جدول پخش

لرستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:18:30
 • طول برنامه:18 دقیقه

سریال میکائیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:18:30
 • پایان برنامه: 00:18:42
 • طول برنامه:

میان برنامه

آرم استیشن

 • شروع برنامه:00:18:42
 • پایان برنامه: 00:25:24
 • طول برنامه:6 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:25:24
 • پایان برنامه: 00:28:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه تولید ملی تیزر معرفی شبکه

 • شروع برنامه:00:28:03
 • پایان برنامه: 01:10:21
 • طول برنامه:42 دقیقه

بر بالهای کاسپین

مستند

 • شروع برنامه:01:10:21
 • پایان برنامه: 02:32:49
 • طول برنامه:1 ساعت و 22 دقیقه

سینمایی موج سرما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:32:49
 • پایان برنامه: 02:38:28
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه خوزستان -شوش تیزر سامانه

 • شروع برنامه:02:38:28
 • پایان برنامه: 03:29:46
 • طول برنامه:51 دقیقه

گنجینه های کره زمین

مستند

 • شروع برنامه:03:29:46
 • پایان برنامه: 03:34:14
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

نماهنگ وطنم تیزر معرفی شبکه

 • شروع برنامه:03:34:14
 • پایان برنامه: 04:14:51
 • طول برنامه:40 دقیقه

هشدار برای کبری 11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:14:51
 • پایان برنامه: 04:16:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

موشن گرافیک ایرانی میخواهم آرم استیشن

 • شروع برنامه:04:16:19
 • پایان برنامه: 04:44:20
 • طول برنامه:28 دقیقه

ملازمان حرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:44:20
 • پایان برنامه: 04:47:27
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

موشن گرافیک رهبر- دیدار با اساتید میان برنامه نمایشی نماز-پیش نماز

 • شروع برنامه:04:47:27
 • پایان برنامه: 04:59:27
 • طول برنامه:12 دقیقه

به سوی معبود

بیان احکام و معارف اسلامی

 • شروع برنامه:04:59:27
 • پایان برنامه: 05:04:05
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت قرآن

سوره : بقره قاری: ابوالقاسمی

 • شروع برنامه:05:04:05
 • پایان برنامه: 05:05:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

ذکر روز سه شنبه

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 05:09:39
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح- افق خرم آباد

موذن: ابو زید

 • شروع برنامه:05:09:39
 • پایان برنامه: 05:19:15
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماز صبح

امامت : رهبر معظم انقلاب

 • شروع برنامه:05:19:15
 • پایان برنامه: 05:21:24
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:21:24
 • پایان برنامه: 05:32:57
 • طول برنامه:11 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:32:57
 • پایان برنامه: 05:41:18
 • طول برنامه:8 دقیقه

سرود ملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:41:18
 • پایان برنامه: 05:42:08
 • طول برنامه:

میان برنامه

تیزر مسابقات کشتی

 • شروع برنامه:05:42:08
 • پایان برنامه: 06:24:13
 • طول برنامه:42 دقیقه

روایت فتح

دفاع مقدس

 • شروع برنامه:06:24:13
 • پایان برنامه: 06:26:25
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

موشن گرافیک رهبر -دفاع مقدس تیزر معرفی شبکه

 • شروع برنامه:06:26:25
 • پایان برنامه: 07:21:18
 • طول برنامه:54 دقیقه

ایرانگرد

مستند

 • شروع برنامه:07:21:18
 • پایان برنامه: 07:21:30
 • طول برنامه:

میان برنامه

آرم استیشن

 • شروع برنامه:07:21:30
 • پایان برنامه: 07:27:12
 • طول برنامه:5 دقیقه

اسکار

انیمیشن

 • شروع برنامه:07:27:12
 • پایان برنامه: 07:28:02
 • طول برنامه:

میان برنامه

تیزر مسابقات کشتی

 • شروع برنامه:07:28:02
 • پایان برنامه: 08:26:03
 • طول برنامه:58 دقیقه

مسابقه فرمانده

مستند

 • شروع برنامه:08:26:03
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

بی تو به سر نمی شود وله افلاک زیارت خاصه امام رضا (ع)

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 08:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:50:00
 • پایان برنامه: 08:56:26
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

پاییز آمد تیزر معرفی شبکه

 • شروع برنامه:08:56:26
 • پایان برنامه: 09:47:16
 • طول برنامه:50 دقیقه

نا آباد

مستند

 • شروع برنامه:09:47:16
 • پایان برنامه: 09:53:06
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

قاصد بهار- خراسان رضوی تیزر مسابقات کشتی

 • شروع برنامه:09:53:06
 • پایان برنامه: 10:33:06
 • طول برنامه:40 دقیقه

بچه های افلاک

سرگرمی کودکان

 • شروع برنامه:10:33:06
 • پایان برنامه: 10:55:29
 • طول برنامه:22 دقیقه

بچه های مدرسه والت

انیمیشن

 • شروع برنامه:10:55:29
 • پایان برنامه: 10:58:02
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

روایت زندگی

 • شروع برنامه:10:58:02
 • پایان برنامه: 11:48:08
 • طول برنامه:50 دقیقه

تا همیشه

خانواده

 • شروع برنامه:11:48:08
 • پایان برنامه: 11:53:39
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

