جدول پخش

سمنان
 • شروع برنامه:00:40:52
 • پایان برنامه: 00:43:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

تصویر طبیعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:43:08
 • پایان برنامه: 00:44:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:44:11
 • پایان برنامه: 01:06:39
 • طول برنامه:22 دقیقه

دانستنیها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:06:39
 • پایان برنامه: 01:41:10
 • طول برنامه:34 دقیقه

سریال طبل تو خالی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:41:10
 • پایان برنامه: 01:44:40
 • طول برنامه:3 دقیقه

دل سپرده

موسیقی و تصویر

 • شروع برنامه:01:44:40
 • پایان برنامه: 01:51:45
 • طول برنامه:7 دقیقه

اقلیم ایران

همدان

 • شروع برنامه:01:51:45
 • پایان برنامه: 02:50:15
 • طول برنامه:58 دقیقه

شب چراغ

تکرار 98.11.25

 • شروع برنامه:02:50:15
 • پایان برنامه: 02:55:15
 • طول برنامه:5 دقیقه

باغ پرندگان

نمایی از ایران

 • شروع برنامه:02:55:15
 • پایان برنامه: 04:22:54
 • طول برنامه:1 ساعت و 27 دقیقه

فیلم سینمایی

وقت بزرگ شدنه

 • شروع برنامه:04:22:54
 • پایان برنامه: 04:26:04
 • طول برنامه:3 دقیقه

خنده و گریه

موسیقی و تصویر

 • شروع برنامه:04:26:04
 • پایان برنامه: 04:53:57
 • طول برنامه:27 دقیقه

دیوید و باغ پرتغال

مستند سفری دیگر

 • شروع برنامه:04:53:57
 • پایان برنامه: 04:57:41
 • طول برنامه:3 دقیقه

عشق دلدار

سرود - عرفانی

 • شروع برنامه:04:57:41
 • پایان برنامه: 05:01:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلام بزرگان

شهید مرتضی مطهری

 • شروع برنامه:05:01:00
 • پایان برنامه: 05:40:29
 • طول برنامه:39 دقیقه

تا فلق(18)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:40:29
 • پایان برنامه: 05:41:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

احسان و نیکوکاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:41:51
 • پایان برنامه: 05:58:55
 • طول برنامه:17 دقیقه

زلال وحی

ویژه برنامه مذهبی

 • شروع برنامه:05:58:55
 • پایان برنامه: 06:01:12
 • طول برنامه:2 دقیقه

فضای مجازی

هویت غیر واقعی افراد

 • شروع برنامه:06:01:12
 • پایان برنامه: 06:02:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:12
 • پایان برنامه: 06:07:13
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قران

سوره طارق- آیات 1 الی 14

 • شروع برنامه:06:07:13
 • پایان برنامه: 06:08:11
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:08:11
 • پایان برنامه: 06:15:22
 • طول برنامه:7 دقیقه

با ستاره ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:15:22
 • پایان برنامه: 06:25:30
 • طول برنامه:10 دقیقه

قاب سفید

چاقی و لاغری

 • شروع برنامه:06:25:30
 • پایان برنامه: 06:55:22
 • طول برنامه:29 دقیقه

یه لقمه نون حلال

مجموعه مستند

 • شروع برنامه:06:55:22
 • پایان برنامه: 07:30:45
 • طول برنامه:35 دقیقه

تکرار سریال طبل تو خالی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:45
 • پایان برنامه: 07:31:43
 • طول برنامه:

تصویر طبیعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:31:43
 • پایان برنامه: 07:35:56
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

آگهی 1

 • شروع برنامه:07:35:56
 • پایان برنامه: 08:40:56
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

یه صبح تازه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:40:56
 • پایان برنامه: 08:42:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر انتخابات رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:42:51
 • پایان برنامه: 08:44:57
 • طول برنامه:2 دقیقه

معرفی فیلمهای سینمایی یکشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:44:57
 • پایان برنامه: 08:49:10
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

آگهی 2

 • شروع برنامه:08:49:10
 • پایان برنامه: 09:56:58
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

تکرار فیلم سینمایی

بنتی و بابلی

 • شروع برنامه:09:56:58
 • پایان برنامه: 09:57:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

خبر 60 ثانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:57:58
 • پایان برنامه: 09:59:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

ما می توانیم

سرود - انتخابات

 • شروع برنامه:09:59:29
 • پایان برنامه: 10:23:27
 • طول برنامه:23 دقیقه

رویداد فرهنگی شونشینی سمنان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:23:27
 • پایان برنامه: 10:24:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

ماندگار

موشن گرافیک

 • شروع برنامه:10:24:50
 • پایان برنامه: 10:28:31
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

آگهی 3

 • شروع برنامه:10:28:31
 • پایان برنامه: 11:08:55
 • طول برنامه:40 دقیقه

مستند در قلب کومش

تولید مرکز

 • شروع برنامه:11:08:55
 • پایان برنامه: 11:10:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:10:48
 • پایان برنامه: 11:12:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر انتخابات

انتخابات

 • شروع برنامه:11:12:13
 • پایان برنامه: 11:42:13
 • طول برنامه:30 دقیقه

یک انتخاب یک هدیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:42:13
 • پایان برنامه: 11:44:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

دوران نامزدی

انتخابات

 • شروع برنامه:11:44:08
 • پایان برنامه: 12:04:08
 • طول برنامه:20 دقیقه

نقاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:04:08
 • پایان برنامه: 12:06:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ذوالفقار

سردار سلیمانی

 • شروع برنامه:12:06:00
 • پایان برنامه: 12:30:53
 • طول برنامه:24 دقیقه

تا آسمان یکشنبه ( 5 )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:53
 • پایان برنامه: 12:32:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

