پخش زنده

اخبار انتخابات

فعالیت انتخاباتی چهار نامزد

از شش نامزد انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری که برای رفتن به پاستور، به رقابت می پردازند؛ امروز شنبه چهار نامزد به فعالیت انتخاباتی پرداختند.

از شش نامزد انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری که برای رفتن به پاستور، به رقابت می پردازند؛ امروز شنبه چهار نامزد به فعالیت انتخاباتی پرداختند.
https://t.me/iribentekhabat
http://www.irib.ir/entekhabat

آمار بازدید خبر: 662

آخرین خبر