جدول پخش

آذربایجان غربی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:19:32
 • طول برنامه:19 دقیقه

ادامه سینمایی خوشبختی تصادفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:19:32
 • پایان برنامه: 00:32:28
 • طول برنامه:12 دقیقه

دیدنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:32:28
 • پایان برنامه: 00:58:38
 • طول برنامه:26 دقیقه

آواهای محلی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:58:38
 • پایان برنامه: 01:03:56
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود عادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:03:56
 • پایان برنامه: 01:52:33
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال افسانه سامبونگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:52:33
 • پایان برنامه: 01:57:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

آبشار شلماش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:57:33
 • پایان برنامه: 02:29:13
 • طول برنامه:31 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:29:13
 • پایان برنامه: 02:41:51
 • طول برنامه:12 دقیقه

سکانس برتر - راه در رو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:41:51
 • پایان برنامه: 03:44:50
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

مسابقه خانه ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:44:50
 • پایان برنامه: 03:45:41
 • طول برنامه:

تایم لپس ارومیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:45:41
 • پایان برنامه: 04:09:41
 • طول برنامه:24 دقیقه

سحرگاهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:09:41
 • پایان برنامه: 04:16:27
 • طول برنامه:6 دقیقه

سوره یونس-بیگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:16:27
 • پایان برنامه: 04:18:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:18:00
 • پایان برنامه: 04:22:54
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح

موقع اذان صبح 04:18:00

 • شروع برنامه:04:22:54
 • پایان برنامه: 04:29:14
 • طول برنامه:6 دقیقه

نمازصبح آیت الله علم الهدی - مشهد مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:29:14
 • پایان برنامه: 04:33:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

دعای روزسه شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:33:30
 • پایان برنامه: 04:43:29
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:43:29
 • پایان برنامه: 04:44:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه ویژه مسجد و نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:44:36
 • پایان برنامه: 05:02:05
 • طول برنامه:17 دقیقه

زکات برکت زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:02:05
 • پایان برنامه: 05:03:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله پل ارتباطی شبکه آذربایجان غربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:03:37
 • پایان برنامه: 06:30:16
 • طول برنامه:1 ساعت و 26 دقیقه

سینمایی فصل زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:16
 • پایان برنامه: 06:42:25
 • طول برنامه:12 دقیقه

مردم آبادی-تولید انار بهشر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:42:25
 • پایان برنامه: 07:08:35
 • طول برنامه:26 دقیقه

آواهای محلی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:08:35
 • پایان برنامه: 07:21:31
 • طول برنامه:12 دقیقه

دیدنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:21:31
 • پایان برنامه: 07:38:36
 • طول برنامه:17 دقیقه

هرروز ورزش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:38:36
 • پایان برنامه: 07:43:02
 • طول برنامه:4 دقیقه

بیزیم ایولر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:43:02
 • پایان برنامه: 07:43:31
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:43:31
 • پایان برنامه: 08:18:59
 • طول برنامه:35 دقیقه

سریال باریشاق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:18:59
 • پایان برنامه: 08:26:35
 • طول برنامه:7 دقیقه

پل های تاریخی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:26:35
 • پایان برنامه: 08:27:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر طرح ملی همبستگی ملی کمک به سیل زدگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:27:56
 • پایان برنامه: 08:29:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:29:31
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:20:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

ساغ یاشا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:20:00
 • پایان برنامه: 09:21:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:21:00
 • پایان برنامه: 09:22:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:22:35
 • پایان برنامه: 09:23:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

یادمان سرچشمه -ویژه هفته قوه قضاییه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:23:42
 • پایان برنامه: 09:53:52
 • طول برنامه:30 دقیقه

سه ردان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:53:52
 • پایان برنامه: 09:55:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر طرح ملی همبستگی ملی کمک به سیل زدگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:55:13
 • پایان برنامه: 09:56:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:56:48
 • پایان برنامه: 09:57:17
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:57:17
 • پایان برنامه: 10:21:11
 • طول برنامه:23 دقیقه

انیمیشن معماهای بزرگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:21:11
 • پایان برنامه: 10:34:31
 • طول برنامه:13 دقیقه

هوشی در تعطیلات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:34:31
 • پایان برنامه: 10:45:51
 • طول برنامه:11 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:45:51
 • پایان برنامه: 10:47:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:47:26
 • پایان برنامه: 10:47:55
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:47:55
 • پایان برنامه: 11:36:32
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال افسانه سامبونگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:36:32
 • پایان برنامه: 11:37:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

یادمان سرچشمه -ویژه هفته قوه قضاییه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:37:38
 • پایان برنامه: 11:39:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:39:13
 • پایان برنامه: 11:41:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گراف راه نو-خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:41:46
 • پایان برنامه: 11:42:15
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:42:15
 • پایان برنامه: 12:32:15
 • طول برنامه:50 دقیقه

ائویمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:32:15
 • پایان برنامه: 12:33:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:33:15
 • پایان برنامه: 12:34:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

خبر صد ثانیه ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:34:45
 • پایان برنامه: 12:36:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:36:20
 • پایان برنامه: 12:41:31
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود خون هابیل -ویژه 7 تیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:41:31
 • پایان برنامه: 12:44:32
 • طول برنامه:3 دقیقه

زلال اندیشه مقام معظم رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:44:32
 • پایان برنامه: 13:24:32
 • طول برنامه:40 دقیقه

