جدول پخش

چهارمحال و بختیاری
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:39:28
 • طول برنامه:1 ساعت و 39 دقیقه

ادامه سینمایی مهمان مامان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:39:28
 • پایان برنامه: 02:44:28
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

شب های بام ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:44:28
 • پایان برنامه: 03:35:04
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند سیاره زمین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:35:04
 • پایان برنامه: 04:18:34
 • طول برنامه:43 دقیقه

شاید برای شما هم اتفاق بیفتد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:18:34
 • پایان برنامه: 04:53:59
 • طول برنامه:35 دقیقه

نگارستان - اسب ترکمن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:53:59
 • پایان برنامه: 05:17:54
 • طول برنامه:23 دقیقه

مناجات حضرت امیر المومنین(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:17:54
 • پایان برنامه: 05:19:58
 • طول برنامه:2 دقیقه

موسیقی تصویر امامزادگان استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:19:58
 • پایان برنامه: 05:25:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:25:00
 • پایان برنامه: 05:35:51
 • طول برنامه:10 دقیقه

اذان صبح +نماز صبح+دعای روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:35:51
 • پایان برنامه: 05:38:18
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ اشتیاق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:38:18
 • پایان برنامه: 06:01:55
 • طول برنامه:23 دقیقه

پرورش دنیای سبز تر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:55
 • پایان برنامه: 06:03:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود ملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:03:03
 • پایان برنامه: 06:25:01
 • طول برنامه:21 دقیقه

فیروزه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:25:01
 • پایان برنامه: 06:56:40
 • طول برنامه:31 دقیقه

مستند ایران - فارس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:56:40
 • پایان برنامه: 07:10:25
 • طول برنامه:13 دقیقه

آزمایش های علمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:25
 • پایان برنامه: 07:23:26
 • طول برنامه:13 دقیقه

انیمیشن گربه ای بنام لئوپو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:23:26
 • پایان برنامه: 07:28:06
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ گمشده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:28:06
 • پایان برنامه: 07:55:58
 • طول برنامه:27 دقیقه

نیمه پنهان ماه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:55:58
 • پایان برنامه: 07:57:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

سبک زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:57:54
 • پایان برنامه: 07:59:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

سر هستی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:59:30
 • پایان برنامه: 08:01:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:15
 • پایان برنامه: 08:02:12
 • طول برنامه:

ذکر روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:12
 • پایان برنامه: 08:04:49
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیک آشنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:04:49
 • پایان برنامه: 08:55:25
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند سیاره زمین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:55:25
 • پایان برنامه: 08:56:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

دیدنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:56:31
 • پایان برنامه: 08:57:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:57:31
 • پایان برنامه: 09:46:52
 • طول برنامه:49 دقیقه

مجموعه( قصه های تبیان)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:46:52
 • پایان برنامه: 09:48:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر منتخب رادیو در زمستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:48:33
 • پایان برنامه: 09:58:45
 • طول برنامه:10 دقیقه

مستند کوتاه چشمهایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:58:45
 • پایان برنامه: 10:59:01
 • طول برنامه:1 ساعت

زیر یک سقف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:01
 • پایان برنامه: 10:59:41
 • طول برنامه:

تیزر مسابقه چهل ستاره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:41
 • پایان برنامه: 11:00:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:41
 • پایان برنامه: 11:35:36
 • طول برنامه:34 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:35:36
 • پایان برنامه: 11:37:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:37:24
 • پایان برنامه: 11:39:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

آفاق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:39:09
 • پایان برنامه: 12:14:39
 • طول برنامه:35 دقیقه

گلدسته های دعا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:14:39
 • پایان برنامه: 12:20:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:20:00
 • پایان برنامه: 12:31:55
 • طول برنامه:11 دقیقه

اذان + نماز + دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:31:55
 • پایان برنامه: 13:31:55
 • طول برنامه:1 ساعت

مردم و مسئولان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:31:55
 • پایان برنامه: 13:32:35
 • طول برنامه:

تیزر مسابقه چهل ستاره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:32:35
 • پایان برنامه: 13:39:46
 • طول برنامه:7 دقیقه

مادران آسمانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:39:46
 • پایان برنامه: 13:59:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

زنبورها هرگز نمی خوابند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:59:00
 • پایان برنامه: 14:01:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

نمایشی کوتاه قول مادر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:01:10
 • پایان برنامه: 15:37:58
 • طول برنامه:1 ساعت و 36 دقیقه

سینمایی(میهمان داریم)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:37:58
 • پایان برنامه: 15:52:42
 • طول برنامه:14 دقیقه

دریچه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:52:42
 • پایان برنامه: 15:53:22
 • طول برنامه:

تیزر مسابقه چهل ستاره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:53:22
 • پایان برنامه: 16:31:42
 • طول برنامه:38 دقیقه

انیمیشن پیامبران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:31:42
 • پایان برنامه: 16:37:04
 • طول برنامه:5 دقیقه

دیدنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:37:04
 • پایان برنامه: 16:58:44
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستند آشپزخانه کونگ فو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:58:44
 • پایان برنامه: 16:59:30
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:30
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:15:59
 • طول برنامه:

تیزر باغ موزه دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:15:59
 • پایان برنامه: 17:46:09
 • طول برنامه:30 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:46:09
 • پایان برنامه: 17:52:31
 • طول برنامه:6 دقیقه

ویژه وفات ام البین(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:52:31
 • پایان برنامه: 18:09:04
 • طول برنامه:16 دقیقه

بوم سفید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:09:04
 • پایان برنامه: 18:09:58
 • طول برنامه:

ذکر الله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:09:58
 • پایان برنامه: 18:13:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:13:00
 • پایان برنامه: 18:25:26
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان + نماز + دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:25:26
 • پایان برنامه: 18:27:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جشنواره دعا و اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:27:05
 • پایان برنامه: 19:23:05
 • طول برنامه:56 دقیقه

دستاورد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:23:05
 • پایان برنامه: 19:23:51
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:23:51
 • پایان برنامه: 19:33:51
 • طول برنامه:10 دقیقه

از خدا برکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:33:51
 • پایان برنامه: 19:43:49
 • طول برنامه:9 دقیقه

آخرین ایستگاه - ویژه تکریم خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:43:49
 • پایان برنامه: 19:44:13
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:44:13
 • پایان برنامه: 19:51:37
 • طول برنامه:7 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:51:37
 • پایان برنامه: 19:55:48
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:55:48
 • پایان برنامه: 19:57:54
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ شهدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:57:54
 • پایان برنامه: 19:59:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

رهنمود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:47
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:20:40
 • طول برنامه:

تیزر آزمون سراسری قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:40
 • پایان برنامه: 20:49:10
 • طول برنامه:28 دقیقه

سرزمین من - روستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:49:10
 • پایان برنامه: 20:53:01
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:53:01
 • پایان برنامه: 21:23:01
 • طول برنامه:30 دقیقه

شبهای بام ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:23:01
 • پایان برنامه: 21:26:31
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی میان شبانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:26:31
 • پایان برنامه: 21:56:31
 • طول برنامه:30 دقیقه

ادامه شبانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:56:31
 • پایان برنامه: 22:00:37
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:37
 • پایان برنامه: 22:23:37
 • طول برنامه:23 دقیقه

مجموعه( نوار زرد)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:23:37
 • پایان برنامه: 22:26:24
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی میان مجموعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:26:24
 • پایان برنامه: 22:48:58
 • طول برنامه:22 دقیقه

ادامه مجموعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:48:58
 • پایان برنامه: 22:56:22
 • طول برنامه:7 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:56:22
 • پایان برنامه: 22:59:34
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:34
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:20:40
 • طول برنامه:

تیزر مسابقه چهل ستاره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:40
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:39 دقیقه

سینمایی( گزارشگر ویژه)

توضیحات برنامه درج نشده است.