جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

سمنان
 • شروع برنامه:07:30:40
 • پایان برنامه: 08:35:40
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

یه صبح تازه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:38:39
 • پایان برنامه: 09:59:39
 • طول برنامه:1 ساعت و 21 دقیقه

تکرار فیلم سینمایی

بابا بزرگ مامور مخفی

 • شروع برنامه:10:01:32
 • پایان برنامه: 10:52:08
 • طول برنامه:50 دقیقه

شکرستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:52:08
 • پایان برنامه: 11:01:01
 • طول برنامه:8 دقیقه

خاله ریزه و قاشق سحرآمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:01:01
 • پایان برنامه: 11:07:16
 • طول برنامه:6 دقیقه

قاصد بهار

جاذبه های گردشگری

 • شروع برنامه:11:07:16
 • پایان برنامه: 11:49:15
 • طول برنامه:41 دقیقه

تکرار سریال لیسانسه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:52:24
 • پایان برنامه: 12:51:54
 • طول برنامه:59 دقیقه

تکرار ستاره بارون

تایم تقریبی است

 • شروع برنامه:12:55:00
 • پایان برنامه: 13:21:28
 • طول برنامه:26 دقیقه

تا آسمان سه شنبه ( 6 )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:24:28
 • پایان برنامه: 14:19:36
 • طول برنامه:55 دقیقه

تکرار سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:22:34
 • پایان برنامه: 14:54:49
 • طول برنامه:32 دقیقه

ساعت به وقت نوجوونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:02:15
 • پایان برنامه: 16:29:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 27 دقیقه

فیلم سینمایی

نیزه شکسته

 • شروع برنامه:16:30:32
 • پایان برنامه: 16:40:32
 • طول برنامه:10 دقیقه

قاب سفید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:44:14
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اسلاید + خبر 16:45

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:40
 • پایان برنامه: 18:00:40
 • طول برنامه:1 ساعت

تکرار زیر یک سقف

تایم تقریبی است

 • شروع برنامه:18:04:57
 • پایان برنامه: 18:57:57
 • طول برنامه:53 دقیقه

شادی خانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:01:13
 • پایان برنامه: 19:51:13
 • طول برنامه:50 دقیقه

تکرار شیرین بیان

تایم تقریبی است

 • شروع برنامه:19:51:13
 • پایان برنامه: 19:57:54
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

آگهی 3

 • شروع برنامه:19:59:24
 • پایان برنامه: 20:06:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

اسلاید + خبر 20:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:10:00
 • پایان برنامه: 20:24:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

ادامه خبر 20:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:27:45
 • پایان برنامه: 20:34:14
 • طول برنامه:6 دقیقه

سخن دل

چشم و هم چشمی

 • شروع برنامه:20:35:52
 • پایان برنامه: 20:52:31
 • طول برنامه:16 دقیقه

زنگ تاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:43
 • پایان برنامه: 21:58:13
 • طول برنامه:58 دقیقه

ستاره بارون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:59:05
 • پایان برنامه: 22:05:56
 • طول برنامه:6 دقیقه

عمارت ملاده

اقلیم ایران

 • شروع برنامه:22:05:56
 • پایان برنامه: 22:50:56
 • طول برنامه:45 دقیقه

همگام با توسعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:51:58
 • پایان برنامه: 22:59:38
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی

آگهی 5

 • شروع برنامه:22:59:38
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اسلاید + خبر 23:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:24:55
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:35 دقیقه

سریال بیمار استاندارد

توضیحات برنامه درج نشده است.