چرا قبل از تذکر رهبری کسی درباره سند 2030 حرفی نزد
پخش زنده

اخبار انتخابات

چرا قبل از تذکر رهبری کسی درباره سند 2030 حرفی نزد

نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت:‌ چرا تا قبل از تذکر رهبری کسی از سند 2030 یونسکو حرفی نزد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سید مصطفی آقا میرسلیم در دانشگاه اصفهان افزود‌: آقایان دولت می روند در مقابل سند2030 چرا قبل از تذکری رهبری کسی درباره سند 2030 حرفی نزدیونسکو سر تعظیم فرود می آورند در حالی که ما در آموزش و پرورش حرف برای گفتن داریم و چندین سند موجود است.

وی گفت‌: سند تحول آموزش و پرورش، سند سیاست های کلی آموزش و پرورش و سند نقشه جامع علمی کاربردی از جمله این اسناد است که اجرایی نمی شود.

میرسلیم با اشاره به این که سند2030 یونسکو بر دو نکته سکولاریسم و اومانیسم و فراموشی معنویت تکیه دارد افزود‌: این سند برای ما غیرقابل قبول است و چرا به اسناد خودمان که اعتقادات و اندیشه هایمان را مطرح می کند بی توجهی می شود؟

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در بخش دیگری از سخنانش سرمایه اصلی کشور را نیروی انسانی کارآمد خواند و بیکار ماندن نیروی انسانی را خطرناک توصیف کرد.

وی گفت‌: در کشورهای پیشرفته60 درصد ارزش به نیروی انسانی است اما رتبه نیروی انسانی در ایران متأسفانه سوم است.

میرسلیم ادامه داد‌: اگر انتخاب شوم به نیروی انسانی متخصص، متعهد و جوان اولویت می دهم زیرا در این سال ها مرکز تحقیقات را با همت جوانان راه اندازی کردیم و امروز در دنیا حرف برای گفتن داریم.

وی با اشاره به این که من با سه دولت قبلی و فعلی برای کشور و خدمت همراهی کردم گفت‌: سیاست های اقتصاد مقاومتی روی زمین مانده است و دولت گزارش بدهد چقدر از سهم دو سومی اقتصاد مقاومتی را عمل کرده است.

https://t.me/iribentekhabat
http://www.irib.ir/entekhabat

آمار بازدید خبر: 699

آخرین خبر