پخش زنده
جدول برنامه های شبکه های سیما؛
ردیف نام شبکه نام برنامه روز پخش زمان پخش
1 شبکه یک ایران من دوشنبه و چهارشنبه 18:20
2 شبکه یک شمارش معکوس دوشنبه ها 23:15
3 شبکه دو برگ سرنوشت شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 21:00
4 شبکه دو 29 اردیبهشت یکشنبه و سه شنبه 21:00
5 شبکه سه اثر انگشت شنبه و دوشنبه 21:15
6 شبکه چهار گفتاورد یکشنبه و سه شنبه 17:00
7 شبکه پنج پرسش یکشنبه و سه شنبه 21:30
8 شبکه پنج گفتاورد شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 21:30
9 شبکه آموزش 29 اردیبهشت سه شنبه و پنج شنبه 19:00
10 شبکه جهانی جام جم از هم دور نیستیم شنبه، دوشنبه، چهارشنبه 22:00
11 شبکه جهانی جام جم ایران من سه شنبه و پنج شنبه 22:00
12 شبکه مستند پرسش یکشنبه، سه شنبه، پنج شنبه 18:00
13 شبکه مستند انتخاب خدمتگذار دوشنبه و پنج شنبه 22:00
14 شبکه افق اثر انگشت یکشنبه، سه شنبه 20:00
جدول برنامه های شبکه های صدا؛
ردیف نام شبکه نام برنامه روز پخش زمان پخش
1 رادیو معارف از همدلی تا همراهی شنبه تا دو شنبه 17:30
2 رادیو معارف روی موج انتخاب سه شنبه تا پنج شنبه 17:30
3 رادیو ورزش حرف مردم ششنبه تا جمعه 8:55,15:55,22:30
4 رادیو گفت و گو یک گفتگوی صمیمی یکشنبه و سه شنبه 20:20
5 رادیو گفت و گو محرمانه نیست شنبه و چهارشنبه 21:00
6 رادیو گفت و گو چکاد بصیرت یکشنبه و سه شنبه 17:30
7 رادیو فرهنگ سمت و سوی فردا دوشنبه 18:30
8 رادیو تهران تهران 12 شنبه و چهارشنبه 17:00
9 رادیو تهران خیابان مردم شنبه تا پنج شنبه 8:15
10 رادیو تهران افق پنج شنبه ها 11:00
11 رادیو تهران جزر و مد پنج شنبه ها 22:30
12 رادیو جوان 12 برگ شنبه و دوشنبه 20:00
13 رادیو جوان تریبون آزاد شنبه تا چهارشنبه 15:45
14 رادیو جوان درست مثل حقیقت شنبه تا جمعه 24:00
15 رادیو اقتصاد پلاک 12 شنبه و چهارشنبه 13:20
16 رادیو اقتصاد نودوهشتی ها شنبه تا پنج شنبه 17:30
17 رادیو اقتصاد روی خط اقتصاد شنبه تا پنج شنبه 19:00
18 رادیوصبا صباگونه شنبه و پنج شنبه 14:30
19 رادیوایران سه به یک دوشنبه و چهارشنبه 15:30
20 رادیوایران در هوای اردیبهشت روزهای فرد 15:30
19 رادیوسلامت سپید، سیاه، خاکستری شنبه تا جمعه 11:50
20 رادیوسلامت از من تا ما شنبه تا جمعه 18:50
21 رادیو قرآن فصل نهم شنبه تا جمعه 11:15
22 رادیو قرآن اخلاق انتخاباتی در آینه های بلورین شنبه تا جمعه 15:32
23 رادیو قرآن برهان شنبه تا جمعه 17:05