جدول پخش

سمنان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:15:18
 • طول برنامه:15 دقیقه

ادامه برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:17:48
 • پایان برنامه: 00:38:57
 • طول برنامه:21 دقیقه

تله تئاتر خورشید برنیزه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:38:57
 • پایان برنامه: 00:46:35
 • طول برنامه:7 دقیقه

طبیب دل ها

حضرت رقیه(س)

 • شروع برنامه:00:46:35
 • پایان برنامه: 01:41:01
 • طول برنامه:54 دقیقه

سریال یوسف پیامبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:41:01
 • پایان برنامه: 02:32:28
 • طول برنامه:51 دقیقه

تکرار شید و شفق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:32:28
 • پایان برنامه: 02:38:27
 • طول برنامه:5 دقیقه

حماسه دلیران

ویژه برنامه - دفاع مقدس

 • شروع برنامه:02:38:27
 • پایان برنامه: 03:53:12
 • طول برنامه:1 ساعت و 14 دقیقه

پوتین

سینمایی

 • شروع برنامه:03:56:00
 • پایان برنامه: 04:44:25
 • طول برنامه:48 دقیقه

تا فلق (26)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:44:25
 • پایان برنامه: 05:46:35
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

جزء خوانی قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:46:35
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

شگفتیهای دریا

نشانه ها

 • شروع برنامه:06:04:15
 • پایان برنامه: 06:14:13
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:14:13
 • پایان برنامه: 06:26:17
 • طول برنامه:12 دقیقه

تفسیر سوره اسراء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:27:33
 • پایان برنامه: 07:14:26
 • طول برنامه:46 دقیقه

سریال رخصت

قسمت 3

 • شروع برنامه:07:17:32
 • پایان برنامه: 07:32:27
 • طول برنامه:14 دقیقه

باز مدرسم دیر شد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:34:58
 • پایان برنامه: 08:27:58
 • طول برنامه:53 دقیقه

تکرار سالهای عاشقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:31:33
 • پایان برنامه: 10:03:45
 • طول برنامه:1 ساعت و 32 دقیقه

تکرار فیلم سینمایی

عقیق

 • شروع برنامه:10:09:21
 • پایان برنامه: 11:03:21
 • طول برنامه:54 دقیقه

قاصدک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:04:27
 • پایان برنامه: 11:12:05
 • طول برنامه:7 دقیقه

طبیب دلها

حضرت رقیه

 • شروع برنامه:11:12:05
 • پایان برنامه: 11:41:05
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند ستاره های اروند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:43:00
 • پایان برنامه: 12:07:57
 • طول برنامه:24 دقیقه

تا آسمان یکشنبه ( 5 )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:07:57
 • پایان برنامه: 12:15:53
 • طول برنامه:7 دقیقه

ماه محرم شد

محرم

 • شروع برنامه:12:15:53
 • پایان برنامه: 12:40:53
 • طول برنامه:25 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:43:53
 • پایان برنامه: 13:36:23
 • طول برنامه:52 دقیقه

تکرار شید و شفق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:39:49
 • پایان برنامه: 14:26:42
 • طول برنامه:46 دقیقه

تکرار سریال رخصت

قسمت 3

 • شروع برنامه:14:26:42
 • پایان برنامه: 14:36:12
 • طول برنامه:9 دقیقه

خاطرات سرو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:39:10
 • پایان برنامه: 16:43:50
 • طول برنامه:2 ساعت و 4 دقیقه

فیلم سینمایی

چ

 • شروع برنامه:16:44:39
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اسلاید + خبر 16:45

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:37
 • پایان برنامه: 18:01:07
 • طول برنامه:1 ساعت

تکرار زیر یک سقف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:13:40
 • پایان برنامه: 18:21:07
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز مغرب

سرخه

 • شروع برنامه:18:24:43
 • پایان برنامه: 19:18:43
 • طول برنامه:54 دقیقه

قاصدک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:19:49
 • پایان برنامه: 19:26:17
 • طول برنامه:6 دقیقه

با ستاره ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:26:51
 • پایان برنامه: 19:51:25
 • طول برنامه:24 دقیقه

تکرار یادگیری برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:51:25
 • پایان برنامه: 19:57:47
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

آگهی 3

 • شروع برنامه:19:59:01
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اسلاید + خبر 20:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:24:47
 • پایان برنامه: 21:17:47
 • طول برنامه:53 دقیقه

شید و شفق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:17:47
 • پایان برنامه: 21:24:03
 • طول برنامه:6 دقیقه

لحظه های عاشقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:24:03
 • پایان برنامه: 21:31:25
 • طول برنامه:7 دقیقه

طبیب دلها

حضرت زینب (س)

 • شروع برنامه:21:35:43
 • پایان برنامه: 22:00:12
 • طول برنامه:24 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:01:57
 • پایان برنامه: 22:56:57
 • طول برنامه:55 دقیقه

سالهای عاشقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:52
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اسلاید + خبر 23:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:23:55
 • پایان برنامه: 23:59:57
 • طول برنامه:36 دقیقه

سریال رخصت

قسمت 4