جدول پخش

آذربایجان غربی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:35:44
 • طول برنامه:35 دقیقه

ادامه سینمایی دنیای بهتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:35:44
 • پایان برنامه: 00:40:56
 • طول برنامه:5 دقیقه

دیدنیهای آذربایجان غربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:40:56
 • پایان برنامه: 01:10:18
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند ایران - قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:10:18
 • پایان برنامه: 01:14:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود-پناه تو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:14:59
 • پایان برنامه: 01:59:13
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال فراری از قصر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:59:13
 • پایان برنامه: 02:07:13
 • طول برنامه:8 دقیقه

پل های تاریخی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:07:13
 • پایان برنامه: 03:07:13
 • طول برنامه:1 ساعت

رادیو شب تکرار پنجشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:07:13
 • پایان برنامه: 03:18:04
 • طول برنامه:10 دقیقه

دیدنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:18:04
 • پایان برنامه: 05:01:41
 • طول برنامه:1 ساعت و 43 دقیقه

سینمایی اداره مهمان نوازی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:01:41
 • پایان برنامه: 05:04:04
 • طول برنامه:2 دقیقه

شهروشب - ارومیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:04:04
 • پایان برنامه: 05:31:09
 • طول برنامه:27 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:31:09
 • پایان برنامه: 05:35:28
 • طول برنامه:4 دقیقه

شگفتیهای آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:35:28
 • پایان برنامه: 05:36:20
 • طول برنامه:

کلام معصوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:36:20
 • پایان برنامه: 05:42:27
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن -محمدپور-بقره -284-آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:42:27
 • پایان برنامه: 05:44:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:44:00
 • پایان برنامه: 05:48:54
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح

موقع اذان صبح 05:44:00

 • شروع برنامه:05:48:54
 • پایان برنامه: 05:56:43
 • طول برنامه:7 دقیقه

نمازصبح - حجت الاسلام رئیسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:56:43
 • پایان برنامه: 05:59:36
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای روزشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:59:36
 • پایان برنامه: 06:01:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

صبح و امید ویژه بعداذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:30
 • پایان برنامه: 06:28:32
 • طول برنامه:27 دقیقه

سخنرانی پناهیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:28:32
 • پایان برنامه: 06:43:34
 • طول برنامه:15 دقیقه

زکات برکت زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:43:34
 • پایان برنامه: 07:17:24
 • طول برنامه:33 دقیقه

مستند گرون یعنی سوختن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:17:24
 • پایان برنامه: 07:21:39
 • طول برنامه:4 دقیقه

آینا-ویترای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:21:39
 • پایان برنامه: 07:38:44
 • طول برنامه:17 دقیقه

دیدنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:38:44
 • پایان برنامه: 08:23:18
 • طول برنامه:44 دقیقه

آداخلی2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:23:18
 • پایان برنامه: 08:23:30
 • طول برنامه:

لوگو شبکه آذربایجان غربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:23:30
 • پایان برنامه: 08:27:37
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود-سحر-آذری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:27:37
 • پایان برنامه: 08:28:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرمردمی چهاردهمین جشنواره رادیو2- پخش تا16 اسفند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:28:42
 • پایان برنامه: 08:29:21
 • طول برنامه:

تیزر آزمون حفظ و مفاهیم قرآن-پخش تا8 اسفند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:29:21
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:

تیزر مسابقه چهل ستاره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:20:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

ساغ یاشا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:20:00
 • پایان برنامه: 09:22:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:22:00
 • پایان برنامه: 09:49:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تروسکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:49:00
 • پایان برنامه: 09:52:04
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزرکانون پرورش کودکان - پروازکاغذی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:52:04
 • پایان برنامه: 10:38:21
 • طول برنامه:46 دقیقه

سلام اوشاقلار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:38:21
 • پایان برنامه: 10:41:02
 • طول برنامه:2 دقیقه

انیمیشن حفظ رمز کارت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:41:02
 • پایان برنامه: 10:42:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله پل ارتباطی شبکه آذربایجان غربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:42:34
 • پایان برنامه: 11:26:48
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال فراری از قصر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:26:48
 • پایان برنامه: 11:27:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

تایم لپس خیابان و خارج شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:27:54
 • پایان برنامه: 11:52:17
 • طول برنامه:24 دقیقه

مستند بیم و امید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:52:17
 • پایان برنامه: 11:53:14
 • طول برنامه:

ویژه قوه قضاییه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:53:14
 • پایان برنامه: 11:53:37
 • طول برنامه:

تیزر مسابقه چهل ستاره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:53:37
 • پایان برنامه: 11:54:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرمردمی چهاردهمین جشنواره رادیو1- پخش تا16 اسفند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:54:37
 • پایان برنامه: 11:55:16
 • طول برنامه:

تیزر آزمون حفظ و مفاهیم قرآن-پخش تا8 اسفند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:55:16
 • پایان برنامه: 11:56:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

نریشن ویژه اذان گاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:56:29
 • پایان برنامه: 12:36:29
 • طول برنامه:40 دقیقه

اذان نغمه سی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:36:29
 • پایان برنامه: 12:41:32
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن - نحل - سبزعلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:41:32
 • پایان برنامه: 12:43:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:43:00
 • پایان برنامه: 12:47:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر

