پخش زنده

اخبار انتخابات

شورای نگهبان با همه توان بر انتخابات نظارت می کند

سخنگوی شورای نگهبان: این شورا با همه توان و با به کارگیری ابزار لازم بر انتخابات به گونه ای نظارت می کند که از مردم سلب اعتماد نشود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، عباسعلی کدخدایی در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما با بیان اینکه تاکنون مراحل اجرایی و نظارت بر انتخابات آینده به خوبی پیش رفته است، افزود: برای صیانت از آرای مردم وظیفه قانونی داریم و قانون معیار شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات است.

وی با بیان اینکه وظایف هیئت های نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان و شورای اسلامی با انتخابات ریاست جمهوری متفاوت است گفت: در انتخابات مجالس خبرگان و شورای اسلامی هیئت های نظارت وظیفه نظارت بر عملکرد هیئت های اجرایی را در بررسی صلاحیت ها دارند اما در انتخابات ریاست جمهوری بررسی صلاحیت ها در خود شورای نگهبان و اعضای این شوراست.

کدخدایی افزود: در انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبان بر همه مراحل انتخابات از جمله چاپ تعرفه ها و توزیع صندوق ها نظارت دارند و همه مراحل اجرایی این انتخابات همراه با نظارت است.


وی گفت: شورای نگهبان بر اساس قانون بر تمام مراحل انتخابات نظارت جامع و مؤثر دارد.

کدخدایی افزود: در قانون انتخابات ضعف ها و محدودیت هایی وجود دارد که تعریف نشدن تبلیغات انتخاباتی از جمله این ضعف هاست.
وی گفت: قانون نسبت به تبلیغات انتخاباتی ساکت است.

کدخدایی افزود: امیدوار بودیم قانون جامع انتخابات در مجلس شورای اسلامی بررسی و دولت در این زمینه اقدام کند اما این اتفاق نیفتاد.

وی گفت: برخی از تخلفات در انتخابات به قوه قضائیه بازمی گردد و این قوه برای رسیدگی به این تخلفات از جمله موضوع تبلیغات ستادی را تشکیل داده است.

کدخدایی افزود: برخی از تخلفات انتخابات نیز مربوط به شورای نگهبان است و این شورا اگر تبلیغات غیرواقعی، گسترده و تأثیرگذار بر نتیجه انتخابات باشد می تواند آن را بررسی کند.

وی گفت: شورای نگهبان با هیئت کارشناسی بر فضای مجازی نظارت دارد و اگر تبلیغات در این فضا در انتخابات تأثیرگذار باشد شورای نگهبان به آن وارد می شود.

کدخدایی افزود: تاکنون به جز موارد جزئی، تخلفات مهمی در بحث تبلیغات انتخابات گزارش نشده است.

وی گفت: گزارش این تخلفات نیز به وزارت کشور، قوه قضائیه و شورای نگهبان برای بررسی نهایی ارسال شده است.

کدخدایی با بیان اینکه با توجه به اینکه ابزار قانونی برای مشخص شدن هزینه های تبلیغات انتخابات وجود ندارد افزود: اگر تبلیغاتی خارج از عرف انجام شود با آن برخورد می کنیم اما ارزیابی این تخلفات بسیار سخت است و باید روش های پیشگیرانه درباره آن داشته باشیم.

وی گفت: با توجه به فرصت شکایت داوطلبان انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی از نتیجه بررسی صلاحیت خود تاکنون پنج داوطلب به شورای نگهبان شکایت کرده اند که نتایج بررسی این شکایت ها تا روز دوشنبه به وزارت کشور و فرمانداری ها اعلام می شود.

کدخدایی افزود: نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بر اساس قانون بر عهده مجلس شورای اسلامی است اما بررسی و نظارت بر این انتخابات تاکنون مکانیزم ثابتی نداشته است.

وی گفت: اگر سازمان مستقل و دائمی برای نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا وجود داشته باشد نظارت بر این انتخابات مؤثرتر و دقیق تر خواهد بود.
https://t.me/iribentekhabat
http://www.irib.ir/entekhabat

آمار بازدید خبر: 584

آخرین خبر