جدول پخش

آذربایجان غربی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:48:11
 • طول برنامه:48 دقیقه

ادامه سینمایی بلوگا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:48:11
 • پایان برنامه: 00:52:45
 • طول برنامه:4 دقیقه

وله برداشت گل محمدی خوی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:52:45
 • پایان برنامه: 01:38:58
 • طول برنامه:46 دقیقه

مستند 4سوی علم طوفان مغناطیس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:38:58
 • پایان برنامه: 01:43:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود بهارعشق-افتخاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:43:59
 • پایان برنامه: 01:44:17
 • طول برنامه:

لوگو شبکه آذربایجان غربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:44:17
 • پایان برنامه: 02:27:22
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال تنهایی لیلا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:27:22
 • پایان برنامه: 02:34:03
 • طول برنامه:6 دقیقه

دیدنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:34:03
 • پایان برنامه: 02:35:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله پل ارتباطی شبکه آذربایجان غربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:35:35
 • پایان برنامه: 03:31:25
 • طول برنامه:55 دقیقه

محرمانه خانوادگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:31:25
 • پایان برنامه: 03:32:19
 • طول برنامه:

توصیه های طب سنتی در رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:32:19
 • پایان برنامه: 03:35:35
 • طول برنامه:3 دقیقه

نغمه ویژه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:35:35
 • پایان برنامه: 03:37:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلام بزرگان -امام خمینی- رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:37:43
 • پایان برنامه: 04:18:32
 • طول برنامه:40 دقیقه

سحر زمزمه سی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:18:32
 • پایان برنامه: 04:32:05
 • طول برنامه:13 دقیقه

دعای سحر -آهنگران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:32:05
 • پایان برنامه: 04:34:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:34:00
 • پایان برنامه: 04:38:26
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح

موقع اذان صبح 04:34:00

 • شروع برنامه:04:38:26
 • پایان برنامه: 04:44:46
 • طول برنامه:6 دقیقه

نمازصبح آیت الله علم الهدی - مشهد مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:44:46
 • پایان برنامه: 04:46:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:46:46
 • پایان برنامه: 04:53:55
 • طول برنامه:7 دقیقه

خلوت انس-معارف دعا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:53:55
 • پایان برنامه: 04:54:21
 • طول برنامه:

لوگوی شبکه رمضان-جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:54:21
 • پایان برنامه: 04:55:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

جمع خوانی قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:55:32
 • پایان برنامه: 05:51:51
 • طول برنامه:56 دقیقه

ترتیل قرآن جزء 13

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:51:51
 • پایان برنامه: 05:53:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

جمع خوانی قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:53:02
 • پایان برنامه: 05:57:08
 • طول برنامه:4 دقیقه

سلوک عارفان ویژه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:57:08
 • پایان برنامه: 06:01:09
 • طول برنامه:4 دقیقه

نغمه ویژه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:09
 • پایان برنامه: 06:38:16
 • طول برنامه:37 دقیقه

سخنرانی رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:38:16
 • پایان برنامه: 06:38:36
 • طول برنامه:

لوگو شبکه آذربایجان غربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:38:36
 • پایان برنامه: 06:42:07
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود آذری شانلی داغلار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:42:07
 • پایان برنامه: 08:02:37
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

سینمایی عملیات قطب شمال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:37
 • پایان برنامه: 08:20:54
 • طول برنامه:18 دقیقه

پذیرایی ساده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:20:54
 • پایان برنامه: 08:21:23
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:21:23
 • پایان برنامه: 09:13:49
 • طول برنامه:52 دقیقه

سریال حورمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:13:49
 • پایان برنامه: 09:14:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:14:49
 • پایان برنامه: 09:15:18
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:15:18
 • پایان برنامه: 09:46:10
 • طول برنامه:30 دقیقه

بیزیم ائللر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:46:10
 • پایان برنامه: 09:50:44
 • طول برنامه:4 دقیقه

وله برداشت گل محمدی خوی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:50:44
 • پایان برنامه: 09:52:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

موسیقی تصویر رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:52:12
 • پایان برنامه: 09:52:41
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:52:41
 • پایان برنامه: 10:40:26
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال اب پریا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:40:26
 • پایان برنامه: 10:51:57
 • طول برنامه:11 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:51:57
 • پایان برنامه: 10:53:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گراف نیروی انتظامی -رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:53:49
 • پایان برنامه: 10:54:18
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:54:18
 • پایان برنامه: 11:37:23
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال تنهایی لیلا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:37:23
 • پایان برنامه: 11:43:36
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:43:36
 • پایان برنامه: 11:44:05
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:44:05
 • پایان برنامه: 12:34:05
 • طول برنامه:50 دقیقه

ائویمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:34:05
 • پایان برنامه: 12:35:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:35:05
 • پایان برنامه: 12:36:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

خبر صد ثانیه ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:36:35
 • پایان برنامه: 12:38:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزررادیوترتیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:38:34
 • پایان برنامه: 12:39:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

جمع خوانی قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:39:48
 • پایان برنامه: 12:40:17
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:40:17
 • پایان برنامه: 13:20:17
 • طول برنامه:40 دقیقه

اذان نغمه سی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:20:17
 • پایان برنامه: 13:25:18
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن -صولتی-بوسف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:25:18
 • پایان برنامه: 13:26:00
 • طول برنامه:

