پخش زنده

اخبار انتخابات

دولت نباید رقیب هراسى کند؛ دولت کار و کرامت، دولت حرف نیست

نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: تاکنون بخشى از مسائل گفته شده و معتقدم فردى که کاندیداى انتخابات ریاست جمهورى است باید با همه مسائل جمهور آشنا باشد و براى همه مباحث آن برنامه داشته باشد و هر چه این برنامه ها بهتر تبیین شود مردم انتخاب بهترى خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، آقای رئیسى در پاسخ به این سوال که آیا در مدت زمان باقیمانده برای تبلیغات برنامه خاصى دارد افزود: در حوزه مسائل اجتماعى حرف هاى زیادى مانده که در این چند روز باید به این مسائل پرداخته شود و به مسائلى که تاکنون کمتر در موردشان صحبت کرده ام مانند مسائل زنان، جوانان و حوزه ورزش بپردازم.

وى تصریح کرد: در باره علم و فناورى نیز باید صحبت بیشترى شود و از همه مهم تر راهکارهاى رفع فقر و محرومیت است که باید این راهکارها بیان شود و معتقدیم با امکانات حال حاضر کشور می توان فقر و بیکارى را در کشور از بین برد و مطابق قانون می توان بیکارى را در کشور کاهش داد.

این کاندیداى انتخابات ریاست جمهورى با بیان اینکه دولت مستقر نباید رقیب هراسى کند اظهار داشت: برخى در برنامه هاى ما اظهار تردید می کنند. معتقدیم قضاوت با مردم است و باید پرسید مردم درقبال شعارهاى این دولت عمل دیده اند؟! باید از بازار و دانشگاه تحقق وعده هاى دولت را پرسید و دولت نمی تواند با سخنرانى و حرف زدن پشت تریبون شعارهایش را محقق کند و اصلا نباید رقیب هراسى کرد.

وى در ادامه گفت: اینکه دولت مدام می گوید اگر دیگران بیایند چه اتفاقى می افتد اصلا صحیح نیست؛ اگر ما بر سر کار بیاییم اصلا با غارتگر بیت المال سر سازش نداریم و اصلا اجازه نمی دهیم اموال کشور چپاول شود.

رئیسى همچنین در مورد علت حضور امروزش در ساختمان رادیوی صدا و سیما گفت: مباحث علمى، اجتماعى، فضاى مجازى و دغدغه هاى امروز حوزه و دانشگاه در برنامه امروز رادیو معارف مطرح خواهد شد. معتقدم امروز به پشتوانه دانشگاه بالنده و حوزه می توانیم گام هاى موثرى برداریم چراکه ما ظرفیت خوبى در مباحث علمى داریم و رفع مشکلات امروز جامعه مانند فقر و بیکارى و معضلات اجتماعى در دانشگاه ها مطرح شده است و اکنون باید این مسائل اجرا شود.
https://t.me/iribentekhabat
http://www.irib.ir/entekhabat

آمار بازدید خبر: 473

آخرین خبر