پخش زنده

اخبار انتخابات

پیش بینی مشارکت حداکثری مردم در انتخابات

مدیرکل دفتر سیاسی وزرات کشور با اشاره به اینکه امکان تخلف در انتخابات صفر است گفت: پیش بینی می شود بالای ۷۰ درصد مردم در انتخابات مشارکت کنند.

شبکه خبر - به گزارش مهر، محمد امین رضازاده سه شنبه شب در جلسه هم اندیشی، نشاط و حضور حداکثری مردم در انتخابات، اظهار کرد: در این جلسه ما می خواهیم بدانیم نقش نهادهای مدنی، احزاب و رسانه ها در نشاط سیاسی و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات چیست.

وی با اشاره به اینکه در حکومت های مردم سالار هم مردم و هم حکومت سود می برند و یک رابطه برد-برد است، گفت: مشارکت مردم در انتخابات قدرت ملی کشور را افزایش داده و نظام سیاسی کشور را با ثبات می کند.

رضازاده افزود: قوانین زیادی مثل اصل ششم، ۲۶ یا ۵۶ قانون اساسی بیان کننده این است که اتکای امور دولت بر آرای مردم است به گونه ای که امور دولت از راه انتخابات و همه پرسی به یک فرد داده می شود.

وی با بیان اینکه از بیرون برای تضعیف مشارکت مردم در انتخابات تبلیغ می شود، افزود: در تمام احزاب سیاسی روی مشارکت مردم مانور می دهند اما برخی ها با تبلیغات سوء سعی در تضعیف اقتدار ملی نظام را دارند.

مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور تصریح کرد: انتخابات سالم انتخاباتی است که روند قانونی در آن رعایت شود و این در حالی است که در کشور انتخابات در ۳۴ سال گذشته میانگین ۶۷.۷ درصد مردم مشارکت داشتند که این مشارکت قابل قبولی بوده است.

وی با اشاره به اینکه در انتخابات مجلس و خبرگان ما یکی از بهترین انتخابات را برگزار کرده ایم، اظهار کرد: انتخابات گذشته نشان دهنده این است که کشور با توجه به تهدیدهای مختلف برای کاهش رای اما در برگزاری انتخابات و مشارکت مردم بی نظیر بوده است.

رضازاده عنوان کرد: انتخابات رقابتی بین کاندیداها با سلایق سیاسی مختلف است و نقش احزاب و نهادهای مردمی در جوامع مردم سالار و دموکرات اهمیت دارد که وجود کار ویژه ه ایی برای احزاب در سطح علمی و نظری الزامی است.

مدیرکل دفتر سیاسی وزرات کشور ادامه داد: کارهای ویژه احزاب در سطح نظری عبارتند از اینکه در جامعه در سطح کل احزاب ابزار ها و ساز و کارهایی هستند که از طریق آنها رهبران سیاسی در جامعه نفوذ می کنند و نفوذ خود را اعمال می کنند و این در حالی است که احزاب سیاسی نمونه اعلا از نهادهای مدنی هستند که همان رسانه ها، ان.جی.او ها، انجمن های تخصصی صنفی و احزاب را شامل می شوند.

وی با تاکید بر اینکه در احزاب سیاسی افراد از طریق عضویت یا نمایندگی در یکی از نهاد های مدنی می توانند نقش نمایندگی و بسیج افکار عمومی را ایفا کنند، عنوان کرد: در حوزه عمومی احزاب نقش جذب نیروی اجتماعی را بر عهده دارند که خصلت های همگرای گروهی بین شهروندان منتقل می شود.

مدیرکل دفتر سیاسی وزرات کشور با اشاره به بحث عملی کارهای ویژه احزاب سیاسی، گفت: تجمیع و تالیف منافع گروه های مختلف در جامعه و کاهش ستیز و تعارض های اجتماعی و سیاسی بین افراد از وظایف احزاب است که افراد بتوانند در فضای تعامل و عاری از ستیز مطرح شوند.

رضا زاده بیان داشت: ادغام سیاسی و جذب گروه های نفوذ حاشیه قدرت سیاسی از دیگر کارهای عملی احزاب سیاسی است و به موازات ادغام سیاسی نیروها آموزش سیاسی داده می شوند و نقش خود را در اجتماع به صورت حرفه ای ایفا می کنند.

وی ادامه داد: بسیج انتخاباتی، ایجاد انگیزه تبلیغات و پویایی فضای سیاسی انتخاباتی از دیگر کارهای احزاب سیاسی در انتخابات است.
https://t.me/iribentekhabat
http://www.irib.ir/entekhabat

آمار بازدید خبر: 923

آخرین خبر