جدول پخش

سمنان
 • شروع برنامه:00:37:33
 • پایان برنامه: 00:44:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

گره

قصه های سینما

 • شروع برنامه:00:48:16
 • پایان برنامه: 01:40:27
 • طول برنامه:52 دقیقه

در چشم باد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:40:27
 • پایان برنامه: 01:47:11
 • طول برنامه:6 دقیقه

لزوره

چشمه ساران قومس

 • شروع برنامه:01:47:11
 • پایان برنامه: 02:41:11
 • طول برنامه:54 دقیقه

زندگی همینجاست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:45:58
 • پایان برنامه: 04:19:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 33 دقیقه

پسر سردار

سینمایی

 • شروع برنامه:04:19:20
 • پایان برنامه: 04:27:15
 • طول برنامه:7 دقیقه

پل شهرستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:27:15
 • پایان برنامه: 04:59:55
 • طول برنامه:32 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:01:00
 • پایان برنامه: 05:34:06
 • طول برنامه:33 دقیقه

تا فلق (11)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:34:06
 • پایان برنامه: 05:41:49
 • طول برنامه:7 دقیقه

نور هدایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:42:17
 • پایان برنامه: 06:02:17
 • طول برنامه:20 دقیقه

پرورش دنیای سبزتر

مستند

 • شروع برنامه:06:04:33
 • پایان برنامه: 06:11:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

سوره انبیا - آیات 50 تا 41

 • شروع برنامه:06:12:40
 • پایان برنامه: 06:20:05
 • طول برنامه:7 دقیقه

زنجان

معرفی استانها

 • شروع برنامه:06:20:05
 • پایان برنامه: 07:29:22
 • طول برنامه:1 ساعت و 9 دقیقه

سریال نقاش باد

قسمت 2

 • شروع برنامه:07:32:33
 • پایان برنامه: 08:06:48
 • طول برنامه:34 دقیقه

سخنرانی حجت الاسلام احمدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:07:59
 • پایان برنامه: 08:28:29
 • طول برنامه:20 دقیقه

مراسم تشییع شهید گمنام در دامغان

تایم تقریبی است

 • شروع برنامه:08:29:14
 • پایان برنامه: 09:59:47
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

تکرار فیلم سینمایی

در آرزوی پرواز

 • شروع برنامه:10:04:16
 • پایان برنامه: 10:56:16
 • طول برنامه:52 دقیقه

تکرار شادی خانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:56:47
 • پایان برنامه: 11:07:47
 • طول برنامه:11 دقیقه

در شهر

تشییع شهیدطحانیان

 • شروع برنامه:11:08:58
 • پایان برنامه: 12:01:09
 • طول برنامه:52 دقیقه

تکرار سریال در چشم باد

قسمت 2

 • شروع برنامه:12:05:00
 • پایان برنامه: 12:27:10
 • طول برنامه:22 دقیقه

تا آسمان پنجشنبه ( 5 )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:27:55
 • پایان برنامه: 13:22:25
 • طول برنامه:54 دقیقه

تکرار زندگی همینجاست

تایم تقریبی است

 • شروع برنامه:13:23:36
 • پایان برنامه: 14:32:36
 • طول برنامه:1 ساعت و 9 دقیقه

تکرار سریال نقاش باد

قسمت 2

 • شروع برنامه:14:33:09
 • پایان برنامه: 15:06:49
 • طول برنامه:33 دقیقه

گزارش ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:10:24
 • پایان برنامه: 16:39:44
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

فیلم سینمایی

مدرسه پیرمردها - 01:31

 • شروع برنامه:16:39:44
 • پایان برنامه: 16:44:47
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

آگهی 2

 • شروع برنامه:16:44:47
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اسلاید + خبر 16:45

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:40
 • پایان برنامه: 18:00:40
 • طول برنامه:1 ساعت

تکرار زیر یک سقف

تایم تقریبی است

 • شروع برنامه:18:03:00
 • پایان برنامه: 18:08:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:08:20
 • پایان برنامه: 18:13:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز مغرب

رهبری

 • شروع برنامه:18:17:31
 • پایان برنامه: 19:11:31
 • طول برنامه:54 دقیقه

شادی خانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:13:07
 • پایان برنامه: 19:50:27
 • طول برنامه:37 دقیقه

محدوده خاص

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:27
 • پایان برنامه: 19:57:46
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی

آگهی 3

 • شروع برنامه:19:59:16
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اسلاید + خبر 20:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:32
 • پایان برنامه: 21:21:32
 • طول برنامه:1 ساعت

شب چراغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:22:39
 • پایان برنامه: 21:30:39
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهی

آگهی 4

 • شروع برنامه:21:30:39
 • پایان برنامه: 22:03:58
 • طول برنامه:33 دقیقه

مستند به رنگ پرواز

تهیه شده فید شود

 • شروع برنامه:22:08:13
 • پایان برنامه: 22:48:13
 • طول برنامه:40 دقیقه

خط امان

تایم تقریبی است

 • شروع برنامه:22:50:43
 • پایان برنامه: 22:59:23
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهی

آگهی 5

 • شروع برنامه:22:59:23
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اسلاید + خبر 23:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:26:51
 • پایان برنامه: 23:58:51
 • طول برنامه:32 دقیقه

سریال نقاش باد

قسمت 3