پخش زنده

نامزد های انتخاباتی

 • بیوگرافی

 • جهانگیری
  اسحاق جهانگیری
  معاون اول رئیس جمهور
  • شصت ساله متولد 1336 در شهرستان سیرجان استان کرمان،چهار فرزند 2دختر 2پسر
  • آخرین مدرک تحصیلی او دکترای مدیریت صنایع است.
  • اسحاق جهانگیری سال 1358 مسوول جهاد سازندگی شهرستان جیرفت بود وهمچنین عضو شورای جهاد سازندگی استان کرمان.
  • نمایندگی دوره های دوم وسوم مردم شهرستان جیرفت در مجلس شورای اسلامی،همزمان عضو گروه مشاور مالی فرماندهی جنگ
  • استاندار اصفهان در سال 1371
  • وزیر معادن وفلزات در دولت هفتم وپس از ادغام وزارتخانه ها،وزیر صنایع معادن تا سال 84 از دیگر سوابق اجرایی اوست.
  • اسحاق جهانگیری از مرداد 1392 تا کنون ،معاون اول ریاست جمهور در دولت آقای روحانی است.