جدول پخش

سمنان
 • شروع برنامه:01:00:02
 • پایان برنامه: 01:01:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصویر طبیعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:01:33
 • پایان برنامه: 01:03:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:03:03
 • پایان برنامه: 01:53:33
 • طول برنامه:50 دقیقه

سریال تب سرد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:53:33
 • پایان برنامه: 01:59:28
 • طول برنامه:5 دقیقه

استان مرکزی

معرفی استانها

 • شروع برنامه:01:59:28
 • پایان برنامه: 02:51:28
 • طول برنامه:52 دقیقه

خاک بهشت

تکرار 98/07/22

 • شروع برنامه:02:51:28
 • پایان برنامه: 02:53:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

طراح بردهای الکترونیک

اقتصاد مقاومتی

 • شروع برنامه:02:53:04
 • پایان برنامه: 03:24:10
 • طول برنامه:31 دقیقه

دل افروزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:24:10
 • پایان برنامه: 03:32:05
 • طول برنامه:7 دقیقه

پل شهرستان

پلهای تاریخی ایران

 • شروع برنامه:03:32:05
 • پایان برنامه: 03:59:54
 • طول برنامه:27 دقیقه

ملازمان حرم

ویژه برنامه - دفاع مقدس

 • شروع برنامه:03:59:54
 • پایان برنامه: 04:00:30
 • طول برنامه:

بصیرت

سبک زندگی

 • شروع برنامه:04:00:30
 • پایان برنامه: 04:17:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

شبستان

تولید مرکز

 • شروع برنامه:04:17:00
 • پایان برنامه: 05:00:38
 • طول برنامه:43 دقیقه

تا فلق(23)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:38
 • پایان برنامه: 05:06:58
 • طول برنامه:6 دقیقه

بازار محبت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:06:58
 • پایان برنامه: 05:57:01
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند شکار لحظه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:57:01
 • پایان برنامه: 06:04:01
 • طول برنامه:7 دقیقه

غار شیر بند دامغان

اقلیم ایران

 • شروع برنامه:06:04:01
 • پایان برنامه: 06:05:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:05:01
 • پایان برنامه: 06:10:31
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قران

سوره فصلت - آیات 30 الی 35

 • شروع برنامه:06:10:31
 • پایان برنامه: 06:11:29
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:11:29
 • پایان برنامه: 06:13:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

بزرگترین اجتماع جهان

اربعین- میان برنامه

 • شروع برنامه:06:13:14
 • پایان برنامه: 06:40:10
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند صاحبدلان

اربعین - مستند

 • شروع برنامه:06:40:10
 • پایان برنامه: 06:46:57
 • طول برنامه:6 دقیقه

ما میرویم - حامد زمانی

ویژه برنامه - اربعین- کلیپ

 • شروع برنامه:06:46:57
 • پایان برنامه: 07:29:21
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال نوار زرد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:29:21
 • پایان برنامه: 07:30:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصویر طبیعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:25
 • پایان برنامه: 08:32:25
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

یه صبح تازه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:32:25
 • پایان برنامه: 08:34:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی فیلمهای سینمایی چهار شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:34:03
 • پایان برنامه: 10:03:17
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

تکرار فیلم سینمایی

حمله به بلوک

 • شروع برنامه:10:03:17
 • پایان برنامه: 10:04:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

خبر 60 ثانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:04:17
 • پایان برنامه: 10:06:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سریال ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:06:10
 • پایان برنامه: 10:55:19
 • طول برنامه:49 دقیقه

مستند حیات وحش برزیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:55:19
 • پایان برنامه: 10:56:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:56:26
 • پایان برنامه: 10:57:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

سیب سفر سخن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:57:30
 • پایان برنامه: 11:07:30
 • طول برنامه:10 دقیقه

ارتباط مستقیم با پیاده روی اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:07:30
 • پایان برنامه: 11:08:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

روز شمار اربعین

3 روز مانده

 • شروع برنامه:11:08:32
 • پایان برنامه: 11:10:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

امامزاده محمد و جعفر دامغان

دیدنی های استان

 • شروع برنامه:11:10:00
 • پایان برنامه: 11:37:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

به افق بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:37:00
 • پایان برنامه: 12:00:20
 • طول برنامه:23 دقیقه

تا آسمان چهار شنبه ( 5 )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:20
 • پایان برنامه: 12:25:20
 • طول برنامه:25 دقیقه

ارتباط با موکب فجر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:25:20
 • پایان برنامه: 12:28:55
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ شیدایی

کلیپ اربعین

 • شروع برنامه:12:28:55
 • پایان برنامه: 13:07:32
 • طول برنامه:38 دقیقه

سخنرانی حجت الاسلام انصاریان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:07:32
 • پایان برنامه: 13:37:25
 • طول برنامه:29 دقیقه

سفر بهانه تو بود

مستند مدافع حرم

 • شروع برنامه:13:37:25
 • پایان برنامه: 13:39:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:39:35
 • پایان برنامه: 13:41:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

