پخش زنده

اخبار انتخابات

مستند انتخاباتی حسن روحانی

مستند انتخاباتی نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از شبکه مستند و خبر پخش شد.

مستند انتخاباتی نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از شبکه مستند و خبر پخش شد.
https://t.me/iribentekhabat
http://www.irib.ir/entekhabat

آمار بازدید خبر: 578

آخرین خبر