جدول پخش

سیستان و بلوچستان
 • شروع برنامه:00:01:30
 • پایان برنامه: 02:04:30
 • طول برنامه:2 ساعت و 3 دقیقه

سینمایی تفنگدار تنها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:06:10
 • پایان برنامه: 03:01:10
 • طول برنامه:55 دقیقه

مل ترمی

برنامه «مل ترمی» برنامه خانواده که با گویش سیستانی برگزار میشود

 • شروع برنامه:03:01:10
 • پایان برنامه: 03:20:25
 • طول برنامه:19 دقیقه

میان برنامه

ارم شبکه-نسیم هامونوله راههای ارتباطی

 • شروع برنامه:03:20:25
 • پایان برنامه: 04:02:30
 • طول برنامه:42 دقیقه

هیپنوتیزم

هیپنوتیزم برنامه سیاسی با موضوع جنگ نرم دشمن تولید مرکز با همکاری سپاه سلمان برنامه مشارکتی

 • شروع برنامه:04:03:40
 • پایان برنامه: 04:39:25
 • طول برنامه:35 دقیقه

نگارستان-سنگی برای برادر شهیدم

مستند

 • شروع برنامه:04:39:25
 • پایان برنامه: 05:02:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

اذانگاهی

اذان صبح :4:47

 • شروع برنامه:05:02:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

میان برنامه

عصر خمینی-اوای شرقی-کلیپ اقلیم ایران(راهدان)-دا افروزان-ارم شبکه

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:23:30
 • طول برنامه:23 دقیقه

باکس شروع

سرود ملی جمهوری اسلامی ایران-دعای عهد-موسیقی تصویر -وله راههای ارتباطی-مدرسه موشها-وله هم اکنون

 • شروع برنامه:06:23:30
 • پایان برنامه: 06:55:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

گلگشت-خاش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:55:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

سریال افسانه جومونگ

تکرار قسمت 28