جدول پخش

سمنان
 • شروع برنامه:00:25:23
 • پایان برنامه: 00:35:06
 • طول برنامه:9 دقیقه

آخرین هواخواه

پشت پرده سینما

 • شروع برنامه:00:39:46
 • پایان برنامه: 01:26:26
 • طول برنامه:46 دقیقه

پشت کوهای بلند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:26:26
 • پایان برنامه: 01:31:56
 • طول برنامه:5 دقیقه

دوربین مخفی

زنگ تفریح

 • شروع برنامه:01:31:56
 • پایان برنامه: 02:32:11
 • طول برنامه:1 ساعت

شب چراغ

تکرار 97/08/25

 • شروع برنامه:02:32:11
 • پایان برنامه: 02:42:07
 • طول برنامه:9 دقیقه

فوت کوزه گری

مستند

 • شروع برنامه:02:42:07
 • پایان برنامه: 04:07:46
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

فقط 2 ساعت

سینمایی

 • شروع برنامه:04:11:53
 • پایان برنامه: 04:32:30
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند بیم و امید

ویژه برنامه - چهل سالگی انقلاب

 • شروع برنامه:04:32:30
 • پایان برنامه: 04:40:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

اشکورات

جایی که نمیشناختیم

 • شروع برنامه:04:42:00
 • پایان برنامه: 05:30:25
 • طول برنامه:48 دقیقه

تا فلق(26)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:30:25
 • پایان برنامه: 05:37:15
 • طول برنامه:6 دقیقه

سخن دل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:40:00
 • پایان برنامه: 05:45:36
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

سوره نجم- آیات 1 الی 25

 • شروع برنامه:05:46:36
 • پایان برنامه: 06:39:51
 • طول برنامه:53 دقیقه

سریال زن بابا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:44:43
 • پایان برنامه: 07:15:19
 • طول برنامه:30 دقیقه

تن تن کارتون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:19:12
 • پایان برنامه: 07:29:18
 • طول برنامه:10 دقیقه

قاب سفید

انتی بیوتیک

 • شروع برنامه:07:30:22
 • پایان برنامه: 08:31:22
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

یه صبح تازه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:34:22
 • پایان برنامه: 10:12:15
 • طول برنامه:1 ساعت و 37 دقیقه

تکرار فیلم سینمایی

عموجان

 • شروع برنامه:10:14:08
 • پایان برنامه: 11:08:08
 • طول برنامه:54 دقیقه

تکرار شادی خانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:11:00
 • پایان برنامه: 11:37:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

به افق بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:37:00
 • پایان برنامه: 12:01:53
 • طول برنامه:24 دقیقه

تا آسمان یکشنبه ( 5 )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:01:53
 • پایان برنامه: 12:08:43
 • طول برنامه:6 دقیقه

سخن دل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:10:58
 • پایان برنامه: 12:28:45
 • طول برنامه:17 دقیقه

زنگ تاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:29:37
 • پایان برنامه: 13:38:07
 • طول برنامه:1 ساعت و 8 دقیقه

تکرار با ورزش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:41:07
 • پایان برنامه: 14:34:22
 • طول برنامه:53 دقیقه

تکرار سریال زن بابا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:35:35
 • پایان برنامه: 15:05:35
 • طول برنامه:30 دقیقه

گزینه برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:09:56
 • پایان برنامه: 16:25:16
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

فیلم سینمایی

یک مایل در چهار دقیقه

 • شروع برنامه:16:27:09
 • پایان برنامه: 16:40:15
 • طول برنامه:13 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:44:23
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اسلاید + خبر 16:45

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:40
 • پایان برنامه: 17:06:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

تکرار زیر یک سقف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:13:00
 • پایان برنامه: 17:18:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز مغرب

رهبری

 • شروع برنامه:17:19:25
 • پایان برنامه: 18:13:25
 • طول برنامه:54 دقیقه

ادامه زیر یک سقف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:16:00
 • پایان برنامه: 19:10:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

شادی خانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:10:00
 • پایان برنامه: 19:17:14
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:20:39
 • پایان برنامه: 19:48:39
 • طول برنامه:28 دقیقه

قرار گاه ایمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:52:31
 • پایان برنامه: 19:57:56
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

آگهی 3

 • شروع برنامه:19:59:26
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اسلاید + خبر 20:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:32
 • پایان برنامه: 20:47:22
 • طول برنامه:25 دقیقه

با نمایندگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:49:57
 • پایان برنامه: 20:57:57
 • طول برنامه:8 دقیقه

زنجان

معرفی استان ها

 • شروع برنامه:21:04:53
 • پایان برنامه: 22:02:53
 • طول برنامه:58 دقیقه

ستاره بارون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:06:16
 • پایان برنامه: 22:54:16
 • طول برنامه:48 دقیقه

تمام نشدنی

تایم تقریبی است

 • شروع برنامه:22:54:16
 • پایان برنامه: 22:59:17
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

آگهی 5

 • شروع برنامه:22:59:17
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اسلاید + خبر 23:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:23:26
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:36 دقیقه

سریال زن بابا

توضیحات برنامه درج نشده است.