پخش زنده

اخبار انتخابات

قالیباف: باید برای تحقق تمدن اسلامی تلاش کنیم

یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: مقام معظم رهبری مطلبی را بیان فرمودند که برای نخبگان بسیار مهم است، به فرموده ایشان باید در پنج گام حرکت کنیم تا تمدن اسلامی که هدف نهایی انقلاب اسلامی است، شکل بگیرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ محمد باقر قالیباف در دیدار با سران اقوام عشایر و نخبگان استان خوزستان ادامه داد: نخستین گامی که ایشان تبیین می کنند، ابتدا شکل گیری خود انقلاب است که این انقلاب به رهبری حضرت امام (ره) به پیروزی رسید. امام راحل هیچ کلامی جز برای خدا نگفت و هیچ گامی جز در راه خدا برنداشت؛ ایشان هیچ دغدغه ای جز دغدغه مردم، خصوصا مردم فقیر و مستضعف نداشت. امام عزیز همیشه بر این موضوع تاکید می کردند کسی که تا آخر پای انقلاب است، مستضعفان و محرومان هستند.

وی گام دوم را ایجاد نظام اسلامی اسلامی که در سال 58 رای آری گرفت عنوان کرد و افزود: در حقیقت توانستیم حکومت طاغوت را حذف کنیم و در این مقطع از زمان کشور را در سایه اهل بیت (ع) و فرهنگ قرآنی اداره کنیم. گام سوم دولت سازی است؛ ما در انقلاب اسلامی یک هدف مادی داشتیم که در این هدف وظیفه ما آن بود که آسایش، آرامش و رفاه را در جامعه، برای همه کسانی که در سایه نظام اسلامی زندگی می کنند فراهم کنیم؛ در این میان دین، مذهب، قومیت، قبلیه، تعداد و سلیقه آنها تفاوتی ندارد.

قالیباف گفت: حتی کسی که به عنوان توریست به کشور ما می آید و میهمان ماست نیز در سایه نظام اسلامی قرار دارد و باید برای همه اینها آسایش، آرامش، رفاه و امنیت را برقرار کنیم.

در کنار وظیفه مادی، یک وظیفه معنوی نیز بر دوش داریم و در این زمینه مکلف هستیم بستر را برای سعادت اخروی همه شهروندان فراهم کنیم.

این نامزد انتخابات ادامه داد: یک وقتی به همکارانم در شهرداری می گفتم هرقدر هم شهرمان را خوب بسازیم، اما نتوانیم در این شهر عبادت خدا را انجام دهیم از اهداف خود دور افتاده ایم. انقلاب اسلامی برای این اهداف اتفاق افتاده و برای ساختن نظام اسلامی آمده است. در این میان دولت به معنی خاصش یعنی قوه مجریه باید این دو هدف را محقق کند. قوه مجریه وظیفه دارد این ظرفیت ها و منابع موجود اعم از منابع مادی و انسانی را به خوبی به کار بگیرد.

او گفت: ما یک درصد جمعیت دنیا و 5 درصد منابع مادی کل دنیا را در اختیار داریم؛ به عنوان نمونه از نظر مجموعه نفت و گازی که به صورت قطعی کشف شده است، رتبه اول را در دنیا دارا است.

قالیباف تشکیل جامعه اسلامی و تحقق دولت اسلامی دو گام اساسی عنوان کرد و افزود: اگر نتوانیم دولت اسلامی را به درستی ایجاد کنیم و دولت سازی نداشته باشیم، توقع نداشته باشید بتوانیم جامعه خود را درست کنیم. اگر جامعه درست نشود نیز هدف بعدی ما برای تمدن سازی اسلامی محقق نمی شود ما چندین دوره است که در دولت سازی دچار مشکل هستیم و اساس این دولت سازی هم باید در قوه مجریه اتفاق بیفتد. البته حتما قوه مقننه و قضائیه در این دولت سازی نقش دارند اما محوریت و کار اصلی بر دوش قوه مجریه است تا دولت سازی به درستی انجام شود.

او ادامه داد: آن دو چیزی که در دولت سازی نباید وجود داشته باشد، فقر و تکاثر است و آن دو چیزی که حتما باید وجود داشته باشد، تعلیم و تکریم است. متاسفانه امروز وقتی به کارنامه دولت ها نگاه می کنیم، شاهد هستیم این دو موضوع برعکس شده است به نحوی که امروز همه ما در جامعه شاهد هستیم فقر و تکاثر وجود دارد اما در مقابل تعلیم و تکریم در جامعه ضعیف است.وقتی منابع انسانی و مادی وجود دارد اما بر روی گنجی به صورت فقیرانه زندگی می کنیم، مشخص است که اشکال در مدیریت است.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: مقام معظم رهبری مطلبی را بیان فرمودند که برای نخبگان بسیار مهم است، به فرموده ایشان باید در پنج گام حرکت کنیم تا تمدن اسلامی که هدف نهایی انقلاب اسلامی است، شکل بگیرد.

