جدول پخش

چهارمحال و بختیاری
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:57:15
 • طول برنامه:57 دقیقه

ادامه تله فیلم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:57:15
 • پایان برنامه: 01:59:15
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

شبهای بام ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:59:15
 • پایان برنامه: 02:52:46
 • طول برنامه:53 دقیقه

مسابقه کوچ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:52:46
 • پایان برنامه: 03:15:09
 • طول برنامه:22 دقیقه

دانستنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:15:09
 • پایان برنامه: 03:22:58
 • طول برنامه:7 دقیقه

پلهای تاریخی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:22:58
 • پایان برنامه: 04:16:11
 • طول برنامه:53 دقیقه

مستند( هنر پرواز)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:16:11
 • پایان برنامه: 04:43:49
 • طول برنامه:27 دقیقه

روح الغزل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:43:49
 • پایان برنامه: 05:07:44
 • طول برنامه:23 دقیقه

مناجات حضرت امیرالمومنین(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:09:49
 • پایان برنامه: 05:15:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:15:00
 • پایان برنامه: 05:27:25
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان + نماز + دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:27:25
 • پایان برنامه: 05:54:38
 • طول برنامه:27 دقیقه

سخنرانی - طرح تقویت مبانی اعتقادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:54:38
 • پایان برنامه: 06:18:17
 • طول برنامه:23 دقیقه

فیروزه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:18:17
 • پایان برنامه: 06:24:57
 • طول برنامه:6 دقیقه

دیدنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:24:57
 • پایان برنامه: 06:46:40
 • طول برنامه:21 دقیقه

انیمیشن تاریخ از این ور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:46:40
 • پایان برنامه: 06:56:52
 • طول برنامه:10 دقیقه

فوت کوزه گری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:56:52
 • پایان برنامه: 07:05:50
 • طول برنامه:8 دقیقه

تماشا 5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:05:50
 • پایان برنامه: 07:33:54
 • طول برنامه:28 دقیقه

مستند( ایران - فارس)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:37:26
 • پایان برنامه: 07:57:16
 • طول برنامه:19 دقیقه

از لاک جیغ تا خدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:06:36
 • پایان برنامه: 08:28:50
 • طول برنامه:22 دقیقه

آواهای محلی سرزمین ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:29:49
 • پایان برنامه: 09:23:40
 • طول برنامه:53 دقیقه

مسابقه کوچ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:27:49
 • پایان برنامه: 09:49:37
 • طول برنامه:21 دقیقه

دانستنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:49:37
 • پایان برنامه: 09:58:07
 • طول برنامه:8 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:04
 • پایان برنامه: 11:00:04
 • طول برنامه:1 ساعت

زیر یک سقف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:02:45
 • پایان برنامه: 11:10:17
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماهنگ ویژه پیامبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:11:25
 • پایان برنامه: 11:45:22
 • طول برنامه:33 دقیقه

گلدسته های دعا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:45:22
 • پایان برنامه: 11:52:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:52:00
 • پایان برنامه: 11:58:03
 • طول برنامه:6 دقیقه

اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:58:03
 • پایان برنامه: 12:07:29
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماز ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:13:44
 • پایان برنامه: 12:55:15
 • طول برنامه:41 دقیقه

مجموعه ساخت ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:59:17
 • پایان برنامه: 13:12:52
 • طول برنامه:13 دقیقه

فرقه های سری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:16:42
 • پایان برنامه: 13:30:33
 • طول برنامه:13 دقیقه

آزمایشات علمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:32:18
 • پایان برنامه: 13:57:18
 • طول برنامه:25 دقیقه

سیمای همدلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:59:34
 • پایان برنامه: 14:46:34
 • طول برنامه:47 دقیقه

سینمایی خانه خراب کن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:47:20
 • پایان برنامه: 15:36:49
 • طول برنامه:49 دقیقه

ادامه سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:36:49
 • پایان برنامه: 15:43:58
 • طول برنامه:7 دقیقه

پلهای تاریخی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:43:58
 • پایان برنامه: 15:50:18
 • طول برنامه:6 دقیقه

اوج هیجان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:50:18
 • پایان برنامه: 15:57:08
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ سرود شادمانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:57:08
 • پایان برنامه: 16:57:08
 • طول برنامه:1 ساعت

بچه ها سلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:42
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:27:46
 • پایان برنامه: 17:34:26
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:38:33
 • پایان برنامه: 18:04:27
 • طول برنامه:25 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:04:27
 • پایان برنامه: 18:13:52
 • طول برنامه:9 دقیقه

نسیم ملل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:13:52
 • پایان برنامه: 18:50:49
 • طول برنامه:36 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:50:49
 • پایان برنامه: 19:00:34
 • طول برنامه:9 دقیقه

از خدا برکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:03:18
 • پایان برنامه: 19:27:45
 • طول برنامه:24 دقیقه

مستند مطبخ آبگوشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:20
 • پایان برنامه: 19:39:14
 • طول برنامه:8 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:39:14
 • پایان برنامه: 19:48:53
 • طول برنامه:9 دقیقه

بازار محبت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:19
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:15
 • پایان برنامه: 21:08:15
 • طول برنامه:48 دقیقه

خانه ملت - دکتر کاظمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:10:45
 • پایان برنامه: 21:40:45
 • طول برنامه:30 دقیقه

شبهای بام ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:42:09
 • پایان برنامه: 22:12:09
 • طول برنامه:30 دقیقه

ادامه شبهای بام ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:14:31
 • پایان برنامه: 22:34:31
 • طول برنامه:20 دقیقه

مجموعه ساخت ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:35:54
 • پایان برنامه: 22:48:54
 • طول برنامه:13 دقیقه

ادامه مجموعه ساخت ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:48:54
 • پایان برنامه: 22:57:39
 • طول برنامه:8 دقیقه

بر بلندای بام ایران - زنده رود طلایی

توضیحات برنامه درج نشده است.