جدول پخش

سمنان
 • شروع برنامه:00:38:38
 • پایان برنامه: 01:09:53
 • طول برنامه:31 دقیقه

دعای کمیل

مداح : ارضی

 • شروع برنامه:01:11:04
 • پایان برنامه: 02:04:12
 • طول برنامه:53 دقیقه

در چشم باد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:04:12
 • پایان برنامه: 02:11:33
 • طول برنامه:7 دقیقه

شیلات

قصه های سینما

 • شروع برنامه:02:15:00
 • پایان برنامه: 03:07:35
 • طول برنامه:52 دقیقه

زندگی همین جاست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:08:59
 • پایان برنامه: 04:41:43
 • طول برنامه:1 ساعت و 32 دقیقه

قصه سیمین

سینمایی

 • شروع برنامه:04:43:57
 • پایان برنامه: 04:52:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

نور هدایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:52:00
 • پایان برنامه: 05:35:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

تا فلق (19)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:38:27
 • پایان برنامه: 05:59:43
 • طول برنامه:21 دقیقه

رعد و برق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:59
 • پایان برنامه: 06:08:37
 • طول برنامه:7 دقیقه

سیستان و بلوچستان

معرفی استانها

 • شروع برنامه:06:09:37
 • پایان برنامه: 06:16:12
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

سوره بقره - آیات 115 تا 121

 • شروع برنامه:06:21:10
 • پایان برنامه: 06:40:40
 • طول برنامه:19 دقیقه

پرورش دنیایی سبز تر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:45:10
 • پایان برنامه: 08:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

دعای ندبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:16:39
 • پایان برنامه: 08:45:08
 • طول برنامه:28 دقیقه

مستند بهشت گم شده

عفیف آباد و نارنجستان

 • شروع برنامه:08:47:42
 • پایان برنامه: 10:18:42
 • طول برنامه:1 ساعت و 31 دقیقه

تکرار فیلم سینمایی

مدرسه پیرمردها

 • شروع برنامه:10:20:35
 • پایان برنامه: 11:15:05
 • طول برنامه:54 دقیقه

تکرار شادی خانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:19:26
 • پایان برنامه: 11:59:26
 • طول برنامه:40 دقیقه

خط امان

تایم تقریبی است

 • شروع برنامه:12:04:00
 • پایان برنامه: 12:24:19
 • طول برنامه:20 دقیقه

تا آسمان جمعه ( 6 )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:25:17
 • پایان برنامه: 13:25:47
 • طول برنامه:1 ساعت

تکرار شب چراغ

تایم تقریبی است

 • شروع برنامه:13:26:31
 • پایان برنامه: 14:31:12
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

تکرار سریال نقاش باد

قسمت 2

 • شروع برنامه:14:32:44
 • پایان برنامه: 15:01:20
 • طول برنامه:28 دقیقه

سخنرانی حجت الاسلام علاء الدینی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:07:00
 • پایان برنامه: 16:43:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 36 دقیقه

فیلم سینمایی

گروگانگیری در پلهام 123

 • شروع برنامه:16:49:56
 • پایان برنامه: 17:21:20
 • طول برنامه:31 دقیقه

سراب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:22:00
 • پایان برنامه: 17:47:20
 • طول برنامه:25 دقیقه

عطر آدینه

تایم تقریبی است

 • شروع برنامه:17:50:48
 • پایان برنامه: 18:00:53
 • طول برنامه:10 دقیقه

زیارت آل یاسین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:08:00
 • پایان برنامه: 18:14:45
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز مغرب

رهبری

 • شروع برنامه:18:21:25
 • پایان برنامه: 19:17:59
 • طول برنامه:56 دقیقه

انیمیشن

روباه و سگ شکاری

 • شروع برنامه:19:18:57
 • پایان برنامه: 19:51:06
 • طول برنامه:32 دقیقه

سیب ترش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:51:06
 • پایان برنامه: 19:58:17
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی

آگهی 3

 • شروع برنامه:19:59:47
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اسلاید + خبر 20:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:32
 • پایان برنامه: 21:21:32
 • طول برنامه:1 ساعت

شب چراغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:22:14
 • پایان برنامه: 21:31:18
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهی

آگهی 4

 • شروع برنامه:21:31:18
 • پایان برنامه: 22:02:59
 • طول برنامه:31 دقیقه

مستند برادران زمین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:06:31
 • پایان برنامه: 22:49:49
 • طول برنامه:43 دقیقه

داستانی ساخت چین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:51:01
 • پایان برنامه: 22:59:26
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهی

آگهی 5

 • شروع برنامه:22:59:26
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اسلاید + خبر 23:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:26:06
 • پایان برنامه: 23:59:56
 • طول برنامه:33 دقیقه

سریال نقاش باد

قسمت 4