جدول پخش

سمنان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:49:47
 • طول برنامه:49 دقیقه

ادامه برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:49:47
 • پایان برنامه: 00:50:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصویر طبیعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:50:48
 • پایان برنامه: 00:52:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:52:18
 • پایان برنامه: 01:23:37
 • طول برنامه:31 دقیقه

سریال جستجو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:23:37
 • پایان برنامه: 01:27:13
 • طول برنامه:3 دقیقه

گل طلایی

اقتصاد مقاومتی

 • شروع برنامه:01:27:13
 • پایان برنامه: 02:27:43
 • طول برنامه:1 ساعت

شب چراغ

تکرار 97/11/26

 • شروع برنامه:02:27:43
 • پایان برنامه: 02:35:28
 • طول برنامه:7 دقیقه

یزد - مهریز

جاذبه های گردشگری - اقلیم ایران

 • شروع برنامه:02:35:28
 • پایان برنامه: 04:13:28
 • طول برنامه:1 ساعت و 38 دقیقه

مناظره

سینمایی

 • شروع برنامه:04:13:28
 • پایان برنامه: 04:17:18
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک ایران 20

ویژه چهل سالگی انقلاب

 • شروع برنامه:04:17:18
 • پایان برنامه: 04:43:31
 • طول برنامه:26 دقیقه

نیمه پنهان ماه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:43:31
 • پایان برنامه: 04:49:25
 • طول برنامه:5 دقیقه

پل نوجده

پلهای تاریخی ایران

 • شروع برنامه:04:49:25
 • پایان برنامه: 05:01:37
 • طول برنامه:12 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:01:37
 • پایان برنامه: 05:03:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

احسان و نیکوکاری

از خدا برکت

 • شروع برنامه:05:03:00
 • پایان برنامه: 05:41:46
 • طول برنامه:38 دقیقه

تا فلق (15)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:41:46
 • پایان برنامه: 05:58:47
 • طول برنامه:17 دقیقه

نشانه ها

حیوانات پدیده های استان

 • شروع برنامه:05:58:47
 • پایان برنامه: 06:00:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

شهر مجن

دیدنیهای استان

 • شروع برنامه:06:00:29
 • پایان برنامه: 06:01:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:29
 • پایان برنامه: 06:06:42
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

سوره ضحی - شمس - آیات 1 الی پایان

 • شروع برنامه:06:06:42
 • پایان برنامه: 06:07:40
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:07:40
 • پایان برنامه: 06:10:47
 • طول برنامه:3 دقیقه

سربلند

سرود - ایران

 • شروع برنامه:06:10:47
 • پایان برنامه: 06:51:17
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال نفس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:51:17
 • پایان برنامه: 06:56:52
 • طول برنامه:5 دقیقه

دوربین مخفی

زنگ تفریح

 • شروع برنامه:06:56:52
 • پایان برنامه: 07:23:07
 • طول برنامه:26 دقیقه

ماجراهای ژول ورن

انیمیشن

 • شروع برنامه:07:23:07
 • پایان برنامه: 07:29:13
 • طول برنامه:6 دقیقه

تصاویر ورزشی

زنگ تفریح

 • شروع برنامه:07:29:13
 • پایان برنامه: 07:30:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصویر طبیعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:34
 • پایان برنامه: 08:35:34
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

یه صبح تازه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:34
 • پایان برنامه: 08:37:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

نقاشی خط

اقتصاد مقاومتی

 • شروع برنامه:08:37:06
 • پایان برنامه: 08:40:06
 • طول برنامه:3 دقیقه

معرفی فیلم های سینمایی یکشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:40:06
 • پایان برنامه: 10:05:56
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

تکرار فیلم سینمایی

آخرین تک سوار

 • شروع برنامه:10:05:56
 • پایان برنامه: 10:07:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:07:49
 • پایان برنامه: 10:08:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس تمام نشدنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:08:59
 • پایان برنامه: 10:59:29
 • طول برنامه:50 دقیقه

تکرار شادی خانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:29
 • پایان برنامه: 11:01:37
 • طول برنامه:2 دقیقه

پرندگان

لحظه های دیدنی

 • شروع برنامه:11:01:37
 • پایان برنامه: 11:18:13
 • طول برنامه:16 دقیقه

از لاک جیغ تا خدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:18:13
 • پایان برنامه: 11:22:13
 • طول برنامه:4 دقیقه

سلامی دوباره

سرود - موسیقی تصویر

 • شروع برنامه:11:22:13
 • پایان برنامه: 11:27:26
 • طول برنامه:5 دقیقه

با ستاره ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:27:26
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

مسجد امام سمنان

دیدنی های استان

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 12:05:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

به افق بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:05:00
 • پایان برنامه: 12:29:53
 • طول برنامه:24 دقیقه

تا آسمان یکشنبه ( 5 )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:29:53
 • پایان برنامه: 12:32:53
 • طول برنامه:3 دقیقه

عشق دیرین

سرود - موسیقی تصویر

 • شروع برنامه:12:32:53
 • پایان برنامه: 13:40:23
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

