ویژه برنامه های سال تحویل سیما
شبکه عنوان مجری توضیحات زمان پخش
یک یک و یک علی ضیاء از26 اسفند- 23:15
دو ویژه برنامه تحویل سال ژیلا صادقی و محمد سلوکی
سه بهار نارنج احسان علیخانی از 26 اسفند-22:30
چهار ویژه برنامه تحویل سال صالح اعلاء
آی فیلم به وقت بهار سیدجواد هاشمی و حسین رفیعی
نسیم دورهمی مهران مدیری 29 اسفند-16تا18

جدول پخش برنامه های نوروزی سیما
نام شبکه نام برنامه تاریخ شروع پخش زمان پخش زمان باز پخش
یک سریال پایتخت 5 97/1/1 22:00 ساعت 15:00 روز بعد
یک جنگ شبانه " بوی عیدی" 97/1/1 21:00
یک دستپخت (مرحله فینال) 97/1/1 20:00
یک ایرانگرد 97/1/1 23:00
یک تاک شو "کاردانها" 97/1/1 18:00
یک فیلم سینمایی 97/1/1 16:00
دو سریال تعطیلات رویایی 97/1/1 21:30 ساعت 1:00 بامداد، 12:00 و 16:00 روز بعد
دو فیلم سینمایی 97/1/1 17:00،08:30
سه سریال دیوار به دیوار2 97/1/1 20:45
سه مردان آهنین 97/1/1
سه زمانی برای خندیدن 97/1/1
چهار تله تئاترهای منتخب 97/1/1 13:45
چهار نغمه ها (ویژه نوروز) 97/1/1 16:00
چهار فیلم سینمایی 97/1/1 21:30
پنج سریال"هیئت مدیره" 97/1/1 23:00 ساعت 11:00 و 17:00 روز بعد
پنج شب فیروزه ای 97/1/1 21:15 ساعت 08:30 روز بعد
پنج دوستت دارم مادر،پدر 97/1/1 20:00 ساعت 15:00 روز بعد
پنج سریال کارتونی ژول ورن 97/1/1 16:00 10صبح روز بعد
نسیم دورهمی 97/1/1 23:00
نسیم کودک شو(با حضور خانواده های هنرمندان) 96/12/26 21:00
نسیم وقتشه 97/1/1 20:00
نسیم چهل تیکه روزهای زوج 22:00
نسیم ویتامین خ روزهای فرد و جمعه ها 22:00
ورزش ویدئو چک 97/1/1 13:30
ورزش نوروز فوتبالی 97/1/1 14:00 22:00همان شب
ورزش فیلم های سینمایی جذاب ورزشی 97/1/1 11:00
آی فیلم همه خانواده من 97/1/2 23:00