پخش زنده

اخبار انتخابات

اعتراض ستاد انتخاباتی قالیباف به تخلف انتخاباتی رئیس بانک مرکزی

ستاد انتخاباتی قالیباف در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: امروز رئیس بانک مرکزی در حالی که لباسی به رنگ انتخاباتی آقای روحانی بر تن داشت در تخلف آشکار انتخاباتی، از تریبون بانک مرکزی و ازدرون ساختمان مهمترین نهاد دولتی- بانکی کشور، هجمه های سنگین تخریبی را نسبت به آقای قالیباف ابراز داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن این اطلاعیه به این شرح است: در حالی که 4 سال دولت یازدهم و مسوولین اقتصادی و بانکی آن، کشور را در رکود و بی تحرکی نگه داشته بودند و بی توجهی به مطالبات و انتقادات کارشناسان، صاحبان اندیشه و مردم را در دستور کار داشتند این روزهای انتخابات، شبانه روز میکروفن های خود را گشوده و علیه نامزدهای منتقد وضع موجود هجمه های غیرمنصفانه ای را شکل داده اند.

امروز رئیس بانک مرکزی در حالی که لباسی به رنگ انتخاباتی روحانی بر تن داشت در تخلف آشکار انتخاباتی، از تریبون بانک مرکزی و از درون ساختمان مهمترین نهاد دولتی بانکی کشور، هجمه های سنگین تخریبی را نسبت به آقای قالیباف ابراز داشت.

ستاد آقای قالیباف(ستاد دولت مردم ) ضمن ابراز نگرانی از سکوت در مقابل تخریب های دستگاههای دولتی و سخنان انتخاباتی امروز آقای ولی الله سیف، خواستار دخالت نهادهای نظارتی در این موضوعات است.
متاسفانه در 4 سال گذشته، کشور به دلیل عملکرد مسوولین اقتصادی دولت یازدهم مخصوصا بی انضباطی مسوولین بانکی کشور شرایط #بانک ها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است و به دلیل ناتوانی در مدیریت ، افراد بسیاری دچار مشکلات معیشتی شدند.

حال مسوولین بانکی کشور به جای پاسخگویی نسبت به عملکرد سیاه خود در ضربه به اقتصاد کشور، هجمه و حمله به نامزدهای منتقد وضع موجود را در تریبون های خود سر می دهند. لذا ما از مسئولین وزارت کشور می خواهیم که با ورود به این قبیل مسائل جلو سوءاستفاده های انتخاباتی مسئولین دولتی را از جایگاه های حقوقی شان بگیرد.
https://t.me/iribentekhabat
http://www.irib.ir/entekhabat

آمار بازدید خبر: 511

آخرین خبر