پخش زنده

اخبار انتخابات

سرچشمه افتخارات علمی معلمان هستند

نامزد انتخابات ریاست جمهوری: سرچشمه افتخارات علمی معلمان هستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، آقای روحانی در همایش "معلم، تولید و اقتصاد دانش بنیان" با یادی از شهیدان مطهری، رجایی، باهنر، مفتح و شهدای آموزش و پرورش افزود: ترکیب این جلسه که متشکل از معلمان و متخصصان دانش بنیان است به ما می گوید که چگونه از مدرسه باید به یک اقتصاد دانش بنیان، یک سرافرازی علمی و تولیدی در برابر منطقه و جهان دست پیدا کنیم.

رئیس جمهور گفت: تردیدی نیست که در این کشور اگر پیشرفت، تولید، تخصص و افتخارات بزرگی هست در سایه زحمات معلمان به دست آمده است.

وی با اشاره به نمایشگاه محصولات دانش بنیان که در حاشیه این همایش برپا شده است افزود: محصولات جوانان و دانشجویان ما که در این نمایشگاه منجر به صادرات، اشتغالزایی و درآمدزایی شده است افتخارآمیز است و معلمان ما وقتی محصول کار این جوانان را می بینند در واقع محصول کار خودشان را می بینند.

آقای روحانی گفت: راه تعالی و پیشرفت ما این است که بازار منطقه و بازار دنیا را تصاحب کنیم.

وی تصریح کرد: شعارها ما را به جایی نمی رساند، سال ها خیلی شعار شنیدیم اما آنچه که مهم است این است که در مقام عمل قدم های مهمی را برداریم.

رئیس جمهور گفت: برای من بسیار تأثرانگیز است که عده ای می خواهند از معلمان و آموزش و پرورش به عنوان ابزار استفاده کنند.

وی افزود: نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری از کشورها آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بازنشستگان و کارمندان در بخش های مختلف بی مشکل نیستند.

رئیس جمهور گفت: از سختی معیشت معلمان نباید نردبام رأی ساخت.

آقای روحانی افزود: وقتی که می گویند هزینه دولت کم شود یعنی حقوق معلمان کاهش یابد.

رئیس جمهور گفت: راه افزایش خدمات رفاهی افزایش درآمد کشور است.

https://t.me/iribentekhabat
http://www.irib.ir/entekhabat

آمار بازدید خبر: 440

آخرین خبر