21:06
 • طول برنامه:7 دقیقه

سخن دل

کمک به نیازمندان

 • شروع برنامه:05:21:06
 • پایان برنامه: 06:01:50
 • طول برنامه:40 دقیقه

مستند مسابقه ضد گلوله

فصل دوم

 • شروع برنامه:06:05:58
 • پایان برنامه: 06:12:50
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

سوره قلم- آیات 34 تا آخر

 • شروع برنامه:06:13:59
 • پایان برنامه: 06:28:31
 • طول برنامه:14 دقیقه

زنگ تاریخ

ویژه برنامه - سیاسی

 • شروع برنامه:06:32:51
 • پایان برنامه: 06:43:20
 • طول برنامه:10 دقیقه

قصه های کهن

انیمیشن

 • شروع برنامه:06:43:20
 • پایان برنامه: 06:49:32
 • طول برنامه:6 دقیقه

تصاویر ورزشی

زنگ تفریح

 • شروع برنامه:06:49:32
 • پایان برنامه: 07:29:46
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال بیمار استاندارد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:22
 • پایان برنامه: 08:33:22
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

یه صبح تازه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:36:59
 • پایان برنامه: 09:55:55
 • طول برنامه:1 ساعت و 18 دقیقه

تکرار فیلم سینمایی

دزد پاریسی

 • شروع برنامه:09:58:57
 • پایان برنامه: 10:48:58
 • طول برنامه:50 دقیقه

شکرستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:48:58
 • پایان برنامه: 10:57:21
 • طول برنامه:8 دقیقه

خاله ریزه و قاشق سحرآمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:27
 • پایان برنامه: 11:44:50
 • طول برنامه:45 دقیقه

تکرار سریال لیسانسه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:46:44
 • پایان برنامه: 12:47:14
 • طول برنامه:1 ساعت

تکرار ستاره بارون

تایم تقریبی است

 • شروع برنامه:12:54:00
 • پایان برنامه: 13:20:28
 • طول برنامه:26 دقیقه

تا آسمان سه شنبه ( 6 )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:25:22
 • پایان برنامه: 15:15:49
 • طول برنامه:1 ساعت و 50 دقیقه

فیلم سینمایی

ملک سلیمان

 • شروع برنامه:15:17:32
 • پایان برنامه: 15:52:32
 • طول برنامه:35 دقیقه

گرامیداشت ورود آزادگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:03:22
 • پایان برنامه: 18:37:52
 • طول برنامه:2 ساعت و 34 دقیقه

دعای عرفه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:39:35
 • پایان برنامه: 19:06:03
 • طول برنامه:26 دقیقه

ابراهیم نبی - قربانگاه

مجموعه پویا نمایی پیامبران

 • شروع برنامه:19:08:05
 • پایان برنامه: 19:52:05
 • طول برنامه:44 دقیقه

تکرار شیرین بیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:03:10
 • پایان برنامه: 20:23:40
 • طول برنامه:20 دقیقه

اسلاید + خبر 20:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:27:55
 • پایان برنامه: 21:07:55
 • طول برنامه:40 دقیقه

عید تا عید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:07:55
 • پایان برنامه: 21:16:29
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهی

آگهی 4

 • شروع برنامه:21:16:29
 • پایان برنامه: 22:10:29
 • طول برنامه:54 دقیقه

ستاره بارون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:12:30
 • پایان برنامه: 22:52:30
 • طول برنامه:40 دقیقه

همگام با توسعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:53:32
 • پایان برنامه: 22:59:39
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

آگهی 5

 • شروع برنامه:22:59:39
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اسلاید + خبر 23:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:25:16
 • پایان برنامه: 23:59:56
 • طول برنامه:34 دقیقه

سریال بیمار استاندارد

توضیحات برنامه درج نشده است.