جدول پخش

آذربایجان غربی
 • شروع برنامه:00:04:23
 • پایان برنامه: 01:26:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 22 دقیقه

سینمایی ماه را قول بده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:30:15
 • پایان برنامه: 02:20:17
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند بر فراز آلپ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:20:17
 • پایان برنامه: 02:28:18
 • طول برنامه:8 دقیقه

چشمه بسطام 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:28:18
 • پایان برنامه: 03:09:27
 • طول برنامه:41 دقیقه

سریال دختران حوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:13:34
 • پایان برنامه: 03:45:33
 • طول برنامه:31 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:45:33
 • پایان برنامه: 03:58:07
 • طول برنامه:12 دقیقه

دیدنیها (40)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:58:07
 • پایان برنامه: 05:20:43
 • طول برنامه:1 ساعت و 22 دقیقه

سینمایی ماه را قول بده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:21:40
 • پایان برنامه: 05:28:55
 • طول برنامه:7 دقیقه

نجوای شبانه 01

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:28:55
 • پایان برنامه: 05:48:40
 • طول برنامه:19 دقیقه

سحرگاهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:56:00
 • پایان برنامه: 06:01:34
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن - غافر- عباسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:00
 • پایان برنامه: 06:07:16
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح1

موقع اذان صبح 06:02:00

 • شروع برنامه:06:07:16
 • پایان برنامه: 06:13:33
 • طول برنامه:6 دقیقه

نمازصبح حجت الاسلام سپهری - مسجد الرسول ارومیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:15:33
 • پایان برنامه: 06:37:19
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستند دنیای سبزتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:38:06
 • پایان برنامه: 07:28:18
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند بر فراز آلپ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:29:02
 • پایان برنامه: 07:46:07
 • طول برنامه:17 دقیقه

هرروز ورزش (20)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:46:07
 • پایان برنامه: 08:23:09
 • طول برنامه:37 دقیقه

سریال قونشولار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:16:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

گون ایدین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:24:51
 • پایان برنامه: 09:51:51
 • طول برنامه:27 دقیقه

پنجره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:51:51
 • پایان برنامه: 09:59:06
 • طول برنامه:7 دقیقه

مشارکتی ستاد - رنگ مو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:14
 • پایان برنامه: 10:46:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سلام اوشاقلار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:52:47
 • پایان برنامه: 11:33:56
 • طول برنامه:41 دقیقه

سریال دختران حوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:37:17
 • پایان برنامه: 12:17:31
 • طول برنامه:40 دقیقه

اذان نغمه سی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:17:31
 • پایان برنامه: 12:23:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن -ولی زاده-نور-62-64_

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:27:13
 • پایان برنامه: 12:34:44
 • طول برنامه:7 دقیقه

نمازظهرحجت الاسلام علامی - مسجد سردار ارومیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:37:18
 • پایان برنامه: 12:42:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

آینا - رنگرزی خوی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:03
 • پایان برنامه: 13:35:26
 • طول برنامه:50 دقیقه

برفرازآلپ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:39:25
 • پایان برنامه: 13:45:43
 • طول برنامه:6 دقیقه

آینا - حلوای گردویی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:45:43
 • پایان برنامه: 13:52:58
 • طول برنامه:7 دقیقه

مشارکتی ستاد - رنگ مو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:52:58
 • پایان برنامه: 15:15:34
 • طول برنامه:1 ساعت و 22 دقیقه

سینمایی ماه را قول بده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:22:29
 • پایان برنامه: 15:49:46
 • طول برنامه:27 دقیقه

تروسکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:58:12
 • پایان برنامه: 16:43:58
 • طول برنامه:45 دقیقه

سلام اوشاقلار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:06
 • پایان برنامه: 16:52:21
 • طول برنامه:7 دقیقه

مشارکتی ستاد - رنگ مو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر17

شنبه 17:00:00 [زنده] يک شنبه 17:00:00 [زنده] دو شنبه 17:00:00 [زنده] سه شنبه 17:00:00 [زنده] چهار شنبه 17:00:00 [زنده] پنج شنبه 17:00:00 [زنده]

 • شروع برنامه:17:18:25
 • پایان برنامه: 17:23:51
 • طول برنامه:5 دقیقه

آداب بندگی26-ارتباط اعمال انسان با نظام آفرینش_x26

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:26:59
 • پایان برنامه: 17:32:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن -صولتی-بوسف 18-22_

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:32:00
 • پایان برنامه: 17:37:19
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب

موقع اذان مغرب 17:32:00

 • شروع برنامه:17:38:37
 • پایان برنامه: 18:38:37
 • طول برنامه:1 ساعت

نگارستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:38:37
 • پایان برنامه: 18:45:52
 • طول برنامه:7 دقیقه

مشارکتی ستاد - رنگ مو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:46:51
 • پایان برنامه: 19:16:51
 • طول برنامه:30 دقیقه

مشارکتی حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:18:14
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

باخیش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر20

همه روزه 20:00:00 [زنده]

 • شروع برنامه:20:21:46
 • پایان برنامه: 20:44:02
 • طول برنامه:22 دقیقه

مستند آدرنالین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:44:02
 • پایان برنامه: 20:54:09
 • طول برنامه:10 دقیقه

کلاکت7 حلوا شکری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:56:42
 • پایان برنامه: 21:57:18
 • طول برنامه:1 ساعت

اولدوز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:57:18
 • پایان برنامه: 22:02:39
 • طول برنامه:5 دقیقه

آبگیر خوشاکو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:07:34
 • پایان برنامه: 22:52:34
 • طول برنامه:45 دقیقه

ساغلیق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:53:05
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر23

همه روزه 23:00:00 [زنده]

 • شروع برنامه:23:17:34
 • پایان برنامه: 23:39:01
 • طول برنامه:21 دقیقه

سریال قونشولار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:39:59
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال قونشولار

توضیحات برنامه درج نشده است.