جدول پخش

سمنان
 • شروع برنامه:00:21:34
 • پایان برنامه: 00:35:09
 • طول برنامه:13 دقیقه

شهامت واقعی

پشت پرده سینما

 • شروع برنامه:00:35:09
 • پایان برنامه: 00:40:29
 • طول برنامه:5 دقیقه

قاصد بهار

آذربایجان غربی

 • شروع برنامه:00:40:29
 • پایان برنامه: 01:31:11
 • طول برنامه:50 دقیقه

در چشم باد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:31:11
 • پایان برنامه: 01:41:59
 • طول برنامه:10 دقیقه

لبخند

زنگ تفریح -پایتخت 2

 • شروع برنامه:01:41:59
 • پایان برنامه: 02:44:09
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

شب چراغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:44:09
 • پایان برنامه: 02:50:54
 • طول برنامه:6 دقیقه

اقلیم ایران

بازار سمنان

 • شروع برنامه:02:50:54
 • پایان برنامه: 04:22:49
 • طول برنامه:1 ساعت و 31 دقیقه

نجات بزرگ

سینمایی

 • شروع برنامه:04:22:49
 • پایان برنامه: 04:27:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

چشمه علی دامغان

دیدنیهای استان

 • شروع برنامه:04:29:00
 • پایان برنامه: 05:02:06
 • طول برنامه:33 دقیقه

تا فلق (11)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:03:42
 • پایان برنامه: 05:35:12
 • طول برنامه:31 دقیقه

گردش

مستند

 • شروع برنامه:05:38:38
 • پایان برنامه: 06:09:43
 • طول برنامه:31 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:11:53
 • پایان برنامه: 06:17:08
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

سوره صف - آیات 9تا13+ نصر

 • شروع برنامه:06:18:04
 • پایان برنامه: 06:41:09
 • طول برنامه:23 دقیقه

بابا لنگ دراز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:43:37
 • پایان برنامه: 07:30:10
 • طول برنامه:46 دقیقه

سریال مهارت دستان ترو

قسمت6

 • شروع برنامه:07:31:13
 • پایان برنامه: 08:36:13
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

یه صبح تازه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:39:13
 • پایان برنامه: 09:54:18
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

تکرار فیلم سینمایی

پدران

 • شروع برنامه:09:58:02
 • پایان برنامه: 10:08:21
 • طول برنامه:10 دقیقه

در شهر

خرید شب عید

 • شروع برنامه:10:12:54
 • پایان برنامه: 11:01:54
 • طول برنامه:49 دقیقه

تکرار شادی خانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:05:04
 • پایان برنامه: 11:55:46
 • طول برنامه:50 دقیقه

تکرار سریال در چشم باد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:24:53
 • طول برنامه:24 دقیقه

تا آسمان یکشنبه ( 5 )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:28:22
 • پایان برنامه: 13:29:22
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

تکرار با ورزش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:33:06
 • پایان برنامه: 14:19:39
 • طول برنامه:46 دقیقه

تکرار سریال مهارت دستان ترو

قسمت 6

 • شروع برنامه:14:22:39
 • پایان برنامه: 14:52:39
 • طول برنامه:30 دقیقه

قرارگاه ایمان

تایم تقریبی است

 • شروع برنامه:14:59:40
 • پایان برنامه: 16:20:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

فیلم سینمایی

فراموش نشده

 • شروع برنامه:16:23:44
 • پایان برنامه: 16:38:44
 • طول برنامه:15 دقیقه

ارتباط مستقیم ( راهیان نور )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:38:44
 • پایان برنامه: 16:44:04
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

آگهی 2

 • شروع برنامه:16:44:04
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اسلاید + خبر 16:45

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:40
 • پایان برنامه: 18:01:00
 • طول برنامه:1 ساعت

تکرار زیر یک سقف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:12:15
 • پایان برنامه: 18:19:09
 • طول برنامه:6 دقیقه

سخن دل

میلاد امام باقر (ع)

 • شروع برنامه:18:27:40
 • پایان برنامه: 18:32:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز مغرب

رهبری

 • شروع برنامه:18:33:56
 • پایان برنامه: 19:24:56
 • طول برنامه:51 دقیقه

شادی خانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:25:52
 • پایان برنامه: 19:50:20
 • طول برنامه:24 دقیقه

یادگیری برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:20
 • پایان برنامه: 19:58:17
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی

آگهی 3

 • شروع برنامه:19:59:47
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اسلاید + خبر 20:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:32
 • پایان برنامه: 20:49:32
 • طول برنامه:28 دقیقه

با نمایندگان

تایم تقریبی است

 • شروع برنامه:20:54:26
 • پایان برنامه: 21:01:41
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی

آگهی 4

 • شروع برنامه:21:01:41
 • پایان برنامه: 21:51:41
 • طول برنامه:50 دقیقه

شیرین بیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:59:14
 • پایان برنامه: 22:05:15
 • طول برنامه:6 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:08:59
 • پایان برنامه: 22:48:07
 • طول برنامه:39 دقیقه

سراب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:51:44
 • پایان برنامه: 22:59:47
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهی

آگهی 5

 • شروع برنامه:22:59:47
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اسلاید + خبر 23:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:21:32
 • پایان برنامه: 23:27:26
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

آگهی 6

 • شروع برنامه:23:27:26
 • پایان برنامه: 23:59:56
 • طول برنامه:32 دقیقه

عصر طلایی کمدی

طنز پیشگان