مسیر 96؛ تبلیغات انتخاباتی در آینه رسانه ملی
پخش زنده

اخبار انتخابات

مسیر 96؛ تبلیغات انتخاباتی در آینه رسانه ملی

تبلیغات انتخاباتی در آینه رسانه ملی؛ براساس جدول زمان بندی تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری، پخش برنامه مستند نامزدها آغاز شد.

تبلیغات انتخاباتی در آینه رسانه ملی؛ براساس جدول زمان بندی تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری، پخش برنامه مستند نامزدها آغاز شد.

آمار بازدید خبر: 407

آخرین خبر