جدول پخش

آذربایجان غربی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:28:22
 • طول برنامه:28 دقیقه

ادامه سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:33:06
 • پایان برنامه: 02:20:55
 • طول برنامه:1 ساعت و 47 دقیقه

سینمایی قهرمان واقعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:21:55
 • پایان برنامه: 03:15:51
 • طول برنامه:53 دقیقه

چه بر سر آب و هوای ما آمده است

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:16:48
 • پایان برنامه: 04:11:10
 • طول برنامه:54 دقیقه

سریال پژمان ق24

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:11:58
 • پایان برنامه: 04:46:27
 • طول برنامه:34 دقیقه

دلنوازان ق 26

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:47:39
 • پایان برنامه: 05:05:03
 • طول برنامه:17 دقیقه

سحرگاهان (17)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:05:03
 • پایان برنامه: 05:10:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن -ضحی -عادلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:20:46
 • پایان برنامه: 05:55:15
 • طول برنامه:34 دقیقه

دلنوازان ق 26

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:58:19
 • پایان برنامه: 06:52:15
 • طول برنامه:53 دقیقه

چه بر سر آب و هوای ما آمده است

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:52:47
 • پایان برنامه: 07:10:16
 • طول برنامه:17 دقیقه

هرروز ورزش (39)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:16
 • پایان برنامه: 07:16:08
 • طول برنامه:5 دقیقه

تیزر مستندهای نوروز 97 با کلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:17:05
 • پایان برنامه: 08:19:08
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

مجموعه هانسی دوز، هانسی یالان 25

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:19:56
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

ویژه سلامت -قاب سفید (1)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:20:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

گون آیدین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:27:03
 • پایان برنامه: 09:52:42
 • طول برنامه:25 دقیقه

تروسکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:55:31
 • پایان برنامه: 10:28:14
 • طول برنامه:32 دقیقه

انیمیشن پهلوانان ق 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:28:14
 • پایان برنامه: 10:38:02
 • طول برنامه:9 دقیقه

انیمیشن کلبه پدربزرگ 12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:38:02
 • پایان برنامه: 10:43:14
 • طول برنامه:5 دقیقه

دیدنیهای آذربایجان غربی1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:45:38
 • پایان برنامه: 11:40:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

سریال پژمان ق24

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:44:27
 • پایان برنامه: 11:52:06
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماهنگ راهیان نور-ما ایستاده ایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:52:06
 • پایان برنامه: 12:32:06
 • طول برنامه:40 دقیقه

اذان نغمه سی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:38:00
 • پایان برنامه: 12:43:16
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر

موقع اذان ظهر 12:38:00

 • شروع برنامه:12:43:16
 • پایان برنامه: 12:49:18
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز ظهر - حجت الاسلام دکترفلاح رفیع

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:51:12
 • پایان برنامه: 12:57:09
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ راهیان نور-عاشقان می آیند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:07:58
 • پایان برنامه: 13:57:58
 • طول برنامه:50 دقیقه

ائویمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:01:11
 • پایان برنامه: 15:49:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 47 دقیقه

سینمایی قهرمان واقعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:51:19
 • پایان برنامه: 16:18:19
 • طول برنامه:27 دقیقه

تروسکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:20:59
 • پایان برنامه: 16:26:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

موانا 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:26:00
 • پایان برنامه: 16:51:02
 • طول برنامه:25 دقیقه

یادگیری برترق2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:51:02
 • پایان برنامه: 16:56:48
 • طول برنامه:5 دقیقه

تیزر سینمایی های نوروز 97

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر17

شنبه 17:00:00 [زنده] يک شنبه 17:00:00 [زنده] دو شنبه 17:00:00 [زنده] سه شنبه 17:00:00 [زنده] چهار شنبه 17:00:00 [زنده] پنج شنبه 17:00:00 [زنده]

 • شروع برنامه:17:19:33
 • پایان برنامه: 18:09:33
 • طول برنامه:50 دقیقه

ائویمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:11:54
 • پایان برنامه: 18:17:04
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود شاد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:18:50
 • پایان برنامه: 18:56:45
 • طول برنامه:37 دقیقه

توسعه استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:03:09
 • پایان برنامه: 19:49:03
 • طول برنامه:45 دقیقه

ادامه توسعه استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:51:17
 • پایان برنامه: 19:57:18
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر20

همه روزه 20:00:00 [زنده]

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 21:00:07
 • طول برنامه:40 دقیقه

آنا یوردوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:07
 • پایان برنامه: 21:05:56
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:05:56
 • پایان برنامه: 22:06:03
 • طول برنامه:1 ساعت

اولدوز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:09:59
 • پایان برنامه: 22:15:51
 • طول برنامه:5 دقیقه

تیزر مستندهای نوروز 97 با کلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:20:11
 • پایان برنامه: 22:44:03
 • طول برنامه:23 دقیقه

باخیش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:44:03
 • پایان برنامه: 22:49:25
 • طول برنامه:5 دقیقه

افلاکیان ویژه ولادت امام محمد باقر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:53:28
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر23

همه روزه 23:00:00 [زنده]

 • شروع برنامه:23:21:04
 • پایان برنامه: 23:52:03
 • طول برنامه:30 دقیقه

مجموعه هانسی دوز، هانسی یالان 26

توضیحات برنامه درج نشده است.