جدول پخش

خراسان جنوبی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:02:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

مجموعه شمعدونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:02:40
 • پایان برنامه: 00:04:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر صبحانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:04:07
 • پایان برنامه: 00:04:38
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:04:38
 • پایان برنامه: 00:24:36
 • طول برنامه:19 دقیقه

پرسمان

بازپخش

 • شروع برنامه:00:24:36
 • پایان برنامه: 00:25:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:25:36
 • پایان برنامه: 00:26:07
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:26:07
 • پایان برنامه: 00:51:14
 • طول برنامه:25 دقیقه

شرح پریشانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:51:14
 • پایان برنامه: 00:53:25
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر شب های زعفرونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:53:25
 • پایان برنامه: 01:24:25
 • طول برنامه:31 دقیقه

همسفر

سرایان

 • شروع برنامه:01:24:25
 • پایان برنامه: 01:25:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر عصرگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:25:48
 • پایان برنامه: 01:26:19
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:26:19
 • پایان برنامه: 02:44:43
 • طول برنامه:1 ساعت و 18 دقیقه

سینمایی

مادر من / بازپخش

 • شروع برنامه:02:44:43
 • پایان برنامه: 02:45:19
 • طول برنامه:

تیزر سیمای سلامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:45:19
 • پایان برنامه: 02:45:50
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:45:50
 • پایان برنامه: 03:38:24
 • طول برنامه:52 دقیقه

مستند رویای آهنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:38:24
 • پایان برنامه: 03:39:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصاویر مکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:39:24
 • پایان برنامه: 03:46:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

قبل از اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:46:00
 • پایان برنامه: 03:59:25
 • طول برنامه:13 دقیقه

اذان صبح

اذان صبح به افق بیرجند

 • شروع برنامه:03:59:25
 • پایان برنامه: 04:00:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

گوهر سعادت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:40
 • پایان برنامه: 04:00:49
 • طول برنامه:

وله پایان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:49
 • پایان برنامه: 04:04:45
 • طول برنامه:3 دقیقه

بیانات رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:04:45
 • پایان برنامه: 05:06:48
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

گلشن وحی

جزء 20

 • شروع برنامه:05:06:48
 • پایان برنامه: 05:11:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ آستان با وفا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:11:40
 • پایان برنامه: 05:13:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر دوره دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:13:00
 • پایان برنامه: 05:46:30
 • طول برنامه:33 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:46:30
 • پایان برنامه: 05:49:54
 • طول برنامه:3 دقیقه

سبک زندگی-بنیان خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:49:54
 • پایان برنامه: 05:59:54
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:59:54
 • پایان برنامه: 06:00:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:54
 • پایان برنامه: 06:01:12
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:12
 • پایان برنامه: 06:02:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر طرح جهاد همبستگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:33
 • پایان برنامه: 06:03:04
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:03:04
 • پایان برنامه: 06:26:36
 • طول برنامه:23 دقیقه

شادمانه

خلیج فارس

 • شروع برنامه:06:26:36
 • پایان برنامه: 06:28:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:28:11
 • پایان برنامه: 06:31:49
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ-علی زندوکیلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:31:49
 • پایان برنامه: 06:58:18
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند روستا

روستای بسطاق

 • شروع برنامه:06:58:18
 • پایان برنامه: 06:59:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:59:53
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

صبحانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:00:58
 • طول برنامه:

گام دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:58
 • پایان برنامه: 08:01:29
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:29
 • پایان برنامه: 08:21:29
 • طول برنامه:20 دقیقه

پرسمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:21:29
 • پایان برنامه: 08:22:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر بازتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:22:47
 • پایان برنامه: 08:23:18
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:23:18
 • پایان برنامه: 09:08:58
 • طول برنامه:45 دقیقه

مجموعه شمعدونی

قسمت 17 / بازپخش

 • شروع برنامه:09:08:58
 • پایان برنامه: 09:10:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:10:33
 • پایان برنامه: 09:11:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر طرح جهاد همبستگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:11:54
 • پایان برنامه: 09:23:33
 • طول برنامه:11 دقیقه

یادگارها

تنور سازی

 • شروع برنامه:09:23:33
 • پایان برنامه: 09:24:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:24:33
 • پایان برنامه: 09:25:04
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:25:04
 • پایان برنامه: 09:46:01
 • طول برنامه:20 دقیقه

پرورش دنیای سبزتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:46:01
 • پایان برنامه: 09:46:59
 • طول برنامه:

تیزر صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:46:59
 • پایان برنامه: 09:48:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:48:34
 • پایان برنامه: 09:49:19
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:49:19
 • پایان برنامه: 10:54:06
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

سیمای سلامت

برنامه پزشکی

 • شروع برنامه:10:54:06
 • پایان برنامه: 10:55:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:55:41
 • پایان برنامه: 10:58:18
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:58:18
 • پایان برنامه: 10:59:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:51
 • پایان برنامه: 11:11:51
 • طول برنامه:12 دقیقه

خبر استان

بخش خبری 11

 • شروع برنامه:11:11:51
 • پایان برنامه: 11:13:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:13:26
 • پایان برنامه: 11:15:37
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر شب های زعفرونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:37
 • پایان برنامه: 11:25:48
 • طول برنامه:10 دقیقه

حنا دختری در مزرعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:25:48
 • پایان برنامه: 11:27:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:27:23
 • پایان برنامه: 11:29:58
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه اتفاق ساده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:29:58
 • پایان برنامه: 12:08:28
 • طول برنامه:38 دقیقه