ساده زیستی-سبک زندگی تیزر دهه آخر صفر طعم مهربانی

 • شروع برنامه:11:53:39
 • پایان برنامه: 12:00:02
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

سوره: غافر سوره: کاشفی

 • شروع برنامه:12:00:02
 • پایان برنامه: 12:01:00
 • طول برنامه:

میان برنامه

ذکر روز سه شنبه

 • شروع برنامه:12:01:00
 • پایان برنامه: 12:05:07
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر به افق خرم آبـــاد

موذن : موذن زاده

 • شروع برنامه:12:05:07
 • پایان برنامه: 12:11:39
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز ظهر

امامت: بهرامی

 • شروع برنامه:12:11:39
 • پایان برنامه: 12:15:14
 • طول برنامه:3 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:15:14
 • پایان برنامه: 12:19:42
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

صدقه بدون منت رونق تولید تیزر معرفی شبکه

 • شروع برنامه:12:19:42
 • پایان برنامه: 13:17:43
 • طول برنامه:58 دقیقه

مسابقه فرمانده

مستند

 • شروع برنامه:13:17:43
 • پایان برنامه: 13:21:52
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

دوستت دارم- جلالی تیزر مسابقات کشتی

 • شروع برنامه:13:21:52
 • پایان برنامه: 14:16:52
 • طول برنامه:55 دقیقه

سرزمین نینوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:16:52
 • پایان برنامه: 14:19:24
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

رونق تولید تیزر معرفی شبکه

 • شروع برنامه:14:19:24
 • پایان برنامه: 15:10:35
 • طول برنامه:51 دقیقه

سریال میکاییل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:10:35
 • پایان برنامه: 15:12:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

گام دوم انقلاب تیزر مسابقات کشتی

 • شروع برنامه:15:12:35
 • پایان برنامه: 15:52:35
 • طول برنامه:40 دقیقه

بچه های افلاک

سرگرمی کودکان

 • شروع برنامه:15:52:35
 • پایان برنامه: 16:14:58
 • طول برنامه:22 دقیقه

بچه های مدرسه والت

انیمیشن

 • شروع برنامه:16:14:58
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

تیزر مسابقات کشتی حرف اخر آگهی زیارت خاصه امام حسین (ع)

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان

اطلاع رسانی

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:48:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

میدان

ویژه برنامه پخش مسابقات کشتی

 • شروع برنامه:17:48:00
 • پایان برنامه: 17:48:58
 • طول برنامه:

میان برنامه

ذکر روز سه شنبه

 • شروع برنامه:17:48:58
 • پایان برنامه: 17:53:12
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به وقت خرم آبــاد

موذن: طوخی

 • شروع برنامه:17:53:12
 • پایان برنامه: 18:23:12
 • طول برنامه:30 دقیقه

ادامه میدان

ویژه برنامه پخش مسابقات کشتی

 • شروع برنامه:18:23:12
 • پایان برنامه: 18:30:41
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

ایران 20 - جایگاه ورزش ایران تیزر سامانه

 • شروع برنامه:18:30:41
 • پایان برنامه: 18:57:31
 • طول برنامه:26 دقیقه

گام استوار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:57:31
 • پایان برنامه: 19:00:25
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

رونق تولید آرم استیشن

 • شروع برنامه:19:00:25
 • پایان برنامه: 19:17:54
 • طول برنامه:17 دقیقه

برزگر

مسائل مربوط کشاورزان استان

 • شروع برنامه:19:17:54
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

وله طبیعت حرف اخر آگهی صلوات خاصه امام رضا (ع)

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر استان

اطلاع رسانی

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 19:56:53
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

تربت نماهنگ صحن بارونی

 • شروع برنامه:19:56:53
 • پایان برنامه: 20:11:53
 • طول برنامه:15 دقیقه

ارتباط با مشهد مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:11:53
 • پایان برنامه: 20:13:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

آگهی

 • شروع برنامه:20:13:00
 • پایان برنامه: 20:56:33
 • طول برنامه:43 دقیقه

مجموعه هشدار برای کبرا -11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:56:33
 • پایان برنامه: 21:02:46
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

رونق تولید آگهی

 • شروع برنامه:21:02:46
 • پایان برنامه: 21:57:46
 • طول برنامه:55 دقیقه

سرزمین نینوا

اجتماعی

 • شروع برنامه:21:57:46
 • پایان برنامه: 22:05:44
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

رونق تولید آگهی

 • شروع برنامه:22:05:44
 • پایان برنامه: 22:41:48
 • طول برنامه:36 دقیقه

گفتگوی خبری

اطلاع رسانی

 • شروع برنامه:22:41:48
 • پایان برنامه: 22:42:22
 • طول برنامه:

میان برنامه

تیزر سامانه

 • شروع برنامه:22:42:22
 • پایان برنامه: 22:51:42
 • طول برنامه:9 دقیقه

ناگفته های تاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:51:42
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

تیزر دهه آخر صفر آگهی زیارت خاصه امام حسین (ع)

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استــان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:25:42
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

خونه- مانی رهنما تیزر سامانه آگهی

 • شروع برنامه:23:25:42
 • پایان برنامه: 23:30:39
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

تو کیستی- علیرضا شفایی تیزر دهه آخر صفر آگهی

 • شروع برنامه:23:30:39
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

سریال میکائیل

توضیحات برنامه درج نشده است.