جدول پخش

سیستان و بلوچستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:01:15
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

سینمایی مرد زیبا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:02:20
 • پایان برنامه: 01:57:20
 • طول برنامه:55 دقیقه

مهر هنکین

برنامه خانواده بلوچی

 • شروع برنامه:01:57:20
 • پایان برنامه: 02:03:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:03:05
 • پایان برنامه: 02:42:35
 • طول برنامه:39 دقیقه

سریال خط سوم

قسمت 3

 • شروع برنامه:02:42:35
 • پایان برنامه: 03:00:40
 • طول برنامه:18 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:40
 • پایان برنامه: 03:27:25
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند حسین سید الشهدا ع

مستند با موضوع محرم

 • شروع برنامه:03:27:25
 • پایان برنامه: 03:52:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:52:00
 • پایان برنامه: 04:18:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

اذانگاهی

وقت اذان صبح به افق زاهدان 03:58:00

 • شروع برنامه:04:19:50
 • پایان برنامه: 04:50:20
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی مذهبی

حجه الاسلام محبی

 • شروع برنامه:04:51:25
 • پایان برنامه: 05:28:25
 • طول برنامه:37 دقیقه

سیتک روستا

سفرنامه موسی سالاری

 • شروع برنامه:05:29:25
 • پایان برنامه: 05:57:35
 • طول برنامه:28 دقیقه

دلنوازان

موسیقی همراه با شعر خوانی

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:12:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

باکس شروع

سرود -دعای عهد- کپشن اوقات شرعی

 • شروع برنامه:06:15:35
 • پایان برنامه: 06:34:50
 • طول برنامه:19 دقیقه

انیمیشن مهاجران

قسمت32

 • شروع برنامه:06:36:05
 • پایان برنامه: 07:20:35
 • طول برنامه:44 دقیقه

زنان قصه ما

معرفی کار افرینان موفق زن

 • شروع برنامه:07:21:35
 • پایان برنامه: 07:56:15
 • طول برنامه:34 دقیقه

قصه های تبیان

داستانهایی بر گرفته ازقران- این برنامه دیوار2

 • شروع برنامه:08:02:50
 • پایان برنامه: 08:57:50
 • طول برنامه:55 دقیقه

مهر هنکین

برنامه خانواده بلوچی

 • شروع برنامه:08:57:50
 • پایان برنامه: 09:05:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:05:00
 • پایان برنامه: 09:46:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

مستند در محاصره

قصه گروه ای از جوانان شهر که در اغاز جنگ تحمیلی در محاصره دشمن قرار میگیرند ودر این محاصره اتفاقهای برایشان میافتد که زندگیشان را دچار تحول میکند

 • شروع برنامه:09:51:00
 • پایان برنامه: 10:30:25
 • طول برنامه:39 دقیقه

سریال خط سوم

تولید سیمای سیستان و بلوچستان با موضوع محرم- تهیه کننده اضغر زارع

 • شروع برنامه:10:31:25
 • پایان برنامه: 11:11:15
 • طول برنامه:39 دقیقه

سیتک روستا

سفر نامه روستا های سیستان -شهرک موسی سالاری

 • شروع برنامه:11:11:15
 • پایان برنامه: 11:39:15
 • طول برنامه:28 دقیقه

اذانگاهی

اذان ظهر به افق زاهدان ساعت 11:18:00

 • شروع برنامه:11:39:15
 • پایان برنامه: 11:45:50
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:45:50
 • پایان برنامه: 12:35:50
 • طول برنامه:50 دقیقه

دردونه ها

برنامه کودک و نوجوان شامل مجری -کارتون- گزارش- و...

 • شروع برنامه:12:37:00
 • پایان برنامه: 13:28:30
 • طول برنامه:51 دقیقه

ره آورد

موضوع میز گرد ره اورد شعارسال

 • شروع برنامه:13:29:00
 • پایان برنامه: 13:58:35
 • طول برنامه:29 دقیقه

نسیم هامون

گزیده برنامه پر بیننده شبکه هامون

 • شروع برنامه:13:58:35
 • پایان برنامه: 14:41:45
 • طول برنامه:43 دقیقه

مستند وزرا

برسی فعالیت های وزرای بهداشت و درمان در سه دهه بعد از انقلاب

 • شروع برنامه:14:41:45
 • پایان برنامه: 15:30:45
 • طول برنامه:49 دقیقه

سریال معصومیت از دست رفته

قسمت13

 • شروع برنامه:15:30:45
 • پایان برنامه: 16:25:45
 • طول برنامه:55 دقیقه

مل ترمی

برنامه خانواده سیستانی

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 16:54:30
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:54:30
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

انیمیشن مهاجران

سریال مهاجران قصه خانواده استرالیایی را بیان میکند که به شهر ادلایت سفر و در انجا سکنا میگزینند و... اتفاقهایی که برایشان میافتد سوژه های قصه این سریال است

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:23:30
 • طول برنامه:8 دقیقه

میالن برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:23:30
 • پایان برنامه: 17:53:30
 • طول برنامه:30 دقیقه

اذانگاهی

محیا شوید برای نماز اول وقت -وقت اذان مغرب زاهدان 17:37:00

 • شروع برنامه:17:53:30
 • پایان برنامه: 18:01:20
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:02:05
 • پایان برنامه: 18:48:05
 • طول برنامه:46 دقیقه

سریال خط سوم

تولید سیمای سیستان و بلوچستان -با موضوع محرم- تهیه کننده :زارع

 • شروع برنامه:18:48:05
 • پایان برنامه: 18:55:50
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

از شما چه پنهون - سید ناصر حسینی

 • شروع برنامه:18:55:50
 • پایان برنامه: 19:32:30
 • طول برنامه:36 دقیقه

مستند بر بالهای اشتیاق

ویژه عملکرد نیروی هوایی در جنگ تحمیلی

 • شروع برنامه:19:33:30
 • پایان برنامه: 19:50:45
 • طول برنامه:17 دقیقه

میراثی از سناباد

مستند شهر سناباد

 • شروع برنامه:19:50:45
 • پایان برنامه: 19:56:45
 • طول برنامه:6 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:27:45
 • پایان برنامه: 21:27:45
 • طول برنامه:1 ساعت

دفاع ادامه دارد...

ویژه برنامه دفاع مقدس

 • شروع برنامه:21:27:45
 • پایان برنامه: 22:10:20
 • طول برنامه:42 دقیقه

مستند وزرا

برسی عملکرد وزرای پیشین بهداشت درمان و اموزش پزشکی

 • شروع برنامه:22:12:10
 • پایان برنامه: 22:52:55
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال معصومیت از دست رفته

قسمت14

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:44 دقیقه

سینمایی شیدایی

سینمای دفاع مقدس