سخنرانی آیت ا... عبادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:08:28
 • پایان برنامه: 12:09:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر طرح جهاد همبستگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:09:49
 • پایان برنامه: 12:10:20
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:10:20
 • پایان برنامه: 12:24:05
 • طول برنامه:13 دقیقه

شاهدان

شهید اسدالهی

 • شروع برنامه:12:24:05
 • پایان برنامه: 12:28:18
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ توحید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:28:18
 • پایان برنامه: 12:29:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصاویر مکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:29:36
 • پایان برنامه: 12:31:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیتراژ به سوی نیاز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:31:24
 • پایان برنامه: 12:36:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:36:00
 • پایان برنامه: 12:40:42
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان

اذان ظهر به افق بیرجند

 • شروع برنامه:12:40:42
 • پایان برنامه: 12:46:59
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:46:59
 • پایان برنامه: 12:54:56
 • طول برنامه:7 دقیقه

احکام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:54:56
 • پایان برنامه: 12:56:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

گوهر سعادت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:56:11
 • پایان برنامه: 12:56:20
 • طول برنامه:

وله به سوی نیاز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:56:20
 • پایان برنامه: 12:57:18
 • طول برنامه:

میان برنامه مساجد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:57:18
 • پایان برنامه: 12:57:49
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:57:49
 • پایان برنامه: 13:15:01
 • طول برنامه:17 دقیقه

پسر نابغه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:15:01
 • پایان برنامه: 13:16:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر صبحانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:16:28
 • پایان برنامه: 13:18:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:18:03
 • پایان برنامه: 13:18:34
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:18:34
 • پایان برنامه: 14:28:34
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

شب های زعفرونی

برنامه شبانه / بازپخش

 • شروع برنامه:14:28:34
 • پایان برنامه: 14:29:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:29:34
 • پایان برنامه: 14:31:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:31:29
 • پایان برنامه: 14:32:00
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:32:00
 • پایان برنامه: 15:57:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

فیلم تلویزیونی

گلناز

 • شروع برنامه:15:57:20
 • پایان برنامه: 15:59:39
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:59:39
 • پایان برنامه: 16:16:39
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر استان

بخش خبری 16

 • شروع برنامه:16:16:39
 • پایان برنامه: 16:18:44
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:18:44
 • پایان برنامه: 16:20:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:20:19
 • پایان برنامه: 16:21:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر طرح جهاد همبستگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:21:40
 • پایان برنامه: 16:22:11
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:22:11
 • پایان برنامه: 16:40:11
 • طول برنامه:18 دقیقه

بازتاب

بازپخش

 • شروع برنامه:16:40:11
 • پایان برنامه: 16:46:24
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:46:24
 • پایان برنامه: 16:46:55
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:46:55
 • پایان برنامه: 17:37:13
 • طول برنامه:50 دقیقه

مسابقه فرمانده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:37:13
 • پایان برنامه: 17:39:24
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر شب های زعفرونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:39:24
 • پایان برنامه: 17:39:55
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:39:55
 • پایان برنامه: 18:41:55
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

سیمای سلامت

برنامه پزشکی / بازپخش

 • شروع برنامه:18:41:55
 • پایان برنامه: 18:43:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:43:30
 • پایان برنامه: 18:44:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر عصرگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:44:53
 • پایان برنامه: 18:45:24
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:24
 • پایان برنامه: 19:15:25
 • طول برنامه:30 دقیقه

طنز پیشگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:15:25
 • پایان برنامه: 19:17:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:17:00
 • پایان برنامه: 19:17:31
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:17:31
 • پایان برنامه: 19:53:16
 • طول برنامه:35 دقیقه

بیرجند نامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:53:16
 • پایان برنامه: 19:53:59
 • طول برنامه:

وله استانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:53:59
 • پایان برنامه: 19:58:27
 • طول برنامه:4 دقیقه

لاله های صادق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:27
 • پایان برنامه: 19:59:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:40
 • پایان برنامه: 20:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر استان

بخش خبری 20

 • شروع برنامه:20:05:00
 • پایان برنامه: 20:07:52
 • طول برنامه:2 دقیقه

اذان

اذان مغرب به افق بیرجند

 • شروع برنامه:20:07:52
 • پایان برنامه: 20:22:32
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر استان

بخش خبری 20

 • شروع برنامه:20:22:32
 • پایان برنامه: 20:25:14
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:25:14
 • پایان برنامه: 20:26:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:26:49
 • پایان برنامه: 20:27:20
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:27:20
 • پایان برنامه: 21:07:38
 • طول برنامه:40 دقیقه

ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:07:38
 • پایان برنامه: 21:10:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:10:10
 • پایان برنامه: 21:10:41
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:10:41
 • پایان برنامه: 22:21:41
 • طول برنامه:1 ساعت و 11 دقیقه

شب های زعفرونی

برنامه شبانه

 • شروع برنامه:22:21:41
 • پایان برنامه: 22:23:49
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:23:49
 • پایان برنامه: 22:25:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:25:24
 • پایان برنامه: 22:25:55
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:25:55
 • پایان برنامه: 22:43:55
 • طول برنامه:18 دقیقه

بازتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:43:55
 • پایان برنامه: 22:45:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:30
 • پایان برنامه: 22:48:40
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:48:40
 • پایان برنامه: 22:50:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر شمعدونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:35
 • پایان برنامه: 22:56:48
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:56:48
 • پایان برنامه: 22:58:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:58:23
 • پایان برنامه: 22:59:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:43
 • پایان برنامه: 23:14:43
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان

بخش خبری 23

 • شروع برنامه:23:14:43
 • پایان برنامه: 23:17:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تصاویر طبیعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:17:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:42 دقیقه

مجموعه شمعدونی

توضیحات برنامه درج نشده است.