بیانات رهبری

انتخابات مجلس

 • شروع برنامه:12:32:10
 • پایان برنامه: 12:33:00
 • طول برنامه:

تیزر انتخابات

انتخابات

 • شروع برنامه:12:33:00
 • پایان برنامه: 13:41:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 8 دقیقه

تکرار با ورزش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:41:30
 • پایان برنامه: 13:43:36
 • طول برنامه:2 دقیقه

معرفی فیلمهای سینمایی یکشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:43:36
 • پایان برنامه: 13:48:33
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

آگهی 4

 • شروع برنامه:13:48:33
 • پایان برنامه: 14:32:31
 • طول برنامه:43 دقیقه

تکرار سریال گذر از رنجها

سریال - 46:58

 • شروع برنامه:14:32:31
 • پایان برنامه: 14:34:58
 • طول برنامه:2 دقیقه

ذوالفقار

سردار سلیمانی

 • شروع برنامه:14:34:58
 • پایان برنامه: 14:36:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر انتخابات

انتخابات

 • شروع برنامه:14:36:33
 • پایان برنامه: 15:27:03
 • طول برنامه:50 دقیقه

تکرار قاصدک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:27:03
 • پایان برنامه: 15:28:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

خبر 60 ثانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:28:03
 • پایان برنامه: 15:29:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:29:35
 • پایان برنامه: 15:55:05
 • طول برنامه:25 دقیقه

قرارگاه ایمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:55:05
 • پایان برنامه: 16:02:23
 • طول برنامه:7 دقیقه

لبخند - چک برگشتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:02:23
 • پایان برنامه: 16:05:11
 • طول برنامه:2 دقیقه

ملت اتحاد

سرود - انتخابات

 • شروع برنامه:16:05:11
 • پایان برنامه: 16:36:01
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی حجت الاسلام حسینی

چهلم سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

 • شروع برنامه:16:36:01
 • پایان برنامه: 16:39:21
 • طول برنامه:3 دقیقه

بیانات رهبری

انتخابات

 • شروع برنامه:16:39:21
 • پایان برنامه: 16:44:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

آگهی 5

 • شروع برنامه:16:44:46
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر 16:45

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:00:40
 • طول برنامه:

معرفی برنامه متنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:40
 • پایان برنامه: 17:55:20
 • طول برنامه:54 دقیقه

تکرار زیر یک سقف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:55:20
 • پایان برنامه: 17:57:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلام بزررگان + ذکر صلوات

خامنه ای - 1:26

 • شروع برنامه:17:57:00
 • پایان برنامه: 18:01:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:01:00
 • پایان برنامه: 18:02:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:02:39
 • پایان برنامه: 18:04:39
 • طول برنامه:2 دقیقه

ذوالفقار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:04:39
 • پایان برنامه: 18:05:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر انتخابات

انتخابات

 • شروع برنامه:18:05:56
 • پایان برنامه: 18:56:26
 • طول برنامه:50 دقیقه

قاصدک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:56:26
 • پایان برنامه: 18:57:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

دوران نامزدی

انتخابات

 • شروع برنامه:18:57:47
 • پایان برنامه: 19:03:09
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

آگهی 6

 • شروع برنامه:19:03:09
 • پایان برنامه: 19:48:24
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال گذر از رنجها

سریال - 47:15

 • شروع برنامه:19:48:24
 • پایان برنامه: 19:50:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

بیانات رهبری

انتخابات مجلس

 • شروع برنامه:19:50:03
 • پایان برنامه: 19:50:53
 • طول برنامه:

تیزر انتخابات

انتخابات

 • شروع برنامه:19:50:53
 • پایان برنامه: 19:57:59
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی

آگهی 7

 • شروع برنامه:19:57:59
 • پایان برنامه: 19:59:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:29
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر 20:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:22:37
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

آگهی 8

 • شروع برنامه:20:22:37
 • پایان برنامه: 20:24:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:24:09
 • پایان برنامه: 21:01:39
 • طول برنامه:37 دقیقه

حق و تکلیف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:01:39
 • پایان برنامه: 21:06:09
 • طول برنامه:4 دقیقه

حماسه حضور

سرود - انتخابات

 • شروع برنامه:21:06:09
 • پایان برنامه: 21:12:03
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

آگهی 9

 • شروع برنامه:21:12:03
 • پایان برنامه: 22:07:03
 • طول برنامه:55 دقیقه

ستاره بارون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:07:03
 • پایان برنامه: 22:18:03
 • طول برنامه:11 دقیقه

یازده 98

بسته انتخاباتی 7

 • شروع برنامه:22:18:03
 • پایان برنامه: 22:20:09
 • طول برنامه:2 دقیقه

معرفی فیلمهای سینمایی یکشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:20:09
 • پایان برنامه: 22:48:09
 • طول برنامه:28 دقیقه

یک انتخاب یک هدیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:48:09
 • پایان برنامه: 22:49:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

بهار همدلی

سرود - انتخابات

 • شروع برنامه:22:49:22
 • پایان برنامه: 22:52:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

بیانات رهبر

انتخابات

 • شروع برنامه:22:52:50
 • پایان برنامه: 22:59:52
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی

آگهی 10

 • شروع برنامه:22:59:52
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر 23:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:21:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:21:32
 • پایان برنامه: 23:26:21
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

آگهی 11

 • شروع برنامه:23:26:21
 • پایان برنامه: 23:56:51
 • طول برنامه:30 دقیقه

فیلم سینمایی

شهر ویران