محمدباقر قالیباف در دیدار با سران اقوام عشایر و نخبگان استان خوزستان ادامه داد: نخستین گامی که ایشان تبیین می کنند، ابتدا شکل گیری خود انقلاب است که این انقلاب به رهبری حضرت امام (ره) به پیروزی رسید. امام راحل هیچ کلامی جز برای خدا نگفت و هیچ گامی جز در راه خدا برنداشت؛ ایشان هیچ دغدغه ای جز دغدغه مردم، خصوصا مردم فقیر و مستضعف نداشت. امام عزیز همیشه بر این موضوع تاکید می کردند کسی که تا آخر پای انقلاب است، مستضعفان و محرومان هستند.

وی گام دوم را ایجاد نظام اسلامی اسلامی که در سال 58 رای آری گرفت عنوان کرد و افزود: در حقیقت توانستیم حکومت طاغوت را حذف کنیم و در این مقطع از زمان کشور را در سایه اهل بیت (ع) و فرهنگ قرآنی اداره کنیم. گام سوم دولت سازی است؛ ما در انقلاب اسلامی یک هدف مادی داشتیم که در این هدف وظیفه ما آن بود که آسایش، آرامش و رفاه را در جامعه، برای همه کسانی که در سایه نظام اسلامی زندگی می کنند فراهم کنیم؛ در این میان دین، مذهب، قومیت، قبلیه، تعداد و سلیقه آنها تفاوتی ندارد.

قالیباف گفت: حتی کسی که به عنوان توریست به کشور ما می آید و میهمان ماست نیز در سایه نظام اسلامی قرار دارد و باید برای همه اینها آسایش، آرامش، رفاه و امنیت را برقرار کنیم. در کنار وظیفه مادی، یک وظیفه معنوی نیز بر دوش داریم و در این زمینه مکلف هستیم بستر را برای سعادت اخروی همه شهروندان فراهم کنیم.

این نامزد انتخابات ادامه داد: یک وقتی به همکارانم در شهرداری می گفتم هرقدر هم شهرمان را خوب بسازیم، اما نتوانیم در این شهر عبادت خدا را انجام دهیم از اهداف خود دور افتاده ایم. انقلاب اسلامی برای این اهداف اتفاق افتاده و برای ساختن نظام اسلامی آمده است. در این میان دولت به معنی خاصش یعنی قوه مجریه باید این دو هدف را محقق کند. قوه مجریه وظیفه دارد این ظرفیت ها و منابع موجود اعم از منابع مادی و انسانی را به خوبی به کار بگیرد.

او گفت: ما یک درصد جمعیت دنیا و 5 درصد منابع مادی کل دنیا را در اختیار داریم؛ به عنوان نمونه از نظر مجموعه نفت و گازی که به صورت قطعی کشف شده است، رتبه اول را در دنیا دارا است.

قالیباف تشکیل جامعه اسلامی و تحقق دولت اسلامی دو گام اساسی عنوان کرد و افزود: اگر نتوانیم دولت اسلامی را به درستی ایجاد کنیم و دولت سازی نداشته باشیم، توقع نداشته باشید بتوانیم جامعه خود را درست کنیم. اگر جامعه درست نشود نیز هدف بعدی ما برای تمدن سازی اسلامی محقق نمی شود ما چندین دوره است که در دولت سازی دچار مشکل هستیم و اساس این دولت سازی هم باید در قوه مجریه اتفاق بیفتد. البته حتما قوه مقننه و قضائیه در این دولت سازی نقش دارند اما محوریت و کار اصلی بر دوش قوه مجریه است تا دولت سازی به درستی انجام شود.

او ادامه داد: آن دو چیزی که در دولت سازی نباید وجود داشته باشد، فقر و تکاثر است و آن دو چیزی که حتما باید وجود داشته باشد، تعلیم و تکریم است. متاسفانه امروز وقتی به کارنامه دولت ها نگاه می کنیم، شاهد هستیم این دو موضوع برعکس شده است به نحوی که امروز همه ما در جامعه شاهد هستیم فقر و تکاثر وجود دارد اما در مقابل تعلیم و تکریم در جامعه ضعیف است.وقتی منابع انسانی و مادی وجود دارد اما بر روی گنجی به صورت فقیرانه زندگی می کنیم، مشخص است که اشکال در مدیریت است.
https://t.me/iribentekhabat
http://www.irib.ir/entekhabat

آمار بازدید خبر: 466

آخرین خبر