جدول پخش

سیستان و بلوچستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:50:55
 • طول برنامه:1 ساعت و 50 دقیقه

سینمایی شب هراز یکم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:50:55
 • پایان برنامه: 02:07:30
 • طول برنامه:16 دقیقه

فوت کوزه گری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:07:30
 • پایان برنامه: 02:15:30
 • طول برنامه:8 دقیقه

اقلیم ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:15:30
 • پایان برنامه: 02:59:45
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال شمبل وشاهی 2

سریالی با لهجه بلوچی قسمت 18

 • شروع برنامه:02:59:45
 • پایان برنامه: 03:05:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

دیدنیها ی استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:05:40
 • پایان برنامه: 04:26:15
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

مستند خاندان آل سعود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:26:15
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 04:56:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

اذانگاهی

اذان صبح به افق زاهدان 4:46:00

 • شروع برنامه:04:56:00
 • پایان برنامه: 05:26:35
 • طول برنامه:30 دقیقه

سیر وسفر

نیکشهر

 • شروع برنامه:05:26:35
 • پایان برنامه: 05:55:55
 • طول برنامه:29 دقیقه

دل افروزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:55:55
 • پایان برنامه: 05:56:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

باکس شروع برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:56:55
 • پایان برنامه: 06:06:55
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:06:55
 • پایان برنامه: 06:08:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

راه امام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:08:25
 • پایان برنامه: 06:09:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک قضاییه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:09:35
 • پایان برنامه: 06:25:15
 • طول برنامه:15 دقیقه

فوت کوزه گری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:25:15
 • پایان برنامه: 06:26:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه کم آبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:26:30
 • پایان برنامه: 06:55:30
 • طول برنامه:29 دقیقه

نسیم هامون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:55:30
 • پایان برنامه: 06:59:35
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه سرقت

سفر به هند

 • شروع برنامه:06:59:35
 • پایان برنامه: 07:09:35
 • طول برنامه:10 دقیقه

قاب سفید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:09:35
 • پایان برنامه: 07:54:35
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال شمبل وشاهی 2

سریالی با لهجه بلوچی قسمت 18

 • شروع برنامه:07:54:35
 • پایان برنامه: 07:55:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک اولین ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:55:55
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:01:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:30
 • پایان برنامه: 08:03:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه راه امام -ره

سخن امام خمینی -ره

 • شروع برنامه:08:03:20
 • پایان برنامه: 08:04:05
 • طول برنامه:

وله راههای ارتباطی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:04:05
 • پایان برنامه: 08:07:25
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلیپ دو چایی سیستان

تولید مرکز

 • شروع برنامه:08:07:25
 • پایان برنامه: 08:28:10
 • طول برنامه:20 دقیقه

مجله علمی

گزارشی- خبری - ویژه استان - تولید مرکز

 • شروع برنامه:08:28:10
 • پایان برنامه: 08:28:45
 • طول برنامه:

تیزر مسابقه چهل ستاره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:28:45
 • پایان برنامه: 08:43:35
 • طول برنامه:14 دقیقه

آوای شرقی

موسیقی های محلی درخواستی استان - تولید پخش سیما

 • شروع برنامه:08:43:35
 • پایان برنامه: 08:44:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:44:40
 • پایان برنامه: 10:05:10
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

مستند خاندان ال سعود

مستند در رابطه با چگونگی شکل گیری خاندان ال سعود - تامینی- مستند سیاسی

 • شروع برنامه:10:05:10
 • پایان برنامه: 10:12:35
 • طول برنامه:7 دقیقه

کارنامه صد

ویژه کنکور 97

 • شروع برنامه:10:12:35
 • پایان برنامه: 10:40:40
 • طول برنامه:28 دقیقه

داستان غذاها

معرفی غذاهای ایرانی -تامینی-قسمت 1

 • شروع برنامه:10:40:40
 • پایان برنامه: 10:41:10
 • طول برنامه:

وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:41:10
 • پایان برنامه: 11:34:40
 • طول برنامه:53 دقیقه

