پخش زنده

اخبار انتخابات

نحوه برگزاری دومین مناظره نامزدها

سخنگوی کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، گفت: جبران زمان اختصاص یافته به نامزدها که پس از مناظره هفته قبل مورد اعتراض برخی از نامزدها بود در مناظره امروز جبران می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر به نقل از خبرگزاری صدا و سيما، در بخش اول يكی از نامزدها به قيد قرعه در جايگاه قرار می گيرد و به قيد قرعه از وی درباره موضوع مناظره پرسيده می شود.
نامزد به مدت 4 دقيقه به پرسش پاسخ خواهد داد و سپس هر يك از نامزدها به مدت 2 دقيقه سخنان او را نقد می كنند.
در پايان نيز نامزدی كه در جايگاه قرار دارد به مدت 5 دقيقه به نقدها پاسخ خواهد داد.
در بخش دوم از هر نامزد به قيد قرعه يك سوال پرسيده می شود كه نامزد 2 دقيقه به پرسش مربوطه پاسخ خواهد داد.
در بخش سوم و پايانی هم هر شش نامزد سه دقيقه فرصت دارد تا مباحث مناظره را جمع بندی كند.
15 دقيقه نيز در ميان برنامه برای نامزدها فرصت استراحت در نظر گرفته شده است.
قاضی زاده هاشمی سخنگوی كميسيون نظارت بر تبليغات انتخابات رياست جمهوری نيز اعلام كرد جبران زمان اختصاص يافته به شش نامزد در مناظره اول، در مناظره امروز انجام خواهد شد.
https://t.me/iribentekhabat
http://www.irib.ir/entekhabat

آمار بازدید خبر: 470

آخرین خبر