جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

لرستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:06:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 6 دقیقه

سینمایی شجاعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:07:00
 • پایان برنامه: 02:09:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

رادیو شب

موسيقي‌هاي محلي، قصه‌هاي اقوام مختلف ايراني در كنار متن خواهي‌هاي معمول و سبك‌هاي مختلف موسيقي تم برنامه راديو شب را تشكيل مي‌دهد.

 • شروع برنامه:02:12:00
 • پایان برنامه: 03:06:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

سریال کارگاه علوی

کارگاه علوی را پس از ۱۳ سال به تصویر می کشد. در این سری علوی از تبعید باز می گردد و دوباره در اداره تأمینات مشغول به کار می شود، این بازگشت همزمان است با وقایع سال های ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۰ که علوی مأمور رسیدگی به پرونده های مفاسدی می شود که با دربار پهلوی بی ارتب

 • شروع برنامه:03:11:00
 • پایان برنامه: 04:06:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

گلستانه

اجتماعی

 • شروع برنامه:04:06:00
 • پایان برنامه: 04:18:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

دیدنیها

سرگرمی

 • شروع برنامه:04:18:00
 • پایان برنامه: 04:43:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند شما که غریبه نیستید

مستند

 • شروع برنامه:04:44:00
 • پایان برنامه: 04:51:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:51:00
 • پایان برنامه: 05:03:40
 • طول برنامه:12 دقیقه

به سوی معبود

بیان معارف و احکام ذکر

 • شروع برنامه:05:03:40
 • پایان برنامه: 05:09:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

سوره: اعراف

 • شروع برنامه:05:14:00
 • پایان برنامه: 05:20:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز صبح

امامت: رئیسی

 • شروع برنامه:05:22:00
 • پایان برنامه: 06:12:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

سرای زندگی

خانوادگی و اجتماعی

 • شروع برنامه:06:13:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

مسابقه ضد گلوله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:08:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

شروع برنامه

شروع برنامه

 • شروع برنامه:07:08:00
 • پایان برنامه: 07:38:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند یه لقمه نون

مستند

 • شروع برنامه:07:38:00
 • پایان برنامه: 07:49:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

مستندلرستان

مستند

 • شروع برنامه:07:51:00
 • پایان برنامه: 08:26:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

صبح بخیر لرستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:26:00
 • پایان برنامه: 09:01:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

نمای افلاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:01:00
 • پایان برنامه: 09:56:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

سریال کاراگاه علوی

کارگاه علوی را پس از ۱۳ سال به تصویر می کشد. در این سری علوی از تبعید باز می گردد و دوباره در اداره تأمینات مشغول به کار می شود، این بازگشت همزمان است با وقایع سال های ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۰ که علوی مأمور رسیدگی به پرونده های مفاسدی می شود که با دربار پهلوی بی ارتب

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:33:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

سرزمین بلوط

سرگرمی کودکان

 • شروع برنامه:10:34:00
 • پایان برنامه: 10:57:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

مستند آب بناهای کهن

مستند

 • شروع برنامه:10:58:00
 • پایان برنامه: 11:20:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

روستا

معرفی روستاهای استان

 • شروع برنامه:11:22:00
 • پایان برنامه: 11:58:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

سریال مثلهای خودمانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:58:00
 • پایان برنامه: 12:08:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

قاب سفید

ارائه اطلاعات پزشکی در حوزه سلامت

 • شروع برنامه:12:11:00
 • پایان برنامه: 13:01:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

چهارراه فرهنگ

اجتماعی

 • شروع برنامه:13:02:00
 • پایان برنامه: 13:14:27
 • طول برنامه:12 دقیقه

به سوی معبود

بیان احکام و معارف ذکر

 • شروع برنامه:13:14:27
 • پایان برنامه: 13:21:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

قاری : کاشفی سوره: هود

 • شروع برنامه:13:25:00
 • پایان برنامه: 13:32:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

نمازظهر

امامت: حجت الاسلام سعیدی

 • شروع برنامه:13:36:00
 • پایان برنامه: 14:31:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

گلســـو

اجتماعی

 • شروع برنامه:14:31:00
 • پایان برنامه: 14:38:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

قاصدبهار-خرم آباد آگهی

 • شروع برنامه:14:38:00
 • پایان برنامه: 16:13:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 35 دقیقه

سینمایی آوازهای مادرانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:13:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه تولیدملی میان برنامه معرفی استان میان برنامه تولید ملی تیزر چالش آب آگهی

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

اطلاع رسانی

 • شروع برنامه:16:48:00
 • پایان برنامه: 17:21:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

سرزمین بلوط ها

سرگرمی کودکان

 • شروع برنامه:17:25:00
 • پایان برنامه: 17:51:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

حرف آخر

آموزشی(کنکور)

 • شروع برنامه:17:51:00
 • پایان برنامه: 18:04:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه

تیزر سینمایی میان برنامه دستان سرآشپز آگهی

 • شروع برنامه:18:04:00
 • پایان برنامه: 18:54:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

سرای زندگی

خانوادگی و اجتماعی

 • شروع برنامه:18:56:00
 • پایان برنامه: 19:26:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

یخدو

مسابقه تلفنی

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبــــار استـان

اطلاع رسانی

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند پرورش دنیای سبزتر

مستند

 • شروع برنامه:20:26:00
 • پایان برنامه: 20:32:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نمازمغرب

موذن:کاشانی

 • شروع برنامه:20:38:00
 • پایان برنامه: 21:16:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

سریال مثلهای خودمانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:21:00
 • پایان برنامه: 22:16:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

گلســو

اجتماعی

 • شروع برنامه:22:21:00
 • پایان برنامه: 22:56:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

گفتگوی خبری

اطلاع رسانی

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر استان

اطلاع رسانی

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:39:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

میقات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:44:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:15 دقیقه

سینمایی دستبرد به بانک

توضیحات برنامه درج نشده است.