مستند میرزا

مستند اجتماعی - تولید مرکز-

 • شروع برنامه:11:34:40
 • پایان برنامه: 11:58:10
 • طول برنامه:23 دقیقه

باکس ویژه اذان ظهر

اذان ظهر به افق زاهدان 11:41:00

 • شروع برنامه:11:58:10
 • پایان برنامه: 11:59:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جشنواره دعا واذان برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:59:50
 • پایان برنامه: 12:34:40
 • طول برنامه:34 دقیقه

قصه های تبیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:34:40
 • پایان برنامه: 12:37:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سریال های شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:37:20
 • پایان برنامه: 14:24:15
 • طول برنامه:1 ساعت و 46 دقیقه

سینمایی شب هزارویکم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:24:15
 • پایان برنامه: 14:32:50
 • طول برنامه:8 دقیقه

کارنامه صد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:32:50
 • پایان برنامه: 14:53:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال شمبل وشاهی 2

سریالی با لهجه بلوچی قسمت 18

 • شروع برنامه:14:53:00
 • پایان برنامه: 14:54:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:54:40
 • پایان برنامه: 15:18:30
 • طول برنامه:23 دقیقه

سریال شمبل وشاهی 2

ادامه

 • شروع برنامه:15:18:30
 • پایان برنامه: 16:14:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

مل ترمی

برنامه تولیدی خانواده با لهجه سیتانی

 • شروع برنامه:16:14:00
 • پایان برنامه: 16:29:20
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه

تیزر سریالهای شبکه -موشن گرافیک ایران 20-اقلیم استان

 • شروع برنامه:16:29:20
 • پایان برنامه: 16:44:40
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:44:40
 • پایان برنامه: 17:22:25
 • طول برنامه:37 دقیقه

کلگ

نوک آباد

 • شروع برنامه:17:22:25
 • پایان برنامه: 17:50:05
 • طول برنامه:27 دقیقه

اذانگاهی

اذان مغرب به افق زاهدان 17:34:00

 • شروع برنامه:17:50:05
 • پایان برنامه: 18:33:30
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال پایتخت -سری 1

قسمت 1

 • شروع برنامه:18:33:30
 • پایان برنامه: 19:03:20
 • طول برنامه:29 دقیقه

نهضت مطالبه گری

مشارکتی

 • شروع برنامه:19:03:20
 • پایان برنامه: 19:44:30
 • طول برنامه:41 دقیقه

مستند سیاسی الینور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:44:30
 • پایان برنامه: 19:58:30
 • طول برنامه:14 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:30
 • پایان برنامه: 19:59:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:40
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:28:40
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

راه امام -کلیپ دریا نوردی -تیزر چهل ستاره -تیزر سریالهای شبکه -تیزربخش فیلمنامه پویانمایی

 • شروع برنامه:20:28:40
 • پایان برنامه: 20:36:35
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:36:35
 • پایان برنامه: 20:57:05
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال شمبل وشاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:57:05
 • پایان برنامه: 21:02:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:02:40
 • پایان برنامه: 21:27:20
 • طول برنامه:24 دقیقه

سریال شمبل وشاهی

ادامه

 • شروع برنامه:21:27:20
 • پایان برنامه: 21:28:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

کم آبی -چهل ستاره -

 • شروع برنامه:21:28:45
 • پایان برنامه: 21:30:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:20
 • پایان برنامه: 22:35:40
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

ناردونه

جنگ شبانه

 • شروع برنامه:22:35:40
 • پایان برنامه: 22:45:40
 • طول برنامه:10 دقیقه

مرکز هشدار سامانه مها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:40
 • پایان برنامه: 22:57:45
 • طول برنامه:12 دقیقه

مسیر توسعه

گاز رسانی

 • شروع برنامه:22:57:45
 • پایان برنامه: 22:59:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:40
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:47:55
 • طول برنامه:32 دقیقه

حرف اخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:47:55
 • پایان برنامه: 23:59:55
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه

تیزر برنامه چهل ستاره -سرود محلی -موشن گرافیک بهترین کشتی گیر -بسته طنز نسیم استان