وله صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:26:00
 • پایان برنامه: 13:30:17
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر

موقع اذان ظهر 13:26:00

 • شروع برنامه:13:30:17
 • پایان برنامه: 13:36:12
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمازظهر حجت الاسلام منافی - مسجد امام صادق نقده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:36:12
 • پایان برنامه: 13:38:44
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای یا علی یا عظیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:38:44
 • پایان برنامه: 13:41:47
 • طول برنامه:3 دقیقه

نسیم اجابت - کلام بزرگان -رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:41:47
 • پایان برنامه: 13:42:25
 • طول برنامه:

لوگو شبکه آذربایجان غربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:42:25
 • پایان برنامه: 13:42:54
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:42:54
 • پایان برنامه: 15:03:35
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

سینمایی بلوگا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:03:35
 • پایان برنامه: 15:09:48
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:09:48
 • پایان برنامه: 15:21:19
 • طول برنامه:11 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:21:19
 • پایان برنامه: 15:21:48
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:21:48
 • پایان برنامه: 15:49:48
 • طول برنامه:28 دقیقه

پنجره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:49:48
 • پایان برنامه: 15:50:10
 • طول برنامه:

تایم لپس ارومیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:50:10
 • پایان برنامه: 15:58:54
 • طول برنامه:8 دقیقه

حرف آخر کوتاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:58:54
 • پایان برنامه: 16:03:51
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود-میهن جاویدان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:03:51
 • پایان برنامه: 16:21:07
 • طول برنامه:17 دقیقه

سروقامتان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:21:07
 • پایان برنامه: 16:24:56
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گراف ایران بیست-رتبه های جهانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:24:56
 • پایان برنامه: 16:25:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:25:56
 • پایان برنامه: 16:26:25
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:26:25
 • پایان برنامه: 17:00:50
 • طول برنامه:34 دقیقه

حرف اخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:50
 • پایان برنامه: 17:01:21
 • طول برنامه:

لوگو شبکه آذربایجان غربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:01:21
 • پایان برنامه: 17:02:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

خبر صد ثانیه ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:02:51
 • پایان برنامه: 17:03:20
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:03:20
 • پایان برنامه: 17:53:20
 • طول برنامه:50 دقیقه

ائویمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:53:20
 • پایان برنامه: 17:54:10
 • طول برنامه:

حدیث پیامبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:54:10
 • پایان برنامه: 17:55:06
 • طول برنامه:

وله رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:55:06
 • پایان برنامه: 17:55:35
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:55:35
 • پایان برنامه: 19:01:31
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

جمع خوانی قرآن جزء13

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:01:31
 • پایان برنامه: 19:02:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:02:35
 • پایان برنامه: 19:10:59
 • طول برنامه:8 دقیقه

حرف آخرکوتاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:10:59
 • پایان برنامه: 19:22:46
 • طول برنامه:11 دقیقه

پذیرایی ساده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:22:46
 • پایان برنامه: 19:23:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

فیلم کوتاه نیروی انتظامی -رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:23:59
 • پایان برنامه: 19:25:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

جمع خوانی قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:25:10
 • پایان برنامه: 19:26:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

پویش افطاری ساده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:26:24
 • پایان برنامه: 19:27:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله شبکه - خانه انصاری ارومیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:27:24
 • پایان برنامه: 19:28:02
 • طول برنامه:

اگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:28:02
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوره مبارکه توبه آیه71

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 19:51:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:51:00
 • پایان برنامه: 19:53:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:53:46
 • پایان برنامه: 19:54:15
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:54:15
 • پایان برنامه: 20:52:13
 • طول برنامه:57 دقیقه

رمضان عطری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:52:13
 • پایان برنامه: 20:55:48
 • طول برنامه:3 دقیقه

تواشیح اسماءالحسنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:55:48
 • پایان برنامه: 20:56:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:56:00
 • پایان برنامه: 21:00:26
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب

موقع اذان مغرب 20:56:00

 • شروع برنامه:21:00:26
 • پایان برنامه: 21:01:14
 • طول برنامه:

دعای بعد افطار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:01:14
 • پایان برنامه: 21:01:24
 • طول برنامه:

وله تقبل الله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:01:24
 • پایان برنامه: 21:03:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:03:14
 • پایان برنامه: 21:03:43
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:03:43
 • پایان برنامه: 21:23:43
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال حورمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:23:43
 • پایان برنامه: 21:24:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:24:43
 • پایان برنامه: 21:46:10
 • طول برنامه:21 دقیقه

سریال حورمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:46:10
 • پایان برنامه: 21:46:39
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:46:39
 • پایان برنامه: 22:18:39
 • طول برنامه:32 دقیقه

آنایوردوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:18:39
 • پایان برنامه: 22:23:35
 • طول برنامه:4 دقیقه

حلوا پزان ماه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:23:35
 • پایان برنامه: 22:24:31
 • طول برنامه:

وله رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:24:31
 • پایان برنامه: 22:25:00
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:25:00
 • پایان برنامه: 22:56:48
 • طول برنامه:31 دقیقه

سخنرانی رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:56:48
 • پایان برنامه: 22:57:14
 • طول برنامه:

لوگوی شبکه رمضان-جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:57:14
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر آذری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:17:00
 • پایان برنامه: 23:17:29
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:17:29
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:42 دقیقه

سینمایی سرقت از بانک

توضیحات برنامه درج نشده است.