پخش زنده

اخبار انتخابات

چرا قبل از تذکر رهبری کسی درباره سند 2030 حرفی نزد

نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت:‌ چرا تا قبل از تذکر رهبری کسی از سند 2030 یونسکو حرفی نزد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سید مصطفی آقا میرسلیم در دانشگاه اصفهان افزود‌: آقایان دولت می روند در مقابل سند2030 چرا قبل از تذکری رهبری کسی درباره سند 2030 حرفی نزدیونسکو سر تعظیم فرود می آورند در حالی که ما در آموزش و پرورش حرف برای گفتن داریم و چندین سند موجود است.

وی گفت‌: سند تحول آموزش و پرورش، سند سیاست های کلی آموزش و پرورش و سند نقشه جامع علمی کاربردی از جمله این اسناد است که اجرایی نمی شود.

میرسلیم با اشاره به این که سند2030 یونسکو بر دو نکته سکولاریسم و اومانیسم و فراموشی معنویت تکیه دارد افزود‌: این سند برای ما غیرقابل قبول است و چرا به اسناد خودمان که اعتقادات و اندیشه هایمان را مطرح می کند بی توجهی می شود؟

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در بخش دیگری از سخنانش سرمایه اصلی کشور را نیروی انسانی کارآمد خواند و بیکار ماندن نیروی انسانی را خطرناک توصیف کرد.

وی گفت‌: در کشورهای پیشرفته60 درصد ارزش به نیروی انسانی است اما رتبه نیروی انسانی در ایران متأسفانه سوم است.

میرسلیم ادامه داد‌: اگر انتخاب شوم به نیروی انسانی متخصص، متعهد و جوان اولویت می دهم زیرا در این سال ها مرکز تحقیقات را با همت جوانان راه اندازی کردیم و امروز در دنیا حرف برای گفتن داریم.

وی با اشاره به این که من با سه دولت قبلی و فعلی برای کشور و خدمت همراهی کردم گفت‌: سیاست های اقتصاد مقاومتی روی زمین مانده است و دولت گزارش بدهد چقدر از سهم دو سومی اقتصاد مقاومتی را عمل کرده است.

https://t.me/iribentekhabat
http://www.irib.ir/entekhabat

آمار بازدید خبر: 879

آخرین خبر