جدول پخش

آذربایجان غربی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:44:55
 • طول برنامه:44 دقیقه

ادامه سینمایی عمو جان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:44:55
 • پایان برنامه: 01:02:26
 • طول برنامه:17 دقیقه

دیدنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:02:26
 • پایان برنامه: 01:30:32
 • طول برنامه:28 دقیقه

مستند من می مانم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:34:52
 • پایان برنامه: 02:20:59
 • طول برنامه:46 دقیقه

سریال لیسانسه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:21:34
 • پایان برنامه: 02:29:35
 • طول برنامه:8 دقیقه

چشمه بسطام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:29:35
 • پایان برنامه: 03:24:37
 • طول برنامه:55 دقیقه

مسابقه خانه ما - فصل پنچم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:34:35
 • پایان برنامه: 05:03:52
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

سینمایی من تو او

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:04:17
 • پایان برنامه: 05:11:32
 • طول برنامه:7 دقیقه

نجوای شبانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:11:32
 • پایان برنامه: 05:34:47
 • طول برنامه:23 دقیقه

سحرگاهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:34:47
 • پایان برنامه: 05:41:32
 • طول برنامه:6 دقیقه

سوره یونس-بیگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:46:53
 • پایان برنامه: 05:52:15
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمازصبح حجت الاسلام والمسلمین قریشی - مسجد ولیعصر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:55:27
 • پایان برنامه: 06:28:15
 • طول برنامه:32 دقیقه

سخنرانی پناهیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:28:15
 • پایان برنامه: 06:33:32
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه سلاله ویژه اذان گاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:35:04
 • پایان برنامه: 07:04:07
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند باباجون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:04:07
 • پایان برنامه: 07:15:11
 • طول برنامه:11 دقیقه

دیدنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:15:11
 • پایان برنامه: 07:30:59
 • طول برنامه:15 دقیقه

هرروزورزش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:59
 • پایان برنامه: 07:36:09
 • طول برنامه:5 دقیقه

دیدنیهای آذربایجان غربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:36:09
 • پایان برنامه: 08:25:53
 • طول برنامه:49 دقیقه

مجموعه منظومه آتش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:20:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

ساغ یاشا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:22:45
 • پایان برنامه: 09:50:45
 • طول برنامه:28 دقیقه

تروسکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:51:25
 • پایان برنامه: 10:37:25
 • طول برنامه:46 دقیقه

سلام اوشاقلار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:39:32
 • پایان برنامه: 11:02:39
 • طول برنامه:23 دقیقه

سریال لیسانسه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:03:45
 • پایان برنامه: 11:26:45
 • طول برنامه:23 دقیقه

ادامه سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:29:52
 • پایان برنامه: 12:09:52
 • طول برنامه:40 دقیقه

اذان نغمه سی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:20:00
 • پایان برنامه: 12:26:18
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز ظهر حجت الاسلام منیری - محمدیار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:27:50
 • پایان برنامه: 12:34:05
 • طول برنامه:6 دقیقه

مشخصات یاران امام زمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:41:09
 • پایان برنامه: 12:46:22
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشن گراف کتاب خوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:47:28
 • پایان برنامه: 13:37:28
 • طول برنامه:50 دقیقه

ائویمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:41:26
 • پایان برنامه: 13:47:16
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ دعوت نامه ویژه آغاز امامت امام زمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:48:31
 • پایان برنامه: 14:39:13
 • طول برنامه:50 دقیقه

سینمایی عمو جان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:40:19
 • پایان برنامه: 15:25:19
 • طول برنامه:45 دقیقه

سینمایی عمو جان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:27:53
 • پایان برنامه: 15:55:53
 • طول برنامه:28 دقیقه

تروسکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:03:42
 • پایان برنامه: 16:49:42
 • طول برنامه:46 دقیقه

سلام اوشاقلار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر 17

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:35
 • پایان برنامه: 17:37:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن - انعام - سبزعلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:43:00
 • پایان برنامه: 17:50:16
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز مغرب حجت الاسلام حسین خانی- مسجد قائم ارومیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:55:50
 • پایان برنامه: 18:24:50
 • طول برنامه:29 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:25:12
 • پایان برنامه: 18:35:38
 • طول برنامه:10 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:37:16
 • پایان برنامه: 19:32:18
 • طول برنامه:55 دقیقه

مسابقه خانه ما - فصل پنچم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:33:45
 • پایان برنامه: 19:53:18
 • طول برنامه:19 دقیقه

حدیث نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:22:00
 • پایان برنامه: 20:30:18
 • طول برنامه:8 دقیقه

تولید ملی -کارگران مشغول کارند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:31:00
 • پایان برنامه: 20:56:44
 • طول برنامه:25 دقیقه

ساخت ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:56:44
 • پایان برنامه: 21:01:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

دیدنیهای آذربایجان غربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:05:00
 • پایان برنامه: 22:06:27
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

اولدوز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:06:27
 • پایان برنامه: 22:16:23
 • طول برنامه:9 دقیقه

فوت کوزه گری-گیوه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:16:23
 • پایان برنامه: 22:45:45
 • طول برنامه:29 دقیقه

سریال دده مالی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:49:46
 • پایان برنامه: 22:55:43
 • طول برنامه:5 دقیقه

بیانات رهبری -موضوع عامل اصلی گرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر 23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:17:00
 • پایان برنامه: 23:22:25
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:22:25
 • پایان برنامه: 23:58:53
 • طول برنامه:36 دقیقه

سینمایی رابین هود

توضیحات برنامه درج نشده است.