جدول پخش

آذربایجان غربی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:44:19
 • طول برنامه:44 دقیقه

سینمایی انسان ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:44:19
 • پایان برنامه: 00:52:06
 • طول برنامه:7 دقیقه

قصه های سینما کلاکت 25

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:52:06
 • پایان برنامه: 01:52:06
 • طول برنامه:1 ساعت

رادیو شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:52:06
 • پایان برنامه: 02:03:39
 • طول برنامه:11 دقیقه

سرود ویژه دفاع مقدس (16)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:03:39
 • پایان برنامه: 02:45:22
 • طول برنامه:41 دقیقه

مستند در محاصره ق 3

00:00:00

 • شروع برنامه:02:45:22
 • پایان برنامه: 02:53:22
 • طول برنامه:8 دقیقه

پل های تاریخی ایران (2)_

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:53:22
 • پایان برنامه: 03:01:38
 • طول برنامه:8 دقیقه

یک خاطره یک راز - ق 5- خط شکن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:01:38
 • پایان برنامه: 03:28:20
 • طول برنامه:26 دقیقه

سریال ایستاده در غبار ق 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:28:20
 • پایان برنامه: 03:35:49
 • طول برنامه:7 دقیقه

سیمای دفاع مقدس04

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:35:49
 • پایان برنامه: 04:02:46
 • طول برنامه:26 دقیقه

نیمه پنهان ماه شهید افتخاریان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:02:46
 • پایان برنامه: 04:09:55
 • طول برنامه:7 دقیقه

قصه های سینما کلاکت 15

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:10:50
 • پایان برنامه: 04:16:08
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه سلاله ویژه اذان گاهی (7)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:16:08
 • پایان برنامه: 04:40:08
 • طول برنامه:24 دقیقه

سحرگاهان (12)_

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:40:08
 • پایان برنامه: 04:48:05
 • طول برنامه:7 دقیقه

سرود مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:48:05
 • پایان برنامه: 04:53:06
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن -صولتی-بوسف 18-22_

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:08:45
 • پایان برنامه: 06:25:58
 • طول برنامه:1 ساعت و 17 دقیقه

سینمایی دریاچه ماهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:29:54
 • پایان برنامه: 06:45:32
 • طول برنامه:15 دقیقه

هرروز ورزش 62_

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:50:55
 • پایان برنامه: 07:18:43
 • طول برنامه:27 دقیقه

سخترانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:22:58
 • پایان برنامه: 08:23:32
 • طول برنامه:1 ساعت

سریال رخصت-ق14

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:24:12
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

یک خاطره یک راز-ق4 کمین یک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:20:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

ساغ یاشا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:23:03
 • پایان برنامه: 09:29:20
 • طول برنامه:6 دقیقه

آذربایجان غربی-دفاع مقدس05

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:29:20
 • پایان برنامه: 09:52:53
 • طول برنامه:23 دقیقه

کردی شمال1 پنجره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:57:09
 • پایان برنامه: 10:41:03
 • طول برنامه:43 دقیقه

سلام اوشاقلار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:45:06
 • پایان برنامه: 10:52:54
 • طول برنامه:7 دقیقه

یک خاطره یک راز - ق 10 - تبلیغات چی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:52:54
 • پایان برنامه: 11:19:36
 • طول برنامه:26 دقیقه

سریال ایستاده در غبار ق 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:19:36
 • پایان برنامه: 11:27:16
 • طول برنامه:7 دقیقه

قصه های سینما کلاکت 32

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:27:16
 • پایان برنامه: 11:32:32
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه سلاله ویژه اذان گاهی (9)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:34:43
 • پایان برنامه: 12:14:43
 • طول برنامه:40 دقیقه

اذان نغمه سی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:14:43
 • پایان برنامه: 12:20:46
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت جدید6-الرحمن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:25:54
 • پایان برنامه: 12:32:57
 • طول برنامه:7 دقیقه

نمازظهرحجت الاسلام برنج آبادی - مسجد امام رضا(ع) ا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:35:37
 • پایان برنامه: 12:42:12
 • طول برنامه:6 دقیقه

طلیعه -آشپزخانه رضوی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:42:12
 • پایان برنامه: 13:32:12
 • طول برنامه:50 دقیقه

ائویمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:32:12
 • پایان برنامه: 13:37:53
 • طول برنامه:5 دقیقه

نگار - دلمه کدو بادنجان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:37:53
 • پایان برنامه: 15:05:11
 • طول برنامه:1 ساعت و 27 دقیقه

سینمایی انسان ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:05:11
 • پایان برنامه: 15:11:13
 • طول برنامه:6 دقیقه

سیمای دفاع مقدس05

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:11:13
 • پایان برنامه: 15:41:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

تروسکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:41:00
 • پایان برنامه: 15:46:06
 • طول برنامه:5 دقیقه

قاب ماندگار ویژه دفاع مقدس کلاکت 7

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:46:06
 • پایان برنامه: 16:03:06
 • طول برنامه:17 دقیقه

پاتوق جوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:03:06
 • پایان برنامه: 16:08:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

کارخانه لوازم التحریر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:08:10
 • پایان برنامه: 16:52:04
 • طول برنامه:43 دقیقه

سلام اوشاقلار ق 75

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر 17

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:04
 • پایان برنامه: 18:01:47
 • طول برنامه:41 دقیقه

مستند در محاصره ق 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:02:52
 • پایان برنامه: 18:29:11
 • طول برنامه:26 دقیقه

حرف اخرق28

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:29:51
 • پایان برنامه: 18:35:28
 • طول برنامه:5 دقیقه

فرازی از سخن ویژه اذان گاهی (7)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:50
 • پایان برنامه: 18:51:23
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمازمغرب حجت الاسلام محرم نژاد - مسجد فاطمه الزهرا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:45:24
 • طول برنامه:45 دقیقه

ویژه دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:45:24
 • پایان برنامه: 19:55:31
 • طول برنامه:10 دقیقه

فاینال شهید سجاد یادگاری - اویمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:25:02
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود ویژه دفاع مقدس (4)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:25:02
 • پایان برنامه: 20:55:02
 • طول برنامه:30 دقیقه

گفتگوی ویژه خبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:55:02
 • پایان برنامه: 21:00:27
 • طول برنامه:5 دقیقه

قاب ماندگار ویژه دفاع مقدس کلاکت 5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:01:58
 • پایان برنامه: 22:02:24
 • طول برنامه:1 ساعت

اولدوز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:03:25
 • پایان برنامه: 22:53:14
 • طول برنامه:49 دقیقه

سریال در قصه ها زندگی می کنند ق1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:17:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:42 دقیقه

سینمایی یک دقیقه و یازده ثانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.