تکرار با ورزش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:40:23
 • پایان برنامه: 13:41:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

سلامت

موشن گرافیک سلامت

 • شروع برنامه:13:41:38
 • پایان برنامه: 14:22:08
 • طول برنامه:40 دقیقه

تکرار سریال نفس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:22:08
 • پایان برنامه: 14:25:08
 • طول برنامه:3 دقیقه

معرفی فیلم های سینمایی یکشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:25:08
 • پایان برنامه: 14:54:20
 • طول برنامه:29 دقیقه

دل افروزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:54:20
 • پایان برنامه: 14:58:46
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک ایران 20

فناوری ارتباطات

 • شروع برنامه:14:58:46
 • پایان برنامه: 14:59:18
 • طول برنامه:

آگهی

آگهی 1

 • شروع برنامه:14:59:18
 • پایان برنامه: 15:35:14
 • طول برنامه:35 دقیقه

مستند کارخانه محصولات خانگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:35:14
 • پایان برنامه: 15:39:24
 • طول برنامه:4 دقیقه

خانه منطقی نژاد

ویژه برنامه - اجتماعی

 • شروع برنامه:15:39:24
 • پایان برنامه: 15:40:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:40:56
 • پایان برنامه: 16:30:56
 • طول برنامه:50 دقیقه

شادی خانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:56
 • پایان برنامه: 16:32:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:32:49
 • پایان برنامه: 16:39:57
 • طول برنامه:7 دقیقه

خراسان شمالی - اسفراین

اقلیم ایران

 • شروع برنامه:16:39:57
 • پایان برنامه: 16:43:06
 • طول برنامه:3 دقیقه

دشمن ناکام

بیانات رهبر

 • شروع برنامه:16:43:06
 • پایان برنامه: 16:44:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

آگهی 2

 • شروع برنامه:16:44:41
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اسلاید + خبر 16:45

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:00:40
 • طول برنامه:

معرفی برنامه متنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:40
 • پایان برنامه: 17:57:00
 • طول برنامه:56 دقیقه

تکرار زیر یک سقف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:57:00
 • پایان برنامه: 17:58:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

حدیث نماز از امام علی (ع) + ذکر صلوات

حدیث 46 ثانیه

 • شروع برنامه:17:58:00
 • پایان برنامه: 18:02:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:02:00
 • پایان برنامه: 18:10:05
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز مغرب

شاهرود

 • شروع برنامه:18:10:05
 • پایان برنامه: 18:11:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:11:47
 • پایان برنامه: 18:15:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

بی تو به سر نمی شود

سرود - عرفانی

 • شروع برنامه:18:15:59
 • پایان برنامه: 18:44:29
 • طول برنامه:28 دقیقه

قرار گاه ایمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:44:29
 • پایان برنامه: 18:47:29
 • طول برنامه:3 دقیقه

معرفی فیلم های سینمایی یکشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:47:29
 • پایان برنامه: 18:54:04
 • طول برنامه:6 دقیقه

معلم مهربان

زکات

 • شروع برنامه:18:54:04
 • پایان برنامه: 18:55:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر باغ موزه انقلاب اسلامی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:55:04
 • پایان برنامه: 19:00:04
 • طول برنامه:5 دقیقه

باغ پرندگان

نمایی از ایران

 • شروع برنامه:19:00:04
 • پایان برنامه: 19:49:48
 • طول برنامه:49 دقیقه

سریال نفس

قسمت آخر

 • شروع برنامه:19:49:48
 • پایان برنامه: 19:50:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

تعیین داور

قوه قضائیه

 • شروع برنامه:19:50:50
 • پایان برنامه: 19:58:06
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی

آگهی 3

 • شروع برنامه:19:58:06
 • پایان برنامه: 19:59:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:36
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اسلاید + خبر 20:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:21:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:32
 • پایان برنامه: 20:48:22
 • طول برنامه:26 دقیقه

مراسم تجلیل از استاد عبدالمحمد خالصی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:48:22
 • پایان برنامه: 20:49:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس اینجا شب نیست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:49:37
 • پایان برنامه: 20:50:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس تمام نشدنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:50:47
 • پایان برنامه: 21:03:17
 • طول برنامه:12 دقیقه

در شهر

رزمایش پدافند غیر عامل

 • شروع برنامه:21:03:17
 • پایان برنامه: 21:07:47
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

آگهی 4

 • شروع برنامه:21:07:47
 • پایان برنامه: 22:07:17
 • طول برنامه:59 دقیقه

اینجا شب نیست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:07:17
 • پایان برنامه: 22:08:12
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:08:12
 • پایان برنامه: 22:53:12
 • طول برنامه:45 دقیقه

تمام نشدنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:53:12
 • پایان برنامه: 22:59:41
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

آگهی 5

 • شروع برنامه:22:59:41
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اسلاید + خبر 23:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:21:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:21:32
 • پایان برنامه: 23:22:25
 • طول برنامه:

آگهی

آگهی 6

 • شروع برنامه:23:22:25
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:37 دقیقه

فیلم سینمایی

میراث