جدول پخش

سیستان و بلوچستان
 • شروع برنامه:07:50:00
 • پایان برنامه: 08:16:35
 • طول برنامه:26 دقیقه

کپشن شروع برنامه های شبکه

شبکه هامون : شبکه امید و همدلی سایت : www. Zahedan . irib.ir رایانامه : sima- stb@irib.ir تلفن گویا : 162- 33222074 سامانه پیام کوتاه: 30000644

 • شروع برنامه:08:16:35
 • پایان برنامه: 08:36:35
 • طول برنامه:20 دقیقه

نسیم هامون

گزیده برنامه های گزارشی جذاب شبکه هامون .

 • شروع برنامه:08:36:35
 • پایان برنامه: 08:52:45
 • طول برنامه:16 دقیقه

انیمیشن بی بی سیستانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:52:45
 • پایان برنامه: 09:48:40
 • طول برنامه:55 دقیقه

مهر هنکین

برنامه خانواده به زبان بلوچی.

 • شروع برنامه:09:48:40
 • پایان برنامه: 10:38:35
 • طول برنامه:49 دقیقه

سریال دودکش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:38:35
 • پایان برنامه: 11:29:55
 • طول برنامه:51 دقیقه

همایش علما و شهدای شهرستان زهک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:29:55
 • پایان برنامه: 11:51:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

اذانگاهی

ویژه برنامه اذان و نماز جماعت ظهر به امامت آیت الله سلیمانی.

 • شروع برنامه:11:51:00
 • پایان برنامه: 12:28:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع راهیان نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:28:00
 • پایان برنامه: 12:39:10
 • طول برنامه:11 دقیقه

ارتباط زنده با قرارگاه راهیان نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:39:10
 • پایان برنامه: 13:40:00
 • طول برنامه:1 ساعت

مردم و مسئولین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:40:00
 • پایان برنامه: 13:54:10
 • طول برنامه:14 دقیقه

فوت کوزه گری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:54:10
 • پایان برنامه: 14:15:40
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستند نوروز در سیستان

کوه خواجه

 • شروع برنامه:14:15:40
 • پایان برنامه: 15:03:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال آسمان من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:03:00
 • پایان برنامه: 15:25:20
 • طول برنامه:22 دقیقه

مستند ثمرقند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:25:20
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

مل ترمی

برنامه خانواده سیستانی.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

اخبار استان سیستان و بلوچستان.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:07:05
 • طول برنامه:22 دقیقه

انیمیشن بی بی سیستانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:07:05
 • پایان برنامه: 17:46:05
 • طول برنامه:39 دقیقه

کلگ

سیرو سفر به روستاهای بلوچستان.

 • شروع برنامه:17:46:05
 • پایان برنامه: 18:22:45
 • طول برنامه:36 دقیقه

اذانگاهی

ویزه برنامه اذان و نماز جماعت مغرب به امامت آیت الله مکارم شیرازی.

 • شروع برنامه:18:22:45
 • پایان برنامه: 19:21:15
 • طول برنامه:58 دقیقه

سریال دودکش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:21:15
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

یادگیری برتر

آموزش دانش آموزان کنکوری.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:32:10
 • طول برنامه:32 دقیقه

اخبار استان

اخبار استان سیستان و بلوچستان.

 • شروع برنامه:20:32:10
 • پایان برنامه: 21:19:25
 • طول برنامه:47 دقیقه

سیتک روستا

برنامه گزارشی از روستاهای سیستان - روستای قلعه کهنه.

 • شروع برنامه:21:19:25
 • پایان برنامه: 22:08:20
 • طول برنامه:48 دقیقه

فاز مثبت

برنامه نوجوان.

 • شروع برنامه:22:08:20
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:51 دقیقه

سریال آسمان من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:16:20
 • طول برنامه:16 دقیقه

اخبار استان

اخبار استان سیستان و بلوچستان.

 • شروع برنامه:23:16:20
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:43 دقیقه

سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.