جدول پخش

چهارمحال و بختیاری
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:07:48
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

ادامه سینمایی امکان مینا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:07:48
 • پایان برنامه: 02:11:48
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

شب های بام ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:11:48
 • پایان برنامه: 03:01:52
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند سیاره زمین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:01:52
 • پایان برنامه: 03:52:56
 • طول برنامه:51 دقیقه

قصه های تبیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:52:56
 • پایان برنامه: 04:26:13
 • طول برنامه:33 دقیقه

سینما پشت پرده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:26:13
 • پایان برنامه: 04:54:53
 • طول برنامه:28 دقیقه

روح الغزل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:54:53
 • پایان برنامه: 05:18:48
 • طول برنامه:23 دقیقه

مناجات حضرت امیر المومنین(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:18:48
 • پایان برنامه: 05:20:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

موسیقی تصویر امامزادگان استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:20:17
 • پایان برنامه: 05:27:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:27:00
 • پایان برنامه: 05:39:25
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان صبح + نماز صبح + دعای روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:39:25
 • پایان برنامه: 06:03:06
 • طول برنامه:23 دقیقه

پرورش دنیای سبز تر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:03:06
 • پایان برنامه: 06:04:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود ملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:04:14
 • پایان برنامه: 06:27:32
 • طول برنامه:23 دقیقه

فیروزه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:27:32
 • پایان برنامه: 06:33:51
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ یاران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:33:51
 • پایان برنامه: 07:01:55
 • طول برنامه:28 دقیقه

مستند ایران - فارس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:01:55
 • پایان برنامه: 07:08:20
 • طول برنامه:6 دقیقه

اوج هیجان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:08:20
 • پایان برنامه: 07:22:01
 • طول برنامه:13 دقیقه

انیمیشن گربه ای بنام لپو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:22:01
 • پایان برنامه: 07:29:10
 • طول برنامه:7 دقیقه

پل های تاریخی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:29:10
 • پایان برنامه: 07:57:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

نیمه پنهان ماه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:57:00
 • پایان برنامه: 07:59:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

سر هستی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:59:30
 • پایان برنامه: 08:01:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:15
 • پایان برنامه: 08:02:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

ذکر روز یکشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:19
 • پایان برنامه: 08:04:56
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیک آشنا - تفریح زمستانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:04:56
 • پایان برنامه: 08:54:38
 • طول برنامه:49 دقیقه

مستند سیاره زمین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:54:38
 • پایان برنامه: 08:55:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جشنواره پویا نمایی تلویزیون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:55:44
 • پایان برنامه: 08:59:03
 • طول برنامه:3 دقیقه

اوج هیجان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:59:03
 • پایان برنامه: 09:00:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:03
 • پایان برنامه: 09:44:21
 • طول برنامه:44 دقیقه

سیمای ورزش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:44:21
 • پایان برنامه: 09:51:06
 • طول برنامه:6 دقیقه

نسیم ملل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:51:06
 • پایان برنامه: 09:55:22
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:55:22
 • پایان برنامه: 09:58:25
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیک آشنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:58:25
 • پایان برنامه: 09:59:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جشنواره پویا نمایی - عروسکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:28
 • پایان برنامه: 10:59:28
 • طول برنامه:1 ساعت

زیر یک سقف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:28
 • پایان برنامه: 11:00:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جشنواره پویا نمایی - فیلم نامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:39
 • پایان برنامه: 11:05:12
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک ایران 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:05:12
 • پایان برنامه: 11:37:16
 • طول برنامه:32 دقیقه

دل افروزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:37:16
 • پایان برنامه: 11:38:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر منتخب رادیو در زمستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:38:57
 • پایان برنامه: 11:40:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:40:20
 • پایان برنامه: 12:15:50
 • طول برنامه:35 دقیقه

گلدسته های دعا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:15:50
 • پایان برنامه: 12:21:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:21:00
 • پایان برنامه: 12:25:56
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:25:56
 • پایان برنامه: 12:32:58
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:32:58
 • پایان برنامه: 12:34:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:34:37
 • پایان برنامه: 12:36:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جشنواره دعا و اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:36:16
 • پایان برنامه: 12:37:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:37:16
 • پایان برنامه: 13:22:50
 • طول برنامه:45 دقیقه