موقع اذان ظهر 12:43:00

 • شروع برنامه:12:47:50
 • پایان برنامه: 12:55:07
 • طول برنامه:7 دقیقه

نمازظهر شاهچراغی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:55:07
 • پایان برنامه: 12:56:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای بعدنمازظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:56:44
 • پایان برنامه: 12:57:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه ویژه مسجد و نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:57:59
 • پایان برنامه: 12:58:32
 • طول برنامه:

وله پل ارتباطی شبکه آذربایجان غربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:58:32
 • پایان برنامه: 13:53:32
 • طول برنامه:55 دقیقه

ائویمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:53:32
 • پایان برنامه: 13:57:31
 • طول برنامه:3 دقیقه

طلیعه -اعتیاد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:57:31
 • پایان برنامه: 13:58:27
 • طول برنامه:

تایم لپس سدشهرچایی-زمستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:58:27
 • پایان برنامه: 15:23:27
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

سینمایی دنیای بهتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:23:27
 • پایان برنامه: 15:27:47
 • طول برنامه:4 دقیقه

نگار-تولید عسل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:27:47
 • پایان برنامه: 15:29:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:29:09
 • پایان برنامه: 15:56:09
 • طول برنامه:27 دقیقه

تروسکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:56:09
 • پایان برنامه: 16:02:41
 • طول برنامه:6 دقیقه

نگاه پیشگیری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:02:41
 • پایان برنامه: 16:48:55
 • طول برنامه:46 دقیقه

سلام اوشاقلار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:48:55
 • پایان برنامه: 16:49:34
 • طول برنامه:

تیزر مسابقه چهل ستاره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:49:34
 • پایان برنامه: 16:50:13
 • طول برنامه:

تیزر آزمون حفظ و مفاهیم قرآن-پخش تا8 اسفند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:13
 • پایان برنامه: 16:51:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

ویژه قوه قضاییه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:51:15
 • پایان برنامه: 16:58:38
 • طول برنامه:7 دقیقه

حرف آخر کوتاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:58:38
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر 17

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:17:00
 • پایان برنامه: 17:19:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:19:00
 • پایان برنامه: 17:49:22
 • طول برنامه:30 دقیقه

حرف اخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:49:22
 • پایان برنامه: 17:54:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود عادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:54:50
 • پایان برنامه: 18:24:10
 • طول برنامه:29 دقیقه

مجموعه مستند یک لقمه نان حلال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:24:10
 • پایان برنامه: 18:24:32
 • طول برنامه:

لوگو شبکه آذربایجان غربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:24:32
 • پایان برنامه: 18:28:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

تاآسمان -موضوع اهمیت نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:28:59
 • پایان برنامه: 18:29:28
 • طول برنامه:

کلام امیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:29:28
 • پایان برنامه: 18:34:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن -صولتی-مریم 10

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:34:40
 • پایان برنامه: 18:36:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:36:00
 • پایان برنامه: 18:39:51
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان مغرب

موقع اذان مغرب 18:36:00

 • شروع برنامه:18:39:51
 • پایان برنامه: 18:44:58
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز مغرب به امامت رهبر معظم انقلاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:44:58
 • پایان برنامه: 18:46:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:46:16
 • پایان برنامه: 18:46:45
 • طول برنامه:

لوگو شبکه آذربایجان غربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:46:45
 • پایان برنامه: 19:34:32
 • طول برنامه:47 دقیقه

شادیاشا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:34:32
 • پایان برنامه: 19:35:10
 • طول برنامه:

لوگو شبکه آذربایجان غربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:35:10
 • پایان برنامه: 19:57:21
 • طول برنامه:22 دقیقه

حدیث نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:57:21
 • پایان برنامه: 19:58:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:43
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع- جدید)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:27:23
 • طول برنامه:7 دقیقه

حرف آخرکوتاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:27:23
 • پایان برنامه: 20:30:23
 • طول برنامه:3 دقیقه

قاچاق کالا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:23
 • پایان برنامه: 20:55:23
 • طول برنامه:25 دقیقه

ساخت ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:55:23
 • پایان برنامه: 20:56:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

ویژه قوه قضاییه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:56:38
 • پایان برنامه: 20:57:33
 • طول برنامه:

تایم لپس -برفرازشهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:57:33
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

اولدوز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:01:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرمردمی چهاردهمین جشنواره رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:01:05
 • پایان برنامه: 22:02:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

تایم لپس ارومیه-برفراز شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:02:18
 • پایان برنامه: 22:45:27
 • طول برنامه:43 دقیقه

آداخلی2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:27
 • پایان برنامه: 22:46:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

ویژه قوه قضاییه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:46:46
 • پایان برنامه: 22:53:44
 • طول برنامه:6 دقیقه

تماشا5-دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:53:44
 • پایان برنامه: 22:54:40
 • طول برنامه:

تایم لپس سدشهرچایی-زمستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:54:40
 • پایان برنامه: 22:57:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافی رهبر- حمایت از کالای ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:57:20
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:17:00
 • پایان برنامه: 23:18:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:18:22
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:41 دقیقه

سینمایی دیگه چه خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.