پخش زنده

اخبار انتخابات

اگر متکی به داشته ها و ملت خود باشیم تهدیدها کار ساز نخواهد بود

نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: اگر متکی به داشته ها و ملت خود باشیم تهدیدها هیچ گاه کار ساز نخواهد بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهور در گفتگوی ضبط شده در شبکه خبر با تاکید بر اجرای دولت کار و کرامت گفت: باید کار توام با کرامت باشد، آنچه که اساس کار ماست کار و کرامت است.

سید ابراهیم رئیسی با بیان اینکه در بیست سالگی مدیریت اجرایی داشته است گفت: بنا داریم از جوانان در حوزه های مختلف استفاده کنیم و در این خصوص سامانه ای ایجاد خواهیم کرد تا از ایده های جوانان دغدغه مند استفاده کنیم.

وی افزود: هرجا به مردم اعتماد کردیم ضررنکردیم. رئیسی گفت: ما بنا داریم از جوانان کارآمد در حوزه های مختلف کشور بهره مند شویم.
سامانه ارتباط با جوانان را برقرار خواهیم کرد. در استان قدس رضوی نیز بانک ایده ها ایجاد کرده ایم. یقین داریم حضور جوانان در کشور گره گشا خواهد بود.

وی افزود: شیوه من در سی و چند سال مدیریت این بوده است که از اعضای خانواده در جایگاههای مدیریتی و مسئولیت جامعه استفاده نکرده ام و نخواهم کرد.

وی درباره تعامل با قوای اجرایی گفت: رئیس جمهور برابر قانون اساسی بعد از رهبر مقام عالی کشور است اگر نگاه تعاملی با سایر قوا نداشته باشد موفق نخواهد بود. معنی استقلال قوا این نیست که دستگاهها همگرایی باهم نداشته باشندبلکه باید دستگاهها با هم همکاری و تعامل داشته باشند.

نقش رئیس جمهور می تواند تعامل در کشور را برقرار کند و در پیشرفت مدیریت در کشور گام بردارد. وی گفت: اختلاف با قوای دیگر باید در نشست های روسای سه قوه یا شوراهای عالی ( اداری، فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای اقتصاد) که رئیس جمهور ریاست آن ها را به عهده دارد با تعامل می تواند کاری کند که اختلاف وجود نداشته باشد. برای چرخش چرخ اقتصاد، رونق کسب و کار و رفع مشکلات فقر و بیکاری در کشور باید تولید را رونق بخشید. رفع مشکل فقرو بیکاری و توجه نکردن به بازی های سیاسی ایجاب می کند که بدنبال رونق تولید باشیم.

آنکه می تواند مردم و جامعه را از مشکلات بیکاری و فقر نجات دهد فقط یک مدیریت انقلابی است. هرجا نوآوری و خلاقیت شده است و مشکلات برطرف شده است آن شهر مدیریت جهادی و انقلابی داشته است.

وی افزود: مدیریت انقلابی ترجمان آن است که ما می توانیم. ما می توانیم فقر را ریشه کن کنیم. ما می توانیم مردم را از دغدغه ها بیرون بیاوریم که با روحیه جهادی و انقلابی این کارها شدنی است.

این نامزد دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در ادامه گفت: اختیارات قانونی رئیس جمهور در قانون اساسی درک شده است. دولت در نقش حمایت و نظارت ظاهر شود تا تصدی گری و استفاده ا ز مردم در کارهای اجرایی موجب موفقیت دولت خواهد شد.

وی درباره منتقدان گفت: انتقاد بعنوان غنیمت باید دانسته شود نه به عنوان مزاحم. ده سال درسازمان بازرسی ناظر بر دستگاههای اجرایی بودم. معتقدم انتقاد فرهیختگان و صاحبنظران باید غنیمت شمرده شود.

وی گفت: باید به توانایی های مردم نگاه متفاوت داشته باشیم. آنچه در این چهار سال فرصت های کشور را نیمه تمام گذاشت نگاه به بیرون بود. هیچ کمپانی بدون درنظر گرفتن منافع خود به فکر گره گشایی مشکلات ما نخواهد افتاد لذا نگاه به درون سرمایه های بسیار داریم نگاه ما در مدیریت کشور نگاه به درون کشور است.

رئیسی درباره تحریم ها نیز گفت: تحریم فرصتی است برای توانمند شدن در برابر مشکلات اقتصادی. اگر تحریم ها به فرصت ها در کشور و پایداری در برابر مشکلات باشد، دشمن عقب نشینی خواهد کرد. دشمن به یک گام و دو گام بسنده نخواهد کرد اما ما باید با پایداری از فرصت ها استفاده کنیم. اگر متکی به داشته ها و ملت خود باشیم تهدیدها هیچ گاه کار ساز نخواهد بود. اگر با قدرت از ضعف ها کاستیم یقین بدانیم که دشمن کاری نخواهد توانست انجام دهد.

وی درباره برجام نیز گفت: قرار بود تحریم ها با برجام برداشته شود اما وقتی این اتفاق نیفتاد و دشمن پیمان را نقض کرد راه این است که با اقتدار در مقابل دشمن بایستیم. توانمندی کشور در حوزه هوا و فضا، کشاورزی، اقتصاد، معادن و.. کشور را توانمند می کند.
https://t.me/iribentekhabat
http://www.irib.ir/entekhabat

آمار بازدید خبر: 426

آخرین خبر