جدول پخش

سمنان
 • شروع برنامه:00:17:22
 • پایان برنامه: 00:34:21
 • طول برنامه:16 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:34:21
 • پایان برنامه: 00:39:54
 • طول برنامه:5 دقیقه

دوربین مخفی

زنگ تفریح

 • شروع برنامه:00:39:54
 • پایان برنامه: 01:25:02
 • طول برنامه:45 دقیقه

پشت کوهای بلند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:25:02
 • پایان برنامه: 01:32:27
 • طول برنامه:7 دقیقه

میراثی از سناباد

مستند

 • شروع برنامه:01:32:27
 • پایان برنامه: 02:34:37
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

اینجا شب نیست

تکرار 97/09/20

 • شروع برنامه:02:34:37
 • پایان برنامه: 02:42:02
 • طول برنامه:7 دقیقه

شیخ موسی

جایی که نمیشناختیم

 • شروع برنامه:02:42:02
 • پایان برنامه: 04:11:15
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

استشهادی برای خدا

سینمایی

 • شروع برنامه:04:14:32
 • پایان برنامه: 04:51:32
 • طول برنامه:37 دقیقه

مستند هزار ساله

تولید مرکز

 • شروع برنامه:04:51:32
 • پایان برنامه: 05:03:52
 • طول برنامه:12 دقیقه

جایی برای پادشاهی

پشت پرده سینما

 • شروع برنامه:05:04:52
 • پایان برنامه: 05:10:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

کارخانه لوازم التحریر

زکات

 • شروع برنامه:05:10:00
 • پایان برنامه: 05:50:26
 • طول برنامه:40 دقیقه

تا فلق (17)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:51:26
 • پایان برنامه: 05:57:13
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

سوره حدید- آیات 16 الی 20

 • شروع برنامه:06:02:07
 • پایان برنامه: 06:34:12
 • طول برنامه:32 دقیقه

سریال حالت خاص

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:34:12
 • پایان برنامه: 06:41:22
 • طول برنامه:7 دقیقه

بوشهر

معرفی استانها

 • شروع برنامه:06:44:52
 • پایان برنامه: 07:13:23
 • طول برنامه:28 دقیقه

تن تن کارتون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:13:23
 • پایان برنامه: 07:19:29
 • طول برنامه:6 دقیقه

تصاویر ورزشی

زنگ تفریح

 • شروع برنامه:07:19:29
 • پایان برنامه: 07:29:22
 • طول برنامه:9 دقیقه

قاب سفید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:05
 • پایان برنامه: 08:20:20
 • طول برنامه:50 دقیقه

مسابقه خانه ما

فصل چهارم

 • شروع برنامه:08:23:12
 • پایان برنامه: 08:41:22
 • طول برنامه:18 دقیقه

مستند نگین توران

تولید مرکز

 • شروع برنامه:08:43:42
 • پایان برنامه: 10:05:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 21 دقیقه

تکرار فیلم سینمایی

چگونه میلیاردر شدم

 • شروع برنامه:10:09:37
 • پایان برنامه: 11:01:37
 • طول برنامه:52 دقیقه

تکرار شادی خانه

تایم تقریبی است

 • شروع برنامه:11:03:08
 • پایان برنامه: 11:10:08
 • طول برنامه:7 دقیقه

غار شیر بند دامغان

اقلیم ایران

 • شروع برنامه:11:12:00
 • پایان برنامه: 11:46:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

به افق بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:46:00
 • پایان برنامه: 12:08:10
 • طول برنامه:22 دقیقه

تا آسمان پنجشنبه ( 5 )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:08:10
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

سخن دل

حجاب

 • شروع برنامه:12:17:08
 • پایان برنامه: 12:33:20
 • طول برنامه:16 دقیقه

زنگ تاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:35:16
 • پایان برنامه: 13:33:46
 • طول برنامه:58 دقیقه

تکرار این جا شب نیست

تایم تقریبی است

 • شروع برنامه:13:33:46
 • پایان برنامه: 13:41:10
 • طول برنامه:7 دقیقه

چشمه ساران قومس

چشمه علی دامغان

 • شروع برنامه:13:41:10
 • پایان برنامه: 14:13:15
 • طول برنامه:32 دقیقه

تکرار سریال حالت خاص

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:13:15
 • پایان برنامه: 14:19:45
 • طول برنامه:6 دقیقه

جنگل ابر شاهرود

اقلیم ایران

 • شروع برنامه:14:21:04
 • پایان برنامه: 14:56:04
 • طول برنامه:35 دقیقه

گزارش ورزشی

تایم تقریبی است

 • شروع برنامه:15:00:28
 • پایان برنامه: 16:32:05
 • طول برنامه:1 ساعت و 31 دقیقه

فیلم سینمایی

سفر

 • شروع برنامه:16:33:58
 • پایان برنامه: 16:39:23
 • طول برنامه:5 دقیقه

مشاغل ایرانی

زکات

 • شروع برنامه:16:44:08
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اسلاید + خبر 16:45

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:08:40
 • پایان برنامه: 17:16:05
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز مغرب

گرمسار

 • شروع برنامه:17:19:56
 • پایان برنامه: 18:15:26
 • طول برنامه:55 دقیقه

تکرار زیر یک سقف

تایم تقریبی است

 • شروع برنامه:18:19:18
 • پایان برنامه: 19:11:48
 • طول برنامه:52 دقیقه

شادی خانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:15:46
 • پایان برنامه: 19:45:46
 • طول برنامه:30 دقیقه

مسیر برتر

تایم تقریبی است

 • شروع برنامه:19:59:14
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اسلاید + خبر 20:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:32
 • پایان برنامه: 21:21:32
 • طول برنامه:1 ساعت

شب چراغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:24:27
 • پایان برنامه: 21:29:41
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

آگهی 4

 • شروع برنامه:21:29:41
 • پایان برنامه: 22:06:41
 • طول برنامه:37 دقیقه

مستند هزار ساله

تولید مرکز

 • شروع برنامه:22:10:06
 • پایان برنامه: 22:52:06
 • طول برنامه:42 دقیقه

خط امان

تایم تقریبی است

 • شروع برنامه:22:59:20
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اسلاید + خبر 23:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:23:24
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:36 دقیقه

سریال حالت خاص

توضیحات برنامه درج نشده است.