مجموعه نوار زرد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:22:50
 • پایان برنامه: 13:23:49
 • طول برنامه:

تیزر باغ موزه دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:23:49
 • پایان برنامه: 13:31:27
 • طول برنامه:7 دقیقه

پل های تاریخی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:31:27
 • پایان برنامه: 13:55:27
 • طول برنامه:24 دقیقه

سیمای همدلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:55:27
 • پایان برنامه: 13:58:58
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ دل سپرده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:58:58
 • پایان برنامه: 15:41:58
 • طول برنامه:1 ساعت و 43 دقیقه

سینمایی مهمان مامان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:41:58
 • پایان برنامه: 15:43:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جشنواره پویا نمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:43:04
 • پایان برنامه: 15:57:39
 • طول برنامه:14 دقیقه

دریچه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:57:39
 • پایان برنامه: 15:58:25
 • طول برنامه:

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:58:25
 • پایان برنامه: 16:58:25
 • طول برنامه:1 ساعت

بچه ها سلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:58:25
 • پایان برنامه: 16:59:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:41
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:15:59
 • طول برنامه:

تیزر جشنواره پویا نمایی - جلوه های بصری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:15:59
 • پایان برنامه: 17:45:57
 • طول برنامه:29 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:45:57
 • پایان برنامه: 17:47:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:47:27
 • پایان برنامه: 17:55:57
 • طول برنامه:8 دقیقه

از خدا برکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:55:57
 • پایان برنامه: 18:06:19
 • طول برنامه:10 دقیقه

گل آوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:06:19
 • پایان برنامه: 18:07:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

ذکر الله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:07:44
 • پایان برنامه: 18:12:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:12:00
 • پایان برنامه: 18:16:42
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:16:42
 • پایان برنامه: 18:23:24
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:23:24
 • پایان برنامه: 18:24:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:24:39
 • پایان برنامه: 18:25:19
 • طول برنامه:

تیزر آزمون سراسری قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:25:19
 • پایان برنامه: 18:26:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:26:19
 • پایان برنامه: 19:17:38
 • طول برنامه:51 دقیقه

مستند جنگل بارانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:17:38
 • پایان برنامه: 19:21:39
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:21:39
 • پایان برنامه: 19:23:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر تکریم مادران و خانواده شهدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:23:05
 • پایان برنامه: 19:23:51
 • طول برنامه:

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:23:51
 • پایان برنامه: 19:35:22
 • طول برنامه:11 دقیقه

نگارستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:35:22
 • پایان برنامه: 19:39:05
 • طول برنامه:3 دقیقه

اوج هیجان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:39:05
 • پایان برنامه: 19:47:12
 • طول برنامه:8 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:47:12
 • پایان برنامه: 19:48:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر تکریم مادران و خانواده شهدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:48:38
 • پایان برنامه: 19:52:05
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:52:05
 • پایان برنامه: 19:55:38
 • طول برنامه:3 دقیقه

سلامی به بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:55:38
 • پایان برنامه: 19:59:09
 • طول برنامه:3 دقیقه

رهنمود-هوشیاری مردم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:09
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:21:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جشنواره پویا نمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:06
 • پایان برنامه: 20:39:48
 • طول برنامه:18 دقیقه

دسترنگ - خاتم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:39:48
 • پایان برنامه: 20:44:10
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:44:10
 • پایان برنامه: 21:14:10
 • طول برنامه:30 دقیقه

شب های بام ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:14:10
 • پایان برنامه: 21:18:05
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی میان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:18:05
 • پایان برنامه: 21:48:15
 • طول برنامه:30 دقیقه

شب های بام ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:48:15
 • پایان برنامه: 21:56:22
 • طول برنامه:8 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:56:22
 • پایان برنامه: 21:59:36
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:59:36
 • پایان برنامه: 22:25:14
 • طول برنامه:25 دقیقه

مجموعه نوار زرد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:25:14
 • پایان برنامه: 22:28:48
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی میان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:28:48
 • پایان برنامه: 22:55:48
 • طول برنامه:27 دقیقه

مجموعه نوار زرد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:48
 • پایان برنامه: 22:59:13
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:13
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:22:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ اشرف زاده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:22:35
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:37 دقیقه

سینمایی ویلایی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.