جدول پخش

سمنان
 • شروع برنامه:00:13:26
 • پایان برنامه: 00:40:08
 • طول برنامه:26 دقیقه

خاک و گیاه در گلشن

مستند بهشت گمشده

 • شروع برنامه:00:40:08
 • پایان برنامه: 00:50:14
 • طول برنامه:10 دقیقه

قاب سفید

سندروم داون

 • شروع برنامه:00:50:14
 • پایان برنامه: 01:33:49
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال قلبهای شکسته

امید 2

 • شروع برنامه:01:33:49
 • پایان برنامه: 01:38:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

موزه فرش

نمایی از ایران

 • شروع برنامه:01:38:59
 • پایان برنامه: 02:57:29
 • طول برنامه:1 ساعت و 18 دقیقه

شجاعت

سینمایی

 • شروع برنامه:03:01:51
 • پایان برنامه: 03:32:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:33:00
 • پایان برنامه: 04:08:13
 • طول برنامه:35 دقیقه

تا فلق(22)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:08:13
 • پایان برنامه: 04:27:31
 • طول برنامه:19 دقیقه

حیوانات نشانه های الهی

مستند نشانه ها

 • شروع برنامه:04:27:31
 • پایان برنامه: 05:29:27
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

جز خوانی قران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:29:57
 • پایان برنامه: 06:19:35
 • طول برنامه:49 دقیقه

شکار لحظه ها

مستند

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 08:03:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 33 دقیقه

دعای ندبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:04:35
 • پایان برنامه: 08:33:33
 • طول برنامه:28 دقیقه

مستند شگفتی های حیوانات

فیل آفریقائی

 • شروع برنامه:08:35:58
 • پایان برنامه: 09:59:28
 • طول برنامه:1 ساعت و 23 دقیقه

تکرار فیلم سینمایی

بازگشت پاندا به خانه

 • شروع برنامه:10:02:36
 • پایان برنامه: 10:57:06
 • طول برنامه:54 دقیقه

تکرار شادی خانه

تایم تقریبی است

 • شروع برنامه:10:59:14
 • پایان برنامه: 11:42:49
 • طول برنامه:43 دقیقه

تکرار سریال قلبهای شکسته

امید 2

 • شروع برنامه:11:47:54
 • پایان برنامه: 12:50:24
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

تکرار شب چراغ

تایم تقریبی است

 • شروع برنامه:12:52:00
 • پایان برنامه: 13:12:19
 • طول برنامه:20 دقیقه

تا آسمان جمعه ( 6 )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:12:19
 • پایان برنامه: 13:25:40
 • طول برنامه:13 دقیقه

فرقه های سری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:54
 • پایان برنامه: 14:07:07
 • طول برنامه:36 دقیقه

تکرار سریال پریا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:09:47
 • پایان برنامه: 14:44:27
 • طول برنامه:34 دقیقه

مستند نقش فردوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:44:27
 • پایان برنامه: 14:58:06
 • طول برنامه:13 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:03:52
 • پایان برنامه: 16:59:22
 • طول برنامه:1 ساعت و 55 دقیقه

فیلم سینمایی

تونل

 • شروع برنامه:17:04:59
 • پایان برنامه: 17:34:23
 • طول برنامه:29 دقیقه

همین نزدیکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:34:56
 • پایان برنامه: 18:16:29
 • طول برنامه:41 دقیقه

خط امان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:18:12
 • پایان برنامه: 19:25:38
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

انیمیشن

ماداگاسکار

 • شروع برنامه:19:29:06
 • پایان برنامه: 19:53:06
 • طول برنامه:24 دقیقه

عطر آدینه

تایم تقریبی است

 • شروع برنامه:19:59:23
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اسلاید + خبر 20:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:24:29
 • پایان برنامه: 20:31:22
 • طول برنامه:6 دقیقه

سخن دل

ارزش کشاورزی از نگاه قرآن

 • شروع برنامه:20:31:22
 • پایان برنامه: 20:37:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن + ذکر صلوات

سوره احزاب - 5:08

 • شروع برنامه:20:41:30
 • پایان برنامه: 20:49:36
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز مغرب

بیارجمند

 • شروع برنامه:21:03:39
 • پایان برنامه: 22:04:09
 • طول برنامه:1 ساعت

شب چراغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:04:09
 • پایان برنامه: 22:16:59
 • طول برنامه:12 دقیقه

لبخند - پایتخت 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:16:59
 • پایان برنامه: 22:51:31
 • طول برنامه:34 دقیقه

محدوده خاص

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:43
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اسلاید + خبر 23:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:24:18
 • پایان برنامه: 23:58:13
 • طول برنامه:33 دقیقه

سریال پریا

توضیحات برنامه درج نشده است.