جدول پخش

کردستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

سینمایی لبخند در مراسم ترحیم

سینمایی لبخند در مراسم ترحیم

 • شروع برنامه:00:55:00
 • پایان برنامه: 01:27:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

دلنوازان

دلنوازان برنامه تولیدی

 • شروع برنامه:01:32:00
 • پایان برنامه: 02:14:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال تاقانه

سریال تاقانه 1

 • شروع برنامه:02:14:00
 • پایان برنامه: 03:14:00
 • طول برنامه:1 ساعت

جز خوانی

جز خوانی جزء 11 قران کریم

 • شروع برنامه:03:14:00
 • پایان برنامه: 03:44:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند

مستند در مسیر زاگرس قسمت 4

 • شروع برنامه:03:44:00
 • پایان برنامه: 03:54:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میراث ماندگار

میراث ماندگار

 • شروع برنامه:03:54:00
 • پایان برنامه: 04:08:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

دانستنیها

دانستنیها

 • شروع برنامه:04:08:00
 • پایان برنامه: 04:46:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

مستند ایران

مستند ایران ایلام قسمت 3

 • شروع برنامه:04:46:00
 • پایان برنامه: 05:10:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

آفرینش

آفرینش

 • شروع برنامه:05:10:00
 • پایان برنامه: 05:20:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میراث ماندگار

میراث ماندگار

 • شروع برنامه:05:20:00
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت قرآن

تلاوت قرآن

 • شروع برنامه:05:32:10
 • پایان برنامه: 05:37:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح در فقه جعفری

اذان صبح در فقه جعفری

 • شروع برنامه:05:37:20
 • پایان برنامه: 05:43:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

نسیم آفرینش

نسیم آفرینش

 • شروع برنامه:05:43:10
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

ترنم صبحگاهی

ترنم صبحگاهی

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:28:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت قرآن

تلاوت قرآن

 • شروع برنامه:06:28:00
 • پایان برنامه: 07:03:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

تفسیر قرآن کریم سوره نحل

تفسیر قرآن کریم سوره نحل 105

 • شروع برنامه:07:04:15
 • پایان برنامه: 07:29:15
 • طول برنامه:25 دقیقه

انیمیشن بل و سباستیان

انیمیشن بل و سباستیان قسمت 8

 • شروع برنامه:07:29:15
 • پایان برنامه: 07:58:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

مستند با کارون

مستند با کارون 2

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 09:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

خور هه لات(زنده)

خور هه لات(زنده) برنامه صبحگاهی

 • شروع برنامه:09:11:00
 • پایان برنامه: 09:41:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند فرمانده

مستند فرمانده 1

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 10:18:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

جوان

برنامه جوان

 • شروع برنامه:10:18:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

تکرار سریال تاقانه

تکرار سریال تاقانه 1

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 12:02:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

ژین و ئه وین

ژین و ئه وین برنامه خانواده

 • شروع برنامه:12:06:00
 • پایان برنامه: 12:16:10
 • طول برنامه:10 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر+ دعای فرج

 • شروع برنامه:12:16:10
 • پایان برنامه: 12:27:10
 • طول برنامه:11 دقیقه

انوار هدایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:29:10
 • پایان برنامه: 14:10:10
 • طول برنامه:1 ساعت و 41 دقیقه

سینمایی لبخند در مراسم ترحیم

سینمایی لبخند در مراسم ترحیم

 • شروع برنامه:14:15:10
 • پایان برنامه: 14:24:10
 • طول برنامه:9 دقیقه

هنر ایرانی

هنر ایرانی میان برنامه

 • شروع برنامه:14:24:10
 • پایان برنامه: 14:53:10
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند با کارون

مستند با کارون

 • شروع برنامه:14:55:10
 • پایان برنامه: 15:40:10
 • طول برنامه:45 دقیقه

ره نگامه

ره نگامه تکرار

 • شروع برنامه:15:41:10
 • پایان برنامه: 16:05:10
 • طول برنامه:24 دقیقه

انیمیشن بل و سباستیان

انیمیشن بل و سباستیان تکرار قسمت 8

 • شروع برنامه:16:09:00
 • پایان برنامه: 16:42:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

جوان

جوان

 • شروع برنامه:16:44:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

آرم خبر + خبر

آرم خبر + خبر

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

نماز جمعه

نماز جمعه

 • شروع برنامه:17:27:38
 • پایان برنامه: 17:34:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

صهبای جان

صهبای جان

 • شروع برنامه:17:34:00
 • پایان برنامه: 17:39:19
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب در فقه جعفری

اذان مغرب در فقه جعفری

 • شروع برنامه:17:41:09
 • پایان برنامه: 18:01:09
 • طول برنامه:20 دقیقه

نماز جمعه

خطبه های نماز جمعه

 • شروع برنامه:18:01:09
 • پایان برنامه: 18:42:09
 • طول برنامه:41 دقیقه

تکرار ژین و ئه وین

تکرار ژین و ئه وین برنامه خانواده

 • شروع برنامه:18:43:09
 • پایان برنامه: 19:27:09
 • طول برنامه:44 دقیقه

خور هه لات

خور هه لات تکرار برنامه صبحگاهی

 • شروع برنامه:19:29:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

آرم خبر +خبر

آرم خبر +خبر

 • شروع برنامه:19:47:00
 • پایان برنامه: 20:25:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

سریال تاقانه

سریال تاقانه 2

 • شروع برنامه:20:26:00
 • پایان برنامه: 21:26:00
 • طول برنامه:1 ساعت

گفتمان

گفتمان برنامه زنده

 • شروع برنامه:21:29:00
 • پایان برنامه: 21:45:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

آرم خبر + خبر

آرم خبر + خبر

 • شروع برنامه:21:45:00
 • پایان برنامه: 21:52:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماهنگ الله مدد

نماهنگ الله مدد

 • شروع برنامه:21:52:00
 • پایان برنامه: 21:58:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی(5)

آگهی(5)

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

چریکه ی شه و

چریکه ی شه و

 • شروع برنامه:23:11:00
 • پایان برنامه: 23:18:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تهران زیبا

تهران زیبا

 • شروع برنامه:23:18:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:41 دقیقه

سینمایی سیلی شیرین

سینمایی سیلی شیرین