جدول پخش

کردستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

سینمایی روز شصتم

سینمایی روز شصتم

 • شروع برنامه:00:55:00
 • پایان برنامه: 01:27:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

دلنوازان

دلنوازان برنامه تولیدی

 • شروع برنامه:01:32:00
 • پایان برنامه: 02:14:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال تاقانه

سریال تاقانه 1

 • شروع برنامه:02:14:00
 • پایان برنامه: 03:14:00
 • طول برنامه:1 ساعت

جز خوانی

جز خوانی جزء 11 قران کریم

 • شروع برنامه:03:14:00
 • پایان برنامه: 03:44:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند

مستند در مسیر زاگرس قسمت 4

 • شروع برنامه:03:44:00
 • پایان برنامه: 03:54:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میراث ماندگار

میراث ماندگار

 • شروع برنامه:03:54:00
 • پایان برنامه: 04:08:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

دانستنیها

دانستنیها

 • شروع برنامه:04:08:00
 • پایان برنامه: 04:56:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

مستند برای اقدام

مستند برای اقدام

 • شروع برنامه:04:56:00
 • پایان برنامه: 05:21:50
 • طول برنامه:25 دقیقه

آفرینش

آفرینش

 • شروع برنامه:05:21:50
 • پایان برنامه: 05:31:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت قرآن

تلاوت قرآن

 • شروع برنامه:05:34:00
 • پایان برنامه: 05:39:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح در فقه جعفری

اذان صبح در فقه جعفری

 • شروع برنامه:05:39:10
 • پایان برنامه: 05:45:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نسیم آفرینش

نسیم آفرینش

 • شروع برنامه:05:45:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ترنم صبحگاهی

ترنم صبحگاهی

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:28:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت قرآن

تلاوت قرآن

 • شروع برنامه:06:28:00
 • پایان برنامه: 07:03:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

تفسیر قرآن کریم سوره نحل

تفسیر قرآن کریم سوره نحل 105

 • شروع برنامه:07:04:15
 • پایان برنامه: 07:29:15
 • طول برنامه:25 دقیقه

انیمیشن بل و سباستیان

انیمیشن بل و سباستیان قسمت 8

 • شروع برنامه:07:29:15
 • پایان برنامه: 07:58:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

مستند با کارون

مستند با کارون 2

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 09:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

خور هه لات(زنده)

خور هه لات(زنده) برنامه صبحگاهی

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 09:23:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

میان برنامه

 • شروع برنامه:09:23:00
 • پایان برنامه: 09:51:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

مستند ایران یزد

مستند ایران یزد

 • شروع برنامه:09:55:00
 • پایان برنامه: 10:28:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

په پووله کانی نیشتمان

په پووله کانی نیشتمان

 • شروع برنامه:10:28:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

تکرار سریال تاقانه

تکرار سریال تاقانه 1

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 12:02:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

ژین و ئه وین

ژین و ئه وین برنامه خانواده

 • شروع برنامه:12:07:00
 • پایان برنامه: 12:17:10
 • طول برنامه:10 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر+ دعای فرج

 • شروع برنامه:12:17:10
 • پایان برنامه: 12:28:10
 • طول برنامه:11 دقیقه

انوار هدایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:10
 • پایان برنامه: 14:00:10
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی روز شصتم

سینمایی روز شصتم

 • شروع برنامه:14:01:10
 • پایان برنامه: 15:03:10
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

چریکه ی شه و

تکرار چریکه ی شه و

 • شروع برنامه:15:05:10
 • پایان برنامه: 16:05:10
 • طول برنامه:1 ساعت

پرسمان

پرسمان تکرار

 • شروع برنامه:16:10:00
 • پایان برنامه: 16:43:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

په پووله کانی نیشتمان

په پووله کانی نیشتمان

 • شروع برنامه:16:44:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

آرم خبر + خبر

آرم خبر + خبر

 • شروع برنامه:17:05:00
 • پایان برنامه: 17:16:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

انوار هدایت

تکرار انوار هدایت

 • شروع برنامه:17:26:38
 • پایان برنامه: 17:32:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

صهبای جان

صهبای جان

 • شروع برنامه:17:32:00
 • پایان برنامه: 17:37:19
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب در فقه جعفری

اذان مغرب در فقه جعفری

 • شروع برنامه:17:39:09
 • پایان برنامه: 18:05:09
 • طول برنامه:26 دقیقه

حرف آخر

حرف آخر

 • شروع برنامه:18:05:09
 • پایان برنامه: 18:45:09
 • طول برنامه:40 دقیقه

تکرار ژین و ئه وین

تکرار ژین و ئه وین برنامه خانواده

 • شروع برنامه:18:46:09
 • پایان برنامه: 19:26:09
 • طول برنامه:40 دقیقه

خور هه لات

خور هه لات تکرار برنامه صبحگاهی

 • شروع برنامه:19:28:00
 • پایان برنامه: 19:44:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

آرم خبر +خبر

آرم خبر +خبر

 • شروع برنامه:19:46:00
 • پایان برنامه: 21:27:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 41 دقیقه

یادواره شمس قریشی

یادواره شمس قریشی

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:46:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

آرم خبر + خبر

آرم خبر + خبر

 • شروع برنامه:21:46:00
 • پایان برنامه: 21:53:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماهنگ

نماهنگ

 • شروع برنامه:21:53:00
 • پایان برنامه: 21:59:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی(5)

آگهی(5)

 • شروع برنامه:21:59:00
 • پایان برنامه: 23:09:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

چریکه ی شه و

چریکه ی شه و

 • شروع برنامه:23:11:00
 • پایان برنامه: 23:43:59
 • طول برنامه:32 دقیقه

جوان

جوان

 • شروع برنامه:23:43:59
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:16 دقیقه

سینمایی دیدی و ارثیه فامیلی

سینمایی دیدی و ارثیه فامیلی