پخش زنده

اخبار انتخابات

تنور رقابت های تبلیغاتی نامزدها داغ تر شده است

رقابت های تبلیغاتی شش نامزد ریاست جمهوری که 9 روز مانده به 29 اردیبهشت ماه روز برگزاری انتخابات، داغ تر شده است.

رقابت های تبلیغاتی شش نامزد ریاست جمهوری که 9 روز مانده به 29 اردیبهشت ماه روز برگزاری انتخابات، داغ تر شده است.
https://t.me/iribentekhabat
http://www.irib.ir/entekhabat

آمار بازدید خبر: 814

آخرین خبر