جدول پخش

خراسان شمالی
 • شروع برنامه:00:00:01
 • پایان برنامه: 00:55:31
 • طول برنامه:55 دقیقه

سینمایی قلمروی کامل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:55:31
 • پایان برنامه: 01:01:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود امشب در سر شوری دارم - محمد اصفهانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:05:21
 • پایان برنامه: 02:07:39
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

مستند ایرانگردی - قسمت 13

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:10:14
 • پایان برنامه: 02:44:27
 • طول برنامه:34 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:49:53
 • پایان برنامه: 03:37:39
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال خارجی قلبهای شکسته - بازی کثیف 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:40:17
 • پایان برنامه: 04:11:45
 • طول برنامه:31 دقیقه

آوای محلی ایران زمین-موسیقی تربت جام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:12:58
 • پایان برنامه: 04:20:36
 • طول برنامه:7 دقیقه

مناجات آوای ایرانی-علیرضا افتخاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:20:36
 • پایان برنامه: 05:03:07
 • طول برنامه:42 دقیقه

آفرینش- دره یلستون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:05:41
 • پایان برنامه: 05:12:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن کریم - سوره کهف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:12:00
 • پایان برنامه: 05:25:08
 • طول برنامه:13 دقیقه

اذان صبح به افق بجنورد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:28:10
 • پایان برنامه: 05:48:54
 • طول برنامه:20 دقیقه

سخنرانی آیت الله مکارم - جریانهای تکفیری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:49:05
 • پایان برنامه: 05:55:56
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه ورزشی-اوج هیجان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:04:42
 • پایان برنامه: 06:35:43
 • طول برنامه:31 دقیقه

مستند ورزشی - دریبل 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:36:11
 • پایان برنامه: 06:49:05
 • طول برنامه:12 دقیقه

غذای محلی خراسان شمالی-قسمت18

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:53:49
 • پایان برنامه: 07:26:02
 • طول برنامه:32 دقیقه

تکرار کولاک-دوربین عکاسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:02
 • پایان برنامه: 08:30:02
 • طول برنامه:1 ساعت

هفت و سی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:41:05
 • پایان برنامه: 09:06:05
 • طول برنامه:25 دقیقه

تکرار تب و تاب 29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:12:48
 • پایان برنامه: 09:34:30
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستند پرورش دنیای سبزتر - قسمت 7

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:35:37
 • پایان برنامه: 09:46:41
 • طول برنامه:11 دقیقه

دوربین مخفی و لحظه های دیدنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:47:57
 • پایان برنامه: 09:57:54
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه سلامت قاب سفید -جراحی های توین قلب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:04:52
 • پایان برنامه: 10:50:48
 • طول برنامه:45 دقیقه

زنان قصه ما - قسمت 62

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:25:24
 • پایان برنامه: 11:33:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت قرآن کریم - سوره مائده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:33:00
 • پایان برنامه: 11:49:04
 • طول برنامه:16 دقیقه

اذان ظهر به افق بجنورد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:49:04
 • پایان برنامه: 11:55:11
 • طول برنامه:6 دقیقه

دعای روز-دوشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:58:32
 • پایان برنامه: 12:14:02
 • طول برنامه:15 دقیقه

کاوش در کره زمین - قسمت 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:14:35
 • پایان برنامه: 12:58:31
 • طول برنامه:43 دقیقه

تکرارسریال لیسانسه ها قسمت 31

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:01
 • پایان برنامه: 13:49:50
 • طول برنامه:49 دقیقه

تکرار شبهای اترک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:58:17
 • پایان برنامه: 15:23:14
 • طول برنامه:1 ساعت و 24 دقیقه

تکرار سینمایی قلمروی کامل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:24:01
 • پایان برنامه: 15:47:11
 • طول برنامه:23 دقیقه

میان برنامه داستان غذاها - قسمت 7

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:48:47
 • پایان برنامه: 16:36:25
 • طول برنامه:47 دقیقه

رنگی رنگی قسمت29

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:37:50
 • پایان برنامه: 16:42:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کریم - سوره الرحمن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:42:59
 • پایان برنامه: 16:55:17
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان مغرب به افق بجنورد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:57:08
 • پایان برنامه: 17:02:15
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:02:15
 • پایان برنامه: 17:32:11
 • طول برنامه:29 دقیقه

مسیر برتر - کلاکت 9

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:34:45
 • پایان برنامه: 18:09:41
 • طول برنامه:34 دقیقه

سلام آبادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:10:21
 • پایان برنامه: 18:50:11
 • طول برنامه:39 دقیقه

سریال لیسانسه ها- قسمت 32

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:51:06
 • پایان برنامه: 19:54:06
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

افق روشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:35:01
 • طول برنامه:35 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:37:36
 • پایان برنامه: 20:56:37
 • طول برنامه:19 دقیقه

قاب آزاد 95

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:06
 • پایان برنامه: 21:50:09
 • طول برنامه:50 دقیقه

شبهای اترک (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:51
 • پایان برنامه: 22:49:03
 • طول برنامه:48 دقیقه

کارنامه 18

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:14:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:19:59
 • پایان برنامه: 23:25:52
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه میراثی از سناباد -گره چینی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:08
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

سینمایی انار

توضیحات برنامه درج نشده است.