جدول پخش

آذربایجان غربی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:32:17
 • طول برنامه:32 دقیقه

ادامه سینمایی نهنگ آزاد2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:32:17
 • پایان برنامه: 00:49:29
 • طول برنامه:17 دقیقه

دیدنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:49:29
 • پایان برنامه: 01:37:49
 • طول برنامه:48 دقیقه

مستند داستان حیات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:37:49
 • پایان برنامه: 01:45:29
 • طول برنامه:7 دقیقه

نگار - هنرمند نابینا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:45:29
 • پایان برنامه: 02:41:34
 • طول برنامه:56 دقیقه

سریال خورشید شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:41:34
 • پایان برنامه: 02:54:16
 • طول برنامه:12 دقیقه

سکانس برتر - سه ایکس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:54:16
 • پایان برنامه: 03:12:46
 • طول برنامه:18 دقیقه

مستند کمی تربت برای قاره سبز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:12:46
 • پایان برنامه: 03:20:47
 • طول برنامه:8 دقیقه

چشمه بسطام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:20:47
 • پایان برنامه: 04:03:26
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال سارق روح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:03:26
 • پایان برنامه: 04:08:18
 • طول برنامه:4 دقیقه

آوای دل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:08:18
 • پایان برنامه: 04:40:35
 • طول برنامه:32 دقیقه

سخنرانی میر باقری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:40:35
 • پایان برنامه: 04:43:38
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود مناجات - حمید غلامعلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:43:38
 • پایان برنامه: 04:51:32
 • طول برنامه:7 دقیقه

احکام -فلاح زاده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:51:32
 • پایان برنامه: 05:09:21
 • طول برنامه:17 دقیقه

سحرگاهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:09:21
 • پایان برنامه: 05:16:27
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت قرآن - اسراء - فاطمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:16:27
 • پایان برنامه: 05:18:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:18:00
 • پایان برنامه: 05:22:51
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح

موقع اذان صبح 05:18:00

 • شروع برنامه:05:22:51
 • پایان برنامه: 05:29:35
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز صبح-شیخلو -ارومیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:29:35
 • پایان برنامه: 05:33:51
 • طول برنامه:4 دقیقه

دعای روزسه شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:33:51
 • پایان برنامه: 05:39:09
 • طول برنامه:5 دقیقه

سلاله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:39:09
 • پایان برنامه: 05:40:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله پل ارتباطی شبکه آذربایجان غربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:40:41
 • پایان برنامه: 07:03:26
 • طول برنامه:1 ساعت و 22 دقیقه

سینمایی یک گزارش واقعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:03:26
 • پایان برنامه: 07:08:09
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ پاییزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:08:09
 • پایان برنامه: 07:25:37
 • طول برنامه:17 دقیقه

هرروز ورزش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:25:37
 • پایان برنامه: 07:35:36
 • طول برنامه:9 دقیقه

معرفی استان- جدید-تکاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:35:36
 • پایان برنامه: 07:35:47
 • طول برنامه:

لوگو شبکه آذربایجان غربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:35:47
 • پایان برنامه: 07:38:37
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:38:37
 • پایان برنامه: 07:39:06
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:39:06
 • پایان برنامه: 08:27:26
 • طول برنامه:48 دقیقه

مستند داستان حیات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:27:26
 • پایان برنامه: 08:28:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر پویش قطره دریاست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:28:32
 • پایان برنامه: 08:29:31
 • طول برنامه:

تیزر مسابقه امید ولایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:29:31
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:17:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

ساغ یاشا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:17:00
 • پایان برنامه: 09:18:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:18:00
 • پایان برنامه: 09:18:29
 • طول برنامه:

لوگو شبکه آذربایجان غربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:18:29
 • پایان برنامه: 09:42:52
 • طول برنامه:24 دقیقه

دیاربه دیار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:42:52
 • پایان برنامه: 09:43:21
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:43:21
 • پایان برنامه: 10:31:51
 • طول برنامه:48 دقیقه

مسابقه فاز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:31:51
 • پایان برنامه: 10:34:44
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سینمایی ها - هفته آخر مهرماه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:34:44
 • پایان برنامه: 10:36:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:36:40
 • پایان برنامه: 10:37:09
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:37:09
 • پایان برنامه: 11:33:14
 • طول برنامه:56 دقیقه

سریال خورشید شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:33:14
 • پایان برنامه: 11:33:27
 • طول برنامه:

لوگو شبکه آذربایجان غربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:33:27
 • پایان برنامه: 11:34:04
 • طول برنامه:

تیزر دهه آخر ماه صفر-حسینیه ثارالله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:34:04
 • پایان برنامه: 12:08:46
 • طول برنامه:34 دقیقه

اذان نغمه سی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:08:46
 • پایان برنامه: 12:13:48
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن -ضحی -عادلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:13:48
 • پایان برنامه: 12:14:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:14:00
 • پایان برنامه: 12:18:45
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر

موقع اذان ظهر 12:14:00

 • شروع برنامه:12:18:45
 • پایان برنامه: 12:25:15
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز ظهر حجت الاسلام جمشیدی -مسجد جامع چایپاره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:25:15
 • پایان برنامه: 12:27:26
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:27:26
 • پایان برنامه: 12:32:22
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود-لحظه سبز دعا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:32:22
 • پایان برنامه: 12:34:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر پویش قطره دریاست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:34:03
 • پایان برنامه: 12:36:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر مسجد جنرال -دهه آخر صفر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:36:15
 • پایان برنامه: 12:38:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر صد ثانیه ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:38:15
 • پایان برنامه: 12:41:13
 • طول برنامه:2 دقیقه

