پخش زنده

اخبار انتخابات

اطلاعیه کمیسیون انتخابات خطاب به نامزدها

اطلاعيه کميسيون نظارت بر انتخابات در دومين مناظره سياسی و فرهنگی قرائت شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، متن اطلاعیه به شرح ذيل است:

کميسيون بررسي تبليغات برمبناي تجارب و در نظر داشتن ديدگاه‌هاي کارشناسي و دغدغه‌ها و انتظارات برخي از کانديداها مي‌خواهد نکات زير را مورد توجه داشته باشند.

1ـ مطابق با ماده 64 قانون انتخابات رياست جمهوری چنانچه به تشخيص کميسيون تبليغات برنامه‌های ضبط شده هتک حرمت باشد سازمان موظف است آن مطالب را حذف کند و در صورتی که موارد مذکور در مناظره نيز مطرح شود، به ميزان مناسب و به صورت ضبط شده فرصت احقاق حق به کانديدای مورد نظر بدهد خواهشمنديم مفاد اين ماده را مد نظر داشته باشند.

2ـ کانديداهای رياست‌ جمهوری طبق ماده 71 مذکور هواداران نامزدها به هيچ وجه مجاز به هتک حرمت و حيثيت کانديدايی نمی باشند و طبق مقررات متخلفان مجازات خواهند شد خواهشمند است در مناظرات پيش رو مفاد مد نظر داشته باشند.

از همين رو با هدف استفاده بهينه از زمان در چهارچوب مناظرات سخنان خود را پيش ببرند و حرف‌‌های خود را به زمانی که در موعد مقرر تخصيص داده شده موکول کنند.
https://t.me/iribentekhabat
http://www.irib.ir/entekhabat

آمار بازدید خبر: 440

آخرین خبر