جدول پخش

لرستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

سینمایی روز سوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:05:00
 • پایان برنامه: 01:12:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:13:00
 • پایان برنامه: 02:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

رادیو شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:16:00
 • پایان برنامه: 03:04:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال قلب های شکسته

خلاصه داستان : درباره انسان هایی است که در زندگی خود دچار گرفتاری می شوند و در می یابند برای برطرف شدن مشکلاتشان باید به دعا و توسل به قدرت الهی اهمیت دهند…

 • شروع برنامه:03:09:00
 • پایان برنامه: 04:04:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

سرزمین نینوا

مناسبتی

 • شروع برنامه:04:07:00
 • پایان برنامه: 04:36:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

آفرینش

مستند

 • شروع برنامه:04:38:35
 • پایان برنامه: 04:44:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

سوره:نحل و اسراء

 • شروع برنامه:04:48:00
 • پایان برنامه: 04:54:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز صبح

امامت: آیت ا.. رییسی

 • شروع برنامه:05:00:30
 • پایان برنامه: 05:50:30
 • طول برنامه:50 دقیقه

سرای زندگی

اجتماعی

 • شروع برنامه:05:50:30
 • پایان برنامه: 05:57:30
 • طول برنامه:7 دقیقه

بازار محبت

داستان هایی با مضامین اخلاق اسلامی

 • شروع برنامه:05:57:30
 • پایان برنامه: 06:40:30
 • طول برنامه:43 دقیقه

بال های اشتیاق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:41:30
 • پایان برنامه: 06:52:30
 • طول برنامه:11 دقیقه

مستند لرستان

مستند

 • شروع برنامه:06:52:30
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:08:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

بسته شروع

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:08:00
 • پایان برنامه: 07:50:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

در محاصره

مستند

 • شروع برنامه:07:50:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

پایی که جاماند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:34:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

صبح بخیر لرستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:34:00
 • پایان برنامه: 09:03:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

ملازمان حرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:03:00
 • پایان برنامه: 09:46:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال قلب های شکسته

خلاصه داستان : درباره انسان هایی است که در زندگی خود دچار گرفتاری می شوند و در می یابند برای برطرف شدن مشکلاتشان باید به دعا و توسل به قدرت الهی اهمیت دهند…

 • شروع برنامه:09:46:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

میراثی از سناباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:32:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

بچه های افلاک

سرگرمی کودکان

 • شروع برنامه:10:32:00
 • پایان برنامه: 10:40:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

تیزر سینمایی نماهنگ دفاع مقدس

 • شروع برنامه:10:40:00
 • پایان برنامه: 11:06:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

دانستنیها

علمی

 • شروع برنامه:11:08:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

بال های اشتیاق

مستند

 • شروع برنامه:11:48:20
 • پایان برنامه: 12:00:42
 • طول برنامه:12 دقیقه

به سوی معبود

بیان احکام و معارف اسلامی ذکر

 • شروع برنامه:12:00:42
 • پایان برنامه: 12:08:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن

سوره:غاشیه قاری:عبدالباسط

 • شروع برنامه:12:12:00
 • پایان برنامه: 12:19:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

نمازظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:24:00
 • پایان برنامه: 13:09:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال شکوه یک زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:12:00
 • پایان برنامه: 14:12:00
 • طول برنامه:1 ساعت

تا شقایق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:12:00
 • پایان برنامه: 14:19:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه دفاع مقدس آگهی

 • شروع برنامه:14:19:00
 • پایان برنامه: 15:51:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 32 دقیقه

سینمایی حمله به اچ 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:55:00
 • پایان برنامه: 16:06:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

مستند لرستان

مستند

 • شروع برنامه:16:08:00
 • پایان برنامه: 16:28:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

میقات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان

اطلاع رسانی

 • شروع برنامه:16:45:30
 • پایان برنامه: 17:17:30
 • طول برنامه:32 دقیقه

بچه های افلاک

سرگرمی کودکان

 • شروع برنامه:17:21:00
 • پایان برنامه: 17:49:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:00
 • پایان برنامه: 18:17:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند آلزایمر

مستند

 • شروع برنامه:18:17:00
 • پایان برنامه: 18:22:17
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

جان کلام ذکر

 • شروع برنامه:18:32:00
 • پایان برنامه: 18:39:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

نمازمغرب

امامت:حجت الاسلام گرگانی

 • شروع برنامه:18:46:00
 • پایان برنامه: 19:23:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

بالهای اشتیاق

مستند

 • شروع برنامه:19:28:00
 • پایان برنامه: 19:58:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خداقوت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبــــار استـان

اطلاع رسانی

 • شروع برنامه:20:23:00
 • پایان برنامه: 21:13:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

سریال شکوه یک زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:17:00
 • پایان برنامه: 22:17:00
 • طول برنامه:1 ساعت

شقایق

ویژه دفاع مقدس

 • شروع برنامه:22:22:00
 • پایان برنامه: 22:57:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

گفتگوی خبری

اطلاع رسانی

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر استان

اطلاع رسانی

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:27:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

اعلام برنامه آگهی

 • شروع برنامه:23:27:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:32 دقیقه

سینمایی هور در آتش

توضیحات برنامه درج نشده است.