جدول پخش

لرستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

فیلم سینمایی سفر سهراب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:05:00
 • پایان برنامه: 01:12:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

اوقات شرعی

اوقات شرعی

 • شروع برنامه:01:12:00
 • پایان برنامه: 02:07:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

وایک

اجتماعی

 • شروع برنامه:02:08:00
 • پایان برنامه: 02:46:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

سریال گروه تجسس

خلاصه داستان سریال گروه تجسس : گروه تبهکاری که با شیوه هایی خاص و با نقاب حیوانات باعث آزار و نا امنی مردم شده بودند در پایان فصل هفتم دستگیر و به زندان می اُفتند. یکی از آن ها موسوم به گرگ ، ازبیمارستان فرار کرده و یکی از همدستانش را نیز در راه انتقال ب

 • شروع برنامه:02:46:30
 • پایان برنامه: 03:36:30
 • طول برنامه:50 دقیقه

خانواده

اجتماعی

 • شروع برنامه:03:37:00
 • پایان برنامه: 04:40:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

مستند

حیات وحش

 • شروع برنامه:04:45:00
 • پایان برنامه: 04:56:38
 • طول برنامه:11 دقیقه

بسوی معبود

معارف ذکر

 • شروع برنامه:04:56:38
 • پایان برنامه: 05:02:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

بدر حسین-انبیا

 • شروع برنامه:05:07:00
 • پایان برنامه: 05:15:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز صبح

نماز صبح -راشدیزدی

 • شروع برنامه:05:17:00
 • پایان برنامه: 05:49:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

تفسیر قرآن کریم

حجت الاسلام و المسلمین میرعمادی

 • شروع برنامه:05:49:00
 • پایان برنامه: 06:52:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

مستند

مستند

 • شروع برنامه:06:53:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

اوقات شرعی

اوقات شرعی

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

شروع برنامه

شروع برنامه

 • شروع برنامه:07:10:00
 • پایان برنامه: 08:44:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 34 دقیقه

نمای افلاک

سرگرمی

 • شروع برنامه:08:44:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

مجله تصویری

ذکر روز،اوقات شرعی،اعلام برنامه های شبکه،مطلب علمی،پزشکی،محیط زیست و ...

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:06:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

اعلام برنامه های نوروز

 • شروع برنامه:09:06:00
 • پایان برنامه: 09:44:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

سریال گروه تجسس

خلاصه داستان سریال گروه تجسس : گروه تبهکاری که با شیوه هایی خاص و با نقاب حیوانات باعث آزار و نا امنی مردم شده بودند در پایان فصل هفتم دستگیر و به زندان می اُفتند. یکی از آن ها موسوم به گرگ ، ازبیمارستان فرار کرده و یکی از همدستانش را نیز در راه انتقال ب

 • شروع برنامه:09:44:00
 • پایان برنامه: 09:56:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

دیدنی ها

سرگرمی

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:41:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

بچه های افلاک

سرگرمی کودکان