اذان نغمه سی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:24:32
 • پایان برنامه: 13:30:27
 • طول برنامه:5 دقیقه

سوره فتح-رستمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:27
 • پایان برنامه: 13:32:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:32:00
 • پایان برنامه: 13:36:54
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر

موقع اذان ظهر 13:32:00

 • شروع برنامه:13:36:54
 • پایان برنامه: 13:43:34
 • طول برنامه:6 دقیقه

نمازظهر - آیت الله سعیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:43:34
 • پایان برنامه: 13:45:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:45:15
 • پایان برنامه: 13:46:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:46:50
 • پایان برنامه: 13:56:57
 • طول برنامه:10 دقیقه

حرف آخر کوتاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:56:57
 • پایان برنامه: 13:57:26
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:57:26
 • پایان برنامه: 15:09:28
 • طول برنامه:1 ساعت و 12 دقیقه

سینمایی خوشبختی تصادفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:09:28
 • پایان برنامه: 15:11:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:11:03
 • پایان برنامه: 15:17:16
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:17:16
 • پایان برنامه: 15:43:56
 • طول برنامه:26 دقیقه

نوژین-روستای اصلانیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:43:56
 • پایان برنامه: 15:48:14
 • طول برنامه:4 دقیقه

پرورش زنبور عسل 5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:48:14
 • پایان برنامه: 16:19:02
 • طول برنامه:30 دقیقه

گامهای جوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:19:02
 • پایان برنامه: 16:19:31
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:19:31
 • پایان برنامه: 16:43:25
 • طول برنامه:23 دقیقه

انیمیشن معماهای بزرگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:43:25
 • پایان برنامه: 16:51:25
 • طول برنامه:8 دقیقه

حرف آخر کوتاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:51:25
 • پایان برنامه: 16:52:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر طرح ملی همبستگی ملی کمک به سیل زدگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:52:46
 • پایان برنامه: 16:56:29
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گراف راه نو-تربیت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:56:29
 • پایان برنامه: 16:58:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:58:04
 • پایان برنامه: 16:59:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

خبر صد ثانیه ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:34
 • پایان برنامه: 17:41:11
 • طول برنامه:41 دقیقه

مجموعه طنز ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:41:11
 • پایان برنامه: 17:42:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:42:11
 • پایان برنامه: 17:43:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:43:46
 • پایان برنامه: 17:49:56
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:49:56
 • پایان برنامه: 17:51:58
 • طول برنامه:2 دقیقه

یادمان سرچشمه -ویژه هفته قوه قضاییه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:51:58
 • پایان برنامه: 17:52:27
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:52:27
 • پایان برنامه: 18:24:54
 • طول برنامه:32 دقیقه

حرف اخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:24:54
 • پایان برنامه: 18:26:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:26:29
 • پایان برنامه: 18:46:29
 • طول برنامه:20 دقیقه

قانون وقضا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:46:29
 • پایان برنامه: 18:47:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

یادمان سرچشمه -ویژه هفته قوه قضاییه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:47:35
 • پایان برنامه: 18:49:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:49:10
 • پایان برنامه: 19:23:36
 • طول برنامه:34 دقیقه

باخیش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:23:36
 • پایان برنامه: 19:47:26
 • طول برنامه:23 دقیقه

امروز بدون دیروز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:47:26
 • پایان برنامه: 19:49:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:49:01
 • پایان برنامه: 19:55:53
 • طول برنامه:6 دقیقه

ویژه شهید بهشتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:55:53
 • پایان برنامه: 19:57:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

اگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:57:34
 • پایان برنامه: 19:58:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوره نحل 90

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:43
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:21:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:00
 • پایان برنامه: 20:22:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:22:35
 • پایان برنامه: 20:24:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گراف ما می توانیم و می گفتند نمی توانیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:24:00
 • پایان برنامه: 20:54:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گفتگوی ویژه خبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:54:00
 • پایان برنامه: 20:54:35
 • طول برنامه:

لوگو شبکه آذربایجان غربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:54:35
 • پایان برنامه: 21:09:35
 • طول برنامه:15 دقیقه

برق وزندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:09:35
 • پایان برنامه: 21:10:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلام معصوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:10:37
 • پایان برنامه: 21:15:27
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت شیخ احمد محمد عامر-شورا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:15:27
 • پایان برنامه: 21:17:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:17:00
 • پایان برنامه: 21:20:52
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان مغرب

موقع اذان مغرب 21:17:00

 • شروع برنامه:21:20:52
 • پایان برنامه: 21:22:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:22:10
 • پایان برنامه: 21:23:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر بنیاد حفظ آثار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:23:45
 • پایان برنامه: 21:24:44
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:24:44
 • پایان برنامه: 21:25:13
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:25:13
 • پایان برنامه: 22:15:37
 • طول برنامه:50 دقیقه

اولدوز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:15:37
 • پایان برنامه: 22:17:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:17:12
 • پایان برنامه: 22:18:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

اگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:18:55
 • پایان برنامه: 22:19:24
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:19:24
 • پایان برنامه: 22:57:09
 • طول برنامه:37 دقیقه

سریال باریشاق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:57:09
 • پایان برنامه: 22:58:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر طرح ملی همبستگی ملی کمک به سیل زدگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:58:44
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر 23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:17:00
 • پایان برنامه: 23:17:29
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:17:29
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:42 دقیقه

سینمایی خونه پا

توضیحات برنامه درج نشده است.