تلنگر - چشم براه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:41:13
 • پایان برنامه: 12:44:31
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:44:31
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:33:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

ائویمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:33:00
 • پایان برنامه: 13:34:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:34:00
 • پایان برنامه: 13:36:41
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:36:41
 • پایان برنامه: 13:37:40
 • طول برنامه:

تیزر مسابقه امید ولایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:37:40
 • پایان برنامه: 13:41:54
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ پاییزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:41:54
 • پایان برنامه: 13:44:47
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سینمایی ها - هفته آخر مهرماه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:44:47
 • پایان برنامه: 13:45:16
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:45:16
 • پایان برنامه: 15:00:03
 • طول برنامه:1 ساعت و 14 دقیقه

سینمایی نهنگ آزاد2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:03
 • پایان برنامه: 15:04:56
 • طول برنامه:4 دقیقه

نگار - سبدبافی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:04:56
 • پایان برنامه: 15:06:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:06:04
 • پایان برنامه: 15:06:33
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:06:33
 • پایان برنامه: 15:32:58
 • طول برنامه:26 دقیقه

نوژین-روستای لاجانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:32:58
 • پایان برنامه: 15:36:48
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گراف ایران-شاخص توسعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:36:48
 • پایان برنامه: 15:38:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:38:19
 • پایان برنامه: 15:38:48
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:38:48
 • پایان برنامه: 16:27:18
 • طول برنامه:48 دقیقه

مسابقه فاز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:27:18
 • پایان برنامه: 16:28:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:28:23
 • پایان برنامه: 16:58:19
 • طول برنامه:29 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:58:19
 • پایان برنامه: 17:00:19
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر صد ثانیه ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:19
 • پایان برنامه: 17:06:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود رسوای زمانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:06:05
 • پایان برنامه: 17:08:29
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:08:29
 • پایان برنامه: 17:51:08
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال سارق روح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:51:08
 • پایان برنامه: 17:53:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر خشت آخر ویژه کمک به سیل زدگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:53:04
 • پایان برنامه: 17:55:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر مسجد جنرال -دهه آخر صفر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:55:15
 • پایان برنامه: 17:56:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلام بزرگان آیت الله مجتهدی - صدقه دادن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:56:35
 • پایان برنامه: 18:02:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

سوره فتح-رستمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:02:30
 • پایان برنامه: 18:03:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:03:00
 • پایان برنامه: 18:08:09
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب

موقع اذان مغرب 18:03:00

 • شروع برنامه:18:08:09
 • پایان برنامه: 18:15:02
 • طول برنامه:6 دقیقه

نمازمغرب - آیت الله شبیری زنجانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:15:02
 • پایان برنامه: 18:16:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:16:44
 • پایان برنامه: 18:17:21
 • طول برنامه:

تیزر دهه آخر ماه صفر-حسینیه ثارالله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:17:21
 • پایان برنامه: 18:18:20
 • طول برنامه:

تیزر مسابقه امید ولایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:18:20
 • پایان برنامه: 18:20:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر پویش قطره دریاست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:20:01
 • پایان برنامه: 18:30:03
 • طول برنامه:10 دقیقه

حرف آخر کوتاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:03
 • پایان برنامه: 18:32:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

اولین ها-خودروهای گاز سوز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:32:03
 • پایان برنامه: 18:58:34
 • طول برنامه:26 دقیقه

گامهای جوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:58:34
 • پایان برنامه: 19:08:50
 • طول برنامه:10 دقیقه

مستند به هر قیمتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:08:50
 • پایان برنامه: 19:11:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سینمایی ها - هفته آخر مهرماه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:11:43
 • پایان برنامه: 19:12:12
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:12:12
 • پایان برنامه: 19:42:30
 • طول برنامه:30 دقیقه

باخیش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:42:30
 • پایان برنامه: 19:43:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:43:43
 • پایان برنامه: 19:47:54
 • طول برنامه:4 دقیقه

مشارکتی تربت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:47:54
 • پایان برنامه: 19:53:08
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشن گراف سقوط یک امپراطوری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:53:08
 • پایان برنامه: 19:57:21
 • طول برنامه:4 دقیقه

اگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:57:21
 • پایان برنامه: 19:58:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوره مبارکه یونس آیه 5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:43
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع- جدید)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:21:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:00
 • پایان برنامه: 20:22:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گراف ما می توانیم و می گفتند نمی توانیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:22:12
 • پایان برنامه: 20:24:23
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر مسجد جنرال -دهه آخر صفر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:24:23
 • پایان برنامه: 20:24:52
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:24:52
 • پایان برنامه: 20:54:52
 • طول برنامه:30 دقیقه

گفتگوی ویژه خبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:54:52
 • پایان برنامه: 20:59:34
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:34
 • پایان برنامه: 21:00:03
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:03
 • پایان برنامه: 21:49:35
 • طول برنامه:49 دقیقه

اولدوز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:49:35
 • پایان برنامه: 21:53:55
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:53:55
 • پایان برنامه: 21:54:24
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:54:24
 • پایان برنامه: 22:18:24
 • طول برنامه:24 دقیقه

سریال سارق روح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:18:24
 • پایان برنامه: 22:20:42
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:20:42
 • پایان برنامه: 22:44:32
 • طول برنامه:23 دقیقه

سریال سارق روح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:44:32
 • پایان برنامه: 22:54:34
 • طول برنامه:10 دقیقه

حرف اخر کوتاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:54:34
 • پایان برنامه: 22:55:33
 • طول برنامه:

تیزر مسابقه امید ولایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:33
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر 23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:17:00
 • پایان برنامه: 23:17:29
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:17:29
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:42 دقیقه

سینمایی مرگ در میزند

توضیحات برنامه درج نشده است.