آگهی 1

 • شروع برنامه:13:41:09
 • پایان برنامه: 14:24:36
 • طول برنامه:43 دقیقه

تکرار سریال نوار زرد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:24:36
 • پایان برنامه: 14:26:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی فیلمهای سینمایی چهار شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:26:14
 • پایان برنامه: 15:22:14
 • طول برنامه:56 دقیقه

تکرار خاک بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:22:14
 • پایان برنامه: 15:28:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

من از هلند می آیم

مستند های کوتاه اربعین

 • شروع برنامه:15:28:05
 • پایان برنامه: 16:14:05
 • طول برنامه:46 دقیقه

تکرار شیرین بیان

تایم تقریبی است

 • شروع برنامه:16:14:05
 • پایان برنامه: 16:15:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

خبر 60 ثانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:05
 • پایان برنامه: 16:16:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:16:37
 • پایان برنامه: 16:42:19
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند سفر از چزابه 1

مستند اربعین

 • شروع برنامه:16:42:19
 • پایان برنامه: 16:43:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

روز شمار اربعین

3 روز مانده

 • شروع برنامه:16:43:21
 • پایان برنامه: 16:44:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

آگهی 2

 • شروع برنامه:16:44:55
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر 16:45

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:00:40
 • طول برنامه:

معرفی برنامه متنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:40
 • پایان برنامه: 17:34:53
 • طول برنامه:34 دقیقه

زیر یک سقف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:34:53
 • پایان برنامه: 17:39:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

قرآن + ذکر صلوات

سوره ضحی - 3:59

 • شروع برنامه:17:39:00
 • پایان برنامه: 17:43:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:43:00
 • پایان برنامه: 17:49:50
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز مغرب

حسینی ایازی

 • شروع برنامه:17:49:50
 • پایان برنامه: 17:56:05
 • طول برنامه:6 دقیقه

ادامه زیر یک سقف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:56:05
 • پایان برنامه: 18:01:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

راه عشق

سرود - اربعین

 • شروع برنامه:18:01:20
 • پایان برنامه: 18:11:20
 • طول برنامه:10 دقیقه

ارتباط مستقیم با پیاده روی اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:11:20
 • پایان برنامه: 18:12:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی فیلمهای سینمایی چهار شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:12:58
 • پایان برنامه: 18:58:58
 • طول برنامه:46 دقیقه

قاصدک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:58:58
 • پایان برنامه: 19:01:02
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:01:02
 • پایان برنامه: 19:02:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

آگهی 3

 • شروع برنامه:19:02:36
 • پایان برنامه: 19:49:26
 • طول برنامه:46 دقیقه

سریال نوار زرد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:49:26
 • پایان برنامه: 19:55:16
 • طول برنامه:5 دقیقه

امام نشناسان ، جاهدان روزگار

حسین شهادت می دهد

 • شروع برنامه:19:55:16
 • پایان برنامه: 19:56:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

روز شمار اربعین

3 روز مانده

 • شروع برنامه:19:56:18
 • پایان برنامه: 19:58:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

آگهی 4

 • شروع برنامه:19:58:21
 • پایان برنامه: 19:59:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:51
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر 20:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:21:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:32
 • پایان برنامه: 20:25:19
 • طول برنامه:3 دقیقه

حاجت

سرود - اربعین

 • شروع برنامه:20:25:19
 • پایان برنامه: 20:50:04
 • طول برنامه:24 دقیقه

نقطه سر خط

آسیب های اجتماعی

 • شروع برنامه:20:50:04
 • پایان برنامه: 20:52:54
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:52:54
 • پایان برنامه: 20:58:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

حضرت یحیی (ع)

سلاله

 • شروع برنامه:20:58:10
 • پایان برنامه: 21:03:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

مبارزه با طاقوت

حسین شهادت می دهد

 • شروع برنامه:21:03:33
 • پایان برنامه: 21:06:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

چله چله اشک

سرود - اربعین

 • شروع برنامه:21:06:03
 • پایان برنامه: 21:09:07
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

آگهی 5

 • شروع برنامه:21:09:07
 • پایان برنامه: 22:04:07
 • طول برنامه:55 دقیقه

خاک بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:04:07
 • پایان برنامه: 22:05:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی فیلمهای سینمایی چهار شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:05:45
 • پایان برنامه: 22:35:10
 • طول برنامه:29 دقیقه

دیار آشنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:35:10
 • پایان برنامه: 22:36:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

نذر اربعین

میان برنامه

 • شروع برنامه:22:36:56
 • پایان برنامه: 22:50:01
 • طول برنامه:13 دقیقه

مستند چشم دل

مستند اربعین

 • شروع برنامه:22:50:01
 • پایان برنامه: 22:53:19
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام عاشورا

رهبری

 • شروع برنامه:22:53:19
 • پایان برنامه: 22:54:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

روز شمار اربعین

3 روز مانده

 • شروع برنامه:22:54:21
 • پایان برنامه: 22:59:57
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

آگهی 6

 • شروع برنامه:22:59:57
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اسلاید + خبر 23:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:21:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:21:32
 • پایان برنامه: 23:22:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:22:54
 • پایان برنامه: 23:25:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

آگهی 7

 • شروع برنامه:23:25:59
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:34 دقیقه

فیلم سینمایی

ویروس